Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Papiery Wartościowe

EKONOMIA GOSPODARKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Bez lichwy i podatków czyli WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

Ustawa – Papiery wartościowe

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców

PRZEDMOWA

W przedmowie przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

EKONOMIA

Obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, w części  skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy - Papiery wartościowe.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski (projekt).

USTAWA

o Papierach Wartościowych

Zasady ogólne

Art. 1.
Papiery wartościowe w rozumieniu ustawy, to akcje pracownicze – przynależne procownikom
spółek pracowniczych – rozumianych jako współwłasność środków produkcji, zarządzanych przez Akcjonariat Pracowniczy.

 Art. 2.
Do Spółek o których mowa w art. 1 należą:

1. Spółki akcyjne w zakładach produkcji rynkowej - przemysłowej.

2. Spółki Skarbu Państwa

3. Spóki z kapitałem mieszanym ze Skarbem Państwa.

Art.3.
Spółki strategiczne ze Skarbem Państwa z kapitałem mieszanym to:
1. Zakłady Energetyczne jak elektrownie.
2. Rafinerie.
3. Huty.
4. Kopalnie.
5. Łączność.
6. Transport kolejowy.
7. Transport lotniczy.
8. Transport drogowy.
9. Transport morski.

Art. 4.
Skarb Państwa ma w wyłącznym posiadaniu przemysł obronny bez podziału na akcje.

Art. 5.
Papiery wartościowe, czyli AKCJE są to dokumenty, w których wyceniono w sposób realny wartość danego obiektu (przedsiębiorstwa) w pieniądzach opartych o "parytet chleba".

Art. 6.
Wartość jednej akcji jest jedną z równych części pozostałych akcji, których ilość jest zależna od wielkości obiektu.

Art. 7.
Właścicielami akcji mogą być wyłącznie pracownicy danego przedsiębiorstwa. 
Kreator stron internetowych - przetestuj