Kliknij, aby edytować treść...
MYŚLI nieuczesane.
Zebrane nad granicą wiary i rozumu.
Witaj WIARO - żegnaj ROZUMIE.!

Ojcze Nasz, Który jesteś w niebie, jest Uświęcone Imię Twoje, Przyszło Królestwo Twoje. Stała się Wola Twoja jako w Niebie tak i na Ziemi. Chleba naszego powszedniego Dałeś nam dzisiaj i Odpuściłeś nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie Wprowadziłbyś nas w próbę abyśmy ulegli pokusie, ale Wyrwałeś nas od złego. AMEN
(Mateusz 6.9. do 13)

Na poniższym czrwonym pasku są podstrony zawierające AKTY; Konstytucję NOWEJ POLSKI oraz inne projekty ustaw około konstytucyjnych, koniecznych do uchwalenia przez Nowy Parlament.

Press - Warszawa, PL
Konferencja - Sąd - nad - Sądami - Sędziami - i - Przedstawicielami Władz
=====================================================
KONWENCJA katowicka z dnia 5 - 7 lipca 2019
W oparciu o KONWENCJĘ zorganizowaną w dniach 5 - 7 lipca 2019 DOMAGAMY się przyjęcia stosownych ustaw wpierwszych 100-u dniach działalności Sejmu, Senatu i Rządu RP -skoro ta Konwencja została w czasie obrad w Katowicach - przyjęta do realizacji- przez aklamację (brak sprzeciwu).
W pierwszej kolejności domagamy się
zrealizowania punktów; 4, 5, 6, i 8 KONWENCJI, które poniżej cytuję:
Ad 4 - Celem wygrania wyborów, wskazane jest by w Konwencji znalazł się zapis zdjęcia z systemu Emerytalnego "opodatkowania" Rent i Emerytur od stycznia 2020 roku - co daje gwarancje pewności wyborczej. Skąd pieniądze?,- z Kodów Genetycznych Finansowych - po wyborach, musimy upodobnić się do Państw w których podatki od
"Emerytur" nie istnieją np. Ameryka i ze względu na przyjaźń
"POLSKO- Amerykańskiej" powinniśmy ten podatek zlikwidować, Niemcy tego podatku nie posiadają od 75-u lat, oraz wiele innych Państw w Europie.
Ad 5 - Uwolnić Emerytów i Rencistów którzy ukończyli 66 lat, od zobowiązań Komorniczych i Windykacyjnych, którzy spłacają pieniądze nie dla Banków, lecz dla Firm Windykacyjnych które
stanowią Mafię Finansową, wyprowadzając pieniądze Emerytów i Rencistów z ZUS w całym Kraju, na znane Wyspy. - "Dlaczego" mamy ich uwolnić??? ponieważ Sądy Rejonowe uchylają się od zastosowania art. 117 Kpc z połowy2018r. ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości Pana Zbigniewa Ziobro.
Nadmienić należy, że Sądy tak się zbuntowały, że w sposób totalny lekceważą decyzje Ministra Zbigniewa Ziobro. Konwencja powinna uczulić CENTRALE ZUS w
Warszawie i Panią Prezes prof. Gertrudę Uścińską o wydanie polecenia Placówkom ZUS w Kraju o niewypłacanie Komornikom i Mafii Finansowej Przedawnionych Kredytów, które z mocy prawa nie istnieją, a mimo to Mafia i Komornicy nadal wyłudzają państwowe pieniądze z Placówek ZUS. Przecież można to wstrzymać przez
logiczne myślenie i nie stać po stronie złodziejstwa, tylko wystarczy być Polkom nie tylko prof.
Ad 6 - Zakaz eksmisji i zabierania mieszkań przez Komorników i Firmy Windykacyjne / Mafie / Polakom na terenie całej Polski za długi Bankowe, Parabanków, kredytów konsolidacyjnych lub zakaz
zabierania mieszkań lub domów jednorodzinnych - lub wielorodzinnych
"Frankowiczom" za jakiekolwiek zadłużenia względem obcych Banków na terenie Polski.
Ad. 8 - Uznać w całości Program Krajowego Ruchu Polaków pod przewodnictwem założycieli, który jest przeznaczony dla wszystkich Ugrupowań Politycznych od punktu 1 do punktu 24, jako DOBRO WSPÓLNE.
PS: Aby znieś ten stan należy żyć w świadomości, co ten „stworzony” przez nich (lewaków) świat znaczy. Poznaj z nieprzymuszonej woli, co jest w załączonej treści, aby myśleć, co dalej zrobić, by ujarzmić zamiar stania się nikim. To dzięki nim mamy wszystkie wojny,
rewolucje i powstania, w ich chorym pędzie do NWO, w których chcą być „panami” świata. Są nimi lewaccy "synowie diabła".
Dlatego tak się wywyższają, żeby ukryć przed sobą swoje dno, podłość i marność, stąd też powstał ich kodeks kryminalny, za
Miszną i Torą, zwany „Talmudem”, którego już samo posiadanie powinno być karane, ponieważ zawiera treści antyludzkie, wręcz psychopatyczno-zbrodnicze, które normalnym ludziom nie mieszczą się w głowach. Tym – zwanym - DWUŻYDZIANEM POLAKA się mieszczą.!

===================================================
"Razem możemy stworzyć nowy system." - cytat; MJ.
Tymczasem "SUWERENNOŚĆ" pierwotnie dokonuje się w samym człowieku - zanim obejmie państwo czy grupę.". Pierwowzorem suwerenności jest człowiek z jego niezmiennym układem krwionośnym i nerwowym z mózgiem w Roli głównej. Autentyk do naśladowania.

Całą tą suwerenność w skali makro (gospodarka razem z układem finansowym) została po żydowsku odwrócona przez "synów diabła", lewaków (żydów i gojów) - gdzie DOBRO zostało zastąpione ZŁEM najogólniej rzecz biorąc.

Widzimy to przede wszystkim w prawie stanowionym, które stało się karykaturą sprawiedliwości, czyli żydowskim, czyli lewacko/gojowskim odwróceniem, a którego emanacją w całej okazałości jest knotstytucja z dnia 2.04.1997.
=================================================
Piszesz Mateuszu o możliwości stworzenia nowego systemu. To tak jakby go nie było.!???
Niestety jakby na przekór Tobie wraz z Narodowym Instytutem Studiów Strategocznych - taki system o którym marzysz i próbujesz tworzyć JEST gotowy do zastosowania i przedstawiony na Katowickiej KONWENCJI PiS przez Ernesta K. Golca PROGRAM, który tam był uczestnikiem i nie usłyszał
sprzeciwu w sprawie jego 10-ciu Odkryć w tym Kodu Genetycznego Finansowego - w każdym człowieku, czyli tajnego dla każdego jako KOD, który zawiera pieniądze zdeponowane przez STWÓRCĘ na całe życie danego i każdego człowieka.’

Pytanie - PO CO Stwórca te pieniądze ukrył w KODZIE? Ano po to by "synowie diabła", czyli lewactwo - ich nie dostali, bo są potrzebne człowiekowi (wszystkim ludziom a nie tylko
narodowi "wybranemu"/lewactwu) tak jak CHLEB do życia. Tymczasem "synowie diabła" i lewactwo, za to że im żydom nie dał władzy ani pieniędzy, to na złość GO (JEZUSA) ukrzyżowali. Dalej wszystko już wiecie.

Nie wszystkich żydów należy utożsamiać z "synami diabła", bo jest podiał na lewactwo i reszta, czyli anty lewactwo.

W tym miejscu muszę odwołać się do historii.

Dzisiaj niektórzy sądzą, że Hitler i Stalin nie byli mordercami, tylko KATAMI - dla synów diabła oczywiście, ale gdy się pokłócili nie dokończyli "roboty" i się wzajemnie wykończyli.

Za to dziś -lewactwo chce dokończyć dzieło Hitlera i Stalina, co widać słychać i czuć nakażdym kroku – wszędzie.

Na tym tle można powiedzieć, że Polacy ratując podczas wojny żydów zrobili sobie wzajemnie i bezrozumnie - NIEDŹWIEDZIĄ PRZYSŁUGĘ, bo inne narody jak; francuzi cholędrzy i
niemcy zrobili dokładnie odwrotnie i dziś śmieją się z nas, że mają się lepiej niż MY Polacy. Ot taki hihot historii. Kto ma oczy i uszy to widzi. Gorzej z rozumem.

Reprezentujesz Mateuszu Narodowy Instytut Studiów Strategicznych.

Z tego co wiem, to NISS nie wypracował żadnej realnej strategii dla Narodu Polskiego.

Dziś mamy problem braku pieniądza na wszystko, czyli mniej/więcej.

Więcej mają "synowie diabła" LEWACTWO, a mniej
reszta w skali świata, czyli my tzw. goje.

LICHWA i podatki (podatki to też lichwa, tylko inaczej dla niepoznaki nazwana) w sensie pieniądza - sprawiają, że pieniądz stał się narzędziem zbrodni na raty. LICHWA ZABIJA.

Jeszcze o MARSZU NIEPODLEGŁOŚCI w skrócie. Zaczął się od modlitwy różańcowej i dobrze, tyle, że modlitwa nie może zastąpić CZYNU i bez uczynków pusta jest. To nie jest moje zdanie.
Dobrze, że KONFEDERACJA uczestniczyła w marszu, ale teraz czekam na to, co ZROBI w Sejmie.? Tu jest podpowiedź z Katowickiej KONWENCJI, by Posłowie Konfederacji i nie tylko -
wymusili na rządzących i innych posłach, by powstały w pierwszych stu dniach Ustawy adekwatne do niektórych na początek punktów (4,5,6,i 8) PROGRAMU
KONWENCJI PiS. W tym także do powołania Centralnego Banku Kodów Genetycznych wraz z filiami w każdej Gminie.

Krótko o korzyściach dla Narodów Świata i Polaków;

Pieniądze czerpane z Kodów G.F. zastąpią wszelkie dotychczasowe pieniądze kreowane z niczego jako dług. Wszelkie dotychczasowe doktryny finansowe, wykładane na
całym świecie legną w gruzach, bo "doktryna" wynikająca z Bożego DEPOZYTU pieniądza - zdeponowanego w Kodach
G.F. nie ma (nie posiada) w swej istocie ani; lichwy, podatków, inflacji, deflacji, ani innych szantaży znanych z tej profesji, która jest wyłącznie wymysłem "synów diabła", czyli lewactwa.

To oznacza, że każdy człowiek od urodzenia do naturalnej śmierci stanie się SUWERENEM w całym tego słowa znaczeniu - nie zależnym od nikogo z wyjątkiem Stwórcy.

Depozyt pieniężny zabezpieczony Kodem G.F. sprawia, że MY możemy być tylko i wyłącznie NAMIESTNIKAMI (dotyczy wszelkich wybrańców w tym oficjeli mieniących się władzą) Stwórcy i Jego Syna Jezusa, by sobie wzajemnie służyć, a nie nami pomiatać (pytanie ; komu służysz?, Bogu, czy mamonie?) , bo chleb (mamona) mamy zagwarantowany w Kodach i Bankach
Kodów Genetycznych, jeśli otworzymy kody i zdeponujemy swoje pieniądze dla siebie w Nowym Systemie Bankowym, by ich używać na co dzień.

Do tego potrzeba zbudować infrastrukturę i razem z ujawnieniem Kodu nadawaćn beneficjentom KARTY KODOWE, podobne do kart Visa z tajnymi danymi identyfikacyjnymi dla każdej osoby.

Powiada się o 5G jako o systemie zbrodniczym. Czyżby
to była prawda?
Dobrodziejstwem są odkryte FALE elektro-magnetyczne, które łączą wszystkie dziedziny życia.

Dlatego pieniądze z Kodów G.F. nawet nie muszą być drukowane, choć mogą, tylko po co.?

Między innymi po to; mamy obracać pieniądzem drukowanym, byśmy nie byli inwigilowani.  Przepływ pieniądza nawet dziś jest uregulowany ustawowo.

Nic nie stoi na przeszkodzie, by dalej to praktykować. Dotyczy tylko przepływów a NIE pieniądza, który nie może być obciążony lichwą ani stać się przedmiotem szantażu.

Najważniejszą istotą w dzisiejszym nowym otwarciu jest TO, by teoria stała się praktyką. Wszystko to zależy od naszej WOLI NARODU do WYKONANIA tego dzieła.

Wstępem do DOBROBYTU (Dobrej Zmiany) są te 4 punkty, które ponownie przytaczam.;
Nieświadomi wszyscy powinni wiedzieć to, że przez ich olewanie tego co dzieje się na świecie nastąpiła ruina tego
świata przez nieodpowiedzialnychdegeneratów i zbrodniarzy. Ci rabusie stwierdzili że wszystko co oni czynią, jest przyjęte przez Gojów jakgdyby nigdy nic się nie stało, że głupie Goje to
akceptują, więc nie było dla nich żadnej bariery we wszelakich przestępstwach, oprócz modlitw w ich żydowskich kościołach, czym ogłupili do cna Gojów, dlatego nazywają nas bezmózgowymi podmiotami. Całe młodsze pokolenie przeklnie nas w przyszłości za nasze niechlujstwo bezwiedne i braku zainteresowania złem, na tym ludzkim padole a nie w wymyślonym piekle! To piekło jest tutaj!!

PIS GIGANTYCZNIE zadłuzył Polskę. Szokujące dane GUS..... - Forum - Bankier.pl

Kazimierz Józef STYRNA z Kęt – husarz – autor Konstytucji (świeckiej) Kęckiej. Kęty dnia 23 kwietnia 2016r.

Ernest Kasper Golec Twórca i Autor KONSTYTUCJI BIBLIJNO – ŚWIECKIEJ - druk.27.04 . 2014 r.PS: zapraszamy w Imieniu KWW Pospolite Ruszenie Polaków do wstępowania w nasze szeregi, DO DRUŻYNY, która dokona tego ponownego - „Cudu nad Wisłą’’ zapraszamy wszelkie Organizacje z wyjątkiem partii politycznych, które są sprzedajne.
KONTAKT: 884 793 141 i lub; husarz33@wp.pl ,
ERNEST KASPER GOLEC TEL: 505-796-768 S 505-796-768

KONSTYTUANTA... jest WROGIEM rozwiązywania spraw NARODU na ulicach i przy pomocy kałacha, jak to proponują PODPALACZE. Typu Marek Chrapan. TYLKO REFERENDUM jest prawnym i pokojowym rozwiązaniem.

===================================================================
KOMUNIKAT SPECJALNY

W powyższym PLANIE nie mają znaczenia; przynależność nacyjna, czyli narodowa.


To znaczy, że LICZĄ SIĘ CZYNY - DOBRE LUB ZŁE poszczególnych osób, bez rozróżniania na kraje, nacje i inne, np: wyznania religijne.

To znaczy, że SPRAWA leży w czynach, które są podporządkowane PRAWU, oczywiście stanowionemu i NAJWYŻSZEMU, czyli konstytucji, a nie w nacjach.

A zatem rozróżniamy:

DOBRO = Konstytucja Nowej Polski.

ZŁO = konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (przymus podatkowo - lichwiarski.). Dodam, że w podatkach jest lichwa, pod niewinnie wyglądającą nazwą - obsługi długu "Publicznego", w tym zagranicznego.

ROZPOZNAJEMY ICH PO CZYNACH:
CHLEB
dla WSPÓLNOTY
"MANNA" - dzisiejszych czasów.

Nawiązując do historii - trzeba wspomnieć o "mannie" - jaką Żydzi otrzymywali od Stwórcy, kiedy głód zajrzał im w oczy.
Niestety - sprzeniewierzyli się Stwórcy i manna przestała padać.

Ten stan dla Żydów trwa do dziś. Także "ziemia obiecana" nie okazała się miejscem szczęśliwości.  Dlatego z czasem rozleźli się po całym świecie i w Imię Talmudu pasożytują na innych narodach (gojach).

Dziś taką "MANNĄ" - w świetle Konstytucji Nowej Polski - jest (będzie jeśli...???) Dywidenda Społeczna - zgodna z Doktryną C.H. Douglasa - zwaną - Socjal Credit.

W naszym przypadku zachodzi potrzeba, by pod okiem Stwórcy i w zgodzie z Jego PRAWEM uruchomić procedurę finansową - która niczym "manna" zapewni ludziom CHLEB.

Natomiast wszelkie inne potrzeby życiowe ludzie mogą sobie sami wypracować.
Każdy według swoich potrzeb i widzimisię.
Pod warynkiem, że w systemie finansowym nie będzie istnieć ani lichwa, ani podatki. Taki SYSTEM - zapewnia Konstytucja Nowej Polski.

Co do lichwy - na ogół OFIARY (...) są zgodne, że jest to zbrodnia przeciwko ludzkości w majestacie "prawa".  Niestety w podatkach też jest lichwa.  TĄ - Totalną zbrodnię widać na ZEGARZE długu Balcerowicza.

Istnieje niebezpieczny pogląd, że bez podatków nie można żyć, bo z czego ma się utrzymać PAŃSTWO (?).  Jest to całkowicie mylny pogląd - gusła.
Jeśli PAŃSTWO I NARÓD jest Suwerenem, to może sobie wytworzyć tyle pieniędzy, ile potrzeba, by obsłużyć obieg towarów i usług.


To nie pieniądze są suwerenem, ani towarem, tylko ludzie. Zatem w NOWYM SYSTEMIE ilość pieniądza będzie dokładnie odzwierciedlała potrzeby. By to zrozumieć, trzeba się zapoznać najpierw z Konstytucją Nowej Polski a potem z PLANEM dla WSPÓLNOTY, co ogłaszam na tej mojej stronie; www.konstytucja.manifo.com  
===================================================================
MORALNOŚĆ LUDZKA
Tylko moralność ludzka bazująca na miłości do wszystkiego prowadzi ludzkość ku lepszej przysłości. Moralność jest kluczem do wszystkiego, zaś filozofia totalizmu, jest kluczem do moralności.

W świecie w którym działają "prawa moralne" jako "wymagania i zasady życiowe nakazywane ludzim przez Boga", odwrócenie się od Boga wnosi nieobliczalne katastroficzne konsekwencje. Oficjalne ustanowienie "nauki totalistycznej", przywróci równowagę i moralność do życia ludzkości.
To są wyjątki z tekstów D. Jana Pająka.

Od siebie dodam, że Konstytucja Polski - MODEL 2012 daje podwaliny i zręby NAUKI TOTALISTYCZNEJ, bo jedynym WŁADCĄ ustanawia NARÓD, a Konstytucja staje się DYKTATURĄ PRAWA STANOWIONEGO, bezosobową. To znaczy, że nowa konstytucja wyznacza RAMY dla PROTOKOŁU PODEJMOWANIA DECYZJI, gdzie decydentem jest NARÓD a nie SŁUŻBA SPOŁECZNA - ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza i finansowa.
=================================================================== 


KONSTYTUANTA...

Szanowni Państwo – RODACY.

O PLANIE KONSTYTUANTY POLSKI piszę (TU) na stronie; www.konstytucja.manifo.com więc nie będę się powtarzał. Istota SPRAWY leży w mentalności ludzi.
Zacznę więc od mentalności pretendentów do sprawowania władzy.

Jan Grudniewski – generał ma takie oto powiedzenie; „kto nie walczy o władzę, to nie zasługuje na…” i tu nie będę kończył ze wstydu, który nieodparcie mi towarzyszy gdy wspominam przeszłość z udziałem Jana G. Grudniewskiego, kiedy byłem jego adiutantem i sygnatariuszem PRU. WALKA O WŁADZĘ DOKONYWANA PRZEZ NARÓD DLA SIEBIE, czyli NARODU - ZNACZY ŻYCIE NARODU.
Natomiast "wybrańcy" mają tylko i wyłącznie NARODOWI SŁUŻYĆ, co jest zagwarantowane w Konstytucji Nowej Polski.

Ostatni raz się spotkaliśmy się w Częstochowie w roku 2009 na spotkaniu, które prowadził już dziś nieżyjący Św. P. Witold Karolewski. W rozmowie z Janem G. usłyszałem, że
„ najpierw trzeba zdobyć władzę, a potem zmieniać konstytucję”.
I tu zaczynają się schody o pryncypia mentalnościowe.

Niby Jan miał rację, ale należy się Państwu odpowiedzieć na pytanie o to, co rozumiemy pod hasłem „władza”? Tu muszę odnieść się do obecnej konstytucji RP – art. 4, który brzmi;
„ pkt 1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Pkt. 2, „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Kluczem są tu słowa „lub bezpośrednio”, bo to oznacza, że mamy konstytucyjnie
zadekretowaną DWUWŁADZĘ, bo nie wiadomo, czy prawdziwą władzą jest NARÓD, czy przedstawiciele? OBIE WŁADZE nie mogą być prawdziwe, bo kłania się tu przysłowie o „sześciu kucharkach”. ("gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść")

W związku z powyższym nie wiadomo czyja władza jest ważniejsza dla NARODU – władza NARODU, czy wybrańców. NIE MOŻE BYĆ ZAŚ TAK, że obie władze są jednakowo ważne, bo pomiędzy nimi musi zaistnieć z natury rzeczy sprzeczność kompetencyjna. Jest to PAT LEGISLACYJNY.

By tego PATA PRZECIĄĆ trzeba zmienić konstytucję.
A to może zrobić tylko SUWEREN.


„Moc tworzenia pieniądza jest aktem suwerenności” (C.H.Douglas – twórca doktryny – kredyt społeczny)

A zatem SUWERENEM w Polsce nie jest NARÓD, tylko bankier – a ściślej - Światowa PIRAMIDA FINANSOWA, na której szczycie stoi i lub siedzi dziesięciu ZBÓJCÓW, a ściślej FED, czyli Bank Światowy i MFW, których agendą do kontroli narodów są; Bilderbergsi.

NBP jest tylko jedną z cegiełek w podstawie tej światowej piramidy finansowej. A zatem jako NARÓD jesteśmy pod „ich” okupacją. , NBP jest tylko agendą tej piramidy finansowej. Wyjęcie tylko jednej cegiełki z podstawy tej piramidy finansowej spowoduje, że inne narody pójdą naszym śladem – Polaków śladem. Wtedy cała ta budowla piramidalnego STRACHU rozsypie się w gruzy a świat – wszystkie narody odzyskają wolność. Czy można się dziwić, że cała ta budowla trzyma się wyłącznie na strachu??? Nie kto inny, tylko ci na szczycie tej piramidy zrobili ten „kryzys” finansowy.

Właściwie, to żadnego kryzysu nie ma, bo długi powstały wyłącznie z lichwy, a lichwa NIE JEST DŁUGIEM, tylko piramidalną dziurą finansową, zrobioną celowo w największej tętnicy systemu finansowego, przez którą nieustannie wyciekają pieniądze (krew gospodarki), o której mówi byłby szwajcarski bankier; Francois de Siebenthal.
Wywiad jest na stronie; www.konstytucja.manifo.com

A więc idąc tym śladem okazuje się, że tzw. „władza” (mniejszość parlamentarna) jest na tej samej pozycji co NARÓD, a że nie zdaje sobie sprawy ze swego położenia, to widać, słychać i czuć.

W tym miejscu powrócę do mentalności Jana G. Wydaje mu się (Janowi), że jak znajdzie się w parlamencie, to będzie mógł (jako cały parlament) zmienić konstytucję? Nic bardziej mylnego, bo nie można zmieniać konstytucji będąc w mniejszości. Jedynym władnym to zrobić jest NARÓD w swej masie.

Powiedzieć zmienić konstytucję to za mało. Trzeba wiedzieć na jaką i mieć jej tekst gotowy do zastosowania, czyli zmiany. Mamy to.


Taki projekt konstytucji jest gotowy i PROCES ZMIANY KONSTYTUCJI ROZPOCZĘTY z Woli KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI. No i tu zaczyna się PROBLEM, bo wyborcy nie znają tego projektu, a wybrańcy są pod władzą obecnej, która im nakazuje
uprawiać lichwiarsko-podatkową zbrodnię, a po drugie ślubowali dochować wierności konstytucji a NIE NARODOWI. Tak więc mamy PATA LEGISLACYJNEGO, ale nie do końca, bo jest zapis, że „Władza zwierzchnia w RP należy do NARODU”.
 Więc TEGO SIĘ TRZYMAJMY – OFIARY - zbrodni konstytucyjnej, bo zbrodnia ta woła o pomstę do nieba.


Ruchy Społeczne powstające jak grzyby po deszczu też nie znają projektu Konstytucji Nowej Polski.  Niestety – te ruchy społeczne tkwią w starej mentalności podwładnego, a mają spełniać Rolę NAJWYŻSZEJ WŁADZY, bo tak stanowi art. 4 obecnej konstytucji RP.

Wobec powyższego wyłania się nam obraz dzisiejszej rzeczywistości, gdzie uzurpatorska władza (garstka wybrańców) pomiata potencjalnym SUWERENEM, co urąga wszelkiej sprawiedliwości, zwanej ludzką. Instrumentem tego pomiatania jest pieniądz. KOWALEM jest konstytucja, a wybrańcy są tylko kleszczami w rękach kowala, a do OFIAR – NARODU – strzela się lichwiarsko-podatkowym śrutem.

Taki stan rzeczy wymaga
NATYCHMIASTOWEJ ZMIANY.


Fundamentem tej zmiany jest Konstytucja Nowej Polski – poddana już pod REFERENDUM.

Zatem od OFIAR zależy, czy STANĄ W JEDNYM SZEREGU
I

ZAGŁOSUJĄ W REFERENDUM.

Należy zatem wydać wyrok na ZDRAJCÓW, bo KOWAL jest
bezosobowy i nie może się bronić, ale ZDRAJCY NIE POPUSZCZĄ, bo jest im dobrze
– mają kasę, a NARÓD GŁODUJE, bo mu się odbiera chleb od ust, o każdej porze dnia i nocy za pomocą instrumentu (lichwa i podatki) w majestacie prawa.
W ślad za WYROKIEM należy ten WYROK WYKONAĆ po godzinie ZERO, czyli na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach zainstalować WSPÓLNOTĘ.

CAŁY PLAN tego przedsięwzięcia jest na stronie; www.konstytucja.manifo.com
Kontakt; husarz33@wp.pl KJS. Kęty 29.04.2013. 
=================================================
Będąc na krawędzi życia - rzuciłem "bankierom" rękawicę.
Wystąpiłem do Sądu
z Aktami Oskarżenia i POZWAMI.

Przedmiotem Aktów Oskarżenia i POZWÓW jest:
żądanie zwrotu lichwy.
***
Ogląd rzeczywistości jest oto taki;
Mamy więc barykadę,

na której  STOI  SĄD.


Po jednej stronie barykady są "bankierzy",
którzy stoją w tym samym miejscu,
w którym kiedyś stało ZOMO.

Po drugiej stronie barykady stoję ja
oraz miliony OFIAR zbrodni konstytucyjnej,
gdzie pałę ZOMO-wców
zastąpiono lichwą

wykorzystując  "prawo"
.

Obie te wrogie NARODOWI POLSKIEMU "organizacje" wykorzystały "prawo" (ZOMO)
 przeciwko NARODOWI
a dziś wykorzystują go "bankierzy"
przeciwko swym OFIAROM
POŻYCZKOBIORCOM.

ZOMO historia już oceniła.
Banksterów jeszcze NIE.


W związku z tym powstaje pytanie do WYSOKIEGO SĄDU:
Po której stronie stanie SĄD
w TYM sporze prawnym?


Czy po stronie OFIAR
zbrodniczej konstytucji RP.?
Czy po stronie kłamców i oszustów bankowych?

Wynik procesu sądowego,
który pewnie szybko się nie zakończy jak myślę,
być może - DA ODPOWIEDŹ?

Czas pokaże co się STANIE?

===============================================
NOWA POLSKA
========================
GRA O ŻYCIE


NIE RÓB PREZENTU ZŁODZIEJOWI


CYWILIZACJA MUSI BYĆ CZYSTA
bez lichwy i "podatków".


KONSTYTUANTA prowadzi selekcję pozytywną, polegającą na przyjmowaniu do DRUŻYNY KONSTYTUANTY... NOWEJ POLSKI tylko tych, którzy wezmą udział w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM.
=================================================
NOWA POLSKA

Ustrój NOWEJ POLSKI, to WSPÓLNOTA KONSTYTUCYJNA, gdzie Konstytucja NOWEJ POLSKI będzie praktyczną UMOWĄ SPOŁECZĄ, do której przestrzegania jest ZOBOWIĄZANY każdy obywatel, a tymi, którzy nie będą jej przestrzegać zajmie się z urzędu SŁUŻBA SĄDOWNICZA, czyli Wymiar Sprawiedliwości.

Nowy Skarb Państwa będzie jedynym emitentem i dostarczycielem środków finansowych dla całej gospodarki dla WSPÓLNOTY i każdego obywatela z osobna. To znaczy, że bankierzy utracą monopol na wyłączną kreację pieniądza.

Służba USTAWODAWCZA będzie się zajmować wyłącznie legislaturą, a NARÓD jako SUWEREN będzie tą legislację akceptował lub NIE w ogólnospołecznym REFERENDUM.

NOWA POLSKA zaledwie toleruje z przymusu obecne "władze" III RP.

NOWA POLSKA jako niezależny od kogokolwiek podmiot polityczny BUDUJE NOWĄ POLSKĘ - organizując Kandydatów (drużynę) do uczestnictwa w wyborach ogólnopaństwowych w terminach, które ogłoszą "władze" III RP.


Dalsze informacje z budowy NOWEJ POLSKI są na podstronie; NOWA POLSKA.

===================================================================

PARYTET PIENIĄDZA - chleb

Na wstępie nadmieniam, że dzisiejsze parytety pieniądza jak: złoto, srebro, drogie kamienie itd. są zdewaluowane, bo ich cena jest nie adakwatna do wartości jakim jest ŻYCIE.

Dla życia jedyną wartością jest chleb, bo tylko chleb podtrzymuje życie. Zatem wszystkie inne wartości mogą być porównywalne tylko z wartością życia, czyli de facto ŻYCIA CZŁOWIEKA jako takiego.

A zatem PARYTETEM pieniądza według zapisów KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI -  jest CHLEB, a ściślej wartość jednego kilograma chleba, zrobionego z tradycjami sztuki piekarniczej, i wycenionego jako jedna jednostka monetarna, czyli jeden złoty. A zatem w dalszym ciągu, kromka chleba będzie miała taką wartość w groszach, na ile części podzielimy bochenek chleba.

Wobec powyższego, po ustanowieniu parytetu chleba, który będzie wartością niezmienną, możemy przystąpić do monetyzacji wszystkiego, czyli tego, co nazywamy ogólnie MAJĄTKIEM.

A zatem monetyzacja WSPÓLNEGO NARODOWEGO MAJĄTKU jest podstawą do wyceny całej narodowej gospodarki i zapisana w stosownym art. w KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI.

W oparciu o parytet chleba można się wymieniać towarami w ujęciu wewnętrznym kraju jak i na zewnątrz. Wtedy nie będzie inflacji, deflacji i długu publicznego, bo bilans będzie liczony TOWAREM a nie pieniądzem, który dziś jest elementem spekulacji i niszczy całkowicie gospodarkę. 

Trzy FILARY SYSTEMU

Wiadomo, że do życia potrzbna jest woda, która jest głównym składnikiem (rozpuszczalnikiem doskonałym) elementów składających się na życie.
Drugim elementem jest powietrze, bogate w tlen - pierwiastek życia, który jest potrzebny do procesów spalania jako wynik, przedłużający życie.
Do tych dwóch elementów (FILARÓW) dołączył pieniądz, jako środek wymiany pomiędzy towarem a klientem posiadającym pieniądz. Wymiana ta jest podobna do obiegu krwi w organizmie człowieka, która to krew jest nośnikiem życia, czyli odżywianie komórek organizmu.

 Filar I - A zatem - kto ogranicza dostęp do wody, popełnia przestępstwo.

Filar II - Kto zatruwa powietrze popełnie zbrodnię.

Filar III - Kto odbiera pieniądze w postaci lichwy, popełnia ZBRODNIĘ DOSKONAŁĄ, bo ta ZBRODNIA jest umocowana jako "prawo" w ZBRODNICZEJ KONSTYTUCJI RP.  Dodam, że w podatkach jest zakamuflowana lichwa pod postacią obsługi długu publicznego i w tym sensie podatki także są ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, nie ulegającą przedawnieniu. 

Konstytuanta Nowej Polski

KONSTYTUANTA
NOWEJ  POLSKI


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

By uporządkować scenę polityczną NARODU zmieniam STATUS tworzonego oddolnie Ruchu Społecznego o początkowej nazwie Małe Pospolite Ruszenie przerodziło się w KONSTYTUANTĘ NOWEJ POLSKI.

 KONSTYTUANTA NOWEJ POLSKI
Nazwa ta jest zgodna z dalekosiężnym kierunkiem i CELEM do osiągnięcia, czyli zmianą obecnej zbrodniczej konstytucji RP, na Konstytucję Nowej Polski.

PLAN do osiągnięcia CELU dzielę na trzy podstawowe części: przyczyny powstawania zła, projekt Konstytucji Nowej Polski jako FUNDAMENT Cywilizacji Życia oraz sposób do osiągnięcia CELU, ze stosownym komentarzem do całości PLANU, po którym w godzinie ZERO nastąpi przemiana ustrojowa - polegająca na pozbawieniu monopolu bankierów i partyjnych oszustów.

CZĘŚĆ PIERWSZA - przyczyny powstawania "cywilizacyjnego" ZŁA:

Podstawową - przyczyną - powstawania ZŁA jest bezpośrednio ZBRODNICZA konstytucja RP.
A oto opis niektórych wybranych elementów, świadczących o zbrodniczości  tego knota legislacyjnego, pełnego sprzeczności merytorycznych - urągających człowieczeństwu, które dzielę na dwa sprzeczne z sobą aspekty: zgodne z wolą narodu i sprzeczne z wolą narodu.

Na wstępie przedstawiam argumenty, zapisane w ROZPRAWIE o Funkcjonowaniu świata (tekst dostępny pod adresem husarz33@wp.pl).
Drugim argumentem jest tekst: Trójkąt z diabłem (tekst j.w.), to znaczy z SYSTEMEM BANKOWYM.
Obraz Totalnego RABUNKU - dokonanego na narodzie polskim, na przestrzeni 20-tu lat - omawia książka Remanent 2 - do nabycia u mnie pod adresem j.w.

Skrótem do zrozumienia SPRAWY jest tekst: LICHWA + PODATKI = PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁA.
Potwierdzeniem tej parszywości jest Biuletyn PATRIOTYCZNEGO RUCHU POLSKI - INTERNET NR 294 i 295 doc. A jako dodatek działań uzurpatorów związkowych, jest tekst: Poparcie krytyki Solidarności - prawda o solidarności. Wszystkie te tekst, są dostępne u mnie j.w.

Merytoryczne jednak uzasadnienie na ZBRODNICZOŚĆ konstytucji RP - zwłaszcza na temat lichwy jest wywiad z byłym szwajcarskim bankierem - Francois'em de Siebenthal'em, który stwierdził, że - "powinniśmy walczyć bez wytchnienia, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, walczyć z lichwą na każdym poziomie,
bo lichwa zabija."
.

Dodam, że bezczelność lichwiarzy i partyjnych oszustów ujawnia się w książce Remanent 2 (do nabycia u mnie - adres j.w.), gdzie jest przedstawiony TOTALNY RABUNEK - dokonany na NARODZIE POLSKIM - opisany aferami: alkoholową, paliwową, prywatyzacyjną, rublową i innymi. Np.: gdyby ten alkohol załadować na ciężarówki - zderzak w zderzak - to zajęłyby one drogę na długości ponad połowę obwodu kuli ziemskiej. Nie inaczej jest z innymi aferami o niewyobrażalnej skali.

Ta bezczelność - opisana w książce Bicz Boży - z komentarzem - NIE ZNA GRANIC.
Jakie zatem zabawki można im zabrać - tej kradzieży pilnuje sam Lucyfer i cały zjednoczony aparat państwowy (?) - to od autora - KP.

CZĘŚĆ DRUGA - zasady podstawa CYWILIZACYJNEGO DOBRA na tle projektu Konstytucja Nowej Polski.

ARGUMENTY - zawarte w Konstytucji Nowej Polski, które decydują o DOBROCI tego projektu można odczytać z projektu Konstytucji Nowej Polski. Cały projekt Konstytucji Nowej Polski jest zamieszczony na podstronie.

Dostępny także pod adresem e-mail; husarz33@wp.pl

CZĘŚĆ TRZECIA - sposób osiągnięcia  CELU - uzasadnienie zmiany konstytucji wraz z merytorycznym komentarzem - dotyczącym godziny ZERO.

KROKI do osiągnięcia CELU:

1. KROK PIERWSZY -zorganizowanie DRUŻYNY, która na płaszczyźnie REFERENDALNEJ (Referendum w Imieniu KONSTYTUANTY POLSKI) zbierze głosy - minimum 16 milionów głosów - OFIAR zbrodniczej konstytucji RP - czas trwania od zaraz - aż do uzyskania minimum.

2. KROK DRUGI - podczas fizycznego zbierania głosów głównie OFIAR (...) tworzyć należy Komitety Wyborcze KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI i angażować elektorat - informując go o celowości zmiany konstytucji.

3. KROK TRZECI - powołanie Pełnomocników KP w okręgach (50 Okręgów - nowych województw) oraz w gminach (3 152 Gminy) - jako przygotowanie kadr dla przyszłej władzy, której pierwszym zadaniem po godzinie ZERO - będzie zorganizowanie BIUR (CBF) w każdym województwie i każdej gminie, do podstawowego zadania - WYPŁAT  DYWIDEND - dla każdego z mieszkańców Polski.

===========================================

KOMENTARZ KOŃCOWY

W pełnym PLANIE dla NOWEJ POLSKI (CYWILIZACJI ŻYCIA) - przewiduje się powrót do podziału administracyjnego bez powiatów (1975 - 1998), z tym, że tworzymy nowe województwo stołeczne.
Ten podział się sprawdził merytorycznie i organizacyjnie.

Także godło ulegnie zmianie - powróci do historycznego wizerunku - zmodyfikowanego w oparciu o historyczną heraldykę. Flaga także ulegnie zmianie - dotyczy przekazu z góry - a Nowy tekst Mazurka Dąbrowskiego uwzględni historyczne TŁO.

Wszystko jest zaplanowane i gotowe do użycia.
Ktoś może zapytać - po co to zmieniać???
Ano po to, że wszystkie Rzeczpospoolite były z masońskiego nadania, a Konstytucja 3-Maja jak i wszystkie konstytucje świata, są podporządkowane debilnemu - wymyślonemu przez Monteskiusza trój-podziałowi władzy, co jest ewidentnym kłamstwem, bo najwyższą i jedyną realną władzą jest dziś "władza pieniądza" - bezosobowa PIRAMIDA, na sczycie której stoi sam Lucyfer.

A po drugie - dlaczego mamy się odnosić do kontynuacji ustrojowej, skoro nową CYWILIZACJĘ ŻYCIA - NOWĄ POLSKĘ - musimy budować na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach, czyli od ZERA we wszystkich dziedzinach.???

Obecna "cywilizacja"
jest cywilizacją z piekła rodem, czyli CYWILIZACJĄ ŚMIERCI, aplikowaną nam OFIAROM Zbrodniczej konstytucji RP NA RATY, co urąga cywilizacji - człowieka rozumnego - w ogóle, a mieszkańcom POLSKI w szczególności. - KJS.
Kęty 21.05.2013. 
KRYTERIA - dla KONSTYTUANTY - NOWEJ POLSKI oraz dla Małego Pospolitego Ruszenia w odniesieniu do Kandydatów REPREZENTANTÓW NARODU (mieszkańców Polski) w kontekście REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO jako METODY do zainstalowania
KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI

KRYTERIUM PIERWSZE: kandydat powinien się odnieść do ZBRODNICZEJ konstytucji RP w sensie ODCIĘCIA SIĘ od jej poparcia jako Najwyższego Prawa w obecnej zbrodniczej RP.
Brak takiego odcięcia się od konstytucji RP i od jej realizatorów, rozumianych pod nazwą "WŁADZA", dyskwalifikuje KANDYDATA od przynależności do KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI.

KRYTERIUM DRUGIE: kandydat na Kandydata do przyszłych wyborów parlamentarnych powinien przyjąć Konstytucję Nowej Polski jako tymczasowe - już obowiązujące GO prawo i od zaraz dążyć do jego prawomocnego wdrożenia.

KRYTERIUM TRZECIE: kandydat powinien od zaraz brać czynny udział w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM, w którym niezwłocznie rozpocznie następujące czynności:

1. Zaopatrzy się w stosowne matariały edukacyjne, w tym w konstytucję Nowej Polski i Karty REFERENDALNE - do - formalnego rozpoczęcia własnej KAMPANII WYBORCZEJ.

2. Utworzy własny Komitet Wyborczy wespół z powołanymi pod swoją kontrolą EMISARIUSZY Referendalnych i rozpocznie fizyczną działalność REFERENDALNĄ.

3. Zacznie przesyłać do Centralnego Magazynu Głosów oryginały GŁOSÓW wyborców, pozostawiając sobie kopie tych głosów, które posłużą mu do przedstawienia formalnego poparcia ELEKTORATU w Komisji Wyborczej po zainstalowaniu Konstytucji Nowej Polski.

W sprawie pierwszego KRYTERIUM - kandydat powinien pisemnie określić swoje stanowisko, dotyczące obecnej ZBRODNICZEJ konstytucji RP, czyli zanegować jej prawomocność.
Jeśli tego nie zrobi nie może stać się prawomocnym kandydatem na REPREZENTANTA NARODU.

W sprawie drugiego KRYTERIUM - kandydat powinien wyrazić pisemnie - poparcie dla Konstytucji Nowej Polski - jako tymczasowego Najwyższego PRAWA
 w Polsce.
Jeśli tego nie zrobi, nie może być kandydatem na REPREZENTANTA NARODU.

W sprawie trzeciego KRYTERIUM - kandydat, którego GŁOSY poparcia zostaną przesłane na adres Skrzynki Kontaktowej Centralnego Magazynu Głosów, staje się automatycznie (z mocy - tymczasowego Najwyższego Prawa) REPREZENTANTEM i KANDYDATEM NARODU (mieszkańców Polski) a jego tymczasowy Komitet Wyborczy automatycznie staje się faktem.
A zatem nie są WTEDY dla niego potrzebne żadne - pisemne - deklaracje, jakie zawiera Kryterium: pierwsze i drugie, bo czynem o tym zaświadcza.

To tyle w kwestii formalnej. Pełnomocnik Krajowy KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI - KJS.

PS: na Karcie Referendalnej jest podany adres Skrzynki Kontaktowej CMG; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

Pod tym adresem można nabyć wszelkie materiały informacyjne - dotyczące KONSTYTUANTY... -
w tym; egzemplarz drukowany - Konstytucji Nowej Polski - oraz EKONOMIĘ 2013 (założenia projektowe NOWEJ POLSKI) i płytkę CD z pełnym PLANEM dojścia do CELU w NOWEJ POLSCE.

Nowe - poprawione, aktualne - wydanie EKONOMII 2009 jest obecne na podstronie POLITYKA SPOŁECZNA - pod nazwą "NOWA EKONOMIA WSPÓLNOTY".
Patrz - podstrona.
DEBATA
na temat AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO

Na wstępie należy zaznaczyć, że DEBATA na temat akcjonariatu pracowniczego - OBYWATELSKIEGO - jest powiązana z tematem o finansowaniu służby zdrowiu i SYSTEMEM emerytalnym.

W jednym i drugim temacie chodzi o pieniądze, czyli dystrybucja i finansowanie tych przedsięwzięć.

W mojej książce pt: EKONOMIA 2009 jest temat omówiony a wstępem do debaty jest taki oto cytat:

"Dzisiejszy obrót akcjami na giełdzie (czyli jaskini zbójców) zgodnie zapisem Konstytucji Polski 2012 - art. 178 - przestanie istnioeć, bo działanie giełdy papierów (bez)wartościowych zostanie zgodnie z zapisem Konstytucji zakazane.

Działalność giełdy po godzinie ZERO, zostanie najpierw zawieszona, a po monetyzacji składników majątkowych rozliczona. Same zaś akcje pozostaną własnością akcjonariuszy.

Akcjonariusze nie mogą na tej operacji stracić!!!
Kontrowersje zapewne będzie budzić ich wartość i słusznie, dlatego, że ich rzeczywista wartość przez machinacje giełdowe została zafałszowana.

W nowym ustroju wszystko ma być oparte o rzeczywiste, powszechnie uznane wartości.".


Art. 175 jest napisane; "Spółki akcyjne, mogą być kontynuowane pod warunkiem, że prawowitymi właścicielami akcji są pracownicy danego przedsiębiorstwa." oraz art. 176, który mówi, że "Obrót akcjami może się odbywać wyłącznie w obrębie spółki akcyjnej."

Ktoś może zapytać; co stanie się z akcjami akcjonariuszy, którzy nie są pracownikami ale dziś akcje danego przedsiębiorstwa posiadają?

Tu odpowiedź jest bardzo prosta; ci akcjonariusze sprzedadzą swe akcje pracownikom tego przedsiębiorstwa.

Powstaje następne pytanie: skąd pracownicy zdobędą pieniądze na kupno tych akcji.? Odpowiedź: Centralne Biuro Finansowe im pożyczy.

Kolejne pytanie;, w co mogą zainwestować ci, którzy przymusowo sprzedadzą akcje?; Odp;. przeleją je sobie na prywatne konto emerytalne (przymusowo, by nie zachwiać rynkiem finansowym).

To tyle w skrócie jeśli chodzi o Akcjonariat Pracowniczy - Obywatelski.
 W powiązaniu będzie stosowany art. konstytucji, który dzieli majątek pomiędzy Skarb Państwa a akcjonariuszy.

Podział na majątek strategiczny i wspólnotę obywatelską.
Rozwiązuje się problem współwłasności z kapitałem obcym, który może partycypować max. do 25% wartości we własności wspólnej pod warunkiem posiadania powiązań gospodarczych. 
PRZYCZYNY ZŁA -
Kontra SKUTKI ZŁA.

Usuwanie tylko skutków, a nie przyczyn uprawianego ZŁA, to WALKA Z WIATRAKAMI.

TYLKO USUNIĘCIE
PRZYCZYN ZŁA - jest skutecznym usunięciem ZŁA lub przynajmniej jego ograniczeniem.


Stosując ZBRODNICZĄ konstytucję III RP
prowadzi się TOTALNĄ ESKACJĘ  ZŁA.


Stosując Konstytucję Nowej Polski USUWAMY PRZYCZYNY POWSTAWANIA  ZŁA.

Konkludując; ZŁO można usunąć -  jedynie przez usunięcie PRZYCZYN JEGO POWSTAWANIA.!!!

DOBRO WSPÓLNE zostało zakwestionowane poprzez stosowanie art. 84 i 227 konstytucji RP.!!!
===================
AKT WOLI NARODU
Możemy budować NOWY DOM legalnie.
Jeśli zagłosujemy w REFERENDUM, tak się stanie.
===========================================
OSTATECZNY
PLAN
KONSTYTUANTY POLSKI
dla
będącego pod okupacją NARODU jest:

1. ZAINSTALOWANIE Konstytucji Nowej Polski.
2. ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEGO USTROJU - WSPÓLNOTY OBYWATELSKIEJ, na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach.

Jest to (będzie) PRZEMIANA USTROJOWA nie spotkana jeszcze nigdzie na świecie, która MOŻE BYĆ DOKONANA - wyłącznie - MOCĄ MIESZKAŃCÓW POLSKI, którzy wezmą udział w ogłoszonym przez KONSTYTUANTĘ - NOWEJ POLSKI REFERENDUM.

Podstawowym narzędziem do KARCZOWANIA lichwiarsko-podatkowej DŻUNGLII jest;
Konstytucja - Nowej Polski.
Siłą, która  ten "MIECZ" do karczowania tej dżunglii może unieść, użyć i to praktycznie - jest ŚWIADOMY SWYCH PRAW NARÓD - mieszkańcy Polski i NIKT INNY.
================================
"Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
"   
Kreator stron internetowych - przetestuj