Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

OGŁOSZENIA i Komunikaty KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI

OGŁOSZENIA
KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI
dla
Oddolnego Ruchu Społecznego

czyli
OFIAR ZBRODNI KONSTYTUCYJNEJ

=========================================================
OGŁOSZENIE NR 1
W sprawie Celu do osiągnięcia przez WSPÓLNOTĘ SPOŁECZNĄ
Reprezentowaną przez KONSTYTUANTĘ NOWEJ POLSKI.

CELEM
Głównym - WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ jest:
DOBRO WSPÓLNE
oparte na Fundamencie - Konstytucji Nowej Polski.
Drogą do osiągnięcia CELU GŁÓWNEGO jest:

REFERENDUM KONSTYTUCYJNE - ogłoszone przez Konstytuantę.
=======================================================
OGŁOSZENIE NR 2

Szanowni Państwo.

Z wielką przykrością wysłuchałem  sprawozdania z obrad "PLATFORMY OBURZONYCH" w Gdańsku na dzień 16 marca  2013 w słynnej Sali BHP Stoczni Gdańskiej.

Ani słowa nie zostało wypowiedziane na temat KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI i naszego PLANU
. Wiele natomiast rozprawiano nad "rozlanym mlekiem". a papierkiem lakmusowym  była wypowiedź p. Włodzimierza Kurowskiego.

Jedynym rozsądnym głosem  była wypowiedź p. Pawła Ziemińskiego, który "SOLIDARNOŚĆ określił  wielkim MITEM a JOW złudzeniem. Popieram jego spostrzeżenia. W związku z powyższym odniosę się do całokształtu obrad "PLATFORMY OBURZONYCH" w punktach:


1. Oburzony jestem pomysłem załatwiania SPRAW na ulicy, poprzez pikiety,  zwłaszcza te, połączone z "PALENIEM OPON" i strzelaniem z procy śrubami w okna "władzy" itp. wybryki, z których szumowiny społeczne korzystają  bez opamiętania.

2. Popieram występy uliczne - tylko w jednym punkcie - to znzczy jeśli są one połączone z GŁOSOWANIEM REFERENDALNYM w Sprawie Konstytucji Nowej Polski, który załączam razem z Kartą do głosowania i prezentacją Konstytucji Nowej Polski.

3. Szanowni Państwo. Stwórca dał nam wybór - możemy zatem wybrać dobro lub zło? Więc wybierzmy. Mamy wybór pomiędzy obecną konstytucją RP, która jest ewidentnym źródłem ZBRODNI KONSTYTUCYJNEJ, która jest nie ulegającą przedawnieniu - lichwiarsko-podatkową ZBRODNIĄ PRZECIWKO LUDZKOŚCI, a Konstytucją Nowej Polski, który  załączyłem i prezentuję na stronie; www.konstytucja.manifo.com

4. Pan Paweł Kukiz i inni z uporem maniaka lansują JOW, co do których są  poważne zastrzeżenia, że nie spełnią pokładanych nadziei, bo NIE w  "ordynacji" - JOW - leży przyczyna ZŁA, tylko w całokształcie lichwiarsko-podatkowej ZBRODNICZEJ, obecnie praktykowanej na NAS - OFIARACH - konstytucji RP.

5. Piękne hasło "OBYWATELE DECYDUJĄ" jak mantra powtarzane nic nie da, bo obecne także zbrodnicze "prawo", o którym mówił p. prof. Marcin  Zieleniecki nie pozwala, by decydowali obywatele, tylko skorumpowana  partyjna sitwa. Jak zatem mamy rozumieć WOLĘ NARODU, by to NARÓD, a nie  partyjna sitwa decydował o swoim LOSIE.???

6. Piękne  hasła wygłosił Pan Przewodniczący Piotr Duda o; zmianach w konstytucji,  przybliżeniu demokracji, której de facto NIE MA i że nie mamy innego  wyjścia??? Zadano też pytanie; czy naród jest mądry, czy głupi? Nic bardziej parszywego - zadawać takie pytania.

Tymczasem przywara naiwności jest tu cechą, którą każdy uczciwy człowiek ma w swej naturze i nie jest to jego (człowieka) wina.
Tylko złoczyńcy - zostali jej -  dokładnie - tej cechy (naiwności) POZBAWIENI, a niektórzy z nich  utracili cechę naiwności wysysając mleko matki.

7. Znamienny art. o tym, że dzisiejsze referenda są fikcją opowiada załącznik - Było SLD... Dalej bez komentarza.

8. Słusznie powinna zwrócić się DO SPOŁECZEŃSTWA - dziś - SOLIDARNOŚĆ" z prośbą o wybaczenie.

9. Pan Janusz Sanocki opowiadał o Reformie Państwa i zwracał się do  wszystkich. Szkoda, że dotychczas ignorował nasz oddolny Ruch Społeczny  KONSTYTUANTĘ NOWEJ POLSKI, o której dobrze wie, ale... Ciekawe, czy  zapowiedź powiadamiania poprzez e-maile wszystkich zainteresowanych  DOBREM POLSKI - PLATFORMA OBURZONYCH - zechce zrealizować tą zapowiedź,  co ogłaszał prowadzący obrady PLATFORMY OBURZONYCH.???

10.
Pan/pani; D poniatowski, R Szyszko, B. Bądkowska i inni mówili, że  skargi na sądownictwo można składać, ale NIC to nie daje. Stop przeciwko bezprawiu tylko własną rzepkę skrobie. Mówiono także, że "miotła sama nie wymiecie".

11. Pan Krzysztof Musialski powiada, że mamy mieć JEDEN CEL.!!! Dobrze powiedziane, Tyle, że o tym najważniejszym CELU, czyli o zmianie konstytucji w całości - było jakby ktoś makiem siał.

12.
Na koniec wypowiedział się młody człowiek, by 4 razy do roku było REFERENDUM - POPIERAM.

13. Mogłoby tak być, jeśli weszła by w życie nowa Ordynacja Wyborcza, którą załączam.

14. Na stronie; www.konstytucja.manifo.com jest KOMPLETNY i wychodzący na przeciw "PLATFORMIE OBURZONYCH" - PLAN, który zastosowany przez OFIARY zbrodni konstytucyjnej, dokładnie  wymiecie jak ta wspomniana "miotła", całe to zbronicze towarzystwo. Ale  czy PLATFORMA OBURZONYCH zechce go PRZYJĄC do realizacji i ZASTOSOWAĆ?  Przypuszczam, że chce od nowa wyważać otwarte drzwi, bo takie zapowiedzi słyszczałem z Sali OBRAD P.O.

15. Na siłę poszukuje się jakiegoś przywódcy, męża opatrznościowego, tylko nie wiem PO CO??? Chyba tylko po to, by go zbójcy zaraz skrócili o głowę? Ja takim przywódcą nie jestem, ani być nie chcę.

16. W NOWYM PAŃSTWIE POLSKIM JEDYNĄ WŁADZĄ MA BYĆ NARÓD, a "wybrańcy" mają  pełnić jedynie SŁUŻBĘ i dobrze się sprawować, bo w każdej chwili z tej służby mogą być odwołani na zawsze.

Krajowy Pełnomocnik KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI i jej Rzecznik Kazimierz Józef Styrna.
Kęty dnia 21 maja 2013.
=========================================================
KOMUNIKATY
dla
WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ

WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POLSKI
=========================================
KOMUNIKAT NR 1

Ogłasza się wszystkim mieszkańcom POLSKI,
że z woli
WSPÓLNOTY SPOŁECZNEJ,
którą Reprezentuje
KONSTYTUANTA NOWEJ POLSKI
TRWA
REFERENDUM KONSTYTUCYJNE
w całym kraju
w SPRAWIE
Konstytucji Nowej Polski.


Karty Referendalne są do nabycia pod adresem;
husarz33@wp.pl

Konstytucja Polski oraz Ordynacja Wyborcza jest do pobrania (skopiowania) z niniejszej strony internetowej.
=========================================== 
KOMUNIKAT NR 2

W SPRAWIE GŁOSOWANIA
REFERENDALNEGO

1. By zagłosować należy zgłosić się do EMISARIUSZA Referendalnego, lub Emisariusz poprosi o Głos.

2. EMISARIUSZE pracują na rzecz KANDYDATA na Reprezentanta Narodu (mieszkańców Polski) - KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI w stosownym Okręgu Wyborczym - lista Okręgów jest integralną częścią Ordynacji Wyborczej - partz podstrona.

3. Kaddydaci na Reprezentantów zgłaszają się sami w oparciu o KRYTERIA - prezentowane na stronie głównej.

4. Kandydaci zbierają kopie głosów na swój wyłącznie użytek, a oryginały Kart do głosowania (pełne 10 pozycji) wysyłają na adres Centralnego Magazynu Głosów - podany na Karcie do głosowania.

5.
Karty do głosowania (oryginały) można i trzeba wysyłać zbiorczo listem poleconym na adres Centralnego Magazynu Głosów.

6. Kopie Kart do głosowania są dokumentem, który świadczy o przynależności do KONSTYTUANTY NOWEJ POLSKI - jako DRUŻYNY NARODOWEJ - SPÓLNOTY.

7.
Kandydatem - Reprezentantem NARODU może być każdy, kto będzie się legitymował stosowną ilością zebranych GŁOSÓW w swoim Okręgu Wyborczym.

8.
Nie może być kandydatem osoba, która nie wykaże się kopiami głosów REFERENDALNYCH.

=====================================
CHODŹCIE Z NAMI
banki są bankrutami.

NOWA POLSKA = RADOŚĆ Z ŻYCIA

===================================
Ważne: wypełnij pola oznaczone *
==========================================
ZAPRASZAMY
do póblicznej dyskusji.
==========================================
STRONY KOMPATYBILNE

www.nowa-polska.manifo.com
www.zgromadzenie-narodu-polskiego.manifo.com
===========================================
Kreator stron internetowych - przetestuj