Wyślij POZEW do Sądu Rejonowego o ZWROT ODSETEK – LICHWY.

30. Sierpień 2017 ·

POZEW
Dotyczy; ZWROTU – ODSETEK OD KREDYTU – LICHWY, którą pod przymusem zapłaciłem bankierom.
Na wstępie; informuję Sąd, że ODSETKI OD KREDYTU – lichwa, nie
jest długiem, tylko ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, a którą pod przymusem
bankierom zapłaciłem, a ja – klient banku – odsetek na ich spłatę nie
otrzymałem

LICHWA ZABIJA – jako Zbrodnia Przeciwko Ludzkości – NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.
W związku z powyższym – żądam, by Sąd wydał wyrok skazujący BANKIERÓW - lichwiarzy – zwanych dla niepoznaki bankierami na bezwarunkowy ZWROT ODSETEK OD KREDYTÓW (lichwa)
mnie, ich klientowi, bo na (lichwę) odsetki bankierzy pieniędzy nie
wykreowali, a te na kredyt wykreowali z mego podpisu na umowie, która
od początku jest nieważna, bo zawiera odsetkowe (lichwiarskie)
oszustwo. A zatem – ponad wszelką wątpliwość – nie można oddać
pieniędzy, których NIE MA W SYSTEMIE.

WYKAZ
Zapłaconeych ODSETEK – lichwy – następującym bankom.
Pożyczki spłacone przeze mnie wraz z Lichwą.
DATA……………Umowa z bankiem/nazwa – Nazwa banku…………………Kwota odsetek – (%)
Poniżej należy zapisać DANE klienta banku – dotyczące fizycznie zapłaconych ODSETEK – lichwy.
Dokładnie o zwrot tej kwoty – PROSZĘ – Wysoki Sąd w ……………… o
zasądzenie od bankierów ZWROTU ODSETEK zapłaconych pod przymusem bankom –
bankierom – lichwiarzom.
Potwierdzam powyższe swoim podpisem.
Miejscowość dnia……… ………………………………………..

UZASADNIENIE POZWU ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKACH.
OTO – załączniki do uzasadnienia; że lichwa jest zbrodnią przeciwko ludzkości, bez przedawnienia.
1.DEKRET Nr. 1
2.Karta praw ofiary 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie.
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.
TEKSTY ZAŁĄCZNIKÓW dostarczy Kazimierz Styrna za pośrednictwem internetu; husarz33@wp.pl
Informuję, że udzielam pomocy w pisaniu POZWÓW, jeśli się ktoś do mnie zwróci.

OŚWIADCZENIE
Konstytucja z dnia 2.04.1997. ŁAMIE PRAWA CZŁOWIEKA z
Prawem do życia włącznie – poprzez Art. 220 i 227 oraz przez powiązane z
konstytucją Prawo Bankowe – zezwalające na stosowanie odsetek od kredytów – lichwy.


Wobec powyższego ja Kazimierz z Kęt w Imieniu Krajowego Ruchu Polaków oraz wszystkich kredytobiorców ŁAMIĘ – to pasożytnicze prawo, bo TO “PRAWO” tu i teraz ŁAMIE NASZE PRAWA CZŁOWIEKA Z PRAWEM DO ŻYCIA
WŁĄCZNIE, bo lichwa ZABIJA, co autorytatywnie ujawnił były szwajcarski
bankier Francois de Siebenthal.


Nadmienić należy, że przyrodzone nam ludziom PRAWO DO ŻYCIA stoi
ponad prawem stanowionym czyli – pasożytniczym “prawem”, prawem które dla niepoznaki zostało nazwane
 – konstytucją z 2.04.1997.
WOBEC POWYŻSZEGO WSZELKIE ODSETKI OD POŻYCZEK, zapłacone przez kredytobiorców – stanowiące bankierskie przestępstwo - MUSZĄ BYĆ ZWRÓCONE tym, którzy pod przymusem pasożytniczego prawa zostały bankierom zapłacone.


UZASADNIENIE ZWROTU ODSETEK – OCENA
według terminologii pojęciowej


Podstawą uzasadnienia jest POLSKA KARTA PRAW OFIARY, którą podpisały
wszystkie polskie organizacje i osoby prywatne stykające się w swojej
pracy z ofiarami przestępstw – dla poprawienia sytuacji ofiar w Polsce –
jak postanowiły, tak i podpisały ten dokument.

Szczegóły dokumentu można pobrać z internetu.
Uzupełnienie podstawy uzasadnienia dokonał Rzecznik Praw Kredytobiorcy – Pan Wojciech Sawicki, który odkrył,
że odsetki od kredytów, czyli LICHWA została przez “prawo” tzw. stanowione – ZALEGALIZOWANA.
Opisanie tego przestępstwa oraz dowody ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI przedstawił w załącznikach.

WOBEC POWYŻSZEGO – do wszystkich POZWÓW kredytobiorców w SPRAWIE
lichwiarsko/odsetkowej ZBRODNI, składanych do Sądów Rejonowych przez
kredytobiorców – należy dołączać powyższe OŚWIADCZENIE wraz z załącznikami;
Załączniki - dostępne pod adresem e-mail; husarz33@wp.pl  i kontakt tel. 884 793 141

BIURO w sprawie ZWROTU LICHWY prowadzi Sędzia Sądu Międzynarodowego - Ernest Kasper Golec - adres biura; ul. Leśna 13/42' 41-100 Siemianowice Śl. telefon; 505 796 768.

1. DEKRETEM Nr. 1,
2.Kartą Praw Ofiar 28.08.2017.
3.List przewodni bezprawie i
4.Zał. Nr. 1 Prelekcja bezprawie.
Kęty dnia 31.08.2017.


Drogi Stasiu.
Dobrze powiedziane o sługusach. DOBRO WSPÓLNE jest zakwestionowane przez tą samą parszywość doskonałą - Art. 227.
Pan pRezydent - swoimi wypowiadziami jakby z mojej konstytucji - próbuje wyważać OTWARTE DRZWI.
Konstytucja Kęcka jest gotowa do zastosowania nawet bez poprawek.
Moja praca nad nią zaczęła się w 1995 roku - 2 lata przed "uchwaleniem" - niby obecnej.
Już przed jej uchwaleniem wiedziałem, że będzie ona do d...
Wspomnę tu jeszcze o pewnej przepowiedni Tow. Wiesława (Władka Gomółki),
który w 1956 roku, gdy telewizja raczkowała, a ja byłem uczniem średniej szkoły - z mównicy w Warszawie powiedział:
"ten kto celowo zepsuł zegarek nie jest w stanie go naprawić" - pisz wymaluj - tyczy się to do "konstytucjonalistów",
którzy zmajstrowali knota legislacyjnego, dla niepoznaki zwanego konstytucją z 2.04.1997.
No i mamy ten burdel lichwiarstwa.

Dnia 15 stycznia - osobiście dostarczyłem Konstytucję Kęcką do kancelarii; pRezydenta, Marszałka
Sejmu i Marszałka Senatu, a w Biurze Beaty Szydło złożyłem także ten projekt.
Minęło ponad 1,5 roku i ANI ME, ANI BE, ANI KUKURYKU z ich strony. To o czym to świadczy? Wiesz? Bo ja wiem.
 Ale chwalił się tym nie będę.

Pozdrawiam - Kazimierz PS: może uda się zasypać POZWAMI - "Sądy" Rejonowe?

Witaj Kazimierzu.
Zgadzam się zupełnie z tym, że lichwa jest zbrodnią a lichwiarze
zbrodniarzami, że lichwa musi być zwrócona wraz z odszkodowaniem. Myślę
tylko, że zwracanie się do kumpli lichwiarzy zasiadających w tak zwanych
sądach, zasługujących od dawna na zawisłość, jest nietrafne.
Suweren, to jest konstytucyjny 'Naród', musi w końcu zastosować w życiu treść Art. 4. Konstytucji RP i położyć kres tej dziwnej okoliczności, w której panowie ( konstytucyjny 'Naród' ) są sługami swoich sług ( funkcjonariuszy i urzędników publicznych ).
Pozdrowienia.

OFERTA
Dla Kandydatów na Parlamentarzystów Pod EGIDĄ Krajowego - Światowego - Ruchu Polaków.
 
SZANOWNI RODACY - PRZYJACIELE - WSPÓLNOTO POLSKA.
Wiadomo, że LICHWA ZABIJA.
Na spłatę lichwy pieniądze nie istnieją.
Ofiarami są miliony kredytobiorców, którym lichwiarze odbierają nam CHLEB OD UST - bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ W MAJESTACIE "PRAWA".
Czyli zbrodniczej konstytucji z dnia 2.04.1997 roku.
Jedynym lekarstwem jest REFERENDUM KONSTYTUCYJNE.
KAŻDY - kto zagłosuje w REFERENDUM - otrzyma Dywidendę społeczną zgodnie z przepisami Konstytucji POLSKI (Kęckiej) w wysokości 800 złotych (NOWYCH - opartych o parytet CHLEBA) co miesiąc od daty powstania Banku Dywidendy Społecznej.
WARUNKIEM jest głosowanie REFERENDALNE.!!!

KOMUNIKAT SPECJALNY - WSPÓLNOTY POLSKIEJ. KTO wpłaci 50 zł przekazem pocztowym na adres Kazimierz Styrna os. Płk. Stan. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty - za Konstytucję, której cena wynosi 50 zł to odwrotnie otrzyma 2 egz. Konstytucji POLSKI (Kęckiej) oraz 10 sztuk Karty REFERENDALNEJ.
Karty służą do obsługi(GŁOS - REFERENDUM) wpłacającego, jego rodziny, sąsiadów i znajomych oraz przyjaciół. REFERENDUM jest zapytaniem NARODU, o to czy chce ŻYĆ, albo zginąć. AUTENTYCZNIE ZGINĄĆ.
DECYZJA NALEŻY DO CIEBIE - NARODZIE POLSKI.

OD WIZJI - LOSU - LICHWIARSKIEJ - ekonomicznej - ŚMIERCI NIE UCIEKNIESZ.
Możesz tylko (musisz) lichwiarzy POKONAĆ - Kartą Referendalną  jak BICZEM.

Każdy - kto na drugiej stronie KARTY REFERENDALNEJ zgłosi się i się podpisze - że CHCE być reprezentantem NARODU w nadchodząvcych wyborach, zostanie wpisany na listę kandydatów - prezentowaną na stronie; www.nowapolska-w-internecie.pl
Z POWAŻANIEMP.O. Rzecznika Interesu Publicznego; Kazimierz Józef Styrna z Kęt - husarz - www.nowapolska-w-internecie.pl oraz www.konstytucja.manifo.com
Kontakt: 884 793 141 oraz e.mail; husarz33@wp.pl
==================================

https://www.youtube.c/watch?v=XK6oV5BBOeo&t=397s
https://www.youtube.com/watch?v=IjAEZ-MVkXk

Szanowni Państwo.
Czy wiecie że istnieje IMPERIUM ZŁA?
Powyżej jest tego DOWÓD.
Patrz link.
To imperium z pieniądza uczyniło NARZĘDZIE ZBRODNI.
W Krakowie dokonano INTRONIZACJI CHRYSTUSA NA KRÓLA POLSKI.
DEKALOG MIAŁ BYĆ SZANOWANY, a nie jest.

Czy widzicie z tego faktu jakieś EFEKTY.???
NIE MA - NIE MA - NIE MA.
A nie wiecie przypadkiem dlaczego efektów BRAK?
Ja widzę, że imperium ZŁA toczy z nami wojnę na śmierć. Naszą. To jest przyczyna.

"WYBRAŃCY" - służą temu imperium zła.
Dowody niebawem przedstawię - właśnie - tym "wybrańcom".
www.nowapolska-w-internecie.pl

SZANOWNI RODACY - PRZYJACIELE -
WSPÓLNOTO POLSKA.
Wiadomo, że LICHWA ZABIJA.
Na lichwę pieniądze nie istnieją,
BO NIE SĄ KREOWANE.
Ofiarami są miliony kredytobiorców, którym lichwiarze odbierają CHLEB OD UST -
bo pieniądz w ich rękach stał się narzędziem ZBRODNI DOSKONAŁEJ
W MAJESTACIE "PRAWA".
===================================
WOJNA - LICHWIARZY Z NARODEM
LICHWA ZABIJA
(Francois de Siebenthal)
WIELKI i Szlachetny jak pokazała historia NARODZIE POLSKI MUSISZ TĄ WOJNĘ WYGRAĆ!
Jeśli chcesz ŻYĆ!
MASZ OSTATNIĄ SZANSĘ
WYRAZIĆ SWĄ WOLĘ W REFERENDUM
(Konstytucja POLSKI; www.konstytucja.manifo.com)
Patrz podstrona....
 
NIE MASZ - DROGI - NARODZIE INNEGO WYJŚCIA! Drugostronne REFERENDUM
Jest DROGĄ DO NARODOWEJ SUWERENNOŚCI
Do zagwarantowania Sobie ŻYCIA
Na Własny Rachunek
Bez lichwy i Bez podatków!
WIĘCEJ NA STRONIE:
www.nowapolska-w-internecie.pl

PIENIĄDZ JEST WŁASNOŚCIĄ PANA BOGA.
MY JESTEŚMY TYLKO CZASOWO JEGO UŻYTKOWNIKAMI.Lichwiarze (bankierzy) uczynili z pieniądza NARZĘDZIE ZBRODNI DOSKONAŁEJ - w majestacie "prawa" - Konstytucja z 2.04.1997 r.
PiS - stosuje tą konstytucyjną - parszywość doskonałą w majestacie "prawa".
Konstytucja Kęcka czyni z pieniądza CHLEB - (pieniądz - nośnikiem CHLEBA) Dywidenda Społeczna. www.konstytucja.manifo.com www.nowapolska-w-internecie.pl

Lichwiarze - wyp....alać pod Górę Synaj.

POLACY - Szlachetni POLACY - ORGANIZUJMY SIĘ - GŁOSUJMY W REFERENDUM. https://www.youtube.com/watch?v=cHpqq1UTpBs
===============================
Jesteśmy jako NARÓD w sytuacji, że parszywy "KOWAL", czyli konstytucja z 2 kwietnia 1997 roku nas unicestwia (art 220 i 227), odbiera nam PRAWA CZŁOWIEKA (LICHWA) z PRAWEM DO ŻYCIA WŁĄCZNIE.

A ZATEM MUSIMY ZDETRONIZOWAĆ "KOWALA" i zainstalować nową KONSTYTUCJĘ.
BY ŻYĆ.!!!

KONSTYTUCJA  POLSKI (23.04.2016.)
oraz budowa drużyny opartej o zasdę sprawiedliwości, która pokona w wyborach  sympatyków III RP jest DROGĄ do NOWEJ POLSKI
bez lichwy z podatkami, będącymi marginesem życia społecznego i gospodarczego.

„Władza zwierzchnia
w  POLSCE - należy do NARODU”.

Gdzie się dwóch bije, trzeci korzysta.
Bije się Rząd z Opozycją'
a korzystają "lichwiarze".
Na czerwonym pasku jest dostęp do PODSTRON.
NA PODSTRONIE JEST TEKST KONSTYTUCJI dla POLSKI

Press - Warszawa, PL
Konferencja - Sąd - nad - Sądami - Sędziami - i - Przedstawicielami Władz - Tel: Informacyjny 798-994-830
www.nowapolska-w-internecie.pl [dotyczy "DEKRETÓW"]
=================================================
PASOŻYTNICTWO


ODBIERZEMY BANKIEROM MONOPOL.
PO CO I DLACZEGO MAMY TO ZROBIĆ??? - ponieważ ten System się zestarzał i NIE pasuje już do stosowania GO w XXI wieku.

Po Roku 2010 nastąpiła Nowa ERA kreowania pieniędzy z
 „ KODU GENETYCZNEGO – FINANSOWEGO ‘’
 – każdego żyjącego od urodzenia aż do śmierci.
Zatem banki przestają istnieć, bo przestają udzielać pożyczek.

Pożyczkę - każdy obywatel w Polsce, Europie i na Kuli Ziemskiej bierze sam z siebie - na kupno mieszkania, własnego budynku lub samochodu, a jak chce, to może kupić nawet helikopter jak ma taką potrzebę, ale zawsze w stosunku do ilości towarów i zasobów materialnych danego państwa będących na rynku – by NIE POWSTAWAŁA INFLACJA.
Oto zgrubna odpowiedź na powyższe pytania:PO CO: by stać się suwerenem w sprawach finansowych.
Nie!
Będziemy Suwerenni jako Państwo.
DLACZEGO: bo już nigdy bankierzy nie będą nas okradać i na nas pasożytować .To system Stary.

A teraz przechodzę do szczegółów;
Obecny SYSTEM FINANSOWY polega na tym, że dla kredytobiorcy bankier kreuje (z niczego)pieniądze, czyli KAPITAŁ (szumna nazwa pieniądza) co jest w przyrodzie normalne, bo organizm człowieka też w czasie wzrostu ma mechanizm krwiotwórczy (krew przyrasta wraz ze wzrostem organizmu)– podobno w szpiku kostnym? Nie znam się na medycynie, ale Biblista E.K Golec TAK.
PROBLEM zaczyna się w SYSTEMIE FINANSOWYM od „UMOWY”, która ma w repertuarze LICHWĘ (% = absurd matematyczny, bo bank nie kreuje na nią pieniędzy, ale wymaga „spłaty”),PROWIZJĘ, UBEZPIECZENIE KREDYTU, a ponadto system bierze opłaty; za prowadzenie konta klienta, za przelewy i nie wiedzieć czemu jeszcze na inne nie zidentyfikowane ukryte opłaty.
Wszystkie te (dodatkowe) „umowne” dodatki składają się na potężną DZIURĘ w największej i głównej tętnicy systemu, przez którą nieustannie wypływa krew, czyli pieniądz wykreowany jako KAPITAŁ, o którym napisałem wyżej. A to oznacza, że zapłacić te dodatki „umowne” można tylko z KAPITAŁU, bo na spłatę „dodatków” bankier pieniędzy NIE KREUJE.

W taki sposób powstaje deficyt (brak pieniądza – który w rzeczywistości nie istnieje) – co widać na „ZEGARZE Balcerowicza”. A zatem nie można wywiązać się z „umowy” z powodu braku pieniądza w SYSTEMIE FINANSOWYM.
Powyższe - potwierdza w wywiadzie; były szwajcarski bankier FRANCOIS de SIEBENTHAL.

Alternatywą zatem jest odebranie bankierom (starego) monopolu by zatkać tą dziurę w tętnicy.
Pozostaje pytanie CZYM JĄ ZATKAĆ – zatykamy ją z 3-ch
 „ ODKRYĆ PISMA ŚWIĘTEGO’’.

ROZWINIĘCIE tego tematu znajduje się w Konstytucji POLSKI
 z dnia 23 kwietnia 2016.
Nie będę zatem tego omawiał, bo tekst tej konstytucji jest na podstronie (czerwony pasek) - www.konstytucja.manifo.com
Kropkę nad „i” - postawił Ernest Kasper Golec (Religioznawca
 i BIBLISTA) z Siemianowic Śl.
DOKONAŁ trzech odkryć w Piśmie Świętym (ekonomicznych) i wydaje DEKRETY.
DEKRET NR. 1 (patrz podstrona DEKRETY – www.nowapolska-w-internecie.pl ) likwiduje lichwę i oddłuża kredytobiorców, ale dopiero PO ODEBRANIU BANKIEROM MONOPOLU, ale od zaraz jest podstawą PRAWNĄ do NIE płacenia bankierom lichwy i wstrzymania się z płaceniem kapitału, na który lichwa (zapłacona przez kredytobiorców) zabrała z systemu pieniądze.
Konstytucja POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 roku z MOCY PRAWA (zapisu)
ODBIERA BANKIEROM MONOPOL.
A – jeśli KWW Pospolite Ruszenie Polaków wygra jesienne wybory – to MY POLACY natychmiast zmienimy obecną konstytucję (parszywość doskonałą) i
odbierzemy bankierom monopol.
Wtedy do akcji ODŁUŻANIA NARODU PRZYSTĄPI ERNEST Kasper Golec na podstawie kolejnych dwóch odkryć w Piśmie Świętym, na razie bardzo tajnych.
Ta tajność musi być utrzymana do czasu odebrania bankierom monopolu, bo byśmy spowodowali katastrofę systemu finansowego, ale jesteśmy odpowiedzialni za swe czyny i nie możemy sobie pozwolić na zrobienie „NARODOWI‘’ przykrości.

 NIE pozwolimy ukraść „ ODKRYĆ ‘ ’Bankierom.!

Tą KATASTROFĘ (finansową) można porównać do katastrof – jakie obserwujemy CODZIENNIE na drogach w ruchu samochodów.
Są dwa SYSTEMY ruchu drogowego.
Jeden system – PRAWOSTRONNY (w Europie środkowej).
Drugim system – w Anglii – lewostronny , i inne Kraje.
Jeśli możemy sobie wyobrazić, że na jednej drodze spotkałyby się te dwa systemy jednocześnie, to natychmiast byłaby TO katastrofa (zderzenie czołowe).
Na moment taka sytuacja ma miejsce wruchu prawostronnym – np.; przy wyprzedzaniu – i z tego powodu mamy czołowe zderzenia pojazdów.
Niestety i pobocze z drzewami ma swój udział w tych katastrofach.
A więc co pozostaje (?) odpowiedzieć możecie sobie sami . –
Jesteście za „ ZMIANAMI ‘’ ???.

Nie inaczej byłoby w SYSTEMIE FINANSOWYM – gdybyśmy nowy system zastosowali natychmiast – przed wypowiedzeniem bankierom monopolu Byłaby to totalna nieodpowiedzialność.

 Banki i Bankierzy mają się dobrowolnie „ ZWIJAĆ ‘’ i opuszczać POLSKĘ – po ich spłaceniu -- .
Na koniec dodam, że wszystkie „DŁUGI” z lichwiarskimi włącznie zostaną po odebraniu bankierom monopolu spłacone - bankierom, bo nowy system - monopol kreacji pieniądza - przenosi na człowieka, który sam z siebie – ze swego ciała – będzie kreował pieniądze, co wynika z odkryć Pisma Świętego.

 Dziś jest to niezrozumiałe, ale po odebraniu bankierom monopolu zostanie podane do publicznej wiadomości.

Z pełnymi konsekwencjami dla Europy i Całego Świata – Bankowego.

Kończąc poddaję pod zastanowienie poniższy cytat – adresowany do Pani Małgorzaty Todd. Ad. Zegar Balcerowicza 30/2015 (213). Szanowna Pani MałgorzatoTo ograna (i skuteczna niestety) metoda stosowana przez wielkie mocarstwa tzw. Zachodu (poprzez banki) wobec państw, w których u steru brak propaństwowych elit (najczęściej to państwa po traumie kolonializmu). Metoda ta polega pokrótce na procesie maksymalnego zadłużania danego państwa (poprzez obsadzenie u steru kacyka, który by trwać u władzy jak najdłużej, zaciąga pożyczki),następnie zmuszania do zwrotu owych pożyczek w postaci haraczu nie do udźwignięcia, co wkonsekwencji kończy się wyprzedażą dóbr tegoż państwa i utratą przez niego niezależności.

Wprzypadku Polski w okresie rządów LIBERAŁO – lewackich ta metoda działa doskonale. To się nazywa neokolonializm. Serdecznie pozdrawiam Ewa Działa-Szczepańczyk.

Kazimierz Józef STYRNA z Kęt – husarz – autor Konstytucji (świeckiej) Kęckiej. Kęty dnia 23 kwietnia 2016r.

Ernest Kasper Golec Twórca i Autor KONSTYTUCJI BIBLIJNO – ŚWIECKIEJ - druk.27.04 . 2014 r.PS: zapraszamy w Imieniu KWW Pospolite Ruszenie Polaków do wstępowania w nasze szeregi, DO DRUŻYNY, która dokona tego ponownego - „Cudu nad Wisłą’’ zapraszamy wszelkie Organizacje z wyjątkiem partii politycznych, które są sprzedajne.
KONTAKT: 884 793 141 i lub; husarz33@wp.pl ,
ERNEST KASPER GOLEC TEL: 505-796-768 S 505-796-768

W związku z tym, że Ekonomia Wspólnoty Finansowej jest zupełną nowością (dziewiczy teren), czyli zupełnym przeciwieństwem praktykowanego dziś przez lichwiarzy systemu, to:

Pieniądze w Systemie WF są tworzone i dodawane na konta, dla każdego i nie jest to dług wobec systemu bankowego. Jest to ścisłe odwzorowanie tworzenia krwi w organizmie człowieka, której ilość przybywa wraz ze wzrostem, od narodzenia do postaci dorosłej.

Podobnie ilość pieniądza w obrocie gospodarczym powiększa się wraz z rozwojem gospodarki. Wszystkie potrzeby rozwoju gospodarki, finansowane są z Centralnego Rachunku Finansowego, nad którym czuwa służebna Centralna Komisja Finansowa.

Potrzeby społeczne dyktuje cały NARÓD (mieszkańcy kraju), które ZBIERA i sumuje służba pochodząca z wyboru. Zasadą generalną jest to, że wszystkie rzeczy i usługi możliwe fizycznie do wykonania przez społeczeństwo, są także możliwe do sfinansowania przez NOWY Skarb Państwa.  Wszystkie potrzeby zatem mogą być zaspokojone, w każdym czasie, bo rachunek produkcja/konsumpcja zawsze wychodzi na ZERO. Jest to zasada, że każda kropla krwi, którą wypompowało "SERCE" do obiegu gospodarczego, a w tym dywidenda społeczna, po obiegu w gospodarce do tego "serca" wraca - wzbogacona o nową produkcję, pod której zakup została wypłacona DYWIDENDA SPOŁECZNA.

Podobnie rzecz się ma w finansowaniu NAUKI i innych dziedzin, na finansowanie których w NOWYM SKARBIE PAŃSTWA, będzie dość pieniędzy bez pożyczania u obcych, zwłaszcza od międzynarodowych FAŁSZERZY PIENIĄDZA.

KRYTERIA - obowiązujące DRUŻYNĘ Nonstytuanty Polski są dostępne pod adresem; husarz33@wp.pl - TRENER - KJS. 
REJESTR
dla
KONSTYTUANTY NOWEJ  POLSKI


PS: Ciekawe dlaczego ilość lubiących tą stronę nie przekładza się na ilość Kandydatów, którzy złożyli u mnie SKAN Deklaracji BUDOWNICZEGO NOWEJ POLSKI???

Do zbudowania DRUŻYNY, która weźmie udział w wyborach - KONTRA III RP potrzeba minimum 500 kandydatów. Kandydatem może zostać każdy, kto przyśle przynajmniej jedną Kartę REFERENDALNĄ z wpisanymi swoimi danymi na drugiej stronie karty. Jest to deklaracja przystąpienia do KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI. Potem na ściernisku po III-ciej RP zaczniemy budować NOWĄ POLSKĘ bez lichwy z podatkami, będącymi marginesem życia społeczno-gospodarczego.

Lista REPREZENTANTÓW NOWEJ POLSKI
którzy złożyli SKAN Deklaracji
jest na podstronie NOWA POLSKA - SPIS OKRĘGÓW WYBORCZYCH.
Są to tylko podstawowe dane Kandydatów.

Uwaga***
Dane osobowe "KANDYDATÓW" są chronione - zgodnie z obowiązującą ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Kandydaci (POTENCJALNI) są tylko i wyłącznie - uprawnieni ogłoszać swe dane w przestrzeni medialnej. KONSTYTUANTA nie będzie potwierdzać, ani zaprzeczać informacjom dotyczącym Kandydatów KONSTYTUANTY...

Kandydaci Konstytuanty Polski będą rzeczywistymi Kandydatami dopiero po ich zarejestrowaniu w KOMISJI WYBORCZEJ - jeśli zostanie uruchomiona przez "władze" kampania wyborcza.

Do pełnego obsadzenia kandydatami w kampanii wyborczej potrzeba 500 - 1500 kand.

Centralny Magazyn Głosów Referendalnych prowadzi REJESTR Kandydatów na Reprezentantów NARODU - mieszkańców Polski - w oparciu o Ustawę Ordynacja Wyborcza - obecna - obowiązująca w III RP.
===================================================================

POLSKA JEST W ŚMIERTELNYM NIEBEZPIECZEŃSTWIE.
CZY TO DRODZY RODACY ROZUMIECIE - co to znaczy?

=========================================================
AKT OSKARŻENIA
WYROK
WYKONANIE WYROKU
==================================================================
AKT OSKARŻENIA:

OSKARŻONY: Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku.
OSKARŻYCIEL; NARÓD POLSKI, czyli OFIARY działań oskarżonego
Wykonawca WYROKU: NARÓD - poprzez REFERENDUM.

Treść Aktu Oskarżenia:

W Imieniu KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI:

OSKARŻAM

Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku
O ZBRODNIĘ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, która jest fundamentem CYWILIZACJI ŚMIERCI, poprzez zapisy w art 84 (przymus podatkowy) oraz art 227 (oddanie największego Skarbu NARODOWEGO POLSKI w obce ręce bankierów z MFW i BŚ), które odbierają (ODEBRAŁY) nam OFIAROM tej konstytucji SUWERENNOŚĆ FINANSOWĄ i suwerenność w ogóle, bo odbiera się NAM OFIAROM CHLEB OD UST - NA RATY - codziennie, o każdej porze dnia i nocy - w majestacie "prawa".

Oskarżam wszelkie władze RP o to, że stosują tą ZBRODNICZĄ konstytucję RP, która odbiera CHLEB nam OFIAROM - NA RATY - poprzez stosowanie lichwy i podatków.

DOWODEM GŁÓWNYM w Akcie Oskarżenia jest Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Dowodem pośrednim jest PRZYSIĘGA parlamentarna, składana przez parlamentarzystów, czyli władza i opozycja parlamentarna. Zaś dodawanie do przysięgi słów "TAK MI DOPOMÓŻ BÓG", jest świętokractwem, bo przysięgają, że będą okradać NARÓD w imieniu prawa.

WYROK

Wyrok w przedmiotowej sprawie,  może być tylko jeden, a wydać GO może - jedynie SUWEREN lub sprawiedliwy i prawomocny, niezależny od władzy; "ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej" - Sąd, czyli TRYBUNAŁ.

NAJWYŻSZYM TRYBUNAŁEM jest NARÓD w swej masie i każdy "obywatel" z osobna.

Z uwagi na to, że oskarżona jest KONSTYTUCJA, a wszystkie te trzy (Monteskiuszowskie) "władze" są jej podporządkowane, to znaczy, że; JEDYNYM SĘDZIĄ I WYKONACĄ WYROKU Może być tylko SUWEREN, czyli NARÓD w jednorazowym AKCIE REFERENDALNYM.

Bezwzględne, NATURALNE prawo mówi, że OSKARŻONY NIE MOŻE BYĆ SĘDZIĄ WE WŁASNEJ SPRAWIE.

A zatem; WYROK w przedmiotowej SPRAWIE brzmi:

Na MOCY AKTU REFERENDALNEGO obecna konstytucja RP przestaje mieć MOC OBOWIĄZUJĄCĄ i zostaje zastąpiona Konstytucją Nowej Polski, która z MOCY NARODU UZYSKA MOC OBOWIĄZUJĄCĄ, na podstawie wyniku REFERENDUM, które KONSTYTUANTA NOWEJ  POLSKI w Imieniu NOWEJ POLSKI ogłosiła i które TRWA.

Trybunał Najwyższy orzeka ZAKAZ SPRAWOWANIA WŁADZY W POLSCE przez okres dziesięciu lat dla wszystkich, których ten wyrok dotyczy.

Na podstawie Konstytucji Nowej Polski tracą władzę wszystkie dotychczasowe władze, a wybory muszą się odbyć na podstawie nowej Ordynacji Wyborczej, kompatybilnej z Konstytucją Nowej Polski, która już jest napisana i podana do publicznej wiadomości wraz z Konstytucją Nowej Polski. Wybory muszą się odbyć w 90 dni po wejściu w życie Konstytucji Nowej Polski.


WYKONANIE WYROKU

Wykonanie wyroku NASTĄPI tylko wtedy, kiedy większość NARODOWA (Ofiary Zbrodniczej konstytucji RP) staną na wysokości zadania i ZAGŁOSUJĄ W REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM.

Wszelkie informacje odnośnie REFERENDUM są dostępne na tej stronie internetowej oraz dostępne - pod adresem; husarz33@wp.pl 

=================================================================== 
KONSTYTUANTA... jest WROGIEM rozwiązywania spraw NARODU na ulicach i przy pomocy kałacha, jak to proponują PODPALACZE. Typu Marek Chrapan. TYLKO REFERENDUM jest prawnym i pokojowym rozwiązaniem.

===================================================================
KOMUNIKAT SPECJALNY

W powyższym PLANIE nie mają znaczenia; przynależność nacyjna, czyli narodowa.


To znaczy, że LICZĄ SIĘ CZYNY - DOBRE LUB ZŁE poszczególnych osób, bez rozróżniania na kraje, nacje i inne, np: wyznania religijne.

To znaczy, że SPRAWA leży w czynach, które są podporządkowane PRAWU, oczywiście stanowionemu i NAJWYŻSZEMU, czyli konstytucji, a nie w nacjach.

A zatem rozróżniamy:

DOBRO = Konstytucja Nowej Polski.

ZŁO = konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 roku (przymus podatkowo - lichwiarski.). Dodam, że w podatkach jest lichwa, pod niewinnie wyglądającą nazwą - obsługi długu "Publicznego", w tym zagranicznego.

ROZPOZNAJEMY ICH PO CZYNACH:
CHLEB
dla WSPÓLNOTY
"MANNA" - dzisiejszych czasów.

Nawiązując do historii - trzeba wspomnieć o "mannie" - jaką Żydzi otrzymywali od Stwórcy, kiedy głód zajrzał im w oczy.
Niestety - sprzeniewierzyli się Stwórcy i manna przestała padać.

Ten stan dla Żydów trwa do dziś. Także "ziemia obiecana" nie okazała się miejscem szczęśliwości.  Dlatego z czasem rozleźli się po całym świecie i w Imię Talmudu pasożytują na innych narodach (gojach).

Dziś taką "MANNĄ" - w świetle Konstytucji Nowej Polski - jest (będzie jeśli...???) Dywidenda Społeczna - zgodna z Doktryną C.H. Douglasa - zwaną - Socjal Credit.

W naszym przypadku zachodzi potrzeba, by pod okiem Stwórcy i w zgodzie z Jego PRAWEM uruchomić procedurę finansową - która niczym "manna" zapewni ludziom CHLEB.

Natomiast wszelkie inne potrzeby życiowe ludzie mogą sobie sami wypracować.
Każdy według swoich potrzeb i widzimisię.
Pod warynkiem, że w systemie finansowym nie będzie istnieć ani lichwa, ani podatki. Taki SYSTEM - zapewnia Konstytucja Nowej Polski.

Co do lichwy - na ogół OFIARY (...) są zgodne, że jest to zbrodnia przeciwko ludzkości w majestacie "prawa".  Niestety w podatkach też jest lichwa.  TĄ - Totalną zbrodnię widać na ZEGARZE długu Balcerowicza.

Istnieje niebezpieczny pogląd, że bez podatków nie można żyć, bo z czego ma się utrzymać PAŃSTWO (?).  Jest to całkowicie mylny pogląd - gusła.
Jeśli PAŃSTWO I NARÓD jest Suwerenem, to może sobie wytworzyć tyle pieniędzy, ile potrzeba, by obsłużyć obieg towarów i usług.


To nie pieniądze są suwerenem, ani towarem, tylko ludzie. Zatem w NOWYM SYSTEMIE ilość pieniądza będzie dokładnie odzwierciedlała potrzeby. By to zrozumieć, trzeba się zapoznać najpierw z Konstytucją Nowej Polski a potem z PLANEM dla WSPÓLNOTY, co ogłaszam na tej mojej stronie; www.konstytucja.manifo.com  
===================================================================
MORALNOŚĆ LUDZKA
Tylko moralność ludzka bazująca na miłości do wszystkiego prowadzi ludzkość ku lepszej przysłości. Moralność jest kluczem do wszystkiego, zaś filozofia totalizmu, jest kluczem do moralności.

W świecie w którym działają "prawa moralne" jako "wymagania i zasady życiowe nakazywane ludzim przez Boga", odwrócenie się od Boga wnosi nieobliczalne katastroficzne konsekwencje. Oficjalne ustanowienie "nauki totalistycznej", przywróci równowagę i moralność do życia ludzkości.
To są wyjątki z tekstów D. Jana Pająka.

Od siebie dodam, że Konstytucja Polski - MODEL 2012 daje podwaliny i zręby NAUKI TOTALISTYCZNEJ, bo jedynym WŁADCĄ ustanawia NARÓD, a Konstytucja staje się DYKTATURĄ PRAWA STANOWIONEGO, bezosobową. To znaczy, że nowa konstytucja wyznacza RAMY dla PROTOKOŁU PODEJMOWANIA DECYZJI, gdzie decydentem jest NARÓD a nie SŁUŻBA SPOŁECZNA - ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza i finansowa.
=================================================================== 
DODATEK SPECJALNY

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI – dodatek specjalny

KOMUNIKAT dla OFIAR
zbrodniczej konstytucji RP, które w podstępny sposób zostały oszukane.

Jako autor Konstytucji Nowej Polski - INFORMUJĘ, że:

ZA KAŻDYM GŁOSEM oddanym ZA w
Referendum konstytucyjnym STOI CHLEB
(nowoczesna "manna" – podobna do tej, jaką

żydzi otrzymali na pustyni).

CHLEBEM TYM jest Dywidenda Społeczna
PŁACONA PRZEZ SKARB PAŃSTWA – nowy.

Jej wysokość, to 800 złotych, płacona co miesiąc każdemu, ale dopiero po Godzinie ZERO, czyli wtedy, kiedy ilość GŁOSÓW osiągnie 16 milionów Głosów - ZA.

INFORMACJA dla
POŻYCZKOBIORCÓW i klientów.

PODPIS na Umowie z bankiem – oznacza WYROK ŚMIERCI.

PODPIS na Karcie REFERENDALNEJ – oznacza KASACJĘ tego Wyroku Śmierci.

LICHWA (%-odsetki) NIE JEST DŁUGIEM.

Po zainstalowaniu Konstytucji Nowej Polski z MOCY PRAWA - lichwa musi być zwrócona pożyczkobiorcy, bo lichwa
jest ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI – stosowaną na raty – która z MOCY PRAWA NIE ULEGA PRZEDAWNIENIU.


Konstytucja Nowej Polski uzyska MOC PRAWNĄ – czyli wejdzie w życie - PO uzyskaniu WYNIKU w Referendum,
które zgromadzi minimum 16 milionów głosów.


– Kęty dnia 21.05.2013. Kazimierz Józef Styrna 


KONSTYTUANTA...

Szanowni Państwo – RODACY.

O PLANIE KONSTYTUANTY POLSKI piszę (TU) na stronie; www.konstytucja.manifo.com więc nie będę się powtarzał. Istota SPRAWY leży w mentalności ludzi.
Zacznę więc od mentalności pretendentów do sprawowania władzy.

Jan Grudniewski – generał ma takie oto powiedzenie; „kto nie walczy o władzę, to nie zasługuje na…” i tu nie będę kończył ze wstydu, który nieodparcie mi towarzyszy gdy wspominam przeszłość z udziałem Jana G. Grudniewskiego, kiedy byłem jego adiutantem i sygnatariuszem PRU. WALKA O WŁADZĘ DOKONYWANA PRZEZ NARÓD DLA SIEBIE, czyli NARODU - ZNACZY ŻYCIE NARODU.
Natomiast "wybrańcy" mają tylko i wyłącznie NARODOWI SŁUŻYĆ, co jest zagwarantowane w Konstytucji Nowej Polski.

Ostatni raz się spotkaliśmy się w Częstochowie w roku 2009 na spotkaniu, które prowadził już dziś nieżyjący Św. P. Witold Karolewski. W rozmowie z Janem G. usłyszałem, że
„ najpierw trzeba zdobyć władzę, a potem zmieniać konstytucję”.
I tu zaczynają się schody o pryncypia mentalnościowe.

Niby Jan miał rację, ale należy się Państwu odpowiedzieć na pytanie o to, co rozumiemy pod hasłem „władza”? Tu muszę odnieść się do obecnej konstytucji RP – art. 4, który brzmi;
„ pkt 1.Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.”, Pkt. 2, „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.

Kluczem są tu słowa „lub bezpośrednio”, bo to oznacza, że mamy konstytucyjnie
zadekretowaną DWUWŁADZĘ, bo nie wiadomo, czy prawdziwą władzą jest NARÓD, czy przedstawiciele? OBIE WŁADZE nie mogą być prawdziwe, bo kłania się tu przysłowie o „sześciu kucharkach”. ("gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść")

W związku z powyższym nie wiadomo czyja władza jest ważniejsza dla NARODU – władza NARODU, czy wybrańców. NIE MOŻE BYĆ ZAŚ TAK, że obie władze są jednakowo ważne, bo pomiędzy nimi musi zaistnieć z natury rzeczy sprzeczność kompetencyjna. Jest to PAT LEGISLACYJNY.

By tego PATA PRZECIĄĆ trzeba zmienić konstytucję.
A to może zrobić tylko SUWEREN.


„Moc tworzenia pieniądza jest aktem suwerenności” (C.H.Douglas – twórca doktryny – kredyt społeczny)

A zatem SUWERENEM w Polsce nie jest NARÓD, tylko bankier – a ściślej - Światowa PIRAMIDA FINANSOWA, na której szczycie stoi i lub siedzi dziesięciu ZBÓJCÓW, a ściślej FED, czyli Bank Światowy i MFW, których agendą do kontroli narodów są; Bilderbergsi.

NBP jest tylko jedną z cegiełek w podstawie tej światowej piramidy finansowej. A zatem jako NARÓD jesteśmy pod „ich” okupacją. , NBP jest tylko agendą tej piramidy finansowej. Wyjęcie tylko jednej cegiełki z podstawy tej piramidy finansowej spowoduje, że inne narody pójdą naszym śladem – Polaków śladem. Wtedy cała ta budowla piramidalnego STRACHU rozsypie się w gruzy a świat – wszystkie narody odzyskają wolność. Czy można się dziwić, że cała ta budowla trzyma się wyłącznie na strachu??? Nie kto inny, tylko ci na szczycie tej piramidy zrobili ten „kryzys” finansowy.

Właściwie, to żadnego kryzysu nie ma, bo długi powstały wyłącznie z lichwy, a lichwa NIE JEST DŁUGIEM, tylko piramidalną dziurą finansową, zrobioną celowo w największej tętnicy systemu finansowego, przez którą nieustannie wyciekają pieniądze (krew gospodarki), o której mówi byłby szwajcarski bankier; Francois de Siebenthal.
Wywiad jest na stronie; www.konstytucja.manifo.com

A więc idąc tym śladem okazuje się, że tzw. „władza” (mniejszość parlamentarna) jest na tej samej pozycji co NARÓD, a że nie zdaje sobie sprawy ze swego położenia, to widać, słychać i czuć.

W tym miejscu powrócę do mentalności Jana G. Wydaje mu się (Janowi), że jak znajdzie się w parlamencie, to będzie mógł (jako cały parlament) zmienić konstytucję? Nic bardziej mylnego, bo nie można zmieniać konstytucji będąc w mniejszości. Jedynym władnym to zrobić jest NARÓD w swej masie.

Powiedzieć zmienić konstytucję to za mało. Trzeba wiedzieć na jaką i mieć jej tekst gotowy do zastosowania, czyli zmiany. Mamy to.


Taki projekt konstytucji jest gotowy i PROCES ZMIANY KONSTYTUCJI ROZPOCZĘTY z Woli KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI. No i tu zaczyna się PROBLEM, bo wyborcy nie znają tego projektu, a wybrańcy są pod władzą obecnej, która im nakazuje
uprawiać lichwiarsko-podatkową zbrodnię, a po drugie ślubowali dochować wierności konstytucji a NIE NARODOWI. Tak więc mamy PATA LEGISLACYJNEGO, ale nie do końca, bo jest zapis, że „Władza zwierzchnia w RP należy do NARODU”.
 Więc TEGO SIĘ TRZYMAJMY – OFIARY - zbrodni konstytucyjnej, bo zbrodnia ta woła o pomstę do nieba.


Ruchy Społeczne powstające jak grzyby po deszczu też nie znają projektu Konstytucji Nowej Polski.  Niestety – te ruchy społeczne tkwią w starej mentalności podwładnego, a mają spełniać Rolę NAJWYŻSZEJ WŁADZY, bo tak stanowi art. 4 obecnej konstytucji RP.

Wobec powyższego wyłania się nam obraz dzisiejszej rzeczywistości, gdzie uzurpatorska władza (garstka wybrańców) pomiata potencjalnym SUWERENEM, co urąga wszelkiej sprawiedliwości, zwanej ludzką. Instrumentem tego pomiatania jest pieniądz. KOWALEM jest konstytucja, a wybrańcy są tylko kleszczami w rękach kowala, a do OFIAR – NARODU – strzela się lichwiarsko-podatkowym śrutem.

Taki stan rzeczy wymaga
NATYCHMIASTOWEJ ZMIANY.


Fundamentem tej zmiany jest Konstytucja Nowej Polski – poddana już pod REFERENDUM.

Zatem od OFIAR zależy, czy STANĄ W JEDNYM SZEREGU
I

ZAGŁOSUJĄ W REFERENDUM.

Należy zatem wydać wyrok na ZDRAJCÓW, bo KOWAL jest
bezosobowy i nie może się bronić, ale ZDRAJCY NIE POPUSZCZĄ, bo jest im dobrze
– mają kasę, a NARÓD GŁODUJE, bo mu się odbiera chleb od ust, o każdej porze dnia i nocy za pomocą instrumentu (lichwa i podatki) w majestacie prawa.
W ślad za WYROKIEM należy ten WYROK WYKONAĆ po godzinie ZERO, czyli na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach zainstalować WSPÓLNOTĘ.

CAŁY PLAN tego przedsięwzięcia jest na stronie; www.konstytucja.manifo.com
Kontakt; husarz33@wp.pl KJS. Kęty 29.04.2013. 
=================================================
Będąc na krawędzi życia - rzuciłem "bankierom" rękawicę.
Wystąpiłem do Sądu
z Aktami Oskarżenia i POZWAMI.

Przedmiotem Aktów Oskarżenia i POZWÓW jest:
żądanie zwrotu lichwy.
***
Ogląd rzeczywistości jest oto taki;
Mamy więc barykadę,

na której  STOI  SĄD.


Po jednej stronie barykady są "bankierzy",
którzy stoją w tym samym miejscu,
w którym kiedyś stało ZOMO.

Po drugiej stronie barykady stoję ja
oraz miliony OFIAR zbrodni konstytucyjnej,
gdzie pałę ZOMO-wców
zastąpiono lichwą

wykorzystując  "prawo"
.

Obie te wrogie NARODOWI POLSKIEMU "organizacje" wykorzystały "prawo" (ZOMO)
 przeciwko NARODOWI
a dziś wykorzystują go "bankierzy"
przeciwko swym OFIAROM
POŻYCZKOBIORCOM.

ZOMO historia już oceniła.
Banksterów jeszcze NIE.


W związku z tym powstaje pytanie do WYSOKIEGO SĄDU:
Po której stronie stanie SĄD
w TYM sporze prawnym?


Czy po stronie OFIAR
zbrodniczej konstytucji RP.?
Czy po stronie kłamców i oszustów bankowych?

Wynik procesu sądowego,
który pewnie szybko się nie zakończy jak myślę,
być może - DA ODPOWIEDŹ?

Czas pokaże co się STANIE?

===============================================
NOWA POLSKA
========================
GRA O ŻYCIE


NIE RÓB PREZENTU ZŁODZIEJOWI


CYWILIZACJA MUSI BYĆ CZYSTA
bez lichwy i "podatków".


KONSTYTUANTA prowadzi selekcję pozytywną, polegającą na przyjmowaniu do DRUŻYNY KONSTYTUANTY... NOWEJ POLSKI tylko tych, którzy wezmą udział w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM.
=================================================
NOWA POLSKA

Ustrój NOWEJ POLSKI, to WSPÓLNOTA KONSTYTUCYJNA, gdzie Konstytucja NOWEJ POLSKI będzie praktyczną UMOWĄ SPOŁECZĄ, do której przestrzegania jest ZOBOWIĄZANY każdy obywatel, a tymi, którzy nie będą jej przestrzegać zajmie się z urzędu SŁUŻBA SĄDOWNICZA, czyli Wymiar Sprawiedliwości.

Nowy Skarb Państwa będzie jedynym emitentem i dostarczycielem środków finansowych dla całej gospodarki dla WSPÓLNOTY i każdego obywatela z osobna. To znaczy, że bankierzy utracą monopol na wyłączną kreację pieniądza.

Służba USTAWODAWCZA będzie się zajmować wyłącznie legislaturą, a NARÓD jako SUWEREN będzie tą legislację akceptował lub NIE w ogólnospołecznym REFERENDUM.

NOWA POLSKA zaledwie toleruje z przymusu obecne "władze" III RP.

NOWA POLSKA jako niezależny od kogokolwiek podmiot polityczny BUDUJE NOWĄ POLSKĘ - organizując Kandydatów (drużynę) do uczestnictwa w wyborach ogólnopaństwowych w terminach, które ogłoszą "władze" III RP.


Dalsze informacje z budowy NOWEJ POLSKI są na podstronie; NOWA POLSKA.

===================================================================

O reformie finansowej

Reforma finansowa pod władzą KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI (projekt poddany pod ogólnonarodowe Referendum) będzie polegała na ODEBRANIU bankierom monopolu na wyłączną kreację pieniądza i przekazanniu tej MOCY Narodowi, a w jego Imieniu Centralnej Komisji Finansowej jako umocowanej konstytucyjnie Najwyższej - Centralnej Służby Finansowej. 

Ryzykowna gra polityczna

W świetle REFORMY FINANSOWEJ w środowisku bankowym jest prowadzona ryzykowna GRA polityczna tych sprawców kryzysu finansowego, który to kryzys wynika ze stosowania przez tych sprawców - LICHWY, która jest ewidentną ZBRODNIĄ Przeciwko Ludzkości. 

PARYTET PIENIĄDZA - chleb

Na wstępie nadmieniam, że dzisiejsze parytety pieniądza jak: złoto, srebro, drogie kamienie itd. są zdewaluowane, bo ich cena jest nie adakwatna do wartości jakim jest ŻYCIE.

Dla życia jedyną wartością jest chleb, bo tylko chleb podtrzymuje życie. Zatem wszystkie inne wartości mogą być porównywalne tylko z wartością życia, czyli de facto ŻYCIA CZŁOWIEKA jako takiego.

A zatem PARYTETEM pieniądza według zapisów KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI -  jest CHLEB, a ściślej wartość jednego kilograma chleba, zrobionego z tradycjami sztuki piekarniczej, i wycenionego jako jedna jednostka monetarna, czyli jeden złoty. A zatem w dalszym ciągu, kromka chleba będzie miała taką wartość w groszach, na ile części podzielimy bochenek chleba.

Wobec powyższego, po ustanowieniu parytetu chleba, który będzie wartością niezmienną, możemy przystąpić do monetyzacji wszystkiego, czyli tego, co nazywamy ogólnie MAJĄTKIEM.

A zatem monetyzacja WSPÓLNEGO NARODOWEGO MAJĄTKU jest podstawą do wyceny całej narodowej gospodarki i zapisana w stosownym art. w KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI.

W oparciu o parytet chleba można się wymieniać towarami w ujęciu wewnętrznym kraju jak i na zewnątrz. Wtedy nie będzie inflacji, deflacji i długu publicznego, bo bilans będzie liczony TOWAREM a nie pieniądzem, który dziś jest elementem spekulacji i niszczy całkowicie gospodarkę. 

Trzy FILARY SYSTEMU

Wiadomo, że do życia potrzbna jest woda, która jest głównym składnikiem (rozpuszczalnikiem doskonałym) elementów składających się na życie.
Drugim elementem jest powietrze, bogate w tlen - pierwiastek życia, który jest potrzebny do procesów spalania jako wynik, przedłużający życie.
Do tych dwóch elementów (FILARÓW) dołączył pieniądz, jako środek wymiany pomiędzy towarem a klientem posiadającym pieniądz. Wymiana ta jest podobna do obiegu krwi w organizmie człowieka, która to krew jest nośnikiem życia, czyli odżywianie komórek organizmu.

 Filar I - A zatem - kto ogranicza dostęp do wody, popełnia przestępstwo.

Filar II - Kto zatruwa powietrze popełnie zbrodnię.

Filar III - Kto odbiera pieniądze w postaci lichwy, popełnia ZBRODNIĘ DOSKONAŁĄ, bo ta ZBRODNIA jest umocowana jako "prawo" w ZBRODNICZEJ KONSTYTUCJI RP.  Dodam, że w podatkach jest zakamuflowana lichwa pod postacią obsługi długu publicznego i w tym sensie podatki także są ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, nie ulegającą przedawnieniu. 

Konstytuanta Nowej Polski

Konstytuanta Nowej Polski została powołana w CELU zainstalowania Konstytucji Nowej Polski.

Drogą do CELU jest ogłoszone REFERENDUM Konstytucyjne, które TRWA.

Wszelkie informacje dotyczące SPRAWY są prezentowane na tej stronie i podstronach. 
KONSTYTUANTA
NOWEJ  POLSKI


ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

By uporządkować scenę polityczną NARODU zmieniam STATUS tworzonego oddolnie Ruchu Społecznego o początkowej nazwie Małe Pospolite Ruszenie przerodziło się w KONSTYTUANTĘ NOWEJ POLSKI.

 KONSTYTUANTA NOWEJ POLSKI
Nazwa ta jest zgodna z dalekosiężnym kierunkiem i CELEM do osiągnięcia, czyli zmianą obecnej zbrodniczej konstytucji RP, na Konstytucję Nowej Polski.

PLAN do osiągnięcia CELU dzielę na trzy podstawowe części: przyczyny powstawania zła, projekt Konstytucji Nowej Polski jako FUNDAMENT Cywilizacji Życia oraz sposób do osiągnięcia CELU, ze stosownym komentarzem do całości PLANU, po którym w godzinie ZERO nastąpi przemiana ustrojowa - polegająca na pozbawieniu monopolu bankierów i partyjnych oszustów.

CZĘŚĆ PIERWSZA - przyczyny powstawania "cywilizacyjnego" ZŁA:

Podstawową - przyczyną - powstawania ZŁA jest bezpośrednio ZBRODNICZA konstytucja RP.
A oto opis niektórych wybranych elementów, świadczących o zbrodniczości  tego knota legislacyjnego, pełnego sprzeczności merytorycznych - urągających człowieczeństwu, które dzielę na dwa sprzeczne z sobą aspekty: zgodne z wolą narodu i sprzeczne z wolą narodu.

Na wstępie przedstawiam argumenty, zapisane w ROZPRAWIE o Funkcjonowaniu świata (tekst dostępny pod adresem husarz33@wp.pl).
Drugim argumentem jest tekst: Trójkąt z diabłem (tekst j.w.), to znaczy z SYSTEMEM BANKOWYM.
Obraz Totalnego RABUNKU - dokonanego na narodzie polskim, na przestrzeni 20-tu lat - omawia książka Remanent 2 - do nabycia u mnie pod adresem j.w.

Skrótem do zrozumienia SPRAWY jest tekst: LICHWA + PODATKI = PARSZYWOŚĆ DOSKONAŁA.
Potwierdzeniem tej parszywości jest Biuletyn PATRIOTYCZNEGO RUCHU POLSKI - INTERNET NR 294 i 295 doc. A jako dodatek działań uzurpatorów związkowych, jest tekst: Poparcie krytyki Solidarności - prawda o solidarności. Wszystkie te tekst, są dostępne u mnie j.w.

Merytoryczne jednak uzasadnienie na ZBRODNICZOŚĆ konstytucji RP - zwłaszcza na temat lichwy jest wywiad z byłym szwajcarskim bankierem - Francois'em de Siebenthal'em, który stwierdził, że - "powinniśmy walczyć bez wytchnienia, 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, walczyć z lichwą na każdym poziomie,
bo lichwa zabija."
.

Dodam, że bezczelność lichwiarzy i partyjnych oszustów ujawnia się w książce Remanent 2 (do nabycia u mnie - adres j.w.), gdzie jest przedstawiony TOTALNY RABUNEK - dokonany na NARODZIE POLSKIM - opisany aferami: alkoholową, paliwową, prywatyzacyjną, rublową i innymi. Np.: gdyby ten alkohol załadować na ciężarówki - zderzak w zderzak - to zajęłyby one drogę na długości ponad połowę obwodu kuli ziemskiej. Nie inaczej jest z innymi aferami o niewyobrażalnej skali.

Ta bezczelność - opisana w książce Bicz Boży - z komentarzem - NIE ZNA GRANIC.
Jakie zatem zabawki można im zabrać - tej kradzieży pilnuje sam Lucyfer i cały zjednoczony aparat państwowy (?) - to od autora - KP.

CZĘŚĆ DRUGA - zasady podstawa CYWILIZACYJNEGO DOBRA na tle projektu Konstytucja Nowej Polski.

ARGUMENTY - zawarte w Konstytucji Nowej Polski, które decydują o DOBROCI tego projektu można odczytać z projektu Konstytucji Nowej Polski. Cały projekt Konstytucji Nowej Polski jest zamieszczony na podstronie.

Dostępny także pod adresem e-mail; husarz33@wp.pl

CZĘŚĆ TRZECIA - sposób osiągnięcia  CELU - uzasadnienie zmiany konstytucji wraz z merytorycznym komentarzem - dotyczącym godziny ZERO.

KROKI do osiągnięcia CELU:

1. KROK PIERWSZY -zorganizowanie DRUŻYNY, która na płaszczyźnie REFERENDALNEJ (Referendum w Imieniu KONSTYTUANTY POLSKI) zbierze głosy - minimum 16 milionów głosów - OFIAR zbrodniczej konstytucji RP - czas trwania od zaraz - aż do uzyskania minimum.

2. KROK DRUGI - podczas fizycznego zbierania głosów głównie OFIAR (...) tworzyć należy Komitety Wyborcze KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI i angażować elektorat - informując go o celowości zmiany konstytucji.

3. KROK TRZECI - powołanie Pełnomocników KP w okręgach (50 Okręgów - nowych województw) oraz w gminach (3 152 Gminy) - jako przygotowanie kadr dla przyszłej władzy, której pierwszym zadaniem po godzinie ZERO - będzie zorganizowanie BIUR (CBF) w każdym województwie i każdej gminie, do podstawowego zadania - WYPŁAT  DYWIDEND - dla każdego z mieszkańców Polski.

===========================================

KOMENTARZ KOŃCOWY

W pełnym PLANIE dla NOWEJ POLSKI (CYWILIZACJI ŻYCIA) - przewiduje się powrót do podziału administracyjnego bez powiatów (1975 - 1998), z tym, że tworzymy nowe województwo stołeczne.
Ten podział się sprawdził merytorycznie i organizacyjnie.

Także godło ulegnie zmianie - powróci do historycznego wizerunku - zmodyfikowanego w oparciu o historyczną heraldykę. Flaga także ulegnie zmianie - dotyczy przekazu z góry - a Nowy tekst Mazurka Dąbrowskiego uwzględni historyczne TŁO.

Wszystko jest zaplanowane i gotowe do użycia.
Ktoś może zapytać - po co to zmieniać???
Ano po to, że wszystkie Rzeczpospoolite były z masońskiego nadania, a Konstytucja 3-Maja jak i wszystkie konstytucje świata, są podporządkowane debilnemu - wymyślonemu przez Monteskiusza trój-podziałowi władzy, co jest ewidentnym kłamstwem, bo najwyższą i jedyną realną władzą jest dziś "władza pieniądza" - bezosobowa PIRAMIDA, na sczycie której stoi sam Lucyfer.

A po drugie - dlaczego mamy się odnosić do kontynuacji ustrojowej, skoro nową CYWILIZACJĘ ŻYCIA - NOWĄ POLSKĘ - musimy budować na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach, czyli od ZERA we wszystkich dziedzinach.???

Obecna "cywilizacja"
jest cywilizacją z piekła rodem, czyli CYWILIZACJĄ ŚMIERCI, aplikowaną nam OFIAROM Zbrodniczej konstytucji RP NA RATY, co urąga cywilizacji - człowieka rozumnego - w ogóle, a mieszkańcom POLSKI w szczególności. - KJS.
Kęty 21.05.2013. 
KRYTERIA - dla KONSTYTUANTY - NOWEJ POLSKI oraz dla Małego Pospolitego Ruszenia w odniesieniu do Kandydatów REPREZENTANTÓW NARODU (mieszkańców Polski) w kontekście REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO jako METODY do zainstalowania
KONSTYTUCJI NOWEJ POLSKI

KRYTERIUM PIERWSZE: kandydat powinien się odnieść do ZBRODNICZEJ konstytucji RP w sensie ODCIĘCIA SIĘ od jej poparcia jako Najwyższego Prawa w obecnej zbrodniczej RP.
Brak takiego odcięcia się od konstytucji RP i od jej realizatorów, rozumianych pod nazwą "WŁADZA", dyskwalifikuje KANDYDATA od przynależności do KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI.

KRYTERIUM DRUGIE: kandydat na Kandydata do przyszłych wyborów parlamentarnych powinien przyjąć Konstytucję Nowej Polski jako tymczasowe - już obowiązujące GO prawo i od zaraz dążyć do jego prawomocnego wdrożenia.

KRYTERIUM TRZECIE: kandydat powinien od zaraz brać czynny udział w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM, w którym niezwłocznie rozpocznie następujące czynności:

1. Zaopatrzy się w stosowne matariały edukacyjne, w tym w konstytucję Nowej Polski i Karty REFERENDALNE - do - formalnego rozpoczęcia własnej KAMPANII WYBORCZEJ.

2. Utworzy własny Komitet Wyborczy wespół z powołanymi pod swoją kontrolą EMISARIUSZY Referendalnych i rozpocznie fizyczną działalność REFERENDALNĄ.

3. Zacznie przesyłać do Centralnego Magazynu Głosów oryginały GŁOSÓW wyborców, pozostawiając sobie kopie tych głosów, które posłużą mu do przedstawienia formalnego poparcia ELEKTORATU w Komisji Wyborczej po zainstalowaniu Konstytucji Nowej Polski.

W sprawie pierwszego KRYTERIUM - kandydat powinien pisemnie określić swoje stanowisko, dotyczące obecnej ZBRODNICZEJ konstytucji RP, czyli zanegować jej prawomocność.
Jeśli tego nie zrobi nie może stać się prawomocnym kandydatem na REPREZENTANTA NARODU.

W sprawie drugiego KRYTERIUM - kandydat powinien wyrazić pisemnie - poparcie dla Konstytucji Nowej Polski - jako tymczasowego Najwyższego PRAWA
 w Polsce.
Jeśli tego nie zrobi, nie może być kandydatem na REPREZENTANTA NARODU.

W sprawie trzeciego KRYTERIUM - kandydat, którego GŁOSY poparcia zostaną przesłane na adres Skrzynki Kontaktowej Centralnego Magazynu Głosów, staje się automatycznie (z mocy - tymczasowego Najwyższego Prawa) REPREZENTANTEM i KANDYDATEM NARODU (mieszkańców Polski) a jego tymczasowy Komitet Wyborczy automatycznie staje się faktem.
A zatem nie są WTEDY dla niego potrzebne żadne - pisemne - deklaracje, jakie zawiera Kryterium: pierwsze i drugie, bo czynem o tym zaświadcza.

To tyle w kwestii formalnej. Pełnomocnik Krajowy KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI - KJS.

PS: na Karcie Referendalnej jest podany adres Skrzynki Kontaktowej CMG; os. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

Pod tym adresem można nabyć wszelkie materiały informacyjne - dotyczące KONSTYTUANTY... -
w tym; egzemplarz drukowany - Konstytucji Nowej Polski - oraz EKONOMIĘ 2013 (założenia projektowe NOWEJ POLSKI) i płytkę CD z pełnym PLANEM dojścia do CELU w NOWEJ POLSCE.

Nowe - poprawione, aktualne - wydanie EKONOMII 2009 jest obecne na podstronie POLITYKA SPOŁECZNA - pod nazwą "NOWA EKONOMIA WSPÓLNOTY".
Patrz - podstrona.
DEBATA
na temat SŁUŻBY ZDROWIU.

Onegdaj odbyła się debata PiS-u na temat służby zdrowia.

W związku z tym, że pod "władzą" obecnej konstytucji RP nie ma sensu rozwiązywać problemów finansowania służby zdrowiu, bo pieniędzy brakuje na wszystko. Nie są w stanie wyprowadzić z kryzysu finansowego; żadne obecne "władze", żadna zmiana premiera, czy wybory innej partyjnej opcji.

ROZWIĄZANIE znajduje się w zmianie "KOWALA", czyli konstytucji RP na Konstytucję Nowej Polski.


Pierwsze pytanie każdego Polaka do rządu brzmi:
SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE???

Odpowiedź znajduje się w Konstytucji Nowej Polski.

To znaczy, że SKARB PAŃSTWA zdobędzie pieniądze z tego samego źródła, z którego czerpią dziś bankierzy.

Tyle, że bankierom to źródełko po godzinie ZERO (w godzinie ZERO) dokładnie wyschnie, a tryśnie w NOWYM miejscu - SKARBIE PAŃSTWA.
To znaczy w dalszym ciągu, że bankierzy utracą monopol.
To znaczy w dalszym ciągu, że pieniądze tworzone przez SUWERENA nie są niczym ograniczone, czyli że ich nie braknie pod zwyczajne potrzeby, bo źródło jest niemożliwe do wyczerpania - niewyczerpalne. Pozostaje więc tylko rozsądne czerpanie z tego źródła - według potrzeb, a nie według jakiegoś prywatnego widzimisię, czyli zgodnie z PRAWEM stanowionym o Prawo Stwórcy.

W mojej książce pt: EKONOMIA 2013 jest stosowny opis w skrócie, który brzmi tak:

"Przechodząc do meritum rozwiązania w służbie zdrowiu informuję, że każdy będzie zaopatrzony w kartę elektroniczną (woj śląskie już takie karty ma), którą pacjent będzie płacił za usługi medyczne i lekarstwa.
Przelewy będzie pacjent sygnował elektronicznym podpisem. Wszelkie usługi medyczne będą wycenione przez fachowców a ich cena będzie zatwierdzona przez parlament.

Mówiąc ściśle: pacjent, przychodząc do lekarza zapłaci za wszystkie usługi, które są mu przez lekarza przepisane, łącznie z zapłatą za wizytę.

Lekarz wystawi rachunek, a kwotę przelewu zapłaci SYSTEM finansowania opieki zdrowotnej po potwierdzeniu przez pacjenta merytorycznej zawartości rachunku, czyli sygnaturą elektronicznego podpisu pacjenta.

Znaczy to, że wielkość kwoty sumarycznej dla wszystkich wydatków poniesionych w służbie zdrowiu jest sumą wszystkich wydatków poniesionych przez SYSTEM w skali całego kraju.

W interesie pacjenta leżeć będzie, by płacić za rzeczywiste, konieczne i wykonane usługi medyczne, bo ewentualne szwindle medyków, będą pomniejszały wysokość dywidendy społecznej - to jest wentyl bezpieczeństwa przed nieuczciwością.

W ten sposób będzie realizowana stara propozycja, by pieniądze szły za pacjentem, ale będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zainstalujemy SYSTEM sprawiedliwości bez lichwy i podatków.".


To tyle cytatów z EKONOMII 2013.
DEBATA
na temat SYSTEMU EMERYTALNEGO

Zanim przejdę do meritum tematu informuję, że Konstytucja Nowej Polski jest projektem opartym o PRAWO STWÓRCY.

Natomiast konstytucja RP - obecnie praktykowana to PrawoStwórcy ŁAMIE za sprawą przymusu pobierania podatków (art. 84) oraz oddaje najwięsze DOBRO NARODOWE - pieniądz w obce ręce (art. 227) bankierów.

To znaczy, że PRAWA CZŁOWIEKA, a PRAWO DO ŻYCIA w szczególności zostały przez tego knota legislacyjnego POGWAŁCONE.

By przejść do tematu, posłużę się cytatami z mojej książki pt: EKONOMIA 2013.  Oto one:


" Emerytury i renty dotychczas przyznane będą wypłacane ze Skarbu Państwa. Wypłacanie tych emerytur będzie trwać aż do czasu naturalnego odejścia emerytów.

Nowi emeryci po godzinie ZERO, będą gromadzić swe fundusze na emerytury w następujący sposób. Każdy posiadający jakieś dochody, będzie mógł sobie założyć w banku osobiste konto emerytalne (wolne od opłat bankowych), na które będzie sobie odkładał część zarobionych pieniędzy z całego okresu pracy.

Konto to może być opróżniane dopiero po decyzji pracownika, że chce przejść na emeryturę.

Wielkość emerytury oraz moment przejścia na emeryturę, ustali sobie sam biorca swej emerytury.

Wypłata emerytury będzie trwać tylko do momentu opróżnienia konta. Od emeryta więc będzie zależeć czas wypłacania emerytury oraz jej wysokość.

W razie przedwczesnego odejścia emeryta, pozostałość będzie dziedziczona przez spadkobierców.

Będzie to system, w którym nikt nikomu nie będzie wymawiał, że musi pracować na innych. Upadnie więc MIT o tym, że braknie w systemie pieniędzy na emerytury.

W ten oto sposób wytrącimy demagogom broń z ręki."


To tyle cytatów.
Pozostaje pytanie: a co się stanie, kiedy emeryt przedwcześnie sobie opróżni konto lub wcale go nie będzie miał?
 Ano nic się nie stanie, bo każdy kto nie zgromadził sobie funduszy na emeryturę, to w razie śmierci, ci, co go pochowają, otrzymają potrójną lub i większą kwotę dywidendy społecznej na koszty pogrzebu.

W ten sposób dzisiejsze zbieranie składek ubezpieczeniowych na te cele stanie się bezprzedmiotowe, a ludzie, którzy przy tym pracują, znajdą sobie inne produktywne zajęcie. 
DEBATA
na temat AKCJONARIATU PRACOWNICZEGO

Na wstępie należy zaznaczyć, że DEBATA na temat akcjonariatu pracowniczego - OBYWATELSKIEGO - jest powiązana z tematem o finansowaniu służby zdrowiu i SYSTEMEM emerytalnym.

W jednym i drugim temacie chodzi o pieniądze, czyli dystrybucja i finansowanie tych przedsięwzięć.

W mojej książce pt: EKONOMIA 2009 jest temat omówiony a wstępem do debaty jest taki oto cytat:

"Dzisiejszy obrót akcjami na giełdzie (czyli jaskini zbójców) zgodnie zapisem Konstytucji Polski 2012 - art. 178 - przestanie istnioeć, bo działanie giełdy papierów (bez)wartościowych zostanie zgodnie z zapisem Konstytucji zakazane.

Działalność giełdy po godzinie ZERO, zostanie najpierw zawieszona, a po monetyzacji składników majątkowych rozliczona. Same zaś akcje pozostaną własnością akcjonariuszy.

Akcjonariusze nie mogą na tej operacji stracić!!!
Kontrowersje zapewne będzie budzić ich wartość i słusznie, dlatego, że ich rzeczywista wartość przez machinacje giełdowe została zafałszowana.

W nowym ustroju wszystko ma być oparte o rzeczywiste, powszechnie uznane wartości.".


Art. 175 jest napisane; "Spółki akcyjne, mogą być kontynuowane pod warunkiem, że prawowitymi właścicielami akcji są pracownicy danego przedsiębiorstwa." oraz art. 176, który mówi, że "Obrót akcjami może się odbywać wyłącznie w obrębie spółki akcyjnej."

Ktoś może zapytać; co stanie się z akcjami akcjonariuszy, którzy nie są pracownikami ale dziś akcje danego przedsiębiorstwa posiadają?

Tu odpowiedź jest bardzo prosta; ci akcjonariusze sprzedadzą swe akcje pracownikom tego przedsiębiorstwa.

Powstaje następne pytanie: skąd pracownicy zdobędą pieniądze na kupno tych akcji.? Odpowiedź: Centralne Biuro Finansowe im pożyczy.

Kolejne pytanie;, w co mogą zainwestować ci, którzy przymusowo sprzedadzą akcje?; Odp;. przeleją je sobie na prywatne konto emerytalne (przymusowo, by nie zachwiać rynkiem finansowym).

To tyle w skrócie jeśli chodzi o Akcjonariat Pracowniczy - Obywatelski.
 W powiązaniu będzie stosowany art. konstytucji, który dzieli majątek pomiędzy Skarb Państwa a akcjonariuszy.

Podział na majątek strategiczny i wspólnotę obywatelską.
Rozwiązuje się problem współwłasności z kapitałem obcym, który może partycypować max. do 25% wartości we własności wspólnej pod warunkiem posiadania powiązań gospodarczych. 
DEBATA
na TEMAT FINANSOWANIA NAUKI.

Na wstępie fragment mojej książki - EKONOMIA 2009.
Oto ten fragment na temat Rozwiązań finansowania:

"Centralna Rada Naukowa opracuje programy rzeczowo-finansowe, które zatwierdzi parlament, a Centralna Komisja Finansowa wytworzy na ten program pieniądze.
Programy te mają być oparte o fizyczne możliwości wykonawcze, tak: uczelni, instytutów oraz zakładów doświadczalnych.
Centralna Komisja Finansowa wytworzy pieniądze dopiero wtedy, kiedy zweryfikuje rzeczowe i rzeczywiste możliwości wykonawcze programów i uzna ich potrzebę realizowania, po uzgodnieniu z Rządem i zatwierdzeniu ich przez parlament.
Nie może tu być żadnej "partyzantki", ani zmiany kolejności działań, tylko musi to wynikać z rzeczywistych potrzeb społecznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki.
Coś takiego w obecnie praktykowanym przez lichwiarzy ustroju nie jest nawet do pomyślenia, a co dopiero do praktycznego zastosowania, czyli zastosowania systemu w którym krew odżywia każdą komórkę organizmu.!!!"

Powyższy tekst jest odwróceniem obecnej praktyki, gdzie najpierw kreuje się pieniądze, a potem dopasowuje wydatki do wykreowanych pieniędzy. EFEKT jest zawsze taki, że na coś potrzebnego - ZAWSZE BRAKNIE PIENIĘDZY w budżecie. Efekt krótkiej kołdry jest dobrze znany.

 W NOWYM SYSTEMIE taki wypadek NIE ZAISTNIEJE, bo Skarb Państwa będzie posiadał niczym  nieograniczoną MOC do KREOWANIA PIENIĘDZY. Nie mylić z kreowaniem pieniędzy bez uzasadnienia i jako robienie zapasów na wszelki wypadek.
Taka kreacja pieniądza nie ma nic wspólnego z prywatnym widzimisię - nawet najważniejszej osoby w państwie, czyli Prezydenta. Władza tu pełni rolę służebną, a nie jak to jest dziś - WŁADCZĄ. (rola Demiurga, który najlepiej wszystko - o wszystkim wie)

O zasadach kreacji pieniądza mówi projekt Konstytucji Nowej Polski.

Zatem wszelkie RUCHY pieniądza będą bilansowane w BUDŻECIE PAŃSTWA, który będzie realizowany na bieżąco jako KROCZĄCY. To jest zupełna nowość.
Taka nowość, że nigdzie na świacie i dotychczas - jeszcze NIE JEST PRAKTYKOWANA.

To tyle; zapraszam do DEBATY fb. 
PORZĄDEK PRAWNY
OBFITOŚĆ

Dziś świat wszedł w ERĘ OBFITOŚCI, ale obfitość nie jest rozprowadzana przez władze na zasadach bezprzymiotnikowej sprawiedliwości, należnej z natury rzeczy każdemu żyjącemu człowiekowi.

"Jeśli istnieją ubodzy, to nie dlatego że istnieją ludzie bogaci, ale dlatego, że obfitość nie jest rozprowadzana.
Dlatego nie ma żadnej potrzeby by zabierać bogatym, żeby dać biednym.

Dlatego też musimy uruchomić pewną technikę w systemie monetarnym i nie poprzestawać na stwierdzeniu, że pieniądze są tworzone dla człowieka, ale ustanowić system,  który bezzwłocznie umieści je w służbie człowieka, w służbie wszystkich ludzi."
- fragment z książki "GLOBALNE OSZSUSTWO I DROGI WYJŚCIA" - autor Louis Even.

Zrealizować powyższą tezę, może tylko dobrze w SPRAWIE poinformowany NARÓD POLSKI (mieszkańcy Polski w liczbie minimum 16 milionów) w REFERENDUM KONSTYTUCYJNYM.

W  Konstytucji Nowej Polski jest zamontowany SYSTEM, który umieszcza pieniądze w służbie człowieka, w służbie wszystkich ludzi.


POTRZEBA TYLKO WOLI POLITYCZNEJ OFIAR konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku, by zmienić konstytucję.

Dzisiejsi uzurpatorzy - władza (władza + opozycja parlamentarna) NIGDY TEGO NIE UCZYNI z powodu, że ci uzurpatorzy dbają od co najmniej 23 lat o to, by raz zdobytej władzy NIGDY NIE ODDAĆ, a nasz, czyli OFIAR interes - wcale, dokładnie i absolutnie - wcale ich (...) nie obchodzi.!!!

Ta hucpa trwa i nigdy jej nie zwalczymy, jeśli będziemy milczeć i ponosić ciężary tego bezwstydnego bankiersko/partyjnego pasożytnictwa - dziadostwa.!
Hasłem PLANU -
dla KONSTYTUANTY... NOWEJ POLSKI  jest:

"WYWRÓĆMY STOŁY BANKIEROM
 i partyjnym oszustom".
========================
PRZYCZYNY ZŁA -
Kontra SKUTKI ZŁA.

Usuwanie tylko skutków, a nie przyczyn uprawianego ZŁA, to WALKA Z WIATRAKAMI.

TYLKO USUNIĘCIE
PRZYCZYN ZŁA - jest skutecznym usunięciem ZŁA lub przynajmniej jego ograniczeniem.


Stosując ZBRODNICZĄ konstytucję III RP
prowadzi się TOTALNĄ ESKACJĘ  ZŁA.


Stosując Konstytucję Nowej Polski USUWAMY PRZYCZYNY POWSTAWANIA  ZŁA.

Konkludując; ZŁO można usunąć -  jedynie przez usunięcie PRZYCZYN JEGO POWSTAWANIA.!!!

DOBRO WSPÓLNE zostało zakwestionowane poprzez stosowanie art. 84 i 227 konstytucji RP.!!!
===================
TOTALIZM kontra PASOŻYTNICTWO

PRAWO MORALNE = KNP.

Obecna konstytucja RP NAKAZUJE UPRAWIANIE  PASOŻYTNICTWA.

Więcej na stronie: http://www.totalizm.pl/humanity_pl.htm

Patrz po lewej stronie jest papierek lakmusowy PASOŻYTNICTWA. 

Jawność = sukces zniszczenia OSI  ZŁA.
AKT WOLI NARODU
Możemy budować NOWY DOM legalnie.
Jeśli zagłosujemy w REFERENDUM, tak się stanie.
===========================================
OSTATECZNY
PLAN
KONSTYTUANTY POLSKI
dla
będącego pod okupacją NARODU jest:

1. ZAINSTALOWANIE Konstytucji Nowej Polski.
2. ROZPOCZĘCIE BUDOWY NOWEGO USTROJU - WSPÓLNOTY OBYWATELSKIEJ, na ściernisku po bankierach i partyjnych oszustach.

Jest to (będzie) PRZEMIANA USTROJOWA nie spotkana jeszcze nigdzie na świecie, która MOŻE BYĆ DOKONANA - wyłącznie - MOCĄ MIESZKAŃCÓW POLSKI, którzy wezmą udział w ogłoszonym przez KONSTYTUANTĘ - NOWEJ POLSKI REFERENDUM.

Podstawowym narzędziem do KARCZOWANIA lichwiarsko-podatkowej DŻUNGLII jest;
Konstytucja - Nowej Polski.
Siłą, która  ten "MIECZ" do karczowania tej dżunglii może unieść, użyć i to praktycznie - jest ŚWIADOMY SWYCH PRAW NARÓD - mieszkańcy Polski i NIKT INNY.
================================
"Żniwo wprawdzie wielkie,
ale robotników mało.
"   
Kreator stron internetowych - przetestuj