POLITYKA SPOŁECZNA pod władzą Konstytucji POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 = CYWILIZACJA ŻYCIA

POLITYKA SPOŁECZNA w Nowym Państwie - POLSCE - będzie prowadzona bezpośrednio przez SPOŁECZEŃSTWO - na podstawie i pod władzą KONSTYTUCJI POLSKI z dnia 23 kwietnia 2016 - zainstalowanej przez NARÓD w wyniku REFERENDUM KONSTYTUCYJNEGO, w sprawie KONSTYTUCJI  POLSKI. Lub w wyniku  wyborów.

Każdy "obywatel" POLSKI będzie miał PRAWO dochodzić swych praw z tekstem KP w ręce od wszelkiej służby - zainstalowanej z wyboru w POLSCE, która będzie wyłącznie służyć NARODOWI w każdej sprawie.

KONSTYTUCJA POLSKI zapewnia wszelkie możliwości wszechstronnego rozwoju, a w szczególności:
a. ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wolności i mienia,
b. równość wobec prawa,
c. prawo bezpłatnego kształcenia się od poziomu podstawowego do wyższego,
d. bezpłatną opiekę lekarską,
e. comiesięczne dodawanie pieniądza na konta obywateli dla każdego mieszkańca Państwa, POLSKI - od urodzenia aż do śmierci, jako realizacja zasad Wspólnoty Finansowej,
f. powszechne ubezpieczenie społeczne, płacone z Państwowego Centralnego Rachunku Finansowego - prowadzonego przez NOWY Skarb Państwa.
g. opiekę w przypadku bezdomności czy upośledzenia,
h. ochronę rodziny.

A PONAD TO - zostanie ustanowiona służba monetarna (finansowa), czyli niezależna, apolityczna Centralna Komisja Finansowa, działająca w sferze finansów, podobnie jak wymiar sprawiedliwości w sferze prawa.

SYSTEM GOSPODARCZY POLSKI zapewni mieszkańcom POLSKI warunki do gospodarowania a w szczególności:
a. zapewnienie niezależności gospodarczej rodzinom i poszczególnym osobom przez:
  - posiadanie mieszkania,
  - dostatek dobrego pożywienia,
  - dostatek właściwego ubrania,
  - dobrą opiekę lekarską,
  - dobre wykształcenie,
b. zapobieganie powstawaniu zjawiska biedy,
c. zabezpieczenie szeroko pojętych potrzeb ludzkich. 
=================================================================== 
NOWA EKONOMIA - WSPÓLNOTY

1

EKONOMIA GOSPODARKI NOWEGO PAŃSTWA POLSKIEGO

Bez lichwy i podatków czyli WSPÓLNOTA FINANSOW
(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

Wskazane jest kopiowanie i rozpowszechnianie

Autor: Kazimierz Józef Styrna
PS: jest to nowa wersja Nowej EKONOMII GOSPODARKI 2009 - dopasowana do najnowszej wersji Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ.

2
PRZEDMOW

W związku z tym, że nie odnalazłem w świecie książki, która by ujmowała w całości problem wizji świata bez lichwy i podatków, postanowiłem zapełnić tą lukę i mocą mej wyobraźni przedstawić państwu obraz świata w tym Polski po godzinie ZERO, od której zacznie się realizować DOBRO Nowego Ustroju opartego o: DEKALOG, doktrynę naszegoprogramu, którą nazywamy WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ oraz o niedościgniony przyrodniczy wzór do naśladowania, czyli Układ Krwionośny człowieka, zarządzany Układem Nerwowym z mózgiem w Roli Głównej. Generalną zasadą tego pierwowzoru do naśladowania jest to, że krew odżywia każdą komórkę organizmu. Wszelkie niedomagania organizmu, które tą zasadę burzą, są określane w sferze medycznej jako stan chorobowy „pacjenta”.

Przechodząc teraz do rzeczywistości, czyli gospodarki państwa stwierdzam, że zasady gospodarcze i wszelkie uregulowania prawne praktykowane obecnie na scenie polityczno-gospodarczej państwa polskiego, są sprzeczne z zasadami, jakie obowiązują w przyrodzie, czyli w układzie krwionośnym człowieka.

Oto podstawowe sprzeczności:

Krew gospodarki, czyli pieniądz nie odżywia każdej komórki społeczeństwa, bo jest rozdzielany według widzimisię „bankierów”, którzy udzielają kredytów wyłącznie tym,
którzy posiadają tzw. „zdolność kredytową”. Bankierzy udzielają kredytów rządowi wyłącznie na procent, kupując od rządu obligacje, które są obciążone lichwą. Lichwę tą rząd zmuszony jest płacić z nałożonych na obywateli podatków. Skutek jest taki, że w każdym towarze czy usłudze znajduje się lichwa. W efekcie lichwę płacą wszyscy podatnicy i wcale nie muszą być klientami banku, by być okradanym. Z przykrością stwierdzam, że większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego lichwiarskiego procederu – globalnego oszustwa.

Generalnie ludzie nie zdają sobie sprawy, że tą absolutną władzę nad kreacją pieniądza dali lichwiarzom partyjni oszuści, dla niepoznaki nazwani „parlamentarzystami”. Najbardziej parszywe jest to, że to zezwolenie na

3

okradanie narodu, parlamentarzyści ubrali w literę prawa i zapisali w konstytucji, czyli w knocie legislacyjnym z dnia 6 kwietnia 1997. w Art. 227. który brzmi: „Przysługuje mu (NBP) wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej”. Z natury rzeczy SUWEREN, czyli naród powinien mieć wyłączne prawo kreacji własnej waluty i kredytów a nie grupa bezpaństwowców, czyli lichwiarzy. NBP pomimo szumnej nazwy „Bank Polski” jest obcą despotyczną i bezkompromisową władzą, rasizmem finansowym, po prostu międzynarodowym imperializmem pieniądza, stojącą ponad trzema ujętymi w „konstytucji” władzami, czyli: ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.

Wobec powyższego, niniejszym KWESTIONUJĘ Monteskiuszowski „trój podział władzy” – bezkrytycznie przyjęty przez „cywilizację” z piekła rodem, czyli partyjnych oszustów.!!! – „parlamentarzystów”.

By było śmieszniej, władza finansowa (najważniejsza) nie jest ujęta w „konstytucji z 6.06.97.” jako władza! Czyżby jej nie było???

Dowodem na to, że władza finansowa w „konstytucji” „nie istnieje” jest zapis w Art. 10. pkt.1, który brzmi: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.”. Rola władzy finansowej w gospodarce decyduje o wszystkim, o być albo nie być narodu i państwa. Pozostawienie tej władzy w rękach lichwiarzy jest równoznaczne z daniem małpie brzytwy, która tnie tą brzytwą (lichwą) na oślep „pa wsiech”, co widać słychać i czuć.!!!

Ekonomia – bez lichwy i podatków (Wspólnota Finansowa) nie może być praktykowana na
tym samym organizmie gospodarczym, co „ekonomia lichwiarska” dzisiaj, bo byłaby to absolutna KATASROFA.
Katastrofę tą można porównać do niewątpliwej katastrofy, jaka by się wydarzyła, gdyby na tej samej drodze dopuszczono do ruchu pojazdy o systemie lewostronnym (angielski) i
prawostronnym, takim jaki obowiązuje u nas. Pierwszy wyjazd pojazdów o przeciwstawnych systemach, musiał by się skończyć katastrofą, czyli zderzeniem czołowym.

Powszechny brak wiedzy o Ekonomii – bez lichwy i podatków jest przyczyną, że ludzie nie mają pojęcia, że można się bardzo dobrze gospodarzyć jako suwerenny naród, bez lichwy i
podatków. Niniejsza moja praca jest pomyślana tak, by taki obraz ustroju przedstawić i poinformować NARÓD, że jako Polacy możemy się rządzić SAMI bez pożyczania na procent u lichwiarzy.!!!

Kęty dnia 31.12.2012.. Kazimierz Józef Styrna

4

WSTĘP

„Globalne oszustwo i drogi wyjścia”

W przedmowie do powyższej książki Ekscelencja Biskup Edward Marian Frankowski
napisał, cytuję:

„Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swą siłę jedynie wtedy, gdy ludzie poznają jej oszustwo.”

W przedmowie dokładnie przedstawiłem to lichwiarskie oszustwo, ale nie zaszkodzi zdefiniować to oszustwo jeszcze raz, kładąc nacisk na jego istotę. „Istota oszustwa polega na tym, że bankierzy tworzą pieniądze z niczego, a ponadto od tego niczego pobierają od pożyczkobiorców wysokie odsetki (procenty) i to pod przymusem, tylko dlatego, że to zezwolenie na okradanie narodu mają zagwarantowane w „konstytucji”, którą jakby na ironię, źle o sprawie poinformowany NARÓD zatwierdził.
Ten knot legislacyjny, zatwierdzony w powszechnym referendum, zdjął całą odpowiedzialność za skutki lichwiarskiej sztuczki, z partyjnych oszustów – szumnie i uczenie nazywanych „parlamentarzystami”. W konsekwencji ZMANIPULOWANY przez oszustów NARÓD POLSKI sam sobie jest winien, że cierpi bezprzykładną biedę.!!!”. A może ktoś ma inne zdanie? Rad bym się dowiedzieć KTO jest taki wspaniały wobec  lichwiarzy???

Na szczęście Naród Polski może wyciągnąć wnioski z popełnionego kardynalnego błędu i w taki sam sposób, w jaki został oszukany, MOŻE się zjednoczyć w imię JEDNOMYŚLNOŚCI
i odsunąć od władzy partyjnych oszustów w powszechnych wyborach. NARÓD – SUWEREN może w jednodniowym Akcie Wyborczym: osądzić zdrajców, wydać WYROK i wyrok ten wykonać, ale musi się w swojej masie zjednoczyć jako Pospolite Ruszenie, wystawić narodową a-partyjną drużynę i następnie masowo na SWĄ drużynę zagłosować.!!! Czy będzie to możliwe??? Jeśli NARÓD przyjdzie po rozum do głowy to TAK, jak najbardziej
JEST to możliwe.!!!

Decyzja jednak należy do SUWERENA, czyli Narodu Polskiego.!

PLAN takiego narodowego przedsięwzięcia jest opracowany przez oddolnie tworzony,
polityczny, a-partyjny Ruch Społeczny pod nazwą „NOWA POLSKA”. Żołnierze naszego Pospolitego Ruszenia otrzymują tą „partyturę” do gry na orkiestrę, czyli Pospolite Ruszenie, po włączeniu się

5

do naszej armii (najmniej 15 milionów żołnierzy z oficerami), która ciągle się powiększa, aż osiągnie stan „masy krytycznej” zdolnej w przyszłości do wszelkiego działania.

Ruchowi naszemu przyświeca działalność w sposób:
 jawny, otwarty, oficjalny, bez konspiracji i podstępu.

Organizowanie się naszego Ruchu Społecznego, czyli rejestracja żołnierzy, podoficerów i oficerów w tajny sposób, wymusza na nas Ustawa o tajności danych osobowych.

Nie ma to nic wspólnego z tajnością naszego działania.

Plan pokonania lichwy jest jawnym i oficjalnym CELEM naszego Ruchu Społecznego.
Potem, po godzinie ZERO przystąpimy do fizycznej instalacji Wspólnoty Finansowej
opartej o: dobro powszechne, jawność, otwartość i miłosierdzie.

Zasady Wspólnoty Finansowej są na wyciągnięcie ręki (kartka wyborcza).
Trzeba tylko chcieć zagłosować na drużynę wystawioną przez nasze Pospolite Ruszenie w
Organizacji. Jedyny warunek, to masowy udział w wyborach. Masowy udział w wyborach
jest przez nasz Ruch Społeczny rozumiany w ten sposób, że zostanie najpierw zarejestrowanych najmniej 15 mln. „żołnierzy”, który to fakt (o ile zaistnieje), będzie gwarancją pokonania lichwy.

Odebranie monopolu na kreację pieniądza bankierom/lichwiarzom.

Wszelkie inne rozwiązania, z partokracją włącznie nie są do przyjęcia przez nasz oddolnie tworzony Ruch Społeczny.!!!

PASEM TRANSMISYJNYM – pomiędzy naszym Ruchem Społecznym, A resztą społeczeństwa jest: forum.suwerennosc.com – temat Wspólnota finansowa.

Niniejszy Projekt Wstępny nowego ustroju
Pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA jest częścią – jedną stroną medalu, a drugą jest Remanent 2.

6

M E R I T UM EKONOMII – bez lichwy i podatków
(Wspólnoty Finansowej)

Zacznę od stwierdzenia „Suwerenność obywateli, tzn. ich skuteczna zdolność wydawania rozkazów, będzie wzrastała wraz z ich JEDNOMYŚLNOŚCIĄ i gdyby wszyscy obywatele chcieli jednakowego rezultatu, nie byłoby żadnych możliwości istnienia partii, a także żadnego oporu wobec żądań.”

Dlatego też MY jako Pospolite Ruszenie w Organizacji nie naciskamy na partyjnych oszustów, bo bardzo dobrze wiemy, że oni NIGDY nie staną w jednym szeregu z NARODEM, dlatego, że sprzedali podstępnie SUWERENNOŚĆ finansową prywatnej lichwiarskiej sitwie za srebrniki (diety), a odpowiedzialność za ten czyn, złożyli na barki umęczonego, zmanipulowanego przez siebie i będące na obcym „żołdzie” media NARODU, który niczym stado baranów, ciągle daje się nabierać na plewy, podawane mu jak ciepłe bułeczki. Jest to podstawowy DRAMAT, celowo - przez „media” i partyjnych oszustów – źle poinformowanego
narodu. Że z tych plew nigdy jeszcze NIC dobrego nie wyszło, okazuje się już na drugi dzień po wyborach, a partyjni oszuści od zawsze mają jednakową od lat odpowiedź, cytuję:

„Takie macie władze, jakie żeście sobie (zajączki/kibice) WYBRALI.!!!”

Czy trzeba tu jeszcze cokolwiek dodawać do tego ponurego obrazu???

Alternatywą wobec powyższego jest rozliczyć tych partyjnych oszustów i zainstalować nowy
ustrój, z EKONOMIĄ bez lichwy i podatków, oparty o – ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W
PRZYRODZIE, czyli układ krwionośny i nerwowy człowieka, w którym są odżywiane wszystkie komórki organizmu. Przechodząc do rzeczywistości po godzinie ZERO, będzie to Dywidenda Narodowa, czyli dodawanie pieniędzy na konta, dla każdego. Wielkość jej będzie oscylować w granicach 500-800 zł/mies. Na dziś 31 grudnia 2012 aktualna jest górna granica DYWIDENDY SPOŁECZNEJ.

Zasady te są ujęte w projekcie nowej Konstytucji NOWEJ POLSKI, która jest
szkieletem (FUNDAMENTEM) nowego ustroju.

7

W dalszej części mej pracy życia, będę się posługiwał zapisami tego projektu
Konstytucji, jakby był on obowiązującym prawem.

Dla zobrazowania nowego ustroju, będę odnosił się do poszczególnych sfer życia gospodarczego, społecznego i politycznego w sposób, który powinien być zrozumiały dla przeciętnego Kowalskiego.

Do MERITUM naszej ekonomii należą następujące zasady:

Zasada pierwsza zapisana jest w Art. 1, Konstytucji, który mówi: Państwo Polskie, zwane dalej Nową Polską jest dobrowolną wspólnotą państwową i terytorialną, obywateli polskich:

Zasada druga zapisana jest w Art. 11. który mówi: „Ustrój Państwa - Nowej Polski opiera się na podziale służb: ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej i finansowej.”.

Zasada trzecia zapisana jest w Art. 12. który mówi: „Służbę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, służbę wykonawczą Prezydent Polski i Rada Ministrów, służbę sądowniczą sądy i trybunały, a służbę finansową sprawuje Centralna Komisja Finansowa.”.

Zasada czwarta zapisana jest w Art. 35. który mówi: „Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, którą sprawuje we własnym imieniu i na własny rachunek, ponosząc prywatną, osobistą odpowiedzialność za jej skutki.”.

Zasada piąta zapisana jest w Art. 38, który mówi: Gospodarka rynkowa w Polsce, oparta jest na wolności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, wynikającej ze słów JEDEN DRUGIEGO BRZEMIONA NOŚCIE.

Zasada szósta zapisana w Art. 169 brzmi: Służba Finansowa zapewnia każdemu, od urodzenia aż po grób, co miesięczną wypłatę dywidendy narodowej, wynikającej z prowadzonego w Skarbie Państwa przez Centralną Komisję Finansową rachunku .

8

Zasada siódma wynika z Art. 152. który brzmi: „Najwyższą służbą monetarną jest centralna Komisja Finansowa."

Zasada ósma wynika z zasady siódmej i zapisana jest w Art. 164. który brzmi: „Centralny Bank Polski jest organem podległym Centralnej Komisji Finansowej i służy Polsce wyłącznie jako magazyn wszelkich środków płatniczych.

Myślę, że dla nikogo nie ulega wątpliwości, że władza zwierzchnia w Polsce należy do Narodu Polskiego, który ma być SUWERENEM, ale NIE JEST z powodu tego, że partyjni oszuści za srebrniki, sprzedali suwerenność narodową (finansową) obcym, czyli sitwie bezpaństwowców, którzy na podstawie zapisu w Art. 227 obowiązującego knota legislacyjnego z 6 kwietnia 1997 roku mają wyłączne prawo emisji pieniądza oraz realizowania (lichwiarskiej) polityki pieniężnej, bo nie muszą się nikogo pytać jaką stosować lichwę i komu udzielać pożyczek.!!!

Jest to bezprzykładny ponadczasowy szwindel wszech czasów, jaki nam, NARODOWI POLSKIEMU zgotowali partyjni oszuści.!!!

Unia Euro-pejs-ka posiada swoistą biblię globalizacji w której zapisano „… władza finansowego kapitalizmu posiada inny dalekosiężny cel, nic innego, niż stworzenie światowego systemu kontroli finansowej, umieszczonego w prywatnych rękach i zdolnego do opanowania politycznego systemu każdego kraju oraz ekonomii całego świata. Wierzchołkiem systemu ma być Bank Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei w Szwajcarii. Prywatny bank kontrolowany przez centralne banki świata, które same są prywatnymi
korporacjami, bank, który jest ich własnością.”

Znaczy to tyle, że szefowie banków centralnych, o których mowa powyżej, nie stanowią „istotnej władzy w świecie finansów”, ale funkcjonują po prostu jako agenci czy delegaci „istotnej władzy świata”, której nie tworzy nikt inny, jak „ci bankierzy inwestycyjni”, którzy z zasady ogólnej „pozostają w dużej mierze poza sceną w swoich własnych niezarejestrowanych bankach”. Są to spiskowcy, którzy nic nie robią, by ulżyć biednym.!!!

9

K R Y T E R I A

obowiązujące w nowym ustroju bez lichwy i podatków (Wspólnoty Finansowej)

W związku z tym, że Ekonomia Wspólnoty Finansowej jest zupełną nowością (dziewiczy
teren), czyli zupełnym przeciwieństwem praktykowanego dziś przez lichwiarzy systemu, to: Wspólnota Finansowa jest ideą DOBRA prawie absolutnego.

Pieniądze w Systemie W F są tworzone i dodawane na konta, dla każdego i nie jest to dług wobec systemu bankowego. Jest to ścisłe odwzorowanie tworzenia krwi w organizmie człowieka, której ilość przybywa wraz ze wzrostem, od narodzenia do postaci dorosłej. Podobnie ilość pieniądza w obrocie gospodarczym powiększa się wraz z rozwojem gospodarki. Wszystkie potrzeby rozwoju gospodarki finansowane są z Narodowego Rachunku Finansowego, nad którym czuwa Centralna Komisja Finansowa. Potrzeby
społeczne dyktuje NARÓD - mieszkańcy Polski na podstawie informacji pochodzących bezpośrednio od społeczeństwa. Zasadą generalną jest w nowym ustroju zasada, która mówi, że wszystkie rzeczy i usługi możliwe fizycznie do wykonania, są także możliwe do sfinansowania. Narodowa Komisja Finansowa (jako zasada) dba o to, by bilans
produkcja - konsumpcja w każdym momencie życia gospodarki wychodził na ZERO. Wtedy nie ma inflacji, ani deflacji, ani też długu publicznego, a wszelkie potrzeby ludności są
zaspokajane z prowadzonego przez Centralną Komisję Finansową, z Narodowego
Rachunku Finansowego, a wtedy każdy członek społeczeństwa staje się wolnym człowiekiem, bez potrzeby pożyczania u lichwiarzy. Pieniądze z dywidendy narodowej są zawsze nowymi (obieg płucny) pieniędzmi, zasilającymi rynek, które po przejściu przez rynek (ruch żylny), wracają do źródła z którego wyszły.

Jest to znów prawie dokładne rozwiązanie – jakie istnieje w przyrodzie, kiedy puls (ruch tętniczy) serca, uruchamia ruch krwi w organizmie, która po przejściu przez naczynia włosowate (rynek) wraca do serca żyłami, by po wzbogaceniu jej w nowe walory odżywiania (obieg płucny) znów trafić do tętnicy ( puls serca odzwierciedla puls dywidendy, która co 5 dni trafia do innej grupy dywidendo-biorców w miesięcznym cyklu) i odżywiać każdą komórkę organizmu, czyli każdego członka społeczeństwa.

10

Dywidenda Narodowa (dodawanie pieniędzy na konta) dla Każdego zapewnia każdemu
podstawowe potrzeby życiowe. Nie zapewnia zaś jakiegokolwiek widzimisię, które zapewne ludzie najzwyczajniej nieodpowiedzialni za swe czyny mają, a które nie mogą być zaspokojone bez udzielania się indywidualnego członka społeczeństwa na rzecz wspólnoty.

Brak towarów i usług na rynku eliminuje możliwość wypłacania dywidendy. Wysokość zaś dywidendy jest wynikiem wzrostu gospodarczego, wypracowywanego przez część tylko społeczeństwa, która jest zdolna do pracy i chce się w tej pracy odnaleźć. Obiboki i
złoczyńcy nie będą mogli liczyć na współczucie, bo w Art. 42 nowej Konstytucji,
zabrania się uprawiania wszelkiego rodzaju żebractwa. Nie dotyczy to niepełno-sprawnych
i niezdolnych do pracy z powodów losowych, dla których parlament ustali dodatki, według indywidualnych potrzeb, koniecznych do godziwego życia.

Dla informacji podaję, że przy dzisiejszej stanie techniki produkcji 15 – 20 procent, zdolnego do pracy społeczeństwa jest się w stanie wytworzyć wszelkie towary i usługi dla całej populacji. Demagogią jest zatem MIT „pełnego zatrudnienia”, tak powszechnie propagowany przez partyjnych oszustów. Ta „troska” o narodowe sprawy w ustach dzisiejszych „parlamentarzystów” brzmi jak ironia i naigrawanie się z umęczonego przez nich - jako nagonkę lichwiarzy - mającego strach w oczach – społeczeństwa, które z przerażeniem i bezradnie przygląda się podwyżkom cen. Nie zachodzi zatem obawa, że braknie nam
towarów rynkowych czy usług. Nie jest to żadne moje demagogiczne stwierdzenie, tylko wynik opracowań naukowych z przed kilku lat, a postęp techniczny w produkcji towarów obniża jeszcze ten próg.
Skutek tego postępu jest taki, że coraz więcej ludzi traci pracę, bo maszyny eliminują im stanowiska pracy.

Reasumując powyższe, wszyscy otrzymają w nowym ustroju dywidendę, a pracujący
otrzymają dodatkowo wynagrodzenie za pracę i tylko za pracę. Nie będzie żadnej potrzeby organizowania się w związki pracownicze, bo pracownicy będą żywotnie zainteresowani polityką gospodarczą swej firmy, dlatego, że będą jej właścicielami. Firmy, których własnością będą prywatne osoby, będą musiały liczyć się z pracownikami najemnymi, bo taki pracownik będzie mógł podziękować za pracę pracodawcy, jeśli ten będzie oszukiwał pracobiorcę lub w inny sposób go molestował. Taki pracobiorca może w każdej chwili
podziękować za pracę pracodawcy, bo będzie miał zagwarantowane pieniądze na przeżycie w postaci dywidendy, czyli dodaniu pieniędzy na konto.

11

Także pracodawca będzie mógł podziękować za pracę pracobiorcy, który będzie się obijał w pracy narażając pracodawcę na straty.  Wszelkie więc problemy, wynikające z dzisiejszego kodeksu pracy, będą mogły być polubownie uzgodnione bez uciekania się do sądu.
W nowym podejściu do wykonywania pracy, wszelkie przerwy w pracy nie będą powodowały
strat dla pracodawcy, bo nie będą przez niego opłacane. Także przerwy spowodowane chorobą lub urlopem nie będą pracobiorcy wynagradzane przez pracodawcę. Zaletą tego systemu dla pracodawcy będzie to, że od niego będzie zależeć, czy jego produkcja będzie
sprzedawalna na rynku. Po prostu produkcja bubli nie będzie się opłacać.!!! Dodatkową zaletą nowej ekonomii jest to, że pracodawca może bez uszczerbku dla kogokolwiek przerywać produkcję, jeśli rynek będzie tą produkcją zapełniony. Jest jeszcze wiele innych zalet nowej ekonomii bez lichwy i podatków, ale nie będę ich na razie wymieniał. Wszyscy
pracownicy i ich rodziny w nowym systemie będą więc mogli (pracując) zaspokoić sobie wszelkie potrzeby życiowe w przeciwieństwie do obiboków, którzy z humanitarnego obowiązku wspólnoty, też mają prawo do życia, a które to prawo jest dzisiaj zdeponowane w rękach lichwiarzy-krwiopijców i dotyka wszystkich bez wyjątku, tylko dlatego, że wyborcy naiwnie zagłosowali na partyjnych oszustów, a zagłosowali tylko dlatego że innych do wyboru nigdy jeszcze nie mieli.
Dziś jest pilna potrzeba, by mieć wybór, pomiędzy dobrem a złem, złem - uosabianym przez partyjnych oszustów.
Taką szansę stwarza Pospolite Ruszenie w Organizacji, które tworzy oddolnie „masę krytyczną”, a która z woli narodu i tylko narodu w swej masie może powstać, jeśli NARÓD TEN przyjdzie po rozum do głowy i zdoła się zorganizować w imię JEDNOMYŚLNOŚCI, zdrowo i rozważnie pojętej jako jedyne i całkiem możliwe przedsięwzięcie i zwycięskie dla narodu rozwiązanie.

Nie muszę chyba tu dodawać, że NARÓD NASZ jest dziś pod lichwiarską okupacją, co widać gołym okiem, kto tak na prawdę tym narodem rządzi.!!! Ja widzę, że lichwiarze.!!!
A Państwo co widzą???

Z oglądu dzisiejszej rzeczywistości wynika, że z zasad sprawiedliwości uczyniono w obłudny sposób wymówkę, aby nic nie robić, a nawet akceptować to lichwiarskie zło.!!! Jest to przerażające stwierdzenie.!!!

Tak więc korzeniem wszelkiego zła jest chciwość bankierów i miłość do pieniędzy a nie do ludzi, czyli instrument bankierów, zwany lichwą.!!! Partyjni oszuści zaś pełnią rolę "Alfonsów" w tym lichwiarsko-podatkowym "burdelu".

12.

S P O S O B Y

rozwiązywania problemów gospodarczo - społecznych w podstawowych sferach społeczeństwa.

Dziś jest problemem finansowania np: stoczni, gdzie pracownicy ciężko pracują i są poniewierani, bo jakiemuś urzędasowi z UE nie pasuje, że nasze stocznie za tanio produkują. Protesty zaś pracowników są jakby walką z wiatrakami. W związku z tym opiszę problem finansowania stoczni, który jest klasycznym przykładem dla wszelkich innych zakładów.

Ekonomia bez lichwy i podatków nie widzi żadnego problemu w finansowaniu stoczni jak i
żadnego innego zakładu, zarówno państwowego, czy prywatnego, ani z kapitałem
mieszanym. Różnice polegają jedynie w skali, a nie sposobach.

Stocznia jako zakład produkcyjny (budujący) statek nie buduje go w jeden dzień czy w jeden miesiąc, a więc nie potrzebuje w zasadzie żadnych pieniędzy na dzisiaj w chwili rozpoczęcia budowy statku.
Do czego stoczni są potrzebne pieniądze przed rozpoczęciem budowy statku?
Czy ktokolwiek otrzymuje zapłatę przed wykonaniem pracy? Czy po jej wykonaniu? Ano właśnie. Stocznia potrzebuje zaufania do rządu, do urzędnika państwowego, a nie do banku (nie do pomyślenia w obecnym lichwiarskim systemie).

Wyobraźcie sobie Państwo, że jestem Urzędnikiem Państwa Polskiego.
Urzędnikiem uczciwym rzetelnym i posiadającym zaufanie.
Mówię wiec dyrektorowi stoczni: „Panie Dyrektorze proszę mi dać do ręki kosztorys statku i optymalny czas jego wykonania”…Dyrektor Stoczni daje mi do ręki kosztorys a w nim ujęty jest czas wykonania statku. Koszt 100.000.000 zł. w czasie 20 miesięcy. (Przypominam że
na kosztorys składają się: czas pracy, ilość materiału, koszty energii i paliw, jak również i zysk Stoczni jako usługodawcy – wykonujący usługę budowy statku dla konkretnego
armatora). Czyli ja jako Urzędnik Państwowy (np: Dyrektor odpowiedniego pionu Narodowego Biura Finansowego) podpisuję umowę z dyrektorem Stoczni – on jako szef Stoczni zobowiązuje się w imieniu swoich podwładnych wykonać usługę budowy statku, a ja w imieniu suwerennego Państwa Polskiego (Narodu Polskiego) zobowiązuję się wystawić
pokwitowanie w formie gotówki. Tak więc kwotę 100 milionów złotych dzielę na 20 miesięcy lub na 40 części i mówię Panu Dyrektorowi,

13

że za miesiąc (czy dwa tygodnie) dostanie do ręki 20 część (lub 40 część za dwa tygodnie) ze 100 milionów złotych i tak przez 20 miesięcy (lub przez 40 co dwa tygodnie) i uściskamy sobie ręce. On wydaje polecenie swojej załodze do rozpoczęcia budowy statku, a ja po upływie 30 dni przynoszę mu do Stoczni 20 część pokwitowania w formie gotówki od 100 milionów złotych bez żadnych podatków i żadnych „narzutów”.

Oczywiście po wybudowaniu statku i upływie 20 miesięcy Stocznia otrzymała 100.000.000 złotych w gotówce a Polska stała się właścicielem statku jako majątku (długotrwałego) Narodu Polskiego, który to statek będzie przynosił dochody dla wszystkich Polaków, a i Polacy będą mieli swoje miejsca pracy, a nawet polska załoga może być właścicielem tego statku (jeśli sobie ten statek od państwa kupi, bo kupić może, dlatego, że Centralne Biuro Finansowe udzieli jej kredytu na rozsądną ilość rat) świadczącym usługi dla Polaków i dla innych.

Jakiż jest więc problem, abyśmy budowali za swoje pieniądze, pracowali w swoich miejscach pracy i czerpali korzyści z tego co zbudujemy i stworzymy?

Podobnie jest ze wszystkimi inwestycjami, budowlami, obiektami, zakładami przemysłowymi
itd., itd. To żaden problem wybudować coś trwałego, ale wypadałoby z tego czerpać korzyści po wybudowaniu czy wyprodukowaniu.

Problem leży w tym KTO TWORZY pieniądze, a nie w tym, czy jest dość rąk do pracy. Także postulat „pełnego zatrudnienia” jest MITEM.!!!

„Gdyby państwo tworzyło pieniądze dla ludzi, czyli obywateli, nie byłoby długów, podatków, bezrobocia, bankructw…”

W świetle powyższego stwierdzenia dzisiejsza ZMORA wiecznego braku pieniądza na wszystko, która jest obserwowana u partyjnych oszustów przeszła by na zawsze do przeszłości a ludzie mogli by się cieszyć i radować z tego, że żyją.!!!

14

Rozwiązania dotyczące służby zdrowiu obywateli.

Tyle ostatnio (Rok 2008) pracownicy służby zdrowiu się naprotestowali i
nanegocjowali! Wszystko na darmo – to tylko walka z wiatrakami, bo nie można
wyrwać „rządzącym” z gardła czegokolwiek, czego w tym gardle nie mają, bo i
mieć nie mogą, dlatego, że na wszystkim łapę trzymają lichwiarze a rząd jest
jedynie „kleszczami” w rękach „kowala” – czyli lichwiarza.!!!

Rozwiązanie problemu może nastąpić
jedynie w ustroju bez lichwy i podatków, gdzie jedynym twórcą pieniędzy na
wszelkie potrzeby narodu, będzie Centralne Biuro Finansowe, pod zarządem Centralnej
(Narodowej) Komisji Finansowej. Art. 165 nowej Konstytucji mówi, że: „Właścicielem pieniądza jest Naród. Centralna Komisja Finansowa jest w imieniu tego narodu, wyłącznym emitentem całej waluty i wszystkich pożyczek potrzebnych w całej gospodarce narodowej.”
Wobec powyższego finansowanie całej służby zdrowiu jest (będzie) z Centralnego Rachunku
Finansowego, który jest równocześnie płatnikiem nie tylko służby zdrowiu ale
wszelkich innych służb, uznawanych za społeczne i konieczne do ochrony narodu i
państwa przed złoczyńcami. Są to: wojsko, policja, szkolnictwo, nauka, pomoc społeczna dla grup, które z powodów losowych nie są w stanie obsłużyć się same, bo są bezdomne czy niepełnosprawne, czy też w inny sposób niedołężne, wymiar sprawiedliwości oraz
podstawowa zasada generalna, czyli Dywidenda Narodowa, czyli dodawanie pieniędzy na konta, dla każdego bez względu na to, czy ktoś ma pracę czy jej nie ma.

Przechodząc do meritum rozwiązania w służbie zdrowiu informuję, że każdy będzie zaopatrzony w kartę elektroniczną – osobową – ( woj. śląskie już takie karty posiada) którą pacjent będzie płacił za usługi medyczne i lekarstwa. Przelewy będzie pacjent sygnował
elektronicznym podpisem. Wszelkie usługi medyczne będą przez fachowców wycenione a ich cena będzie zatwierdzona centralnie przez parlament. Mówiąc ściśle: pacjent przychodząc do lekarza zapłaci za wszystkie elementy, które są mu przez lekarza przepisane łącznie z zapłatą za wizytę. Lekarz wystawia rachunek, a kwotę przelewu zapłaci system finansowania opieki zdrowotnej po potwierdzeniu przez pacjenta merytorycznej zawartości rachunku, czyli sygnaturą elektronicznego podpisu. Znaczy to, że wielkość kwoty sumarycznej dla wszystkich wydatków w służbie zdrowiu jest sumą wszystkich wydatków
poniesionych przez system w skali kraju.

15

W interesie pacjenta leżeć będzie, by płacić za rzeczywiste i konieczne usługi medyczne, bo ewentualne szwindle medyków, będą pomniejszały wysokość dywidendy i to będzie ten wentyl bezpieczeństwa przed nieuczciwością. Wielkość nakładów na służbę zdrowiu będzie ograniczona jedynie potrzebami pacjentów i niczym więcej. Dziś pieniądze dyktują wynik pacjentowi, który nigdy nie wie, czy będzie mu udzielona pomoc medyczna, a powinno być odwrotnie. To pacjent ma decydować o pieniądzach i tak będzie jeśli zainstalujemy system bez lichwy i podatków.!!!

Będzie w ten sposób zrealizowana stara propozycja, by pieniądze szły za pacjentem, ale będzie to możliwe tylko wtedy, kiedy zainstalujemy system sprawiedliwości bez lichwy i podatków.

Rozwiązania dotyczące obronności – wojska.

Co do finansowania systemu obronności, a ściślej wojska należy wyjaśnić, że jest to fundamentalna sprawa dla „BYĆ, ALBO NIE BYĆ NARODU I PAŃSTWA POLSKIEGO.
Dlatego też nie należy oszczędzać wydatków na armię. Potrzebami tymi ma się zająć sztab fachowców, czyli Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Narodu Polskiego, której skład jest
wyszczególniony w Art. 201 n. Konstytucji.

Nie jestem fachowcem od obronności, dlatego też skończę na tym, że wszelkie nakłady
na armię, mają pochodzić z prowadzonego w Skarbie Państwa, niczym nieograniczonego Centralnego Rachunku Finansowego, a zarządzająca tym rachunkiem Narodowa Komisja Finansowa, ma niczym nie ograniczone możliwości finansowania, także wszelkich innych potrzeb. Jedynym warunkiem do ich zaspokojenia jest tylko możliwość fizycznego ich wykonania.

NIE JEST to żadne demagogiczne stwierdzenie, bo dzisiejsi „bankierzy” też czerpią z
niczego i NIKT im w tym nie przeszkadza ani nie wymawia, że są oszustami. Wyjątek stanowi Pospolite Ruszenie w Organizacji.

Zniesienie pobierania od społeczeństwa powszechnego podatku skutkowało by tym, że partyjni oszuści utracili by możliwość wzajemnych wymówek – zwłaszcza opozycji – że
szastają społecznym, czyli podatników groszem.!!!

Rozwiązania dotyczące Policji.

Podobnie jak wojsko, policja także finansowana jest z tego samego źródła, czyli Centralnego Rachunku Finansowego.

16

W Policji należy rozróżniać dwie fazy służby: służbę typową, zwyczajną i służbę nadzwyczajną, która związana jest z zagrożeniami życia, tak policjantów jak i obywateli. Dotyczy to stanów nadzwyczajnych i nie możliwych do przewidzenia, a koniecznych do wykonania. Wynagrodzenie w służbie zwanej „akcjami” musi
 yć wynagrodzeniem adekwatnym do poniesionych kosztów i zagrożenia. Nie może być tak, że poszkodowani policjanci będą źle traktowani przez władze, czyli dekowników. Regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń, ich poziomu, zajmę się w innej części mego wypracowania.

Rozwiązania dotyczące wymiaru sprawiedliwości

W wymiarze sprawiedliwości podobnie jak sferze medycyny, dla usługodawców tego wymiaru, musi być zastosowana zasada, że za usługi tego wymiaru sprawiedliwości płaci Skarb Państwa, by dostęp obywatela do uzyskania sprawiedliwości był równy dla każdego, bez względu na stan majątkowy powoda.
Konsekwencje dla pozwanego a ściślej winowajcy muszą być dokumentnie wykonane przez wymiar sprawiedliwości, za co wymiar ten otrzyma wynagrodzenie po uprawomocnieniu
się wyroku, a o wypłacie ma decydować powód, który uzyska satysfakcje z wydanego przez sąd wyroku. Płatnikiem będzie powód, który po uprawomocnieniu się wyroku, da zezwolenie swoim podpisem elektronicznym, na uiszczenie opłat dla Narodowego płatnika, którym jest
Narodowy Rachunek Finansowy.

Taki system płatności zagwarantuje niezwłoczność zajęcia się sprawami uczciwych obywateli, przyspieszy to rozpatrywanie spraw, a w konsekwencji to Sąd będzie czekał na klienta, a nie odwrotnie jak to jest dziś, kiedy sprawy ulegają przedawnieniu z powodu przewlekłości ich trwania.

Rozwiązania dotyczące szkolnictwa

Zgodnie z n. Konstytucją szkolnictwo jest finansowane z Centralnego Rachunku Finansowego, czyli jest bezpłatne na wszystkich jego szczeblach. Szczebel szkół powszechnych – podstawowych – finansuje Centralny Zarząd tego szczebla podporządkowany (dotyczy finansów) Narodowej Komisji Finansowej. Gminny oddział Narodowego Biura Finansowego, sprawuje bezpośredni nadzór finansowy nad wszystkimi szkołami w Gminie.

Finansowanie odbywa się według potrzeb, stosownie do ilości uczniów według zasad rozsądnego gospodarowania pod kontrolą Samorządu Terytorialnego, który ściśle współpracuje z Centralą (CBF).

17

Rozwiązania dotyczące Nauki,
czyli wyższych uczelni, instytutów naukowych oraz zakładów doświadczalnych

Podobnie jak niższe szczeble nauki, wyższe uczelnie finansowane są (będą) przez
Skarb Państwa. Centralna Rada Naukowa opracuje programy rzeczowo-finansowe, które zatwierdzi parlament, a Narodowa Komisja Finansowa, wytworzy na ten program pieniądze. Programy te mają być oparte o fizyczne możliwości wykonawcze, tak: uczelni, instytutów oraz zakładów doświadczalnych. Narodowa Komisja Finansowa wytworzy pieniądze dopiero wtedy, kiedy zweryfikuje rzeczywiste możliwości wykonawcze programów i uzna ich potrzebę realizowania, po uzgodnieniu z Rządem i zatwierdzeniu ich przez parlament. Nie może tu być żadnej „partyzantki”, ani zmiany kolejności działań, tylko musi to wynikać z rzeczywistych
potrzeb społecznych w oparciu o najnowsze osiągnięcia techniki. Coś takiego w obecnie praktykowanym przez lichwiarzy ustroju nie jest nawet do pomyślenia, a co dopiero do praktycznego zastosowania, czyli zastosowania systemu w którym krew odżywia każdą komórkę organizmu.!!!

Dywidenda Narodowa dla każdego zapewni studentom utrzymanie się, a szczególnie cenne dlam nauki wyniki studenta, będą wspomagane stypendiami celowymi. Domy akademickie będą dla studentów bezpłatne i finansowane ze Skarbu Państwa. Wszystko to zgodnie z zapisem w n. Konstytucji Art. 38, czyli solidarności, wynikającej ze słów „jeden drugiego brzemiona noście”.

Rozwiązania dotyczące pomocy społecznej

Z uwagi na wypłacanie wszystkim Narodowej Dywidendy pomoc społeczna państwa ograniczona zostanie do: budowania mieszkań dla ludzi, którzy sami nie są w stanie z różnych względów zapewnić sobie dachu nad głową i dozgonnej opieki, budowania hospicjów dla godnego ludzkiego odejścia z tego świata oraz ludzi niepełnosprawnych ale aktywnych życiowo, dla których zostanie opracowany specjalny system aktywizacji.

Zadania te będą miały w swej gestii gminne/dzielnicowe samorządy terytorialne.

18

Rozwiązania systemu emerytalnego.

W nowym ustroju po godzinie ZERO, przestaną być ściągane podatki.

W związku z tym dzisiejszy ZUS zostanie
zawieszony, rozliczony a następnie zlikwidowany, czego domagają się dzisiejsi podatnicy.

Emerytury i renty dotychczas przyznane, będą wypłacane ze Skarbu Państwa, czyli
Narodowego Rachunku Finansowego. Wypłacanie tych emerytur i rent będzie się odbywać aż do czasu naturalnego odejścia dzisiejszych emerytów i rencistów. Nowi emeryci po godzinie ZERO, będą gromadzić swe fundusze na emerytury w następujący sposób. Każdy posiadający jakieś dochody, będzie mógł sobie założyć w banku osobiste konto emerytalne (wolne od opłat bankowych), na które będzie sobie przelewał część zarobionych pieniędzy z całego okresu pracy. Konto to może być opróżniane dopiero po decyzji pracownika, o tym, że chce przejść na emeryturę. Wielkość emerytury oraz moment przejścia na emeryturę, ustali sobie sam biorca swej emerytury. Wypłata emerytury będzie trwała tylko do momentu opróżnienia konta. Od emeryta więc zależeć będzie czas wypłacania emerytury oraz jej
wysokość. W razie przedwczesnego odejścia emeryta, pozostałość będzie dziedziczona przez spadkobierców, zgodnie z prawem spadkowym, czyli spadkobiercy otrzymają przelew na swoje utworzone przez nich osobiste konto emerytalne. Będzie to system, w którym nikt nie będzie nikomu wymawiał, że musi pracować na innych. Dzisiejszy MIT o tym, że braknie w systemie pieniędzy na emerytury, przestanie mieć uzasadnienie i w ten sposób wytrącimy demagogom broń z ręki.!!! Czy będzie to Państwu pasować???
Oszustom na pewno pasować nie będzie.!!!

Pozostaje pytanie: a co się stanie, kiedy emeryt przedwcześnie opróżni sobie konto? Ano
nic się nie stanie, bo każdy, który nie zgromadził sobie funduszy na emeryturę lub za wcześnie opróżnił sobie konto, to w razie śmierci, ci, co go pochowają, otrzymają podwójną lub potrójną dywidendę na koszty pogrzebu. W ten sposób dzisiejsze ubezpieczenia, czyli
PZU staną się niepotrzebne, zatem zbieranie składek, stanie się bezprzedmiotowe, zaś armia darmozjadów, poszuka sobie innej pracy, bo nie będzie potrzeby zbierania składek. Generalnie w całej gospodarce, także tak modne dziś zbieranie składek na wszelką pomoc, przez różne inicjatywne grupy (Caritas i inne), będzie zbędne. Nie znaczy to, że grupy te nie mogą pomagać innym, ale tylko społecznie jako wolontariat. Jest to nawet wskazane, by być otwartym na pomoc bliźnim.

19

Wszelkie nadzwyczajne i indywidualne potrzeby, będą finansowane z NRF.

W EKONOMII bez lichwy i podatków nie będzie potrzeby jakiegokolwiek żebractwa, które dziś jest społeczną plagą, porównywalną z plagami egipskimi.!!!  Dywidenda Narodowa spowoduje, że zniknie zabijanie dzieci nienarodzonych, a te już narodzone nie będą wyrzucane na śmietnik, kopcowane, czy konserwowane w beczkach z kapustą.!!!

Każdy nowo-narodzony obywatel od pierwszego miesiąca życia otrzyma po jego
zarejestrowaniu Narodową Dywidendę, a matki nie będą zmuszane do pracy i w większości mogą się zająć tym, do czego ich natura powołała.

Nie oznacza to, że matki nie mogą lub nie powinne podejmować pracy.

Rozwiązania dla Akcjonariatu Pracowniczego.

Dzisiejszy obrót akcjami na giełdzie (czyli w jaskini zbójców) zgodnie z zapisem nowej Konstytucji Art. 178 przestanie istnieć, bo działanie giełdy papierów (bez)wartościowych zostanie zgodnie z zapisem w Konstytucji zakazane. Działalność giełdy po godzinie ZERO, zostanie najpierw zawieszona, a po monetyzacji składników majątkowych rozliczona. Same
zaś akcje pozostaną własnością akcjonariuszy. Akcjonariusze nie mogą na tej operacji stracić.!!! Kontrowersje zapewne będzie budzić ich wartość i słusznie, dlatego, że ich rzeczywista wartość przez machinacje giełdowe została zafałszowana. Ewentualne straty na akcjach, mogą być spowodowane zawyżaniem ich wartości przez giełdowych oszustów. Mówi się trudno, jeśli akcjonariusze dali się oszukać złodziejom, bo kto? jak nie oni (akcjonariusze we własnym interesie) podejmowali decyzję o ich kupnie.

W nowym ustroju wszystko ma być oparte o rzeczywiste, powszechnie uznane wartości. Operacja monetyzacji majątku narodowego, którą po godzinie ZERO przeprowadzi Skarb Państwa, odkryje przy okazji prawdziwą wartość tych akcji, będących dziś w prywatnych rękach. W wyniku, dzisiejsi właściciele akcji powrócą do rzeczywistości, czyli prawdziwej wartości akcji wycenionych w oparciu o naukowe i ujednolicone zasady. Jeśli ci akcjonariusze będą akurat pracownikami przedsiębiorstwa w którym pracują, to będą posiadaczami autentycznego realnego majątku, który od tej pory mogą doglądać i pilnować jako gospodarze, autentyczni właściciele i gospodarze całą gębą.!!!

20

Zachodzi więc pytanie: co mogą zrobić akcjonariusze tzw. wolnorynkowi?

Odpowiedź jest znów bardzo prosta. Mogą i w zasadzie muszą sprzedać swe akcje, oczywiście po cenie jaka wyniknie po monetyzacji, pracownikom zakładu-przedsiębiorstwa a
pieniądze ze sprzedaży zostaną przymusowo przelane na ich osobiste konto emerytalne w ich banku.  Jest to konieczny zabieg, bo nie można dopuścić, by wolne pieniądze zachwiały rynkiem, który po godzinie ZERO, będzie rynkiem wolnym, a „niewidzialna”
jego ręka będzie regulowała wszelkie jego potrzeby, czyli potrzeby konsumenta. Powstaje zatem następne pytanie: a skąd załoga zakładu/przedsiębiorstwa weźmie pieniądze na przymusowy zakup akcji swego zakładu??? Tu znów odpowiedź jest bardzo prosta. Narodowe Biuro Finansowe udzieli pożyczki na całą brakującą załodze wartość przedsiębiorstwa. Spłata udzielonej pożyczki, będzie się odbywała przez wiele lat, a gospodarze, czyli akcjonariat pracowniczy, będzie władny rządzić się sam, bez narzucanych MU odgórnie przez pseudo-właściciela (domniemanego państwa) reguł gry.

A oto reguły gry jakimi ma się kierować Akcjonariat Pracowniczy.

Zakładam, że po przemianie ustrojowej właścicielami akcji będą wyłącznie pracownicy
danego przedsiębiorstwa. W zależności od wielkości zakładu i ilości pracowników ilość akcji danego zakładu będzie ustalona na podstawie wielkości średniego miesięcznego zarobku na pracownika. Moja propozycja jest następująca: wartość jednej akcji powinna być ustalona w wysokości miesięcznego odpisu na fundusz akcyjny, czyli ustalona na zebraniu akcjonariuszy, zwołanego na specjalnym zebraniu, po uprzednim przeprowadzeniu akcji informacyjnej i przeprowadzeniu monetyzacji, dla pracowników, np. 10% miesięcznego zarobku pracownika. Wartość przedsiębiorstwa podzielona przez wartość jednej akcji da wynik ilości akcji dla całego przedsiębiorstwa.

Pozostaje do rozwiązania obrót akcjami.

Obrót akcjami może się odbywać dla następujących zdarzeń pracowniczych i około-pracowniczych. Dla nowych pracowników nabywanie akcji będzie się odbywać w ten sposób, że nowy pracownik przez kolejne miesiące pracy, będzie nabywał akcje, których ilość ogólna będzie się powiększać aż do momentu, kiedy ustalona wcześniej przez akcjonariuszy ich ilość, osiągnie średnią ilość akcji, przypadających na jednego pracownika.

21

Przejście pracownika na emeryturę, będzie skutkowało tym, że w momencie przejścia na emeryturę dotychczasowy pracownik sprzeda pozostałym pracownikom swe akcje, (akcje te znikną) których ilość zostanie zmniejszona o tą część, która została odkupiona przez pracowników danego przedsiębiorstwa, przez co wartość pozostałych zostanie podwyższona. Pieniądze ze sprzedaży przeleje się na jego (emeryta) konto emerytalne, z którego będzie mógł sobie korzystać według własnego uznania.

Na inwestycje i rozwój przedsiębiorstwa, Narodowe Biuro Finansowe, będzie udzielać
pożyczek, a po spłacie tych pożyczek, wartość jednej akcji wzrośnie. Amortyzacja parku maszynowego i innych składników majątkowych, powoduje zmniejszanie wartości jednej akcji. Zysk przedsiębiorstwa zainwestowany w remonty lub rozwój zakładu powoduje wzrost ceny jednej akcji. To tyle najważniejszych reguł gry.

Zasady działalności gospodarczej w państwie.

Działalność gospodarcza i jej wyniki są podporządkowane potrzebom Narodu Polskiego (z
Art.177 n. Konstytucji).

Rejestracja działalności gospodarczej będzie się odbywać w gminnym oddziale Narodowego
Biura Finansowego. Na podstawie tej rejestracji podmiot gospodarczy będzie miał obowiązek informowania Biura o wszelkich ruchach finansowo-towarowych lub usługowych, które to ruchy z mocy prawa muszą być przez Biuro rejestrowane. Na podstawie obrotów rynkowych
Narodowe Biuro Finansowe będzie wyliczać wysokość dywidendy społecznej, która może ulegać zmianie nawet co miesiąc. Co miesiąc też NBF będzie w stanie dokonać bilansu gospodarczego, przez co mozolne deliberacje obecnych władz, czyli partyjnych oszustów nie będą potrzebne, bo GENERALNIE rachunek Państwa będzie nieustannie monitorowany przez Narodowe Biuro Finansowe, czyli Skarb Państwa.

Rząd natomiast zajmie się merytorycznym przygotowaniem narodowych inwestycji do wykonania (problemami wykonawczymi: plany, kosztorysy i inne) jak: budowa dróg, wykorzystaniem energii odnawialnej, inwestycjami strategicznymi, budową wałów przeciwpowodziowych i jeszcze innymi sprawami, które nie są w stanie unieść terytorialne, czyli wojewódzkie, powiatowe oraz gminne władze. Wszystko to trzeba opierać o miejscowe możliwości wykonawcze.

22

Podsumowanie części ogólnej Ekonomii bez lichwy i podatków.Szanowny czytelniku! W związku z tym, że na wyższych uczelniach nie wykłada się tej EKONOMII - bez lichwy i podatków, wszelkie oczekiwania, że „wykształciuchy” mogą cokolwiek uczynić w propagowaniu doktryny WSPÓLNOTY FINANSOWEJ, są delikatnie mówiąc na dziś nierealne. Obecnie praktykowana lichwiarska ekonomia, a Ekonomia Wspólnoty Finansowej, są to dwa przeciwstawne porządki, których sprzeczności nie są do pogodzenia, bo lichwiarska „ekonomia jest sprzeczna z elementarnymi zasadami sprawiedliwości, czyli Bożym prawem, zawartym w DEKALOGU.

Dlatego też jako ekspert od doktryny Wspólnoty Finansowej, tworzę obraz po godzinie ZERO, który ma się nijak do dzisiejszego obrazu świata z lichwą w tle.!!!

Dzisiejsze kłopoty Lecha Wałęsy, który był zwykłym robotnikiem, zaczęły się, gdy jako
doradców zaangażował „wykształciuchów”, którzy „najlepiej” wiedzieli jak ma wyglądać POLSKA po obaleniu przez „Lecha” komuny.

Dziś 20 czerwca 2008. kiedy piszę te słowa, książka, wydana przez IPN wchodzi do
sprzedaży, która podsumowuje „agenturalną” robotę Wałęsy, czyli „SB a Lech Wałęsa”. Niewątpliwe „zasługi” jakie są udziałem Wałęsy, osądzi historia. Slogan, że „każdy ma coś na sumieniu” serwowany przez partyjnych oszustów i wtórujących im pismaków jest moim zdaniem bezprzykładnym nadużyciem. Osąd ten wynika z moich doświadczeń w 1980 roku.
Byłem wtedy na pierwszej linii organizowania „SOLIDARNOŚCI” w jednym z zakładów na Śląsku. Byłem pierwszym założycielskim przewodniczącym naszego autentycznego, pierwotnego Związku NSZZ „Solidarność”. Szybko się jednak rozczarowałem, kiedy
zacząłem bywać w „jaskini” Kazimierza Świtonia, czyli w tej słynnej willi w Katowicach. To, co zobaczyłem w piwnicach, gdzie drukowano bibułę, przeraziło mnie dokumentnie, bo zobaczyłem tam style od kilofów górniczych, łopaty, młoty górnicze zwane pyrlikami, a głowy bym nie dał z powodu tego, że najprawdopodobniej prominenci posiadali także broń palną.

W tej sytuacji „stan wojenny” być może zapobiegł wielkiemu rozlewowi krwi.? Spór ten jeszcze długo będą rozstrzygać historycy.

Nie długo potem moi „koledzy” przestali respektować  moją wizję solidarności i w konsekwencji utraciłem rolę przewodniczącego, bo „wykształciuchy” lepiej „wiedzieli” co począć z tą „waaadzą” niż ja. Dalej wypadki potoczyły się już „normalnym” torem.

23

Władzę nad polakami zdobyli lepiej poinformowani, choć było wielu zdeterminowanych,
ale źle przez „elyty” poinformowanych i stan ten trwa do dziś, co z ubolewaniem obserwuję. Garstka dobrze poinformowanych „solidaruchów” opanowała na moment władzę, którą w
zasadzie cały czas sprawuje (dzierży) oligarchia finansowa. Te mrzonki obecnych władz, którym się wydaje, że rządzą, są przejawem ich głupoty i rządzy władzy, czyli bufonada, a nawet zakłamanie.!!!

Dziś (październik 2008) jesteśmy świadkami jak finanse świata sięgają dna. A noblista L. Wałęsa obnosi się z Bożą Matką w klapie, chełpiąc się obaleniem komunizmu, ale do głowy mu nie przyjdzie, że przepchał Naród Polski z komunistycznego deszczu, pod kapitalistyczno – lichwiarską rynnę.!!! Jakoś nic temu wielkiemu nobliście nie mówią
słowa jego idola, czyli Jana Pawła II-go Wielkiego, zawarte w Jego encyklice Centesimu annus, które brzmią: „Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm”. Dodam kapitalizm z lichwiarską twarzą.!!! Czy ludzie, pragnący
sprawiedliwości na ten stan się godzą???

Utrzymanie się lichwiarskiej sitwy przy władzy finansowej, stało się dla wielkiej solidarności narodowej KOSZMAREM.!!!

Z przykrością stwierdzam, że stan świadomości społecznej o tym globalnym oszustwie jest w powijakach. Przewaga lichwiarzy w sprawowaniu finansowej władzy jest miażdżąca. Na razie nie widać, by w przyszłości miało by być inaczej. Nie będę się jednak znęcał nad szanownym, ale nie szanowanym narodem, by mu wypominać kolejny raz winę za ten stan.

Wcale się nie dziwię, że partyjni oszuści wykolegowali symbol walki ze złem, czyli solidarność narodową. Po „obaleniu” komunizmu, który prawdę mówiąc wcale obalony nie został, a przybrał jedynie inną, jeszcze bardziej parszywą i podstępną formę, czyli lichwiarską okupację, gdzie karabin został uczenie zamieniony na odsetki, czyli lichwiarsko-podatkowy śrut.

Zaś kochane zajączki/kibice dalej śpią, a myśliwi i nagonka mają się dobrze.!!! Dziś odnoszę wrażenie, że znalazłem się w roli Wałęsy – też nie wykształconego na wyższych uczelniach – choć brałem udział jako jedyny o średnim wykształceniu (Technik Mechanik) w pracy zbiorowej nad;

24

„Programem Przemiany Ustrojowej Państwa Polskiego (Kraków, czerwiec 2000r.) gdzie trzon biorących udział w tej pracy zbiorowej, stanowiło oprócz mnie piętnastu ludzi z tytułami naukowymi od profesora do magistra inżyniera. Korzystając z doświadczenia Lecha Wałęsy już nie zabiegam, by „wykształciuchy” mi pomagali, choć problem jaki przedstawiam w
mej pracy, jest daleko trudniejszy do obalenia, niż tzw. komunizm, bo jest to problem pokonania lichwy i monopolu „bankierów” (światowa finansjera - gdzie problemem jest uwolnienie NARODU POLSKIEGO spod jej OKUPACJI). Praca ta (Przemiana Ustrojowa Państwa Polskiego - 2000) do dziś leży sobie spokojnie na półce, ale myślę, że niektóre jej
elementy, choć nie wprost, będę mógł wykorzystać w mej książce. Uważam, że jako współautor tej pracy nad Przemianą Ustrojową, mam moralne prawo do tego, by dziś wykorzystać to, co pasuje do ducha doktryny, nazwanej teraz WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ.

Wcale się nie spodziewam, że ci współautorzy (15-tu z tytułami) będą chcieli, choć by
mogli mi pomóc w tworzeniu nowego prawa dla nowego ustroju po godzinie ZERO, ale z powodu tego, że EKONOMIA bez lichwy i podatków, nie jest wykładana na wyższych
uczelniach, niemieli się gdzie kształcić w tym temacie, a ja drążę ten temat od lat. Moje propozycje, by ten temat umieścić w tej pracy zbiorowej, zostały zlekceważone i w konsekwencji pominięte w końcowym redagowaniu tej zbiorowej pracy, choć były przeze mnie wnoszone. Dlatego z powyższego powodu nie liczę na jakąkolwiek pomoc z ich strony. Nie liczę także na jakąkolwiek pomoc ze strony partyjnych oszustów. Nie mniej jednak jestem na ich pomoc (zarówno „wykształciuchów” jak i partyjnych oszustów) otwarty, jako że mogą oni dokonać we własnym sumieniu przemiany, na miarę przemiany jakiej dokonał „Szaweł” na drodze do Damaszku, który spotkał na swej drodze „GŁOS” (głos sumienia) i potem dokonał przemiany swej mentalności – stał się Pawłem z Tarsu i został świętym, jednym z apostołów, uzupełniając wakat po Judaszu.

Nie mniej jednak, gdyby się okazało, że ludzie z tytułami, jeśli przyjdą po rozum do głowy i będą chcieli mi pomóc tworzyć to nowe prawo, to i tak z moralnego obowiązku, muszę te ich wysiłki zweryfikować pod kątem zgodności z wyszczególnionymi na wstępie filarami
naszej ekonomi, czyli NOWEGO USTROJU - bez lichwy i podatków, którego szkieletem jest mój projekt „Konstytucji Rzeczpospolitej Narodu Polskiego”, a którego nie zamierzam poprawiać, bo uważam go za niedościgniony jak na dzisiejszy czas, wzór, czyli FUNDAMENT.!!! Czy takim fundamentem się ostanie, to pokaże czas – jeśli realizacja naszego planu po godzinie ZERO nastąpi???

25

Generalnie uważam, że wszelkie poprawki, czy zmiany, zarówno projektu nowej Konstytucji
jak też projektów nowych ustrojowych Aktów Prawnych, mogą być dokonywane wyłącznie wtedy, kiedy zwycięstwo drużyny Naszego Ruchu Społecznego będzie po naszej stronie, wtedy też obejmiemy władzę w Nowym Państwie Polskim, opartym o EKONOMIĘ – bez lichwy i podatków. Wszystko to w imię JEDNOMYŚLNOŚCI, która jest podstawową zasadą, fundamentem jedności narodowej.

Bez takiej jedności – jednomyślności – żadna przemiana ustrojowa dokonać się NIE MOŻE.!!! Jest to aksjomat (pewnik w nomenklaturze naukowej), którego wypraktykowanie, da całemu światu pewność, że odkrycie Kopernika nie było przypadkiem.
Nie przypadkiem też odkrycie, zwane WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ mówi, że pieniądz powinien służyć ludziom, a NIE prywatnej sitwie bankowej!!! jest odkryciem na miarę odkrycia Mikołaja Kopernika.

Kopernik nie musiał wdrażać w życie swego odkrycia, bo ono już istniało, tylko nie było
znane. Dopiero Kopernik go objaśnił ludziom.

Odkrycie WSPÓLNOTY FINANSOWEJ, na dziś nie jest powszechnie znane, ale coraz więcej ludzi go rozumie i akceptuje. Z ubolewaniem stwierdzam, że tylu ludzi wykształconych, którzy potrafią się posługiwać instrumentem jakim jest mózg, tak opornie przyjmują absolutną prawdę o naszym odkryciu.!!! Największe jednak zdziwienie moje budzi fakt, że taka garstka krwiopijców-lichwiarzy, zdołała zapędzić do swej „zagrody”
miliony ludzi, jakby były to „barany”, bezmyślnie doglądane przez pasterzy??? Dziwię się także „pasterzom” Kościoła Katolickiego, że lichwę tak skrupulatnie pomijają w swych kazaniach (ostatnio lichwa została podobno wykreślona ze spisu grzechów, przy nowej
interpretacji dekalogu – tak słyszałem ze szklanego okienka. Czy jest to prawda
to nie wiem, ale śmiecenie papierkami po cukierkach grzechem JEST.!!!), a kazania Ks. Piotra Skargi są przez tych dzisiejszych kaznodziei zapomniane, choć ich aktualność z każdym dniem rośnie. By nie być gołosłownym przytoczę jedynie kilka cytatów z kazań Ks. Piotra Skargi;.

„Jeśli zaś brakuje troski o szacunek dla praw Bożych w państwie oraz stanowionych przez niego prawach, szybko przekształca się ono w karykaturę sprawiedliwości. Zawsze też ospałość i gnuśność tych, którym powierzono pieczę nad narodem w promowaniu dobra i powstrzymywaniu zła, prowadzi do katastrofy.

26

Zdarza się, że owa gnuśność i ospałość błędnie nazywana bywa tolerancją.

Lenistwo duchowe łatwo wówczas znajduje w niej usprawiedliwienie dla braku ducha apostolskiego. Tak fałszywie rozumiana tolerancja otwiera drogę dla wszelkiego zła.”

„Najważniejszym zadaniem dla ustanawianego przez władzę świecką prawa jest jego sprawiedliwość, czyli zgodność z prawami Bożymi”.


Jednym z poważnych wykroczeń przeciwko Bożym przykazaniom i sprawiedliwości Bożej jest też lichwa, surowo wytknięta przez kaznodzieję: „A lichwę brać jako się nie wstydzą ani się zakazania Boskiego boją, ani nad zgubą bliźniego użalania nie mają… Wrócić wszystko wylichwienie Bóg i sprawiedliwość każe.”.

Państwo porównywał Skarga do ludzkiego ciała, w którym wszystkie jego członki stanowią jeden organizm. „W ciele ludzkim są dwa przedniejsze członki, którymi się ciało odżywia i umacnia: serce i głowa[…]”. Obydwa te członki są w naszym (Pospolitego Ruszenia w Organizacji) programie osią, wokół której ma się kręcić cała reszta o ile NARÓD tego właśnie sobie zażąda? Powstaje pytanie: czy zażąda i kiedy zażąda??? Jest to największy problem (dylemat) w obliczu klęski narodowej, która czai się pod rządami tzw. Unii Euro-pejs-kiej. Tylko NARÓD w swej masie może zadecydować o prawdziwej swej SUWERENNOŚCI, której mgliste resztki, na nasze szczęście, nadal jeszcze się tlą w głębokich, jakby ukrytych, pokładach narodowej mentalności.

Na te właśnie resztki wiary narodowej w lepsze jutro liczy nasz Ruch Społeczny.

Czas pokaże: na ile to liczenie stanie się REALNE???
Brak realizacji – stanie się KATASTROFĄ moralną, cywilizacyjną.!!!
Będzie to fizyczna zagłada cywilizacji, zwanej ludzką.!!!
Czy warto się temu jedynie przyglądać i MILCZEĆ???


27

„WSPÓLNOTA FINANSOWA JEST;
najwspanialszą formą urzeczywistnienia Narodowej Sprawiedliwości !”

Jakże ironicznie wobec powyższego,  brzmią w ustach partyjnych oszustów słowa o: miłości, dbałości o sprawy narodowe, sprawiedliwości, poszanowania narodu i państwa,
dbałości o prawa człowieka itd. itd.

Nie mogę pojąć: czy ci partyjni oszuści, że o lichwiarzach nie wspomnę, nie wiedzą,
że łamią podstawowe PRAWA CZŁOWIEKA???
Ciekawe, że przeszkadza im jak Chińczycy łamią prawa człowieka w Tybecie, ale nie przeszkadza im TO, że zrobili to samo, a nawet jeszcze gorzej (Art. 227 konstytucji z 2 kwietnia 1997.)  jako, że dawno już sprzedali suwerenność finansową lichwiarzom???

Przypomina mi to sytuację, kiedy złodziej krzyczy „łapać złodzieja”, a sam biegnie, by się skryć w tłumie.

ORGANIZACJA
Organizacja Centralnego Biura Finansowego

Zgodnie z Art. 157. organem zarządzającym jest (będzie) Centralna Komisja Finansowa. CBF będzie się składać z Centrali i gminnych oddziałów (w każdej gminie) Centralnego Biura Finansowego (CBF).

Generalną zasadą działania CBF będzie monitorowanie w skali kraju wszelkich faktów
produkcji, usług i konsumpcji. Na podstawie tych faktów CBF będzie bilansować produkcję i konsumpcję w ten sposób, że bilans ten w każdym momencie ma wychodzić na zero, a różnicę będzie bilansować Dywidenda dla Wszystkich. Będzie to wyliczone w ten sposób, że na podstawie produkcji rynkowej i usług, suma cen towarów i usług ma być zrównoważone sumą dochodów z wypłat za pracę, emerytur i rent, a różnica (jako, że suma wypłat zawsze jest mniejsza niż sumy cen towarów i usług) będzie podzielona przez ilość dywidendo-biorców. W wyniku otrzymamy wysokość Dywidendy Narodowej dla Wszystkich.

Sposoby rejestracji faktów produkcji i konsumpcji określi Ustawa.

28

W związku z tym, że rola fiskusa się skończy, pracownicy przygotowani do ściągania podatków będą bardzo łatwo mogli przejść do wykonywania innej roli, ale być może w innym miejscu systemu, czyli w Gminach.

Organizacja Gminnych Oddziałów CBF

Przy każdej gminie powstanie Oddział CBF. Administracja gminna, będzie ściśle
współpracowała z gminnym CBF w zakresie ewidencji ludności, by żaden obywatel nie był pominięty w rejestrze dywidendo-biorców. Zadaniem Oddziału CBF będzie rejestracja
faktów produkcji i konsumpcji oraz przekazywanie tych faktów do Centrali (CBF).
Drugim zadaniem będzie przygotowywanie list dywidendo-biorców, dla okresowej co 5 dni wypłaty dywidendy w miesięcznym cyklu obrachunkowym. Na podstawie złożonych KART – danych osobowych przez dywidendo-biorców w gminnym Oddziale CBF z podanymi danymi o koncie osobistym dywidendo-biorcy, pracownicy będą dokonywali uruchomień przelewów finansowych na konto dywidendo-biorcy, otwarte w jego banku. W ten sposób zostanie zrealizowany pierwszy element pulsu „serca”, dla odżywienia każdej „komórki”, czyli dywidendo-biorcy, czyli osoby.

FINANSOWANIE

Generalną zasadę finansowania całej gospodarki określa Art. 159. n. Konstytucji, który brzmi: „Na podstawie tej zdolności do produkcji bogactwa, Narodowa Komisja Finansowa założy w Ministerstwie Skarbu Państwa, Narodowy Rachunek Finansowy, który dostarcza praktycznych środków, przy pomocy których, Rząd monetyzuje REALNE BOGACTWO
NARODOWE, to znaczy wyraża jego wartość w pieniądzach.”

Z powyżej przedstawionego Art. 159. wynika Art.161. który brzmi:

„Centralne Biuro Finansowe kontroluje ruch społecznych pieniędzy i pożyczek, zgodnie z faktami, krajowej produkcji i konsumpcji, na poziomie krajowym, zgodnie z narodową księgowością.”


Wobec powyższego wszelkie potrzeby gospodarki w państwie, zarówno potrzeby wspólne,
społeczne jak i prywatne są (będą) finansowane
z Centralnego Rachunku Finansowego.

29

Finansowanie produkcji

Schemat „Obiegu pieniędzy w systemie Wspólnoty Finansowej jest zamieszczony w „mapie drogowej”, która jest integralnym dodatkiem do Biuletynu „HUSARZ NR.7”.
Schemat ten jest w dużym przybliżeniu odwzorowaniem schematu obiegu krwi w organizmie człowieka, który wielokrotnie miałem okazję zaobserwować w różnych publikacjach medycznych lub na lekcjach w szkole. Wszystkim jest wiadomo, że dla zdrowego funkcjonowania organizmu człowieka, ilość krwi jaka wypływa z jego serca, musi
do tego serca powrócić.!!! Wszelkie anomalia, czyli zatrzymywanie się krwi w obiegu (oszczędności) czy upust krwi (lichwa) są stanami chorobowymi „pacjenta”.!!!

Idąc dalej za powyższym rozumowaniem, przechodzę do meritum obiegu pieniądza:

„W pierwszej kolejności pieniądze są pożyczane przez Centralne Biuro Finansowe
producentom (przemysłowi), na produkcję nowych dóbr, co  przynosi przepływ nowych towarów z cenami i przepływ wynagrodzeń wypłacanych pracownikom. Ponieważ wynagrodzenia za pracę nie są wystarczające do zakupu wszystkich dostępnych dóbr i usług, Centralne Biuro Finansowe uzupełnia różnicę między siłą nabywczą i całkowitą ceną dóbr przez wypłacanie miesięcznej dywidendy dla każdego obywatela.

Dobra i konsumenci spotykają się w miejscu sprzedaży (rynek – handel detaliczny, czyli naczynia włosowate w odniesieniu do sfery medycznej) i kiedy dobra są kupione (skonsumowane), pieniądze, które były pierwotnie pożyczone na ich produkcję, wracają do swojego źródła – Centralnego Biura Finansowego. W każdym momencie, zawsze zachowana jest równowaga między całkowitą siłą nabywczą (pieniędzmi) w rękach ludności
(konsumentów) a całkowitą sumą cen dóbr konsumpcyjnych na rynku (handlu detalicznym).”


Wynika z powyższego, że podobieństwo obiegu krwi w organizmie człowieka jest uderzająco podobne do obiegu pieniądza w gospodarce.

Nawet DYWIDENDA NARODOWA jest jakby obiegiem płucnym, w którym krew nabiera mocy życia, bo jest wzbogacona o elementy odżywiania, co jest gwarancją zdrowia człowieka o ile krew ta nie jest zakażona innymi elementami uznawanymi w medycynie za
pasożyta.

30

Na tle powyższego, lichwę można porównać do RAKA krwi, bo przy każdym obiegu pieniądza w gospodarce przymusowo obciąża wszystko, co produkuje organizm jako
całość, ujmując temu organizmowi nieustannie krwi, która z medycznego punktu widzenia jest darem życia.

Rzuciła mi się dziś (20 czerwca 2008) w oczy taka oto sugestia jaką przedstawił jeden z partyjnych oszustów w telewizyjnym okienku, że „gdy przychodzi do podziału dóbr, to zawsze, nawet minimalne różnice w podziale tym, są przedmiotem poważnych rozdrażnień dla różniących się stron i zawsze dochodzi do wyzwalania się nienawiści”. Tą ludzką przywarę likwiduje nowa ekonomia bez lichwy i podatków, bo Narodowa Dywidenda jest rozdzielana po równo, czyli RÓWNY JEJ PODZIAŁ, a o jej wysokości, zadecydują dywidendo-biorcy jeśli dobrze się przyjrzą swym sąsiadom i znajomym, czy przypadkiem nie oszukują innych, a którzy (jeśli są oszustami) z całą pewnością nie przestaną i nie
zrezygnują z oszukiwania innych, bo już nawykli do tego procederu, tyle tylko, że przyjdzie im to „rzemiosło” znacznie trudniej uprawiać, bo prawie wszystko na rynku będzie jawne. Osłona lichwiarskiej nocy przestanie istnieć, bo światło doktryny Douglasa, będzie oświetlać świat. Należy tu podkreślić, że doktryna Douglasa jest kompatybilna z Prawem Stwórcy.

Zapewne zbulwersowałem Państwa tym podejrzeniem o oszustwie???

Jest to bardzo dla mnie ciekawe, że jakoś nie bulwersujecie się Państwo, jeśli oszukują WAS partyjni „wybrańcy”. NIE bulwersujecie się gdy lichwiarz zakłada Wam stryczek na szyję, kiedy obciąża Was lichwą, gdy pożyczacie wytworzone przez niego i z niczego pieniądze??? Ciekawe DLACZEGO??? Może mi ktoś pospieszy z odpowiedzią?

Finansowanie usług.

Najpierw należy zdefiniować, co to znaczy usługa?:

Usługą najogólniej jest wszystko to, co nie jest towarem a za co wymagana jest zapłata! Jest to sektor gospodarki najszybciej rozwijający się i przez to najbardziej prężny i najbardziej nieuregulowany. Brak regulacji spowodowany jest rozpowszechnionym sloganem „róbta co chceta”, który podobnie jak lichwa zepsuła sferę finansową, slogan ten zepsuł sferę między-ludzkiego współżycia, bo nie ma hamulców, zwłaszcza moralnych przed oszukiwaniem swych bliźnich.

31

Skoro można kraść (stosować lichwę i nakładać podatki) i to w majestacie prawa, to można też i wszystko. Zaś nawoływania „pasterzy” Kościoła Katolickiego do zachowywania przykazań zwanych DEKALOGIEM, spotykają się z kpiną ze strony złoczyńców, a i „owieczki” nie są świadome, że są oszukiwane. A co robią „pasterze”? Ano nic, co by oświecało „owieczki” , czyli przybliżało im wiedzę o oszustwie ponadnarodowej i antynarodowej finansjery, która dzierży despotyczną , dyktatorską władzę nad finansami świata z pomocą fałszywców, czyli nagonki złożonej z partyjnych oszustów, szumnie
nazywanych władzą. W tej sytuacji dzisiejsze protesty stoczniowców, górników,
nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, kolejarzy itd. itd. itd. są łabędzim śpiewem i walką z wiatrakami, co wystawia dokładną cenzurkę całemu narodowi, że bez obrazy naród jest po
prostu głupi, co dawno zauważył Mikołaj Rej.!!!

Czy trzeba tu jeszcze coś dodawać? Chyba tylko tyle że w niewiarygodny sposób ludzka głupota święci tryumfy, choć nikt się do niej nie przyznaje.

Dywidenda Narodowa dla Wszystkich.

Fizycznie, dywidenda narodowa jest chlebem, należnym każdemu tylko z tego tytułu, że człowiek po prostu jest, żyje i potrzebuje pożywienia, jest ona PRAWEM  DO ŻYCIA, które to prawo, zarówno lichwiarze jak i partyjni oszuści ZAKWESTIONOWLI, lekceważąc PRAWO BOŻE, przekazane przez Jezusa Chrystusa Apostołom, a w konsekwencji wszystkim ludziom tego Świata. Bóg dawno zdeponował nam chleb zwany uczenie kapitałem, którego jest coraz więcej, a mimo to są całe narody, które tego chleba pragną.
Czy można coś z tym zrobić??? Można, ale trzeba najpierw wiedzieć co z tym zrobić,
a następnie CHCIEĆ to zrobić WBREW ZŁOCZYŃCOM.!!! Wiedzę tą przedstawia nasz PROGRAM oraz książka – podręcznik dla przyszłych ustawodawców – oczywiście
naszych, czyli tych, których nasi wyborcy wybiorą, jeśli wystawimy w wyborach drużynę naszego Pospolitego Ruszenia w Organizacji. Wystawimy taką drużynę tylko wtedy, kiedy
zgromadzimy pod naszym sztandarem najmniej 15 milionów żołnierzy i oficerów. W naszej mapie drogowej jest zapisany sposób na powszechną mobilizację narodu, który mam nadzieję wreszcie i po raz pierwszy w swej historii, przyjdzie po rozum do głowy i wyciągnie z tejże właśnie historii, zdrowe dla siebie wnioski.

32

Jesteśmy jako mieszkańcy tej ziemi prawowitymi właścicielami tego ogólno-światowego, globalnego majątku, bezczelnie przywłaszczonego przez garstkę globalistów, Iluminatów.

Co stanowi ten wspólny kapitał?

Kapitał ten stanowią przede wszystkim zasoby naturalne kraju, których nikt nie wytworzył, które są darem Bożym dla mieszkańców danego kraju. Następnie suma wiedzy, wynalazków, odkryć, ulepszeń techniki produkcji – tego całego postępu przyjętego, nagromadzonego, zwiększanego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Jest to wspólne dziedzictwo
wytworzone przez minione pokolenia, którego nasze pokolenie używa i które powiększa, by je przekazać następnemu. NIE JEST TO NICZYJA WYŁĄCZNA WŁASNOŚĆ, ale wspólne dobro w całym tego słowa znaczeniu.

Wobec powyższego jedynie Ekonomia – bez lichwy i podatków – jest w stanie postawić na nogi wszystko to, co dziś stoi na głowie z powodu tego, że masy ludzkie NIE są dobrze poinformowane o SPRAWIE i cierpią biedę, bo lichwiarze, partyjni oszuści i podporządkowane tym sitwom media, dokonały bezprzykładnej manipulacji. Wobec powyższego (całe masy ludzkie) biedne zajączki/kibice są w sytuacji, w której tylko one same, gdy się zorganizują jako Pospolite Ruszenie, mogą wygrać tą walkę z tą antynarodową lichwiarską sitwą. By jednak wygrać z tą bandą krwiopijców, te masy ludzkie najpierw muszą UWIERZYĆ, że wygrać MOGĄ ( 99% zwycięstwa).!!! Na drugim miejscu jest fizyczne przygotowanie się mas do zwycięstwa (1 % organizacyjnej pracy).!!!

Finansowanie środków masowego przekazu

Ogólne zasady finansowania.

Podstawowe regulacje, odnoszące się do środków masowego przekazu zawiera Art. 46. nowej Konstytucji Nowej Polski który brzmi:

„Wszystkie środki przekazu na obszarze Polski znajdują się w wyłącznym posiadaniu Narodu Polskiego. Wyjątki od tej zasady określa ustawa, pod warunkiem, że dany środek przekazu nie godzi w dobre imię osób.”


33

Z zapisu powyższego art. wynika, że środki przekazu są i muszą być finansowane z Centralnego Rachunku Finansowego. Skoro tak, to dzisiejsza batalia o abonament
radiowo-telewizyjny jest bezprzedmiotowa.

Zasady finansowania społecznych środków przekazu.

Skoro Naród ma być właścicielem zbiorowym, tych masowych środków przekazu, to finansowanie ich musi być uzasadniane potrzebami społeczeństwa. Nie będę definiował potrzeb, ani zajmował się ich prognozowaniem, bo nie jest to temat mej książki.

Przechodząc do zasad finansowania informuję, że finansowanie może i będzie się odbywać z Ogólnego Rachunku Finansowego. Organem finansującym (decydującym o tym jakie elementy mają być finansowane) , ma być Instytut (dziś jest brak takiego Instytutu) do spraw mediów, nadzorowany przez Centralną Komisję Finansową, który wypracuje program finansowy, zgodnie z zapisem w nowej Konstytucji Nowej Polski.
Odpowiednia Komisja Sejmowa ds. mediów, będzie kontrolowała całość.

Nie są tu potrzebne żadne „rady” (towarzystwa wzajemnej adoracji, które „najlepiej” wiedzą czego narodowi potrzeba), czy gremia, podobne do tych, które dziś realizują partykularne i prywatne interesy pod płaszczykiem „służenia społeczeństwu”, a które jak dziś widać,
społeczeństwo to manipulują (bo gdyby nie zmanipulowały, to władza partyjnych oszustów dawno by się skończyła.!!!), najprawdopodobniej na zlecenie ciemnych, ponadnarodowych i antynarodowych sił. Manipulację tą widać wyraźnie w tym, że EKONOMIA – bez lichwy
i podatków jest przez te media – niby służące narodowi, zupełnie pomijana, a wszelkie moje zabiegi, by temat ten „ujrzał światło dzienne” w mediach, spełzły na niczym. To mi jako uzasadnienie powyżej przedstawionej oceny - wystarczy.!!!

34

POLITYKA

Polityka pieniężna państwa

Polityką pieniężną w Państwie Polskim po godzinie ZERO, zajmie się niezależna od rządu władza finansowa, działające zgodnie z n. Konstytucją, której Art. 152. brzmi:

„Najwyższą służbą monetarną jest Centrana Komisja Finansowa.”


Nie trzeba tu dodawać, że taka służba finansowa na razie w Polsce NIE ISTNIEJE.!!! Dlatego też jej organizacja jest sprawą zupełnej przyszłości, zupełnej nowości (dziewiczy teren) w skali świata i musi być z prawdziwą pieczołowitością zdefiniowana, a potem zastosowana.
Projekt takiej władzy jest załączony do tej książki i jest to: „Ustawa o Centralnej Komisji Finansowej”. Z uwagi na to, że nigdzie na świecie taka służba nie ma odpowiednika, a w związku z tym prace nad jej zaprojektowaniem a później zainstalowaniem, muszą być pracami pionierskimi w skali nie tylko Polski ale i Świata. Polska i Polacy jedynie mogą być polem doświadczalnym, by pokazać Polakom i w konsekwencji całemu normalnemu światu, że Polacy mogą się rządzić SAMI, bez pożyczania u ponadnarodowych i antynarodowych zbójców, bezpaństwowców, lichwiarzy, uczenie zwanych oligarchią finansową, która jest istnym IMPERIUM ZŁA.!!!

Polityka kadrowa państwa

Ogólne zasady polityki kadrowej

Z uwagi na to, że w obecnym lichwiarskim systemie polityka kadrowa, w sensie polityki sprzyjającej rozwojowi państwa i dobrobytowi narodu, zgodnego ze zdrowym rozsądkiem NIE ISTNIEJE, pozwalam sobie zaprojektować rozwiązania, które stawiają na nogi to, co dziś stoi na głowie.

35

Generalnie, zasady polityki państwa w odniesieniu do jego służebnej roli wobec społeczeństwa, powinny zasadzać się na ustawieniu HIERARCHII , czyli drabiny społecznej, według ważności i kompetencji poszczególnych stanowisk, czyli stopni.

Idąc od góry:

Najwyższy stopniem (SŁUGĄ) powinien być Prezydent.

Po nim należy przewidzieć stanowiska podległe w linii służby wykonawczej, czyli Prezes Rady ministrów wraz z Ministrami.

Dalsze wymienianie stanowisk dla służbyy wykonawczej jest zbędne, bo nie jest to celem
mej pracy.

Na najniższym szczeblu hierarchii społecznej są pracownicy najemni i na swoim.
Ważne jest to rozróżnienie, bo zarówno jedni jak i drudzy swą pracę będą musieli wyceniać, bo wysokość tej wyceny będzie podstawą do wyceny produkowanych przez nich towarów lub wykonywaniu usług.

Wracając do ogólnych zasad polityki kadrowej, logicznym jest, że robotnik nad sobą ma Brygadzistę, ten Mistrza, a mistrz Kierownika. Nad nimi jest Dyrektor.
To samo dotyczy struktur państwowej administracji, szkolnictwa, policji i wojska, więc na omawianiu tych zależności poprzestanę, bo ważniejsze jest to, co nazywam zależnością finansową, czyli wynagradzaniem, ale tym zajmę się w poniższej polityce wynagrodzeń.

Polityka wynagrodzeń

Ogólne zasady polityki wynagrodzeń

Politykę wynagrodzeń zacznę od samego dołu, czyli od najniższego wynagrodzenia za pracę i tylko za pracę, które z logicznego punktu widzenia nie może być niższe niż wynosi wysokość Dywidendy Narodowej dla Wszystkich. Wszystkie inne, wyższe wynagrodzenia muszą być oparte na tym najniższym, czyli na wysokości DYWIDENDY.!!!

JEST TO ZASADA GENERALNA DLA WSZYSTKICH bez względu na zajmowane stanowisko SŁUŻBOWE w hierarchii społecznej.

36

Znaczy to, że fizyczna wysokość wynagrodzenia dla najwyższych służb, będzie się zmieniała wraz ze zmianą wysokości Dywidendy Społecznej dla wszystkich.

A oto moje propozycje wynagrodzeń służb państwowych i robotników (pracowników najemnych (system) od najniższego szczebla do samej góry;

Zwykły robotnik
– wysokość najniższego wynagrodzenia od 1 do 1,5 dywidendy, za podstawowe w tym bez kwalifikacji zawodowych prace.

Robotnik wykwalifikowany - wys. wynagrodzenia od 1.5 do 2,5 dyw.

Brygadzista - to, co wyżej, plus dodatek brygadzisty do 0.5 dywidendy.

Kierownik – wys. wynagrodzenia od 2 do 3,5 dywidendy.

Dyrektor – wys. wynagrodzenia od 3 do 4.5 dywidendy.

Dla sfery budżetowej

zacznę od Wójta, Burmistrza, Prezydenta miasta, Wojewody itd.

Wynagrodzenie Wójta – wys. wynagrodzenia od 1,5 do 2,5 dywidendy.

Wynagrodzenie Burmistrza – wys. wynagrodzenia od 2 do 3 dywidendy.

Wynagr. Prezydenta miasta –
wys. wynagrodzenia od 3 do 5 dywidend.

Wynagrodzenie Wojewody – wys. wynagrodzenia od 4 do 6 dywidend.

Wynagrodzenia dla najwyższych służb w państwie

Wynagrodzenie Ministra – od 5 do 7 dywidend.

Wynagrodzenie Prezesa Rady Ministrów –
od 6 do 9 dywidend.

Wynagrodzenie Prezydenta Państwa –
od 8 do 10 dywidend.

Wynagrodzenia dla służby ustawodawczej

Wynagrodzenia dla służbyy ustawodawczej, proponuję stosować adekwatnie jak dla najwyższych władz w państwie z tym że;
Marszałek Sejmu jest odpowiednikiem Prezydenta itd. w dół.

37

Diety poselskie - zwykłego posła, USTALAM na 5 dywidend.

Poseł moim zdaniem nie może być czynnym przedsiębiorcą, ani zajmować stanowisk w rządzie, by nie stanowić prawa we własnym, prywatnym interesie.

Jest to skala (5 dywidend), która według sprawiedliwości, tej ogólnoludzkiej, jest na ustach
ustawodawców oraz obecna w ich słowach:

„Niech prawo, prawo znaczy, a sprawiedliwość, sprawiedliwość.!!!”

Pominąłem tu cały szereg stanowisk pośrednich na wielu szczeblach i
 dziedzinach społecznej egzystencji.

Generalną zasadą w ustalaniu zarobków powinna
być zasada, która przekreśli dzisiejsze zasady tzw. „kominowych” zarobków, bo
jest to sprzeczne z szeroko pojmowaną sprawiedliwością.

Zarobki, które mają być respektowane, powinny mieścić się pomiędzy wyżej
przedstawionymi a wysokością dywidendy społecznej, zgodnie z powszechnym poczuciem sprawiedliwości.

Oczywiście odstępstwa od tych zasad, mogą być spotykane wyłącznie u żyjących wynalazców, a gratyfikacje dla wynalazców, powinny być partycypacją w zyskach po zastosowaniu wynalazku lub patentu. Podobnie rzecz powinna wyglądać w odniesieniu do twórców dóbr kultury i sztuki.

Polityka mieszkaniowa

Ogólne zasady polityki mieszkaniowej

Rozumie się ten zapis w bardzo szerokim zakresie, który problem dachu nad głową podnosi
do rangi ustrojowej, bez względu na prywatne możliwości poszczególnych członków
społeczeństwa. Generalnie każdemu, bez względu na status społeczny należy się posiadanie dachu nad głową, podobnie jak należy się dywidenda społeczna.

38

W zasadzie normalny obywatel, zdolny do pracy jest w stanie sobie zapewnić dach nad głową, bo przeważnie ma rodziców, którzy mają obowiązek pomóc swym dzieciom na rozpoczęcie samodzielnego życia w rodzinie, którą przeważnie w stosownym momencie życia zakładają. Inna sprawa jest, gdy osoba lub nawet uboga rodzina jest nieporadna życiowo i wtedy obowiązkiem państwa jest przyjście takim osobom z pomocą w imię słów „jeden drugiego brzemiona noście”.

Dlatego też władze gminne będą miały obowiązek zadbać o los tych niepełno-sprawnych i zapewnić im dach nad głową, za pieniądze wytworzone przez Skarb Państwa, a z których gmina musi się rozliczyć. Fizycznie, władze gminne mają zadanie jedynie załatwić tylko sprawy organizacyjne.

Inaczej sprawy mają się gdy o zapewnienie sobie dachu nad głową starają się osoby
sprawne fizycznie i umysłowo.

Wtedy Narodowe Biuro Finansowe jest władne udzielić np.: młodemu małżeństwu pożyczki na wybudowanie lub kupienie sobie na rynku mieszkania, którą to pożyczkę małżeństwo to może spłacać przez wiele lat w dowolnych ratach do NBF, które mogą być także spłacane z otrzymywanej dywidendy.

\Pożyczka udzielona przez CBF nie jest oprocentowana, a ewentualne zaburzenia w
systemowej spłacie (zgodnej z umową pomiędzy pożyczko-biorcą a CBF), zostaną przez CBF zreformowane i pod przymusem ściągane z dywidendy.

W razie wypadków losowych, skutkiem których nie będzie możliwości spłaty mieszkania przez pożyczkobiorców, dalsza spłata będzie obciążać aktualnych mieszkańców danego lokalu. W razie odmowy, zostaną wykwaterowani przez CBF.

Jest to klasyczny przykład sprawiedliwości, jaka ma obowiązywać po godzinie ZERO. Wynika z powyższego, że wszelkie oszustwa wobec systemu, czyli CBF, będą skutkowały PRZYMUSOWYMI potrąceniami na dywidendzie winowajców. Oszustwo więc NIE będzie opłacalne.

39

Polityka zagraniczna państwa

Ogólne zasady polityki zagranicznej państwa.

Polityka zagraniczna państwa ma polegać na ochronie interesów państwa na zasadach wzajemności, wobec innych państw i narodów. " Mniejszości narodowe, językowe i wyznaniowe nie mogą być uprzywilejowane  wobec gospodarza Państwa Polskiego".

Wynika z powyższego, że władza nad finansami państwa po godzinie ZERO musi przejść w ręce SUWERENA, czyli Centralnej Komisji Finansowej (CKF). W świetle powyższego jakiekolwiek pomysły, by wejść do wspólnoty walutowej (np. EURO) są sprzeczne z nową Konstytucją.

Wobec powyższego wszelkie dotychczas zawarte umowy międzynarodowe, muszą być zawieszone i od nowa negocjowane tak, by były one zgodne z interesem Narodu Polskiego, czyli z nową Konstytucją.

W związku z powyższym odniosę się do tematu UE w innym miejscu.

40

GOSPODARKA

Program ekonomiczno – gospodarczy państwa.
Zasady ogólne programu e/g.

Zasady ogólne działalności gospodarczej ujęte są m/in w Art. 177 n/k, który brzmi: „Działalność gospodarcza i jej wyniki są podporządkowane potrzebom Polski. Gospodarka tego Narodu stwarza możliwości do rzeczywistego udziału w obowiązkach i prawach ustanowionych niniejszym Najwyższym Prawem oraz zeń wynikających.” ...

Działalność gospodarcza w Polsce jest działalnością wolną, także od podatków, podlega jedynie ograniczeniom określonym w prawie, którymi są miedzy innymi: nierząd, obrót narkotykami oraz innymi środkami odurzającymi.

Obowiązkiem producentów; tytoniu i wyrobów tytoniowych, alkoholu i wyrobów alkoholowych oraz innych wyrobów wywołujących chorobowe uzależnienie jest: zapobieganie mogącym wyniknąć z tego chorobom społecznym, leczenie osób, które uległy tym chorobom, łożenie na opiekę nad nimi oraz ich potrzeby życiowe. Są to wyjątki z nowej Konstytucji.

Gospodarka mieszkaniowa.

Ogólne zasady gospodarki mieszkaniowej.

Zgodnie z zapisami Konstytucji Nowej Polski, każdy ma prawo do własnego mieszkania, a Polska  chroni tą własność i prawo dziedziczenia.

Każdy, w świetle prawa do własnego mieszkania może zadbać o to, by mieszkanie to posiadać. Tylko osoby niezaradne życiowo, niepełnosprawne i inne, których los jest nieprzewidywalny, mogą liczyć na pomoc państwa, którą realizują jednostki administracyjne najniższego, czyli gminnego/dzielnicowego szczebla.

41

Osoby takie mają i powinny być zarejestrowane w gminnym systemie terytorialnym, który w świetle nowej Konstytucji MA nad nimi pieczę.

Wszyscy pozostali, których warunki mieszkaniowe nie stoją na przyzwoitym poziomie, mogą
uzyskać pożyczkę, na poprawę tych warunków o ile przedstawią plan ich  poprawy, zgodny z wymaganiami najnowszej techniki i ekologii, no i oczywiście zgodny z wymaganiami terytorialnymi, określonymi w planach zabudowy przestrzennej, określonej przez administrację terytorialną.

Pożyczki udzielane na budownictwo, są (będą) tak samo jak i inne pożyczki wolne od lichwy, czyli nie oprocentowane.

Gospodarka energetyczna.

Ogólne zasady gospodarki energią.

Obserwując dzisiejsze zaburzenia energetyczne: handel ropą, budowa rurociągów, trudności wydobywcze węgla itd.itd. przyprawiają o zawrót głowy najtęższe umysły działające w tym
sektorze. Polska na swym terytorium ma wystarczające zasoby energetyczne, by być państwem niezależnym energetycznie, bez uciekania się do budowy elektrowni atomowych, dla których zasoby Uranu są na wyczerpaniu. Zasoby wód geotermalnych, znajdujących się pod 90 % terytorium kraju, dają nadwyżkę mocy, którą można by sprzedać innym. Fakt niezaprzeczalny.

Zasoby węgla, stawiają nas w roli potentata, jeśli węgiel ten NIE będziemy bezmyślnie spalać, tylko wykorzystamy go do produkcji wodoru i innych nośników energii oraz w
przemyśle farmaceutycznym, czyli chemii.

Mamy dwie potężne rzeki, które słabo są wykorzystane energetycznie a także jako zasoby wodne, czy transportowe, mimo, że od dawna wiadomo, że transport wodny jest najtańszym
transportem w ogóle. Planowany przed laty „Program Wisła” mógłby być na nowo podjęty, a zyski z tego byłyby nieprzebrane, bo jako energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę, także dla rolnictwa, czyli podwyższenie poziomu wód gruntowych sprzyjających rolnictwu oraz deszczownie, których zbyt mała ilość determinuje wysokość plonów, poprawę warunków rekreacyjnych i wiele, wiele innych, których nie sposób wymienić.

42

Wracając do zasobów wód geotermalnych, można by w każdej prawie gminie, powołać zespoły do spraw wykorzystania tej drzemiącej i czekającej na wykorzystanie prawie darmowej energii odnawialnej.

Ostatnie informacje odnośnie ogniw foto - voltaicznych, dających energię  elektryczną wprost ze słońca napawają optymizmem, bo mamy potężne zasoby piasku, z którego można wytapiać krzem w hutach, np. H. Łaziska.

Wszystko to rozbija się o brak pieniędzy, który to brak jest istną ZMORĄ cywilizacyjną, której ojcem i matką jest LICHWA.!!!!!!!

Tworzenie zaś pieniędzy wyłącznie jako długu wobec systemu bankowego jest tej ZMORY fundamentem.!!! Ekonomia bez lichwy i podatków położyłaby KRES temu cywilizacyjnemu przekrętowi wszech czasów, ale by tak się stało trzeba najpierw uwierzyć w siłę swego zdeterminowanego narodu i podpowiedzieć mu, by się wziął w kupę i nareszcie choć raz w
swej historii, zadecydował o sobie jako SUWEREN, prawdziwy suweren, czyli o tym, czy ma istnieć jako naród, czy też poddać się na zawsze tej kłamliwej, lichwiarskiej, światowej,
globalnej, bezczelnej OKUPACJI???

Gospodarka transportowa

Ogólne zasady gospodarki transportowej

Podstawowy transport, powinien się opierać na kolei, która powinna pozostać na zawsze w rękach państwa, jako strategiczno - obronna jego część. Transport samochodowy powinien być traktowany tylko tak, by tam, gdzie kolej nie jest w stanie obsłużyć potrzeb,
tam musi być inny transport.

Zasadniczą rolę w transporcie masowym powinny odgrywać Giełdy Towarowe, umiejscowione w pobliżu kolejowych węzłów. Szczególną rolę należy przypisać tu szerokiemu torowi, który zaopatruje Hutę Katowice w rudę z Krzywego Rogu. Wzdłuż tego toru na całej jego trasie po polskiej stronie, mogą powstać stacje za i wyładunkowe, które mogą odegrać niebagatelną rolę w handlu ze wschodem, nie tylko Polski ale i Zachodu. Taka szansa handlu jaką mamy my, nie jest na razie osiągalna dla innych krajów Europy zachodniej.

Należałoby ten fakt wykorzystać, ale tu znów na przeszkodzie jest chroniczny brak pieniądza na wszystko, co określiłem zmorą cywilizacyjną, zafundowaną nam przez globalistów i ich sługusów, czyli partyjnych oszustów.

43

Gospodarka systemem łączności (nerwy g.).

W dobie komputerów i Internetu, wydaje się, że system łączności jest rozwiązany technicznie.  Jednak dla sprawnie funkcjonującego państwa system łączności, czyli
nerwy dla systemu obsługi państwa, powinny być oddzielone od powszechnie dostępnego Internetu. System nerwowy państwa musi być chroniony przed dywersją ze strony złoczyńców, bo oni nie pogodzą się z klęską, która niewątpliwie ich czeka po godzinie ZERO.

Dziś, to ci dywersanci z pod znaku „globalizmu” wiedzą o naszej gospodarce wszystko, bo jest ona podporządkowana ich interesom. Dysponują najnowszymi technologiami
informatycznymi, a państwo nasze nie ma przed nimi tajemnic. Jest to sytuacja, która po godzinie ZERO nie może istnieć, bo Narodowa Komisja Finansowa miała by wewnętrznego wroga, który byłby strategicznym zagrożeniem dla jej (CKF) i państwa jako całości – istnienia, co byłoby sprzeczne z zapisem w projekcie nowej Konstytucji.

Wobec powyższego, dla obsługi „układu nerwowego” państwa trzeba zbudować niezależny od innych systemów łączności, system, podporządkowany wyłączne Centrali, czyli Centralnemu Biuru Finansowemu, zarządzanemu przez NKF. Do obsługi tego systemu należy zbudować „WIELKIE LICZYDŁO” (superkomputer). Wiem, że w Polsce już są zbudowane takie dwa (na politechnice gdańskiej i lubelskiej) wystarczające pod względem mocy obliczeniowej takie superkomputery. Nic nie stoi na przeszkodzie by zbudować
jeszcze jeden i jeszcze większy – adekwatny do potrzeb Narodowego Biura Finansowego.

Gospodarka finansowa w środkach masowego przekazu.

Telewizja.

Najbardziej opiniotwórczym środkiem masowego przekazu jest Telewizja. Dlatego też jej przekaz musi być poddany najsurowszej krytyce.

Zasady jakie mają obowiązywać w środkach masowego przekazu są określone w Art. 46 nowej Konstytucji, który brzmi:

44

„Wszystkie środki przekazu na obszarze Polski znajdują się w wyłącznym posiadaniu Narodu Polskiego. Wyjątki od tej zasady określa ustawa, pod warunkiem, że dany środek przekazu nie godzi w dobre imię osób."

Z powyższego zapisu nie wynika, że niektóre środki przekazu nie mogą być w prywatnych
rękach. Wręcz odwrotnie, ale ich działalność musi być zgodna z prawem a głoszone w nich treści, muszą być zgodne z prawdą i poprawne pod względem dobrych obyczajów. Treści podstępne, zgryźliwe i nieobyczajne, będą z urzędu ścigane przez niezawisły sąd. Kontrolę tych treści będzie sprawowała niezawisła komórka Instytutu od tych środków przekazu.

Jak z powyżej prezentowanego w Art. 46 nowej Konstytucji wynika, że pieniądze na działalność środków przekazu wykreuje CKF z Centralnego Rachunku Finansowego, założonego w Skarbie Państwa. Wyżej wspomniałem, że dla środków przekazu ma
powstać specjalny Instytut, który wypracuje nie tylko kryteria moralne i polityczne dla środków przekazu, ale w imieniu społeczeństwa będzie kreował potrzeby finansowe dla tych środków przekazu, które po uzgodnieniu z CKF i odpowiednią fachową Komisją Sejmową sfinansują te potrzeby. Nie będzie zachodzić żadna przeszkoda w tym finansowaniu, bo potrzeby zostaną pokryte możliwościami finansowymi, które dla wyższych narodowych celów nie są niczym ograniczone (Skoro dzisiejsi „bankierzy” tworzą pieniądze z niczego i wyłącznie jako dług wobec systemu bankowego, według - ilości - własnego widzimisię, to
dlaczego naród dla siebie nie może tworzyć pieniędzy z tego samego źródła, tylko MUSI pożyczać u lichwiarzy???????). To się w głowie nie mieści co mogą lichwiarze, a dzisiejszy „SUWEREN”, nie może.!!!??? Wynika z powyższego, że Naród P. suwerenem NIE JEST!

Radio.

Środek przekazu jakim jest Radio, będzie podlegał podobnym przepisom, co Telewizja, tyle tylko, że nie jestem dziś (24.06.08.) bogaty w twierdzenie, że dla Radia osobno trzeba powołać Instytut. Być może trzeba będzie?, ale jest to melodia przyszłości.

45

Internet.

Z Internetem mam duży problem, bo nie dawno zacząłem poznawać jego rolę i tajniki.
Myślę, że lepiej znający się na tym środku przekazu, przyjdą mi z pomocą, na co liczę. Jeśli się jednak okaże, że nie są tak dobrzy i wspaniałomyślni, to się obejdzie. Nie będę narzekał,
tylko sam praktykował tą „zabawę” z tym niewątpliwie rozwojowym sposobem
komunikowania się między ludźmi, którzy mogą i chcą go wykorzystać w twórczym,
pozytywnym i zdrowym dla cywilizacji, czyli moralnym modelu życia i życzliwym dla bliźniego - CELU.!!!

Gazety.

Najbardziej różnorodnym środkiem przekazu są gazety i czasopisma.

Wszelka różnorodność jest wskazana, ale brak hamulców w prezentowaniu treści w tych środkach, będzie ścigane z urzędu przez wymiar sprawiedliwości, po uprzednim zgłoszeniu przez obywatela nadużycia w odpowiednim pionie wymiaru sprawiedliwości.

Finansowanie będzie podobne do finansowania Telewizji, czy Radia, ale i tu mogą być dopuszczone do działania wydawnictwa prywatne, na własną ich odpowiedzialność, którą mogą prowadzić zgodnie z prawem.

Wydawnictwa.

Przedsiębiorstwa wydawnicze powinny być prywatne. Każdy, w tym i władze
państwowe mogą zamawiać druk, czy inne produkty u prywatnych producentów jeśli ma to służyć narodowi w podnoszeniu jego kultury i wiedzy o sobie, gminie, powiecie, województwie, państwie i w konsekwencji o świecie. Każdy z podmiotów płaci za usługę, a państwo pokrywa narodowe potrzeby z tego samego źródła co i inne potrzeby.

Gospodarka morska.

Nawiązując do wcześniejszych, powyższych treści o budowie statków informuję, że generalnie gospodarka powinna opierać się na tym, że środki produkcji powinny być w rękach prywatnych, także przedsiębiorstwa żeglugi morskiej, z portami i statkami, powinny być rządzone jedynie pod kontrolą władz państwowych.

46

Są jednak takie podmioty, które nazywam podmiotami strategicznymi, związanymi z obronnością państwa, zabezpieczeniem energetycznym, łącznościowym, transportowym, służbie zdrowiu, które w części lub w całości jak wojsko, muszą być domeną państwa, ale o tym w innej części mej książki.

RODZINA

Rodzina fundamentem narodu.

Art. 36. nowej Konstytucji, dotyczący rodziny brzmi:

„ Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i
rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Państwa - Polski."


Bezpośrednio z zapisu w Konstytucji wynika, że RODZINA jest fundamentem narodu. Dlatego też DYWIDENDA NARODOWA dla wszystkich jest podstawą egzystencji rodziny, bo nawet gdyby rodzina nie posiadała innych dochodów, to za dywidendę jest w stanie przeżyć.

Dywidenda Narodowa spełnia rolę niezbędnego zabezpieczenia, każdego człowieka przed głodem, który jest plagą wielu społeczeństw. Człowiek wystarczająco odżywiony jest dopiero zdolny do pracy, a uczeń w szkole jak nie będzie głodny, to będzie myślał o nauce, a nie jak to dziś się często zdarza, że myśli o tym, co by tu zjeść, kiedy jest głodny.

W związku z tym, że dziś na skutek postępu technicznego 15 do 20 % populacji jest w stanie wyprodukować towary dla całej populacji. Matki spokojnie mogą przeznaczyć część i to tą najlepszą z życia, dla dzieci, by się im poświęcić bez reszty, czyli wychowaniu swego potomstwa, bo mąż jest w stanie zarobić na brakujące dla normalnie funkcjonującej rodziny
potrzeby, jako że każdy członek rodziny ma dywidendę, a ponadto praca w nowej
rzeczywistości stanie się przyjemnością, bo ją sobie będzie można wybrać, zgodnie z zainteresowaniami, a nieuczciwy pracodawca sam sobie będzie winien, jeśli nie będzie miał pracowników.

47

Dzisiejszy przymus pracy w tym lichwiarskim świecie, stanie się przeszłością, bo człowiek ma w naturze zakodowane to, co rozumie się pod słowami: „by żyć i mieć więcej niż inni, to trzeba pracować.!” Lichwa spaprała tą tezę o pracy – twierdząc, że nie koniecznie trzeba pracować, by mieć pieniądze?
Wystarczy posiadać moc tworzenia pieniędzy – tak jak oni – lichwiarze i bardzo dobrze z tego procederu można żyć.!!!!!!!, co jest nieukrywanym przez tych lichwiarzy faktem!

Zawsze byli tacy, którzy nabyli wstrętu do pracy, ale gdy zobaczą, że nie opłaca się NIE pracować, to na pewno przyjdą po rozum do głowy, no, może nie wszyscy? Lichwiarski
świat zdeprawował mentalność człowieka i dlatego tak trudno przebić się do mentalności społeczeństwa z racjonalną tezą o innym świecie bez lichwy i podatków zwaną WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ, która, przez środki masowego przekazu jest pomijana a w szkołach i na wyższych uczelniach nie jest wykładana i przez to w powszechnej świadomości społecznej nieobecna. Bardzo ubolewam nad tym, a za ten stan obwiniam lichwiarzy i ich sługusów – partyjnych oszustów.!!!

ROLNICTWO

Gospodarstwo rodzinne fundamentem wyżywienia narodu.
Zasady finansowania gospodarstwa rodzinnego.

W zasadzie gospodarstwo rodzinne jest takim sobie przeciętnym zakładem produkcyjnym.
Podlega takim samym podstawowym zasadom jakie obowiązują w każdym innym
przedsiębiorstwie. Różnica jednak polega na tym, że większość prac jest pod przysłowiową chmurką.

Dlatego też nie wszystkie osiągnięcia są zależne od pracy rolnika, bo wpływ i to zasadniczy ma pogoda. W związku z tym klęski żywiołowe, by rolnik mógł nadal funkcjonować muszą być zrównoważone ze Skarbu Państwa, bo typowe dzisiejsze przedsiębiorstwa
ubezpieczeniowe nie są w stanie zrekompensować strat związanych z klęskami,
zwłaszcza wynikającymi z np: trzęsień ziemi, powodzi, ognia nie wyłączając wojny
nuklearnej. Dzisiejsze "przedsiębiorstwa" ubezpieczeniowe stracą sens istnienia.

48

Przywracanie zaś stanu równowagi takiego rolniczego gospodarstwa, musi się odbyć na koszt ogólnej wspólnoty, jaką jest państwo, zgodnie z zapisem w Konstytucji w Art. 38, który brzmi: „jeden drugiego brzemiona noście”.

Wobec powyższego, wszelkie opłaty ubezpieczeniowe nie dotyczą rolnika, bo jest on żywicielem narodu i powinien być szczególnie chroniony z uwagi na to, że czas pracy dla rolnika nie jest wyznaczany przez syrenę, czy gwizdek majstra tylko ewentualnie wschód i
czasem zachód słońca.

Na potrzeby produkcji towarowej gospodarstwa rodzinnego NBF udzieli pożyczki (bez lichwy), która to pożyczka, zostanie rozliczona po udanym roku gospodarowania, po sprzedaży produktów rolniczych w rocznym wegetatywnym cyklu, który dla rolnika wyznaczają pory roku. Wszelkie niezawinione przez rolnika straty mogą być uzupełniane z narodowego rachunku, by rolnikowi pomóc przywrócić normalność gospodarowania.

Na potrzeby rolnictwa ma pracować narodowy Instytut Rolny, z którego rolnik, za pomocą Internetu, będzie czerpał informacje o tym: co jest potrzebne dla życia narodu, w jakiej ilości i jakie są możliwości produkcyjne, uwzględniające wymagania techniczne płodozmianu i innych uwarunkowań. Także będzie mógł się dowiedzieć o najnowszych osiągnięciach w technice produkcji żywnościowej, dającej najlepsze efekty.

Przetwórstwo żywnościowe

Przetwórstwo żywnościowe jak każda inna dziedzina produkcji swą działalność powinna opierać o kredyty udzielane przez CBF (bez lichwy) na produkcję, które po sprzedaży towarów zwróci do źródła, czyli CBF.

Będzie to procedura jaka będzie obowiązywać po godzinie ZERO w całej gospodarce narodowej i usługach.

49

SZKOLNICTWO

Program nauczania podstawowego.
Zasady ogólne.

Nie zamierzam tu przewracać programów nauczania, bo nie są one celem mej pracy nad książką. Uważam jednak, że EKONOMIA bez lichwy i podatków, powinna znaleźć odbicie w programie nauczania od najniższych klas szkoły podstawowej, dostosowana do wieku ucznia. Programy nauczania o kierunku „WSPÓLNOTA FINANSOWA”, powinni opracować eksperci, a władze powinny je wprowadzić do szkół, także wszystkich szczebli, bo dziś jest ich brak.

Program nauczania średniego.

Zasady ogólne.

W programie nauczania szkół średnich powinien być wykładany przedmiot, który by omawiał problemy organizacyjne dotyczące produkcji towarów oraz zagadnień usługowych. Programy te powinny być oparte o zasady Wspólnoty Finansowej na tle niedoścignionego przyrodniczego wzoru, jakim jest układ krwionośny i nerwowy człowieka, oparty o zasadę, że „krew odżywia każdą komórkę organizmu”.

NAUKA

Program studiów wyższych.

Dzisiejsza „ekonomia”, wykładana na wyższych uczelniach pomija zasady WSPÓLNOTY FINANSOWEJ, a powinna stać się szeroko wykładaną nauką, bo jest to zupełna nowość, nieobecna w życiu gospodarczo - społecznym. W związku z tym, że obecnie wykładana
„ekonomia” opiera się na lichwiarskiej ekonomii, która jest DOKŁADNIE sprzeczna z dekalogiem, kontynuowanie jej więc jest sprzeczne z

50

narodowym interesem i powinno się ją zakwestionować i wyeliminować z programu studiów jako nieprzydatną dla interesów narodu i państwa, bo zawiera w sobie - jako fundament - najstraszliwszy szwindel wszech czasów, którym jest lichwa, na którą zezwolenie dali lichwiarzom partyjni oszuści, dla niepoznaki zwani „parlamentarzystami”, którzy zapisali to zezwolenie na okradanie narodu w tzw. konstytucji.

Wobec powyższego dzisiejsi „znawcy” ekonomi Wspólnoty Finansowej, by być przydatni w
nowym ustroju, muszą się od nowa uczyć ekonomi, ale tym razem EKONOMII bez lichwy i podatków, czyli Wspólnoty Finansowej. W przeciwnym razie swe „ekonomiczne” kwalifikacje będą mogli wykorzystać na księżycu lub na pustyni „SAHARA”. Przepraszam za te sarkastyczne dywagacje, ale nie widzę przyszłości dla obecnej lichwiarskiej ekonomii. Wstępem do poznania nowej ekonomii jest ta, pisana przeze mnie książka, przewidziana jako PODRĘCZNIK dla przyszłych, tym razem naszych (Polaków) parlamentarzystów, czyli drużynę, wystawioną przez Pospolite Ruszenie w Organizacji w wyborach, które muszą kiedyś nastąpić, a w których NASZ Ruch Społeczny weźmie udział, by pokonać lichwę.

Instytuty naukowe.

Z uwagi na to, że po godzinie ZERO, problem braku pieniądza na wszystko przestanie istnieć, należy otworzyć Urzędy Patentowe i zastosować wszystko, co aktualnie jest potrzebne dla potrzeb Narodu i Państwa Polskiego. Instytuty naukowe będą miały tu kluczową rolę do odegrania. Wszelkie przydatne dla narodu problemy, mogą być rozwiązane zmarszu. Jedynym ograniczeniem mogą być jedynie fizyczne możliwości wykonawcze.
Czas wykonania będzie tu miał drugorzędną rolę.

Ponadto wspomniane wcześniej problemy energii geotermalnej i słonecznej oraz innych rozwiązań eliminujących dzisiejsze zawirowania na rynku ropy naftowej, powinny mieć priorytet w ich realizacji. Tym bardziej jest to konieczne i realne u nas w Polsce, która moim zdaniem jest realnie samowystarczalna energetycznie. Dzisiaj jest jedynie pozbawiona wpływu na system kreacji pieniądza, który dzierżą lichwiarze, ale to się zmieni po godzinie ZERO, jeśli naród się zorganizuje i tych lichwiarzy pogoni.!!!

51

Instytuty i Zakłady Doświadczalne.

Do Zakładów Doświadczalnych, tak samo jak do Instytutów Naukowych odnoszą się powyższe moje wywody. Zaś problem braku pieniądza na wszystko, zniknie po godzinie ZERO…….

Nauki medyczne.

W świetle warunków jakie powstaną po godzinie ZERO, wszelkie zadania, stojące realnie przed naukami medycznymi, mogą być realizowane w narodowym interesie, bo problem braku pieniądza przestanie istnieć.

Wszelkie prace w tym zakresie będą mogły być realizowane jeśli tylko zaistnieją takie potrzeby? Tylko potrzeby społeczne będą motorem do służenia narodowi, a nie czyjeś widzimisię. Odpowiednie służby na rzecz wspólnoty narodowej pod nadzorem parlamentu, będą władne do podjęcia inicjatywy na rzecz potrzeb narodowych, dla płynących oddolnie, rozpoznanych terytorialnie potrzeb.

SŁUŻBA  ZDROWIU

Zasady organizacyjnepodstawowej opieki zdrowotnej.

Podstawowa opieka zdrowotna, po godzinie ZERO, będzie się opierać o prywatne zakłady opieki zdrowotnej, zorganizowanej o akcjonariat pracowniczy, który powstanie w istniejących dzisiejszych placówkach opieki zdrowotnej. Zasady akcjonariatu p. przedstawiłem wyżej.

Generalną zasadą, dotyczącą własności tych zakładów, jest zasada, że na wykup, powtarzam WYKUP od Skarbu Państwa lub innych właścicieli, tego majątku, Centralne Biuro Finansowe udzieli bezprocentowej pożyczki, która przez wiele lat będzie spłacana przez
akcjonariuszy danego zakładu opieki, a którzy pieniądze na spłatę pożyczki, wypracują poprzez udzielanie usług medycznych. Płatnikiem usług na rzecz pacjentów będzie Skarb Państwa.  Decydentem o płatności za usługę będzie pacjent. Zasady płatności wyłuszczyłem wyżej, we wstępnej części mego podręcznika.

52

Osobny wielki temat, to wycena usług medycznych ogłaszanych w cenniku, który zatwierdzi parlament, a który będzie podstawą do opłat za usługi medyczne. Wycenę usług medycznych powinien prowadzić i to nieustannie, Centralny Instytut Medyczny w powiązaniu z producentami leków jako integralnym elementem cen w ogóle. Oczywistym elementem kontrolnym tego układu powinna być NKF oraz odpowiednia fachowa Komisja Sejmowa. Nie będę nic więcej dodawał, bo nie jestem kompetentny w tych sprawach. Dodawanie zaś kolejny raz informacji, że problem braku pieniądza po godzinie ZERO przestanie istnieć jest jak myślę, zbędny.

Kliniki - zakłady naukowe.

Kliniki i zakłady naukowe będą rozliczały się podobnie jak zakłady podstawowej opieki zdrowotnej z tym, że potrzebne narodowe kierunki, czyli postęp w medycynie, będzie finansowany dodatkowymi nakładami, które przez władze państwowe w interesie społeczeństwa, zostaną uznane za niezbędne.

Zasady organizacyjne płatności za usługi medyczne.

Płatności za usługi medyczne, będą podlegały normalnej grze rynkowej.

Podstawą opłat, będzie cennik usług medycznych, obowiązujący na całym terytorium kraju. Koszty za usługi medyczne będzie ponosił Skarb Państwa, z prowadzonego przez Skarb Państwa Narodowego Rachunku Finansowego, jako, że opieka medyczna będzie dla pacjenta bezpłatna.

Szczegóły opracuje Centralny Instytut Medyczny, który dopiero powstanie według zasad nowej ekonomii bez lichwy i podatków.!!!

Każdy pacjent zostanie zaopatrzony w odpowiednią kartę elektroniczną jako osobistą informację o stanie zdrowia oraz w kartę podpisu elektronicznego, którym będzie sygnował decyzję o płatnościach za usługi medyczne.

53

ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA

Centralna administracja państwa.

Nie zamierzam tu dokonywać rewolucji w składzie i zależnościach politycznych w centralnej administracji państwa.
Projekt nowej Konstytucji w zasadzie sankcjonuje obecne zależności, ale dodaje
czwartą służbę, czyli służbę finansową, która będzie decydować o prawidłowym obiegu pieniądza zgodnie z wyszczególnionymi na wstępie trzema filarami.

Służba finansowa przejmie od dzisiejszych bankierów MOC tworzenia pieniądza, a Bank Centralny, czyli CBP stanie się jedynie skarbonką do przechowywania pieniędzy i depozytów.

Generalną zasadą dla finansowania administracji państwowej jest zasada, która mówi, że: stanowiska kluczowe, zaczynające się od Prezydenta, Ministrach, Podsekretarzach Stanu, a na stanowisku Wójta skończywszy, są opłacane przez Skarb Państwa, zgodnie z przedstawionym wyżej systemem płac, którego podstawą będzie Narodowa Dywidenda dla Wszystkich. Wszystkie stanowiska poniżej będą pełnić rolę służebną wobec SUWERENA i za tą służbę, będą pobierali wynagrodzenie jak za usługę, który to cennik usług, ustanowi nowy parlament. Zasada ta musi być obowiązująca w ten sposób i dlatego, że ani parlamentarzyści ani centralne służby w imię sprawiedliwości i by nie być sędzią we własnej sprawie, NIE MOGĄ USTALAĆ dla SIEBIE wynagrodzenia, kierując się swym prywatnym, osobistym widzimisię.!!! Przedstawiony wyżej system wynagrodzeń, dla najwyższych władz, powinien być zatwierdzony w powszechnym referendum, podobnie jak Konstytucja. Byłoby to złamaniem ogólnych zasad sprawiedliwości. Wynagrodzenia zaś dla pracowników podległych tym wymienionym wyżej, dla których ustali się wynagrodzenie systemowe, ustalą zwierzchnicy, czyli ci, którzy są (będą) opłacani z urzędu.

Osobną sprawą jest finansowanie rzeczowe, czyli nieosobowe wszystkich urzędów administracji państwowej. A oto zasady, które powinny obowiązywać przy finansowaniu wszelkich potrzeb nieosobowych, czyli tych, które są związane np. z ogrzewaniem budynków, zakupem sprzętu i wyposażenia biurowego, ogólnie pojętym zapotrzebowaniem na energię i innymi nieosobowymi potrzebami, związanymi z funkcjonowaniem urzędu.

54

Potrzeby te będą określane normatywnie, finansowane ze Skarbu Państwa i kontrolowane
przez CKF, za pośrednictwem branżowych inspektorów.

Służebna rola centralnej administracji ma być opłacana według usług, jakie ta administracja będzie udzielała administracji niższego szczebla, czyli według cennika, który wypracuje
parlament. Z rachunku tych opłat, będzie wynikać wynagrodzenie za pracę (tylko za pracę) dla podwładnych tych, dla których wynagrodzenie zostało ustalone w oparciu o podstawę, którą jest dywidenda społeczna dla wszystkich.

Będzie to w zasadzie pewien rodzaj "podatku" (opłata za usługę), który będą płacić tylko ci, którzy z usług przewidzianych dla administracji państwowej będą korzystać.

Wszyscy inni, którzy nie będą korzystać z usług administracji, nie będą ponosić kosztów
(czyli niby podatku) istnienia tej administracji.

Przykładami usług administracyjnych są np: opłaty za rejestrację działalności gospodarczej, usługi kartograficzne terenów, opłaty za usługi związane z obsługą ludności w zakresie meldunkowym, rejestracji nowo narodzonych obywateli, ich zmian w stanie cywilnym, zgonów itd. itd.

Wynagrodzenie zaś powinno oscylować pomiędzy najniższym wynagrodzeniem, czyli dywidendą, a rzeczowym wykonaniem usługi przez pracownika administracji, według ustalonego z góry cennika, wypracowanego przez odpowiednią instytucję centralną i
zatwierdzonego przez parlament.
Budżet, np. Gminy musi zawsze wychodzić na zero.

Administracja wojewódzka.

Finansowanie administracji województwa ma wyglądać podobnie jak administracji centralnej i wynikać z zasad, którymi są usługi na rzecz niższych szczebli administracji, które będą wyszczególnione w zatwierdzonym przez parlament cenniku usług dla tej wojewódzkiej administracji.

Administracja powiatowa.

(projekt Konstytucji P. 2012 nie przewiduje powiatów)

Finansowanie administracji powiatowej ma być podobne do finansowania wyższych szczebli z tym, że część opłat za usługi własne wobec ludności i odpisy od usług podległych gmin, mają być zgodnie z ustalonymi przez parlament zasadami przekazane na rachunek administracji wyższego szczebla, dla utrzymania osobowego stanu tej administracji.

55

Administracja gminna.

Najważniejszą rolę w nowym ustroju po godzinie ZERO, będzie odgrywać administracja gminnego szczebla. Administracja gminna, będzie terenem, na którym odbywać się będzie wszelka rejestracja obrotów rynkowych. Będzie tu miał swe miejsce Oddział Centralnego
Biura Finansowego, którego zadaniem będzie rejestracja podmiotów działających na rynku i rejestracja obrotów rynkowych tych podmiotów. Rola dzisiejszego „fiskusa”, zostanie zastąpiona obowiązkiem zgłaszania przez te podmioty sprawozdań o ruchach rynkowych z wykorzystaniem obecnych dziś na rynku tzw. kas fiskalnych z tym, że nie będzie podatku, ale obroty muszą być rejestrowane, bo inaczej CBF nie miałoby danych, by wyliczyć wysokość Narodowej Dywidendy. Oszustwa na tym szczeblu, czyli nie poddawanie się kontroli CBF będą działaniem przestępczym, a ewentualne skutki takich działań poniosą
same podmioty rynkowe (producenci i handlowcy, a także usługodawcy), bo jeśli tych ruchów nie zgłoszą, albo zafałszują na niekorzyść społeczeństwa swe obroty, to wysokość dywidendy się obniży i utrudni tym podmiotom sprzedaż swych wyrobów, dlatego, że CBF nie wykreuje na te wyroby pieniędzy i sami sobie (te podmioty) będą winne jak ich spotka niepowodzenie ze sprzedażą swych produktów.

Zasady rejestracji podmiotów, wyrobów i usług określi Ustawa.

56

SAMORZĄD TERYTORIALNY

Samorząd Województwa.

Samorząd jak sama nazwa wskazuje jest jakby terytorialnym parlamentem, który realizuje zadania zlecone mu przez parlament (Sejm) oraz zadania uzgodnione z wyższym szczeblem administracji terenowej. Projekty zgłaszane przez grupy społeczne, a nawet przez pojedynczych obywateli Samorząd przekazuje do uchwalenia Służbie ustawodawczej i to niezwłocznie.

Samorząd województwa realizuje zadania zlecone mu przez centralną administrację państwa, które jest w stanie udźwignąć kompetencyjnie stosownie do możliwości wykonawczych obecnych na podległym terytorium. Samorząd współdecyduje o
powierzeniu zarządu województwa Wojewodzie, którego powołuje Prezydent na wniosek Prezesa Rady Ministrów po uzgodnieniu kandydatury z samorządem województwa, uosabianym przez Przewodniczącego Sejmiku województwa. Kandydaci na wojewodę, powinni być wyłaniani w konkursie kompetencyjnym i pełnili tą funkcję w 5-letniej kadencji z możliwością wcześniejszego ich odwołania.

Dzisiejsze powszechne wybory nie gwarantują jakości i kompetencji, które to walory kandydaci na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast powinni posiadać. Przeprowadzane zaś konkursy kompetencyjne przez rady samorządowe, wydają się być najlepszym sposobem na obsadzanie tych stanowisk.

57

Samorząd Powiatu.
(powiaty do likwidacji)

Analogicznie samorząd powiatu powinien mieć podobne kompetencje z tym, że nieco ograniczone terytorialnie. Administracja powiatowa podobnie do innych administracji realizuje zadania zlecone od wyższego szczebla i uzgodnione co do kompetencji i możliwości terenowych ich realizacji.

Samorząd Gminy.

Samorząd gminny ma podstawowe zadanie służenia Gminnemu Oddziałowi Narodowego Biura Finansowego i wykonywania co do kompetencji zadań, wynikających z tej służby.

Ponadto jego kompetencje powinny wynikać z oddolnych potrzeb, zaspokojenia żywotnych interesów obywateli, wynikających ze służebnej roli władz, wobec osób zamieszkałych na podległym terenie. Podstawowe zasady tej służby wynikają z zapisów w nowej Konstytucji.

58

SYSTEM OBRONNY PAŃSTWA

Armia.

Zasady, jakie dotyczą systemu obronnego Państwa, są zapisane w Rozdziale X nowej Konstytucji i niewiele mam tu do dodania, bo nie jestem kompetentny w tym temacie. Najwyższa Rada Bezpieczeństwa Polski jest wg zapisów w n. Konstytucji jest władna i zobowiązana do dbania o bezpieczeństwo narodowe, a Naród jako SUWEREN, ma tej radzie bez zwłocznie pomagać realizować wspólne narodowe cele, które cały naród ma realizować zgodnie z Konstytucją Nowej Polski.

Policja

Policja, zgodnie z wymogami, należnymi narodowi jest zbrojnym ramieniem prawowitej władzy (mam wątpliwości co do tego, czy obecna władza jest prawowita wobec Narodu Polskiego. Wydaje mi się, że nie jest.).Kompetencje Policji wynikają bezpośrednio z zapisu w projekcie nowej Konstytucji oraz innych Ustaw.

Pospolite Ruszenie

Pospolite Ruszenie jak sama nazwa wskazuje, powinno być uruchomione wtedy, kiedy zagrożony jest byt narodowy ze strony zewnętrznych antynarodowych sił.
Wydaje mi się, a nawet mam pewność, że w obecnym czasie (Rok 2008) takie zagrożenie JEST, bo Naród NASZ cierpi coraz większą biedę z powodu głupoty, jaką popełnił w wyborach, że zagłosował na obłudników, czyli partyjnych oszustów. Tą głupotę w ten sam sposób NARÓD POLSKI w swej masie, może zniwelować, odwrócić, czyli pozbyć się, jeśli się zorganizuje w formie Pospolitego Ruszenia, czego MU z całego serca życzę.

59

ROZLICZENIA

Nadanie tytułów własności prawowitym właścicielom (tzw. uwłaszczenie).

Problem ten został przez „władców” ówczesnej Polski, za prezydentury Wałęsy i przez samego Prezydenta dokumentnie spaprany. Polski Ruch Uwłaszczeniowy, dziś kanapowa partia, przygotowuje się także do objęcia "władzy" w Państwie Polskim, a wtedy była inicjatorem, referendum uwłaszczeniowego, którego wyniki są nad wyraz pomyślne i do dziś nie pobite, bo głosowało 9,5 miliona wyborców, z czego tylko 0,5 miliona było przeciw „uwłaszczeniu”. Jest to wynik 18/1 na rzecz „uwłaszczenia”. Cóż jednak z tego, skoro progiem, by wynik był wiążący, była 50% frekwencja.

Była niższa i referendum utraciło ważność. Dla porównania w referendum konstytucyjnym
dla konstytucji z 6 kwietnia 1997. nie było żadnego progu. Oznaczało to tyle, żeby wystarczyło, gdyby trzech pijaczków zagłosowało ZA i „konstytucja” TA mogła by wejść w życie. Taka demokracja, to SKANDAL.!!! Wszystko to, co stało się z uwłaszczeniem, albo raczej uwłaczaniem Narodowi Polskiemu jest w części do odwrócenia, jeśli dojdziemy najpierw do godziny ZERO, to następnie dokonamy monetyzacji narodowego majątku, a później nadamy tytuły własności prawowitym właścicielom, Polakom, rozliczając tych, którzy ponad miarę i podstępnie, sami już się „uwłaszczyli”.!!!

Pełne i w pełni sprawiedliwe nadanie tytułów własności pewnie nie będzie do końca
możliwe, ale w miarę sprawiedliwe, tak mi się naprawdę wydaje.

Akcjonariat pracowniczy.

Nieodzownym polem do nadania tytułów własności prawowitym właścicielom, będzie Akcja odbudowywania Akcjonariatu Pracowniczego. Ci, którzy nie będą mogli być akcjonariuszami, będą mogli otrzymać z puli uwłaszczeniowej odpowiednią sprawiedliwą - w miarę - kwotę,
która zostanie im przelana na osobiste konto emerytalne i w ten sposób (ludzie, którzy byli pracownikami tworzącymi wartości materialne) odzyskają w części swe, przejedzone przez partyjnych oszustów pieniądze.

60

Zasady pozyskania własności akcji w przedsiębiorstwach, objaśniłem w początkowej części tej książki, więc nie będę tego powtarzał.

Rozliczenia II - giej wojny światowej.

Rozliczenia, których rozmiary przekraczają wyobrażenia ludzkiego umysłu są praktycznie niemożliwe do odzyskania z materialnych powodów i zaszłości trwających już tyle lat po
wojnie. Prawdę mówiąc ci, którzy tą wojnę finansowali jeszcze żyją i fabrykują nam jej dalszy ciąg, tyle tylko, że karabin został zamieniony na lichwiarsko-podatkowy śrut, a nagonka, czyli partyjni oszuści nie chcą zauważyć biedy, której przyczyną jest lichwa oraz oni sami, będąc na usługach światowej PIRAMIDY finansowej, na której szczycie sto dziesięciu ZBÓJCÓW - "panów" świata.!!!

Dlatego też w imię chrześcijańskiego przebaczenia wojennych win wobec narodów, które tą wojnę wywołały i prowadziły jestem skłonny i skłonność tą przekazuję innym, by tym zbójom wybaczyć, ale nie za darmo.

Możliwe jest wybaczenie, a nawet zrezygnowanie z roszczeń wojennych, jeśli będzie z ich strony zgoda na zastosowanie Ekonomi bez lichwy i podatków, tak w Polsce jak i w konsekwencji innych krajach, poszkodowanych przez tą globalną sitwę dla niepoznaki i uczenie nazywaną oligarchią finansową. TAK, mam rację, że winę za wywoływanie
wszelkich światowych wojen, ponosi oligarchia finansowa, ta bezimienna, ponadnarodowa
i antynarodowa tajna sitwa.!!!, która chce zdobyć absolutną władzę nad światem.!!!!!!!

Wydaje mi się jednak, że dobrowolnie sitwa ta nie zrezygnuje ze swego lichwiarskiego interesu, bo wszystko na to wskazuje, że będą tego globalnego oszustwa bronić nie przebierając w środkach. Całkowicie jasne jest także, że ozdrowienie (wyzwolenie się narodu spod lichwiarskiej okupacji) dla tej sitwy, MUSI przyjść spoza jej kręgów. Chory system sam nie jest w stanie się uleczyć.!!! TO MUSI przyjść z zewnątrz.!!! NIE ma innej rady.

W tej sytuacji, czy Naród Polski ma jakieś inne wyjście niż zwyciężyć???
Odpowiedź na to pytanie jest czysto retoryczna.

61

Nasza Ekonomia a Unia Europejska

Posiadam wiedzę, która przez środki masowego przekazu jest ukrywana, a gdy tą wiedzę prezentuję, spotykam się z milczeniem moich adwersarzy.


Jasno więc widać, że o treściach przeze mnie prezentowanych inni nawet boją się myśleć. Nie mniej jednak, by mieć wpływ na przemiany ustrojowe, muszę z patriotycznych powodów, prowadzić edukację, która nie jest do zaakceptowania przez globalnych oszustów. Z powodu
tego, że oszustwo jako takie, nie jest możliwe do zaakceptowania dla normalnych
ludzi, odpowiedzialnych za swe czyny. To z powodu znanych mi, naturalnych cech człowieka uczciwego, należy edukować naród, krzewiąc wiedzę o EKONOMII – bez lichwy i podatków. Z powyższego wynika, że dzisiejsza, szeroko pojęta władza wcale nie składa się z ludzi, ani: odpowiedzialnych za swe czyny, ani uczciwych, ani też Bogobojnych.!!!

Nie mogę pojąć, jak to się stało, że to lichwiarskie oszustwo, zostało przez społeczność narodową zaakceptowane, które to społeczeństwo zachowuje się tak, jakby oszustwo to, nie było oszustwem. To zaś, co zrobili parlamentarzyści, czyli partyjni oszuści jest bezgranicznym, cywilizacyjnym skandalem, czyli zwykłym, pospolitym szwindlem. Nie mieści mi się w głowie to, że złamali przykazanie NIE KRADNIJ i dali zezwolenie na okradanie nas bankierom, zapisując ten szwindel w „prawie”.

Po tym wstępie przechodzę do rzeczy:


Pielgrzymi Św. Michała już dawno podali do wiadomości, że w Brukseli został zbudowany dla
potrzeb globalnego oszustwa trzypiętrowy superkomputer pod nazwą „BESTIA”. Podali też, że jest to urządzenie samo-programujące się, które może pomieścić dane personalne całej ludzkości świata z nawiązką. Pomyślany jest ten s-komputer po to, by w przyszłości wyeliminować z użycia pieniądze, czyli bank-knoty, oczywiście stopniowo , poprzez inne
zabiegi, znane dziś jako wspólna waluta EURO, do której wiele krajów już weszło – pewnie z bezprzykładnej naiwności?

Taką niewidzialną nicią, łączącą „klienta” z tym komputerem ma być mikroczip, wielkości ziarnka ryżu, który nawet bez wiedzy „klienta”, może mu być zaaplikowany za pomocą specjalnej broni z lunetką i na odległość. Klient poczuje jedynie ukąszenie jakby komara czy bąka i już po sprawie. Mikroczip taki znajdzie się niepostrzeżenie pod skórą ręki lub czoła – jako końcówka tej niewidzialnej nici, łączącej go z BESTIĄ.!!!

62

Kto chce znać szczegóły, może sobie zaprenumerować Biuletyn „MICHAEL”.

Przechodząc do stosunku naszej Ekonomii względem ekonomii Unii Europejskiej – mając na uwadze finanse – informuję, że zasady finansowe Unii Europejskiej nie różnią się od zasad uprawianej przez oligarchię finansową świata, czyli lichwiarskiej polityki globalnego oszustwa.

Cały czas ta sama sitwa dla niepoznaki wmawia naiwnym, zajączkom/kibicom, że wiedza, jaką dysponują przeciwnicy obecnego lichwiarskiego systemu jest jakąś, wyssaną z palca „Spiskową teorią dziejów”. Tymczasem bez specjalnego szkiełka widać, że poczynania tej zbójeckiej, lichwiarskiej sitwy, nie są wcale teorią, tylko (spiskowa praktyka dziejów) potwierdzona przez historię, bezczelną praktyką, dążącą do absolutnego zapanowania nad światem, nie liczącą się z jakimikolwiek zasadami sprawiedliwości i uczciwości.!!!

To bez rozgłosu zainstalowanie brukselskiej „BESTII” oraz coroczne spotykanie się „Bilerbergsów” (tajna, światowa Rada Ministrów) jest potwierdzeniem na istnienie, wcale nie wyssanej z palca, podstępnej, tajnej władzy, której istnienia wielu może, ale nie chce się nawet domyślać.

Podsumowując różnice, pomiędzy EKONOMIĄ bez lichwy i podatków, a „ekonomią”,
czyli jej finansowymi zasadami, należy objaśnić wszem i wobec, że „ekonomia” Unii Euro-pejs-kiej, oparta jest na lichwie, jako fundamencie globalnego oszustwa, czyli wykorzystaniem prawa stanowionego, które jest ZŁAMANIEM  PRAW CZŁOWIEKA w ogóle, a złamaniem Bożych przykazań, czyli złamaniem przykazania „NIE KRADNIJ” w szczególności. Z powyżej przedstawionego powodu, „ekonomia” Europejska jest sprzeczna z EKONOMIĄ bez lichwy i podatków, która szanuje Boże prawo i z szacunkiem odnosi
się do niedoścignionych rozwiązań, jakie podpowiada nam przyroda. Nie chcę tu podkreślać, że MY jako Ruch Społeczny jesteśmy wrogami Unii Europejskiej, wręcz przeciwnie, ale dzisiejsze fundamenty, na których się ona opiera, DYSKWALIFIKUJĄ jej rozwiązania, bo są one antyludzkie, czyli z piekła-rodem. Dlatego też pozwalam sobie zaprojektować zasady, jakie mogą być zaakceptowane, także przez Unię Europejską, które mogą być zainstalowane w Polsce, przez nasze Pospolite Ruszenie w Organizacji, jeśli będzie taka WOLA NARODU – SUWERENA, który dziś suwerenem NIE JEST.!!!

63

ZASADY – rozwiązań finansowych zdaniem Ruchu Społecznego, pod nazwą
 Pospolite Ruszenie w Organizacji

Pierwsza fundamentalna ZASADA, to zrezygnowanie ze stosowania lichwy we wszelkich obrotach finansowych.
Druga zasada, to zrezygnowanie z tworzenia pieniędzy przez banki na rzecz jedynej narodowej instytucji, którą powinna być Centralna Komisja Finansowa.

W pełni zdaję sobie sprawę, że dobrowolnie, ani z powodów ogólnoludzkich, sprawiedliwości, która jest na ustach „globalistów”, ani też z powodów „walki o prawa człowieka”, głoszonych obłudnie przez partyjnych oszustów i sługusów oligarchii finansowej, NIGDY te unijne władze tych powyższych dwóch zasad, głównie z powodów doktrynalnych, służących wyłącznie tajnej światowej władzy nad kreacją pieniądza, okradającej cały świat - NIE ZAAKCEPTUJĄ.!!!

Wobec powyższego MY, jako Ruch Społeczny, nie mamy innego wyjścia, tylko prowadzić powszechną edukację, dla źle poinformowanych Kowalskich, przez partyjnych oszustów i podporządkowane lichwiarzom kosmopolityczne media, by wreszcie KOWALSCY przejrzeli na oczy i coś z tym oszustwem zrobili.

Dlatego też przedstawię niżej rozwiązania, dotyczące sfery finansów, także dla NOWEJ Unii Europejskiej, które to rozwiązania, będą podporządkowane społecznej polityce rynkowej, rozumianej pod nazwą Wspólnota Finansowa, bez oszustwa i innych zgniłych machinacji, podporządkowanych woli „diabła”, lichwiarskich rozwiązań.

Rozwiązania w obrotach finansowych
w sektorach gospodarczo-społecznych państwa
Rozwiązania w obrotach finansowych w sektorach gospod

Mocą wyobraźni czytelnika – tego PODRĘCZNIKA – dla oficerów i podoficerów naszego Ruchu Społecznego, przedstawiam zasady, jakie powinny być respektowane w nowym ustroju – bez lichwy i podatków.

64

ZASADA 1:

Tworzeniem pieniędzy dla całej gospodarki państwa, ma się zajmować w imieniu SUWERENA, Centralna Komisja Finansowa, jedyny emitent i twórca całego narodowego pieniądza, w miejsce dzisiejszych twórców pieniądza, czyli bankierów.

ZASADA 2:

Centralny Bank Polski będzie jedynie „skarbonką” pieniędzy i pożyczek, udzielanych
podmiotom rynkowym i rządowi państwa przez CBF.

ZASADA 3:

Obce banki na terenie naszego kraju mogą być dopuszczone do obrotów pieniężnych
wyłącznie dla pieniędzy swych macierzystych krajów. Wszelką wymianę walut obcych na walutę krajową może prowadzić jedynie CBP.

ZASADA 4:

Zakazuje się działalności Giełdy Papierów (bez)Wartościowych.

Stosując powyższe zasady, jedynymi giełdami, mają być, są giełdy towarowe, bo towar jest prawdziwym pieniądzem a nie papierek, czy zapis liczbowy na koncie . Zatem papierek lub liczba jest tylko cieniem towaru i w świetle doktryny Douglasa, cień ten powstaje w momencie dostarczenia towaru na rynek i znika z rynku, wraz ze sprzedażą towaru klientowi.

Jest to generalna zasada ruchu pieniądza na rynku.!!!

Zatem wielkość Dywidendy Narodowej jest w prostej linii uzupełnieniem pieniędzy na rynku pochodzących z innych źródeł, między innymi wypłat za pracę, udzielanych pożyczek, wypłat emerytur i itd.

W wyniku otrzymamy bilans = ZERO, kiedy towary znikną z rynku.

Jak już wyżej podałem, całość finansów (krwi gospodarki) pochodzi z jednego źródła (CKF). Jest to jedyne źródło finansowania, którego zasady nie mogą być zakłócane przez inne źródła, czyli obce, zewnętrzne, ponad-narodowe i inne w tym niezidentyfikowane.
Jest to fundamentalna zasada, która w interesie NARODU NIE  MOŻE BYĆ ZŁAMANA.!

Zatem Konstytucja i WOLA NARODU – SUWERENA musi stać na straży tej suwerenności,
bo nikt nam tej suwerenności nie zagwarantuje, zwłaszcza jakieś międzynarodowe
korporacje, które dziś okazują się być oszustami.!!!

W związku z powyższym w godzinie ZERO, musi nastąpić zmiana podmiotu, który będzie miał prawo do monopolu na kreację pieniądza w interesie SUWERENA, czyli Narodu Polskiego, która to zmiana ma polegać na tym, że monopol na tworzenie pieniądza przez dzisiejszą oligarchię finansową,

65

zostanie zastąpiony monopolem kreacji pieniądza przez PAŃSTWO, a konkretnie przez Centralną Komisję Finansową, działającą w imieniu SUWERENA i kontrolowaną,
przez stosowną pod względem kwalifikacji Komisję Sejmową.

Zmiana ta może być porównywana do zmiany kierunku jazdy samochodów, czyli system lewostronny (angielski) zmienimy na prawostronny czyli Polski. Uprawianie obydwu systemów na tej samej drodze, skończyłoby się natychmiastową katastrofą.!!!

W zasadzie, oprócz zmiany w tworzeniu pieniędzy, które dziś tworzy system bankowy, a ma tworzyć CKF, nic wielkiego w obrotach produkcja – konsumpcja się nie wydarzy. Producenci uwolnią się od żerowania bankierów na ich produktach, bo pożyczki będzie im udzielało bez procentów Centralne Biuro Finansowe. Fiskus przestanie istnieć, ale pozostanie obowiązek informowania CBF o produktach, które dostarczają na rynek, oraz o wypłatach za pracę pracobiorców.
Jest to czysto księgowa operacja, którą dziś muszą dzielić się z fiskusem.
Producenci będą mogli obniżyć ceny, by produkty znalazły łatwiejszą drogę do klienta.

A jak ma wyglądać międzynarodowy obrót towarami?

Z uwagi na to, że w Skarbie Państwa zostanie utworzony Narodowy Rachunek Finansowy, Skarb Państwa stanie się faktycznie jedną Centralną Księgowością, której głównym księgowym będzie CKF. (Centralna Komisja Finansowa).

Skoro tak, to w tej centralnej księgowości, będą miały swe odbicie wszelkie ruchy pieniądza i kredytów w skali państwowej. Wszystkie podmioty na rynku muszą z mocy prawa się na rynku tym rejestrować i rejestrować swe ruchy finansowo – towarowo - usługowe. Jest to zasada, jaka obowiązuje w zwyczajnym przedsiębiorstwie, bez względu, czy jest ono prywatne, państwowe, czy mieszane. Ta rejestracja finansowa wszelkich przepływów finansowo – towarowo – usługowych, jest konieczna po pierwsze po to, by NBF mogło obliczyć wysokość dywidendy. Po drugie, zasada ta spowoduje, że ruchy pod stołem (dziś jest to przyczyna korupcji), będą nieopłacalne, jako karalne oraz nieopłacalne z powodu, że wtedy CBF nie wytworzy odpowiedniej do potrzeb ilości pieniądza, a więc towary wyprodukowane, nie znajdą nabywców z powodu braku pieniądza na rynku.

66

Po trzecie, dzisiejsza lichwiarska NOC zamieni się w jutrzejszy słoneczny dzień, którego nieustannie świecące słońce doktryny Douglasa, oświetli rynek, a złoczyńcy nie lubią światła, bo wtedy ich sprawki z podszeptów lucyfera nie będą możliwe do ukrycia. Jest to oczywiście przenośnia, którą zapewne niejednego niedowiarka rozbawię, ale coś w tym jednak jest.

Przechodząc do obrotów międzynarodowych objaśniam je następująco.

Generalną zasadą w wymianie między narodami, MA  OBOWIĄZYWAĆ wymiana barterowa. Wszelkie „transfery” dużych sum pieniędzy nie będą możliwe.

W szczególny sposób należy podejść do spraw turystyki. A więc obcy turysta, będzie mógł wymienić w naszym (tym razem w polskim CBP) banku dowolną ilość gotówki, przywiezionej z sobą na własne potrzeby, po kursie jaki ustali CKF. Podobnie nasz turysta będzie mógł
wymienić nasz pieniądz na pieniądz miejscowy kraju, do którego przybył.
Jest to podstawowa zasada dobrego i uczciwego współżycia.
Zasada ta może być zakłócona partykularnymi interesami władz w obcych krajach, z którą się liczymy i nie będziemy na takie „numery” obojętni.

Zgodnie z zasadą wymiany towarowej – barterowej, Skarb Państwa będzie rejestrował tą wymianę a firmy handlowe będą się musiały z tym faktem liczyć i by prowadzić zdrową politykę handlową, muszą się konsultować i uzgadniać potrzeby rynku, monitorowane przez Skarb Państwa. Samowolka będzie karana.
Za waluty przywiezione przez turystów, będzie można kupić dowolne towary, potrzebne społeczeństwu, których asortyment ma wynikać z potrzeb rynku, według Instytutu Badań Rynkowych, który powinien powstać w NOWYM USTROJU.

Podobnie rzecz ma się mieć z naszą walutą, wywiezioną poza nasze granice.

Osobne zagadnienie, to plastikowe karty płatnicze.

Tu ludzie jeszcze nie zdają sobie w pełni sprawy z ich walorów, czyli możliwości, jakie się kryją w pamięci operacyjnej tych kart. Generalnie i w największym skrócie można stwierdzić, że taka karta „czipowa” jest takim sobie osobistym małym bankiem dla posiadacza takiej
karty (prywatny - mini bank).

Jak to wygląda w obrocie krajowym, prawie wszyscy wiedzą.

Nieco inaczej sprawy wyglądają w obrocie międzynarodowym.

67

Znów rozpatrując „turystę” i jego problemy płatnicze, kiedy turysta jedzie za granicę swego kraju, oczywiście z kartą płatniczą swego kraju, należy podać: że może się nią posługiwać podobnie jak u siebie. Różnica polega na tym, że np.:
Niemiec, gdy skorzysta w Polsce ze swej karty płatniczej, to transakcja ta jest rejestrowana w naszej centralnej księgowości, a „EURO” automatycznie przeliczane na nasze ZŁOTE i wypłacane klientowi naszego CBP.

Podobnie rzecz się powinna mieć, kiedy nasz turysta udaje się do Niemiec (należy
tu uwzględnić to, czy w Niemczech obowiązuje taki sam system, jaki mam nadzieję
zostanie zainstalowany u nas), to w ten sam sposób złoty jest przeliczany na EURO i wypłacane mu są EURO.

Skoro w obu wypadkach krajowe pieniądze są przeniesione za granicę, to kraje macierzyste w odwrotnym kierunku mogą zakupić towary u sąsiada i sprowadzić do swego kraju i w ten sposób zasilić rynek, kasując zadłużenie pomiędzy sąsiadami.
Jest to najbardziej sprawiedliwa forma wymiany towarowo - pieniężnej.
Oczywistym jest, że towary mogą być płacone gotówką przewiezioną przez turystów lub niwelacją długu za pomocą tzw. przelewów bezgotówkowych, polegających na wzajemnym uznawaniu obrotów i międzynarodowym zaufaniu do CBF i odpowiednika w Niemczech.

Takie „przelewy” jakie dziś praktykują lichwiarze (bankierzy) nie są możliwe do realizowania pomiędzy (klientami), ekonomią bez lichwy i podatków, a
obecnie praktykowanym złodziejskim systemem.
Nie mniej jednak należy znaleźć sposoby, byśmy się wzajemnie nie zagryźli, póki nie wypracujemy rzetelnych i uczciwych sposobów rozliczeń finansowych, na arenie międzynarodowej. Zasadą musi być rozliczenie „barterowe” w określonym i uzgodnionym obustronnie (pomiędzy CBF i odpowiednikiem za granicą) czasie. Myślę, że jest to całkiem
możliwe.

Osobną sprawą jest przyjęcie wspólnej międzynarodowej waluty.

Sprawa ta budzi największe emocje i kontrowersje.
W obecnym lichwiarskim systemie, który nie jest do zaakceptowania przez uczciwe i Bogobojne narody, nie może być mowy (w tym lichwiarskim systemie)  jakiejkolwiek zgodzie na wspólnotę walutową. Inaczej rzecz może się mieć, jeśli społeczności innych państw skorzystają z rozwiązań, jakie przedstawia doktryna Douglasa, czyli EKONOMIA BEZ LICHWY I PODATKÓW .!!! Decyduje tu PARYTET CHLEBA.

68

Plan dojścia do celu w największym skrócie i moim zdaniem przedstawia się następująco: Sprawa głównie dotyczy poziomu cen towarów i usług.

Podstawową fundamentalną zasadą, powinna być zasada wartości chleba.!!!

Co oznacza wartość chleba?

Oznacza to, że jeden kilogram chleba (np. 1 zł.) w Polsce, kosztuje za granicą tyle samo, choć jest to wyrażone w innej walucie.
W tym wypadku nie ma znaczenia nazwa waluty, tylko cyfra, czyli liczba, wyrażające cenę towaru. Ponadto, gdy rozpatrzymy ceny pod względem tylko ich liczbowej wartości i różnice nie będą większe niż 5% w porównywanych krajach, to można by przystąpić do ułożenia sobie wspólnej waluty, być może bez nazwy, bo nazwa nie będzie nam do niczego potrzebna. Chyba, że wyłącznie z sentymentalnych walorów. Taki sposób, byłby prawdopodobnie do zaakceptowania przez wspólnotę międzynarodową, jeśli zasadą będzie, że tworzeniem pieniędzy musi zajmować się wyłącznie narodowy i jedyny dla danego narodu podmiot.!!

Oczywistym jest moim zdaniem, że władza nad tworzeniem pieniądza NIE MOŻE BYĆ powierzona żadnej międzynarodowej instytucji, bo byłaby to KATASTROFA dla cywilizacji ludzkiej w skali świata.!!! Po prostu nieobliczalna klęska cywilizacyjna.!!!

Nie wydaje mi się, by jakiś naród miał by interes w tym, by się poddać pod jak myślę, nieobliczalną i anonimową NIEWOLĘ takiej absolutnej władzy?

Zapewne powyższe moje propozycje nie są do zaakceptowania przez lichwiarzy i ich „giermków”, czyli partyjnych oszustów.
Pozostaje zatem otwarte pytanie dla wszystkich: Jak długo jeszcze taka garstka lichwiarzy,
będzie pomiatała milionami, głodnych, zmanipulowanych i przez to nie zdających sobie
sprawy ze swego położenia mas ludzkich???

Jak długo jeszcze lichwiarze będą mieli monopol na okradanie całych narodów i utrzymywali świadomość narodów w powijakach, za pomocą kłamstwa, notorycznie i z uporem maniaka, serwowanego im codziennie w kosmopolitycznych mediach???

W tej sytuacji, liczenie na to, że zło wycofa się pod naporem protestów, pisania petycji oraz innych oddolnych działań jest naiwnym i bezsensownym działaniem ze strony zajączków, czyli kibiców, czyli stojących w bezruchu, jakby sparaliżowanych, niemych i głuchych przysłowiowych Kowalskich.

69

PODSUMOWANIE KOŃCOWE

Szanowni Państwo.!!!

Nie mam słów na to, by Wam przekazać ogrom bezczelnego kłamstwa, jakie serwują
Państwu codziennie media, w których przelewa się puste w próżne, bo nie można tego inaczej nazwać. Moje opracowanie, zawierające się w tekście o szwindlu wszech czasów jest tego dowodem. Punktem wyjścia jest powszechna edukacja NARODU. Pierwszym elementem tej edukacji jest Biuletyn Nr. 6 oraz „mapa drogowa” z dodatkami, które to elementy otrzymują żołnierze naszego Pospolitego Ruszenia w Organizacji.

Trzecim elementem jest ten pisany przez mnie PODRĘCNIK o EKONOMII bez lichwy i podatków. Przeznaczony jest on głównie dla oficerów i podoficerów naszego Ruchu Społecznego i nie tylko, ale i też bez wyjątków dla wszystkich, którzy się do mnie zwrócą. Jest to mój DAR dla umęczonego i bezprzykładnie zmanipulowanego NARODU POLSKIEGO. Jedynym warunkiem dla otrzymania tego daru jest wstąpienie w szeregi naszego Ruchu Społecznego, zwanego Pospolitym Ruszeniem w Organizacji. Szczegóły są
zapisane w „mapie drogowej”, także zwykła prośba, przesłana na mój adrese-mail: husarz33@wp.pl

Objaśnienia.

Dla zobrazowania dzisiejszej rzeczywistości, należy się cofnąć w przeszłość i wspomnieć to, co objaśnił nam Mikołaj Rej w słynnej rozprawie, pomiędzy Panem, Wójtem, a Plebanem. Znamienny jest tu morał, wynikający z końcowej części tej rozprawy, który brzmi, cytuję:

„Ksiądz Pana wini, Pan Księdza, a nam wszystkim zewsząd nędza.”

Czy od czasów M. Reja coś się zmieniło? TAK.! Zmieniło się na gorsze.

Objaśniam więc, co takiego się zmieniło.

Za czasów M. Reja Pan zbierał od poddanych chłopów dziesięcinę. Pleban podobnie, też dziesięcinę, to razem piątą część jego (chłopa) produkcji rolnej, oczywiście tej, którą chłop wyprodukował na swoim, o ile coś posiadał. Zarówno Pan, jak i Pleban pod przymusem ganiali chłopa do pracy na ich włościach. Powyższe wynika z historii i czasów M. Reja.

70

Dziś panem jest lichwiarz, uczenie nazywany „bankierem”.
Plebanem jest wiadomo kto, czego nie będę objaśniał.
Wójtem zaś są partyjni oszuści, czyli kleszcze w rękach „kowala”, pana-lichwiarza. To w zasadzie nie zmieniło się do dziś. Zmiany tych postaci dotyczą tylko szczegółów.

Mamy też podobieństwa w dziesięcinie.

Lichwiarze, a nawet dzisiejsi „wykształciuchy” uważają, że lichwa poniżej 10 % nie jest lichwą, bo lombardowe oprocentowanie jest poniżej 10 % - ustalane przez tzw. NBP. Lichwiarze dokładają swoje 10 % co także „nie jest lichwą”. Razem mamy 20 %, co także nie jest lichwą, jaką pod przymusem pobierają lichwiarze od swych klientów, którzy
otrzymują pożyczki. A co robią partyjni oszuści (Wójtowie)? Także pod przymusem pobierają podatki od wszystkiego, czyli od czego tylko przyjdzie im do głowy.
Jest to odpowiednik przymusowej pracy u Pana, czyli pańszczyzna.
Dla informacji podaję, że także pańszczyzną jest lichwa, płacona przez wszystkich, a która jest ukryta w podatkach, z których rząd płaci odsetki w obligacjach.!!! Dokładając pozostałe podatki, czyli (po)datki, (po)datki, (po)datki itd. itd. mamy rzeczywistość, gdzie lwią część obciążeń wisi na przysłowiowym „chłopie”, czyli zajączku/kibicu, który zmanipulowany przez „media” nawet nie odczuwa tego, że w pocie czoła na to wszystko pracuje. Całe szczęście, że dziś Pleban nie zagania chłopa, by pracował na „jego” polu.
Dziś Pleban sprytnie wpadł na lepszy pomysł, bo wędruje z tacą, niby nie jest to przymus,
ale jaki afront zrobiłby chłop, gdyby nie dał na tacę???

Konsekwencje, nie są dla „chłopa” zbyt opłacalne, jeśli taki afront zrobi.! Zaś dyskusja z Plebanem na takie tematy, obraca się przeciwko zmanipulowanemu „chłopu”, co widać na każdym kroku, a moje wielokrotne próby, by zainteresować Plebana sferą materialną „owieczek Pana Boga”, spełzły na niczym. Materialną sferą Pleban się nie zajmuje, choć sam Chrystus za swego życia, dał MU (Plebanowi)  rzykład, kiedy wyrzucił handlarzy i zbójców-lichwiarzy ze swej jerozolimskiej świątyni.

Wiadomo, że życie ludzkie składa się z dwóch sfer, czyli: ze sfery duchowej i materialnej.

Sferę duchową Pleban rozwinął wspaniale, natomiast jakby zapomniał o sferze materialnej, o której przypomina sobie na chwilę, kiedy wypada mu iść z tacą.

71

Te obydwie sfery życia człowieka, to jakby dwa skrzydła tego samego ptaka, który pofrunie tylko wtedy, kiedy oba są sprawne.  Ja nigdy jeszcze nie widziałem ptaka, który by fruwał o jednym skrzydle, co wynika z przyrody.

Dlatego też nie wydaje mi się, by „pasterze” zdawali sobie z tego sprawę.

Przykre jest to, że Pan, Wójt i Pleban tak mocno, być może tylko z ignorancji, poniżają i eksploatują chłopa, który wszystkich żywi, bo wytwarza „CHLEB” w ogólnym sensie, czyli dobra materialne, a który jest solą tej ziemi (obłudnie używany zwrot – sól tej ziemi?) i tak bezczelnie w ordynarny sposób jest wykorzystywany, uznawany przez „władców” tej ziemi za motłoch i inne jeszcze obelżywe epitety, które w ustach – zwłaszcza partyjnych oszustów – brzmią jak chichot diabła.!!!

W tej sytuacji dziw mnie bierze, że chłop, nazywany przeze mnie bez obrazy „zajączkiem/kibicem” tak nad wyraz spokojnie, godzi się z tym traktowaniem GO przez „władców” tej ziemi? Z drugiej jednak strony wcale się NIE DZIWIĘ „kibicom” z powodu takiej
ICH postawy, bo skąd niby mają się dowiedzieć o EKONOMII bez lichwy i podatków, jeśli temat ten jest tematem TABU, ukrywanym i przemilczanym przez „media”, będące na pasku złoczyńców, finansowane przez złoczyńców, którzy do pomocy pod przymusem zaciągnęli sobie partyjnych oszustów i którym (tym partyjnym oszustom) naiwnie się wydaje, że rządzą??? No cóż, ciemnota ma różne oblicza.!!! Naiwna wiara w swą „misję” (?) na ustach
partyjnych oszustów i to na ślepo, tryumfuje.!!!

Dlatego też nasz Ruch Społeczny nie liczy na nikogo, tylko na siebie. Nie kontaktujemy się już z „mediami”. Nie udzielamy żadnych wywiadów medialnym oszustom, bo mogli by nam tylko zaszkodzić. Jesteśmy jednak otwarci na każdego, wyłącznie na osoby a nie podmioty polityczne. NA każdego, kogo stać na to, by porzucić mentalność „Szawła” i stać się jego
przeciwieństwem, czyli „Pawłem”.

Dla „Pawłów”, mamy ofertę, zapisaną w „mapie drogowej”, a także w innych publikacjach, włącznie z tym, pisanym przeze mnie podręcznikiem do instalowania nowego ustroju, opartego o EKONOMIĘ bez lichwy i podatków – WSPÓLNOTĘ FINANSOWĄ.

72

Po naszej (Pospolitego Ruszenia w Organizacji) stronie jest BÓG i jego prawo, w którym zawarta jest bez-przymiotnikowa JEGO, BOŻA sprawiedliwość.! A co jest po stronie lichwiarzy i ich „giermków”, czyli „trzymających władzę”, a także opozycji, która trzyma spółkę z rządzącymi oszustami???

Odpowiadam.
Po stronie „giermków” jest ZDRADA narodowych interesów, złamaniem praw człowieka z prawem do życia w szczególności.!!!

Czy ci partyjni oszuści nie wiedzą, że są kleszczami w rękach kowala-lichwiarza???
Czy nie wiedzą o tym, że poprzez zapis w tzw. „knotstytucji” (Art. 227) z dnia 2 kwietnia 1997 r. łamią przykazanie NIE KRADNIJ???

Nie wiedzą o tym, że podatki też są okradaniem narodu z najlepszych jego soków???
Nie wiedzą o tym, że upuszczanie krwi „pacjentowi”, tej życiodajnej krwi, której nieustannie temu „pacjentowi” brakuje jest złamaniem porządku prawnego w odniesieniu do prawa Bożego???

Nie wierzę by tego nie wiedzieli, ale widzą tyko swój własny interes.!!!
Myślę, że ten ich własny interes jest przyczyną braku oleju w ich głowach.

Wobec powyższego stwierdzam, że trzeba być wyjątkowym draniem, albo patentowanym
durniem, czyli głąbem, by temu umęczonemu i z  natury niewinnemu narodowi wycinać taki „NUMER”!

ZDRADA = anulowanie norm moralnych (Konfederacja Barska).!!!

Nam, czyli Pospolitemu Ruszeniu w Organizacji, nie chodzi o to, by rozliczyć, ukarać, czyli dokonać zemsty na złoczyńcach, tylko zmienić system, z obecnego, który podporządkowali sobie okupanci-lichwiarze, na system sprawiedliwości bez lichwy i podatków, by podporządkować GO sobie – SUWERENOWI.!!! Pomawianie nas o zbójeckie zamiary jest
fałszywym i bezczelnym pomówieniem, że chcemy dokonać zamachu na „legalnych” władzach. Oszust nigdy nie będzie nosił znamion legalnej władzy, nawet wtedy, kiedy ten „zamach” byłby zwyczajną grą demokratyczną, dziś praktykowaną fałszywie przez złoczyńców.
Te manipulacje koniunkturalistów d***kratów nad ordynacjami wyborczymi i cudami nad urną, są tego wybitnym i parszywym tego oszustwa dowodem.!!! Spodziewamy się, że w sytuacji zagrożenia, w obliczu utraty „władzy” przez partyjnych oszustów, oszuści ci, zwłaszcza lichwiarze, są w stanie posunąć się do nieobliczalnych czynów, na które my musimy być
przygotowani, bo walka ta będzie śmiertelną walką o życie NARODU i Państwa jako całości.

73

Walka ta, będzie o „BYĆ, ALBO NIE BYĆ” dla całego umęczonego lichwą narodu.

Dlatego też jako oddolny Ruch Społeczny nie mamy innego wyjścia, nie mamy gdzie się
cofnąć, więc MUSIMY iść do przodu, co właśnie czynimy i zapraszamy odważną i uczciwą część NARODU Polskiego, by chciała wziąć w tej walce UDZIAŁ.! Pospolite Ruszenie w Organizacji ma pełny, zapięty na ostatni guzik - PLAN.

Od SUWERNA w swej masie zależy, czy w tej walce weźmie udział.?

BENEFICJENTAMI po godzinie ZERO będą wszyscy.!!!

Rozwijając powyższe stwierdzenie informuję, że oprócz umęczonego lichwą narodu, beneficjentami będą: lichwiarze, partyjni oszuści, niedoinformowane - czyli zmanipulowane zajączki/kibice. Po prostu WSZYSCY.!!! Także „pasterze” KK, siostry zakonne, zakonnicy, którzy dziś z trudem kombinują by się wyżywić.

Najważniejszą zaletą nowego ustroju jest to, że nikt nie zostanie bez opieki.!

Zasadą w walce z tymi zbójami jest to, by wyprowadzić nokałtujące uderzenie, które w nomenklaturze bokserskiej nazywa się „uderzeniem na punkt” By takie uderzenie wyprowadzić, musimy zgodzić się co do ZASADY, określanej przez C.H. Douglasa „zasady jednomyślności”, a MY w Pospolitym Ruszeniu w Organizacji, taką właśnie zasadę jako normę przyjęliśmy.!!! By Wspólnotę Finansową zainstalować.!!!

„Dawid” w walce z „Goliatem”, to właśnie wykorzystał.
Myślę, że i nasz przewidywany skutek, w walce z lichwą, tylko z lichwą, będzie taki sam.!!!

Realnie możemy się jako NARÓD, obronić Naród Polski przed całym zbójeckim światem
jeśli w imię jednomyślności masowo się zjednoczymy, to wygramy NA PEWNO.!!!
A jeśli nam, całemu narodowi ducha i patriotyzmu nie starczy, to „Niech się dzieje wola NIEBA” i ratuj się kto może.!!! Myślę, że nawet modlitwa nam nie pomoże. Doświadczyłem na sobie, że Bóg mi pomaga jeśli sam jestem w zgodzie z JEGO prawem.!!!

Jeszcze dwa lata temu, nawet bym nie przypuszczał, że to, co przez te dwa lata + dalej
w postaci tekstów, a teraz w pracy nad tym podręcznikiem, będzie możliwe. Dziś wiem, że obrałem dobry, choć arcytrudny i bardzo niebezpieczny dla mego życia, kierunek - pracy mego życia podjąłem.

74

Dzisiejszy obraz, kiedy lichwiarze i partyjni oszuści przymusowo łupią nas lichwą i podatkami, bo mogą, dlatego, że naiwnie naród dał im władzę, może JEGO los być (biednego, ale odważnego i jeśli podejmie jedyną słuszną decyzję we własnym niezbywalnym interesie), wolą tego samego narodu i w ten sam sposób odwrócony, czyli władza finansowa przez NARÓD odzyskana, czyli odebrany tym lichwiarzom monopol na kreację pieniądza, a potem pilnowana, by znów złoczyńcy nie przyprawili jej przysłowiowym „dziegciem” – TAK NAM DOPOMÓŻ BÓG.!!!

Nie widać końca, by przerwać to okradanie narodu. Każdego dnia i nocy, ludzie protestują, oburzają się na władze za podatki, podwyżki cen, kłopoty z leczeniem itd. itd. widząc jak fiskus wyciąga łapę po ich pieniądze, których zajączkom/kibicom na wszystko brakuje. Nie widzę wokół siebie nikogo, kto by nie wyciągał ręki po pieniądze.

Także i MY jako Pospolite Ruszenie w Organizacji wyciągamy rękę, dokładnie tak jak wszyscy (pieniądze są konieczne do życia, tak jak woda i powietrze) i też do najbiedniejszych, bo od oszustów niczego dobrego nie możemy się spodziewać.

Jesteśmy postrzegani nawet gorzej niż oszuści. Nie jeden „kibic” już mi wygarnął, że niby ja
jestem kolejnym oszustem, który chce się wzbogacić na naiwnych. Stąd nasz Ruch Do Przodu jest taki powolny. Ludzie nie widzą różnicy, pomiędzy nami a prawdziwymi oszustami. Różnica jednak jest i to zasadnicza.

Oszuści w obecnym systemie, opartym na lichwiarskiej „ekonomii” nie przewidują końca
dla tego ich oszustwa.!!! Natomiast MY taki koniec tego oszustwa, zwłaszcza lichwiarskiego, przewidujemy po godzinie ZERO.!!! Co to oznacza? Oznacza to, że po godzinie ZERO skończy się oszustwo, bo WYSCHNIE lichwiarzom źródełko, z którego czerpią dziś bez opamiętania.

Tryśnie natomiast i to samo źródełko  UWERENOWI, czyli Narodowi Polskiemu. Po godzinie ZERO Narodowa Komisja Finansowa przejmie od lichwiarzy kontrolę nad kreacją pieniądza na wszelkie potrzeby NARODU. A CBP, tym razem prawdziwy Centralny Bank Polski, będzie jedynie skarbonką na pieniądze i depozyty, udzielane przez CBF.
Mówiąc ściśle – po godzinie ZERO, każdy otrzyma co-miesięczną Dywidendę Narodową.

75

Wracając do aspektu oskarżania o oszustwo, zwłaszcza mnie, rzecznika naszego Ruchu Społecznego i różnic mego postępowania wobec postępowania dzisiejszych złoczyńców informuję, że składka narodowa (10 zł dla żołnierza, 100 zł dla podoficera stopnia gminnego, 200 zł oraz 300 zł dla oficera stopnia wojewódzkiego i kandydata na parlamentarzystę) jest jednorazową składką dla całego procesu instalowania systemu sprawiedliwości w oparciu o Ekonomię bez lichwy i podatków.

Po drugie jest pomyślana głównie po to, byśmy jako „wojsko” mogli się policzyć, sfinansować szkolenie żołnierzy i oficerów, którzy dziś nie są jeszcze przygotowani do
instalowania systemu sprawiedliwości, bo nigdzie Ekonomia Wspólnoty Finansowej nie
jest wykładana, a do zainstalowania nowego ustroju muszą posiadać wiedzę, zupełnie przeciwną do tej, jaką posiadają dzisiejsi „ekonomiści”, czyli wykształciuchy.!!!

Podręcznikiem do szkolenia oficerów (przyszłych ustawodawców) jest właśnie pisany przeze mnie ten podręcznik, wzbogacony o zupełnie nowe projekty aktów prawnych, które są załącznikami, opartymi o zasadę JEDNOMYŚLNOŚCI, przyjętą jako podstawową zasadę w naszym, budowanym oddolnie Ruchu Społecznym.

Wynika z powyższego, że nie mogę być posądzony o oszustwo, bo po godzinie ZERO, poddam się kontroli przez nową instytucję, czyli Centralną Komisję Finansową, którą zapoznam z bilansem wpływów i wydatków, które rejestruję. Po drugie pieniądze, które
otrzymuję, natychmiast inwestuję w edukację społeczeństwa, bo żaden oszust tego nie robi a koszty musi ponieść – za przeproszeniem - sam naród.

Ja nie mam takich pieniędzy, by sfinansować to fundamentalne dla życia NARODU przedsięwzięcie, a Naród jeśli chce być wolny od lichwy i podatków, to musi – powtarzam – MUSI to sam sobie sfinansować, bo nikt inny, zwłaszcza lichwiarze i ich „giermki”, czyli partyjni oszuści tego nigdy nie zrobią. Ja jestem jedynie wynajęty na służbę temu narodowi, bo na taką służbę z własnej i nie przymuszonej woli się zgodziłem, choć zdaję sobie sprawę z ogromnego zagrożenia mego życia ze strony „nieznanych sprawców”, którzy nie śpią.

76

W świetle powyższego mego stwierdzenia, oskarżanie mnie o oszustwo jest zwyczajnym pomówieniem i ignorancją wobec obecnie praktykowanej bezprzykładnej, kłamliwej, lichwiarskiej rzeczywistości, prezentowanej w „mediach”, przez zbójców, czyli sługusów oligarchii finansowej.

Ewentualne szykany wobec mnie z powodu tego, że partyjni oszuści, czy lichwiarze, mogą się czuć zagrożeni, będzie kolejnym łamaniem praw człowieka, z łamaniem prawa do wolności i wolności wypowiedzi, co stoi w sprzeczności, nawet z „obowiązującym” obecnie knotem legislacyjnym z 2 kwietnia 1997, który w Art. 14, który brzmi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.”

Bez wiedzy o nowej ekonomii nie może być mowy o instalowaniu nowego ustroju. Jako ciekawostkę, z którą muszę się z PAŃSTWEM podzielić jest to, że podstawową wiedzę o nowej ekonomii, uczeń piątej klasy Szkoły Podstawowej jest w stanie pojąc po trwającym pół godziny wykładzie.

Natomiast „wykształciuch”, nie jest w stanie pojąć zasad „nowej” ekonomii, nawet wtedy, kiedy taki wykład miał by trwać przez 10 lat.!!!

Jest to fenomen dydaktyczny ekonomii bez lichwy i podatków, dla której zasadniczą wiedzą jest posiadanie przez naszego ekonomistę, umiejętności dodawania i odejmowania, rzadziej mnożenia i dzielenia, a o procentach „nowa” ekonomia już zapomniała, choć jeszcze nigdzie na świecie w pełni nie została zastosowana.

W skrócie: suma towarów i usług, kojarzona jest z sumą wypłat za pracę i usługi, a różnica, dzielona jest przez ilość dywidendo-biorców, co w wyniku otrzymamy wysokość Narodowej Dywidendy. Wtedy też bilans podaż/popyt = ZERO.

Wtedy też nie będzie istniał dług publiczny, ani inflacja, ani też deflacja, a zmora dzisiejszego braku pieniądza na wszystko, stanie się przeszłością.!!! Pracownicy samorządowi, wyłączając tych, których ująłem wyżej w wykazie, płaconych bezpośrednio ze Skarbu Państwa, będą opłacani przez usługo-biorców, którymi będą obywatele. Podobnie pracownicy Banków, będą opłacani z świadczonych przez nich usług, według cennika ustalonego przez parlament.

77

Bankierzy po godzinie ZERO nie będą już więcej mogli tworzyć pieniędzy z niczego jak to robią dziś, tylko dlatego, że mogą, bo naiwni „parlamentarzyści” (paplamentarzyści) dali tym lichwiarzom takie zezwolenie na powszechne okradanie społeczeństwa. Pracownicy banków, przestaną się wreszcie stresować z powodu częstego, wymuszanego na nich widzimisię swego szefa, czyli demiurga-lichwiarza.

P R Z E T A R G

Wielce szanowni, ale nie szanowani przez "władze" RODACY – Polacy.

Od 28-miu lat w Polsce trwa nieustanny przetarg – wyprzedaż obcym za przeważnie 10% wartości naszych „narodowych "sreber”. Ostatnio pod młotek są wystawione stocznie (16.07.2008.), a w kolejce czeka sektor paliwowo – energetyczny. „Obrońcy” zaś, protestują, krzyczą, tupią i złorzeczą na wszelkie sposoby. Tymczasem, te wszystkie działania rozbijają się o mur lekceważenia ze strony partyjnych oszustów, co wydaje się być walką z  iatrakami, łabędzim śpiewem albo syzyfową pracą, która się w g. obraca.!!!
Codziennie słychać i widać na szklanym ekranie jak kundelki (władza i opozycja) podgryzają się wzajemnie ujawniając coraz to nowe korupcyjne „interesy”. To nie może potrwać długo, bo NARÓD tego nie wytrzyma.! A co na to zajączki/kibice???

Przerażenie mnie ogarnia, gdy idę do sklepu i widzę jak ceny rosną.

Pospolici Kowalscy się temu przyglądają, przyglądają i MILCZĄ.!!!


Nie mogę pojąć w żaden sposób takiej stoickiej i beznadziejnej postawy moich RODAKÓW Polaków, którzy z takim spokojem godzą się, by w majestacie prawa, zapisanym w „konstytucji” byli tak niemiłosiernie okradani przez garstkę bezpaństwowców lichwiarzy, tylko dlatego, że popełnili kardynalny błąd, głosując na partyjnych oszustów.

WIELCE SZANOWNI RODACY POLACY.!!!

W powyższym tekście przedstawiłem sedno sprawy, dotyczące sposobu na pokonanie lichwy , by w godzinie ZERO przejąć MOC tworzenia pieniądza przez SUWERENA, czyli NARÓD.!!!


78

Po raz kolejny informuję, że NARÓD w swej masie (najmniej 15 milionów) jest w stanie
odwrócić ten ruch w kierunku przepaści – katastrofy cywilizacyjnej.

Nie znajduję już nowych słów, by obudzić śpiący naród do czynu, by wreszcie i po raz pierwszy w Polsce i w Świecie podjął wreszcie walkę o swe ŻYCIE, bo zło jest od dawna bezczelne bezczelność tą każdego dnia wzmaga, chcąc zapanować nad nami.

Złoczyńcy od dawna traktują władze państwowe jak niewolników, a kosmopolityczne media, finansowane przez lichwiarzy, dokładnie piorą mózgi zajączkom/kibicom, którzy jak ćmy lecą do lichwiarskiego ognia.

Może ktoś Państwa mi odpowie, JAK DŁUGO JESZCZE  ten otumaniony przez media naród, będzie trwał w tym letargu???

Zapewne wielu, czytając ten podręcznik, stresuje się, że używam  dosadnych słów, uważanych za obraźliwe, choć obecne w słowniku języka polskiego, używane także przez paplamentarzystów.

Jest dla mnie bardzo ciekawe, że jeśli używa się tzw. parlamentarnych słów, to można
kraść, okradać niby winnych obywateli, którzy źle poinformowani przez partyjnych oszustów, pobłądzili i dali się kolejny raz z rzędu nabrać na kosmopolityczne plewy.

Natomiast mówienie absolutnej prawdy o tym szwindlu, przy użyciu słów „obraźliwych” jest
postrzegane przez złoczyńców za skandal.

Wynika z powyższego, że MOŻNA okradać naród, byle się to robiło w elegancki, grzeczny sposób, bo można to robić w majestacie prawa.

Jest to SWOISTE i bezczelne poczucie sprawiedliwości.?!!!!!!!

Ci zbóje nic sobie nie robią z cierpienia NARODU,

ZAKWESTIONOWANIA przez nich PRAWA DO ŻYCIA, którego lichwa jest główną przyczyną.!!!

Pewnie za „skandal” będzie uznane zakwestionowanie przeze mnie Monteskiuszowskiego trój podziału władzy?

79

Moim zdaniem SKANDALEM cywilizacyjnym jest NIEZAUWAŻANIE władzy finansowej, despotycznej dyktatury „międzynarodowego imperializmu pieniądza”, bezczelnych antynarodowych zbójców lichwiarzy, którzy podstępnie zdobyli na naiwnych ustawodawcach monopol, na niczym nie ograniczoną kreację pieniądza.!!!

Ta bezczelna oligarchia finansowa jest, jak się okazuje, władzą pierwszą, NAJWAŻNIEJSZĄ, która króluje nad tymi trzema władzami, określonymi przez Monteskiusza.

Tego straszliwego skandalu partyjni oszuści NIE zauważają. Tfu.!!!

Nie mniej bezczelną jest władza mediów, zwana chełpliwie IV władzą.!!!

P I E N I Ą D Z

Natura pieniądza objawia się w jego dwóch postaciach: pierwsza postać, to pieniądz papierowy lub monety, zwany gotówką, a drugą jest zapis liczbowy na koncie bankowym klienta. Obydwie postacie są wzajemnie (w obie strony) ze sobą wymienne.
Przemiana postaciowa pieniądza odbywa się przeważnie na okienku kasowym w banku
ale nie tylko. Jako ciekawostkę, podaję, że pieniądz leżący na składzie w banku, ma wartość pracy, włożonej w jego wyprodukowanie. Wartości nominalnej nabiera dopiero w momencie wypłaty, rzeczywistego wypływu pieniądza na rynek, czyli wypłaty klientowi banku.
W powszechnej świadomości gotówka utożsamiana jest z prawdziwym kapitałem (kapitałem jest zawsze rzecz materialna lub usługa - praca, a pieniądz jest tylko jej odzwierciedleniem – cieniem), pieniądzem, zaś zapis liczbowy jest traktowany jakby małostkowo, a ta świadomość w środowisku konsumenckim jest celowo przemilczana, co objawia się w powszechnej świadomości tym, że inflacja jest postrzegana jako dodruk tych papierków, co jest bezprzykładnym kłamstwem, uprawianym celowo, dla dezinformacji naiwnych „klientów”. Źródłem zaś inflacji jest w czystej postaci lichwa, którą gaszą ci zbóje, dolewaniem oliwy do ognia, czyli podnoszeniem stóp procentowych.

Dokładnie w ten sposób powstaje niespłacalny dług publiczny, stale powiększający się,
który objawia się tym, że rząd, by go spłacić, sprzedaje w coraz większej ilości obligacje.

80

Efekt jest taki, że w każdym towarze czy usłudze znajduje się lichwa, bo obligacje są wykupywane od lichwiarzy za pieniądze z powszechnych podatków.!!! Mało kto też wie, że obroty gotówkowe, to jest nie więcej niż 10% obrotów pieniężnych w ogóle. Zatem MIT rozpowszechniany przez zbójców - bankierów, w świetle nieograniczonych możliwości tworzenia pieniądza wirtualnego (zapis liczbowy na koncie bankowym) wprowadza do świadomości „klienta” celowo rozpowszechniane fałszywe skojarzenia.

By dokładniej zrozumieć szwindel wszech czasów, zmajstrowany przez lichwiarzy, należy rozważyć taką oto rzeczywistość.
Lichwiarze, zajmując się tym oszustwem przez wieki, doprowadzili do sytuacji, którą można zobrazować na następującym przykładzie: Mianowicie wypompowali oni krew człowiekowi –
jego wytworzoną krew przez naturę – a wprowadzili na jej miejsce krew sztuczną, którą mogą w majestacie „prawa” produkować bez ograniczeń i z niczego.

Mało tego, z każdego obrotu tej ich sztucznej krwi odbierają (ujmują) jej część w postaci lichwy.

Proceder ten jest w czystej postaci RAKIEM na ciele „pacjenta”.

Efekt końcowy jest taki, że człowiekowi w końcu tej nawet sztucznej krwi zabraknie. Jednak ci krwiopijcy wpadli na nowy pomysł i na „życzenie pacjenta” (klienta) tworzą nową porcję w postaci kredytu, który sprawia, że człowiek staje się niewolnikiem banku.
Tak oto niepostrzeżenie zajączki/kibice wpadli pod okupację oligarchii finansowej, z której tylko oni sami są w stanie się wyzwolić, bo są w ilościowej przewadze nad oligarchią finansową. Garstka lichwiarzy podbiła miliony naiwnych, nie świadomych swego położenia narodów, bo zmanipulowanych przez kosmopolityczne media społeczeństw. Innym obrazem tego globalnego oszustwa jest „bajka” o bezludnej wyspie rozbitków,
zamieszczona w elementarzu Kredytu Społecznego, czyli w książce Pt: „Globalne
oszustwo i drogi wyjścia”.

Rozważając naturę pieniądza, trzeba zauważyć, że pieniądz nie ma adresata, jest tworem niematerialnym jako zapis liczbowy, czyli jego natura spełnia parametry ludzkiej krwi, którą można magazynować, by ratować w razie potrzeby ludzkie życie.
Nie przypadkiem więc pieniądz nazwano krwią gospodarki.

81

Cóż jednak z tego, skoro ta krew gospodarki nie jest sprawiedliwie (tak jak w ciele człowieka) rozprowadzana dla wszystkich członków społeczeństwa. Tylko dlatego, że partyjni oszuści oddali monopol na kreację pieniądza lichwiarskiej sitwie i zapisali to oszustwo w postaci „prawa” w „konstytucji”.
Świadomość tego FAKTU wśród społeczeństw jest prawie zerowa z powodu MILCZENIA sprzedawczyków – partyjnych oszustów i milczenia kosmopolitycznych mediów, będących na usługach oligarchii finansowej, uosabianej pod nazwą tajnego światowego rządu, którego także tajną światową radą ministrów jest Klub Bilderberg, który od 5-8 czerwca 2008 roku
obradował w Hotelu Westfields Marriot ; Chantilly; stan Wirginia USA. Z polskiej strony w tych obradach uczestniczył niejaki Aleksander K.

Nadszedł czas, by przedstawić obraz pieniądza, czyli jego naturę w nowym znaczeniu, zgodnie z duchem  EKONOMII bez lichwy i podatków. W świetle doktryny Douglasa pieniądz
najwyraźniej jest własnością społeczną, dziś przywłaszczoną przez lichwiarzy.
  Tylko wolą zorganizowanego narodu możemy odebrać lichwiarzom swą własność.


Należy stwierdzić, że pieniądz sam w sobie nie jest bogactwem. Pieniądz nie jest
dobrem ziemskim zdolnym do zaspokojenia potrzeb doczesnych. Nie odżywiamy się
jedząc pieniądze. Chcąc się ubrać, nie zszywamy banknotów, aby zrobić z nich
ubranie.

Nie leczymy się przykładając pieniądze do chorego miejsca. Nie możemy zostać ludźmi wykształconymi, zakładając sobie na głowę wieniec z pieniędzy itd. itd. itd.

Czym zatem jest pieniądz? Jest symbolem, znakiem, cieniem odzwierciedlającym rzecz, którą można wymienić, zamienić na TOWAR lub usługę..

W EKONOMII bez lichwy i podatków pieniądz pojawia się na rynku zawsze, kiedy na tym rynku pojawia się towar lub usługa - (DYWIDENDA SPOŁECZNA).

Zawsze też ten pieniądz znika, kiedy towar został sprzedany klientowi lub usługa
wykonana. Wtedy też pieniądz (jako waluta) wraca do swego źródła w którym powstał, czyli do CBF. (Centralne Biuro Finansowe - umiejscowione w Skarbie Państwa - NOWYM)

82

Zatem pieniądz, został stworzony w celu utrzymania obiegu towarów i spełnia taką samą rolę jak krew w organizmie złowieka, to znaczy ma spełniać, a którą to rolę zakwestionowali złoczyńcy lichwiarze, posiadający monopol na tworzenie pieniędzy bez ograniczeń.

Dodatkowo zakazili ten pieniądz rakiem, czyli lichwą, która powoduje, że pieniądz stał
się gnojówką, którą to gnojówką ci lichwiarze dziś handlują jako towarem.!!!

Odpowiedzcie sobie państwo na pytanie: Dlaczego pieniądz nie znajduje drogi do rąk
ludzi w tej samej ilości, jak napływ towarów z linii produkcyjnych na rynek???

W EKONOMII bez lichwy i podatków, pieniądz jest oddany w służbie społeczeństwu, w służbie społecznej.


Zupełnym przeciwieństwem jest jego dzisiejsze używanie przez oligarchię finansową, która
ten pieniądz tworzy tylko i wyłącznie w celu jej prywatnego zysku, wynikającego
także z lichwy.

Jak ktoś śmie dziś mówić o jakiejkolwiek suwerenności w obliczu
tego globalnego oszustwa w wykonaniu krwiopijców-lichwiarzy???
NIE WIEM.!!!

Mówienie dziś o suwerenności jest w prostej linii naigrawaniem się z losu człowieka, naigrawaniem się z walczących o prawdziwe prawa człowieka, naigrawaniem się z elementarnej sprawiedliwości itd. itd. itd.!!!!!!!
TO JEST KPINA Z PRAWA DO ŻYCIA

83

O CO  CHODZI ???

Dokładnie chodzi o pieniądze, o bardzo wielkie pieniądze, tworzone dziś bez opamiętania i z niczego, przez zbójców-lichwiarzy, którzy paprają JE rakiem-lichwą (nazywając ten złodziejski proceder dla niepoznaki niewinnymi punktami procentowymi) na okienku kasowym.

A ściślej, chodzi o to, by NARÓD POLSKI wreszcie się obudził i odebrał lichwiarzom monopol na wyłączną kreację pieniądza, by wreszcie SAM, bez niczyjej pomocy, zarządzał NARODOWYM PIENIĄDZEM, podstępnie przywłaszczonym przez ponadnarodową
oligarchię finansową, by MÓC kreować pieniądze przez siebie, dla SIEBIE, by nie pożyczać na procent od bezpaństwowców lichwiarzy.!!! Przy okazji rozliczyć partyjnych oszustów, którzy ten bezprecedensowy szwindel wszech czasów, zmanipulowanemu przez nich NARODOWI POLSKIEMU zmajstrowali.!!! CZYLI zastosować Ekonomię bez lichwy i
podatków.


Drogę do upragnionego przez Naród Polski CELU oświetlają: „mapa drogowa”obrazująca drogę prowadzącą do kryjówki pełnej chleba, której bronią uzbrojone po zęby straże, Biuletyn HUSARZ NR.7 oraz podręcznik edukacyjny, przeznaczony głównie dla oficerów naszego Pospolitego Ruszenia i wszystkich innych, którzy chcą poznać tajniki nowego ustroju, czyli Wspólnoty Finansowej, jaki mamy zamiar zainstalować po godzinie ZERO, ku pożytkowi SUWERENA – Narodu.

Pospolite Ruszenie w Organizacji - liczy na PAŃSTWA Polaków, że w swej masie, czyli najmniej 15 mln. i w godzinie ZERO zagłosuje na drużynę, wystawioną do wyborów w godzinie ZERO, oddając na nią głos, by zaraz potem skonsumować zwycięstwo Pospolitego Ruszenia w postaci DYWIDENDY NARODOWEJ dla każdego, płaconej co miesiąc, zaraz po godzinie ZERO w wysokości min. 800 zł/osobę.

Szanowni, ale nie szanowani przez „władze” RODACY – Polacy.!!!

Czy nie widzicie (???), że po ostatnich (grudzień2012) wydarzeniach na scenie politycznej, zwłaszcza w parlamencie na wiejskiej, że „partyjni oszuści” walczą jak psy o kość, podrzuconą im przez lichwiarzy, czyli ponadnarodową oligarchię finansową???


84

Czy nie widzicie, że ludzkie protesty, pikiety, strajki itd. itd. itd. - są wpuszczaniem WAS w maliny, fałszywie o sprawie poinformowanego społeczeństwa, czyli walką tegoż społeczeństwa z wiatrakami lub łabędzim śpiewem, czyli drogą donikąd???

Wielce Szanowny, ale nie szanowany przez władze NARODZIE!

UWIERZ nam, żołnierzom, podoficerom i oficerom tworzonego oddolnie masowego Ruchu Społecznego, że partyjni oszuści NIGDY nie będą reprezentować WASZYCH –
NARODOWYCH INTERESÓW.!!!


NIGDY nie będą dbać o WASZE narodowe interesy, bo od zawsze są niewolnikami światowej oligarchii finansowej, czyli kleszczami w rękach kowala, czyli pana-lichwiarza.!!!

Jakiekolwiek ich działanie, które godzi w interes ich pana-lichwiarza jest śmiertelnym dla nich zagrożeniem.

Jest to niezaprzeczalny i przerażający FAKT.!!!

Pomóc tym biednym - z własnej inicjatywy - partyjnym oszustom, może, jeśli zechce, ale tylko przygotowany do walki z lichwą zdeterminowane społeczeństwo , czyli zorganizowany w formie Pospolitego Ruszenia („masa krytyczna”) NARÓD.!!!


Czy ktoś widział w świecie taką „GRĘ”, czy walkę, w której „grający”, może „wygrać”
dla siebie i całego NARODU, stałą DYWIDENDĘ, dla każdego członka tegoż NARODU POLSKIEGO.???

Jedynym WARUNKIEM dla otrzymania „wygranej” jest uczestnictwo w tej „grze” minimum szesnaście milionów „graczy”,którzy „zagrają”.

Wygranymi będą WSZYSCY, nawet ci, którzy nie zagrają, bo nie mają prawa wyborczego. Należą do nich dzieci, zwłaszcza nowo-narodzone, które od pierwszego miesiąca życia otrzymają DYWIDENDĘ, TYLKO DLATEGO, ŻE SIĘ NARODZIŁY, czyli przyszły na świat.!!!

Szanowny i nie z własnej winy umęczony lichwą NARODZIE!

Nabierz wreszcie odwagi i ZRÓBMY coś wspólnie!!! RAZEM - RODACY!!!

Pospolite Ruszenie w Organizacji na WAS czeka.!!!

85

K I B I C E I (@) G R A C Z E

Po wojnie zniknęło zło wojenne, które prawie wszyscy znają, ale powstało nowe, jeszcze większe ZŁO, którym jest lichwa.!!! Złodziejski, lichwiarski kapitalizm jest tego ZŁA faktem.!!!

Odbywa się na świecie nieustanna GRA. Grę tą można porównać do gry w piłkę nożną, której dzisiejszym obrazem jest korupcja. Znamiennym jest, że kibice są wpuszczani w maliny, a rozgrywkę toczą kibole, których nie interesuje gra właściwa, tylko możliwość rozróby. Wiadomo, że kibice nie biorą udziału w grze i tym samym niewielki mają wpływ na wynik. O kibolach nawet nie warto się rozwodzić, bo są tylko krzykliwym i  wrednym marginesem, ale bardzo dokuczliwym dla społeczeństwa.

Odpowiednikiem kiboli na scenie politycznej są partyjni oszuści.

Boisko, na którym toczy się gra jest boiskiem które opanowali z sukcesem lichwiarze, czyli światowa oligarchia finansowa. Kibice zaś, to zwykli Kowalscy, zmanipulowani przez
kosmopolityczne media, naiwnie głosujący na oprawców, czyli partyjnych oszustów, a którzy zaraz po wyborach się dziwią, że źle wybrali i nie wiedzą dlaczego dali się znowu nabrać, oszukać.!!!
Korupcja zaś kwitnie w najlepsze, bo partyjni oszuści muszą się wykazać spłacaniem podatkowej lichwy, uczenie nazywanej obligacjami, którymi zbójcy handlują na giełdzie papierów bezwartościowych.

Jest to przerażający obraz niemocy zwykłych ludzi, będących pod okupacją światowej oligarchii finansowej, która podstępnie zdobyła monopol na kreację pieniądza na naiwnych sprzedawczykach narodowego bogactwa, a która posługuje się lichwą jako instrumentem oszustwa i to w sytuacji, kiedy pieniądze tworzy z niczego i wyłącznie jako dług wobec
systemu bankowego. Znaczy to, że nie mając nic, a tworzą pieniądze pod cudzą własność, czyli majątek pożyczkobiorcy, tylko dlatego, że zezwolenie na to oszustwo zostało zapisane w tzw. konstytucji.!!!

Zachodzi zatem kardynalne pytanie: „DLACZEGO  NARÓD – SUWEREN W KAŻDYM
CALU (co Narodowi P. się nieustannie wmawia, a z powodu władzy nad finansami, będącej w rękach ponadnarodowej i antynarodowej sitwy, uczenie nazwanej oligarchią finansową –
suwerenem NIE JEST!!!), NIE MOŻE TWORZYĆ PIENIĄDZA dla SIEBIE, by nie pożyczać od lichwiarzy???

86

Dokładnie w taki sam sposób i też z niczego SUWERENNY NARÓD POLSKI mógłby tworzyć pieniądze tylko dla siebie, by nie być pod okupacją antynarodowej bazylejskiej sitwy. Czy ktoś ma wątpliwości???

Wracając do graczy, boiska, kibiców, kiboli i tego bezprzykładnego, wszechobecnego dziś bezczelnego, zapisanego w „prawie” łapówkarstwa, zwracam uwagę, że wcale tak źle nie musi być.!!! Potrzeba jednak najpierw poznać to globalne oszustwo, potem się zorganizować do walki przeciwko niemu, a następnie tą walkę podjąć.!!!
Wszystkie powyżej wymienione aspekty i potrzeby zawiera nasz program do
walki (Narodu Polskiego) z lichwą (światowa lichwiarska finansjera).!!! Wynik tej walki musi być ten sam, co przed wiekami (Dawida z Goliatem), bo zważywszy tylko na aspekt ilościowy, gdzie oligarchia finansowa to garstka znakomicie uzbrojonych bandytów (nie
mylić bandytów z pracownikami banków) a okradanych przez lichwę są miliony, nie tylko w Polsce ale we wszystkich krajach świata. Sprawę tą znakomicie objaśnia stare ludowe powiedzonko, które brzmi:

„I Herkules d***, kiedy ludzi kupa”.

Jak zatem może się zmienić obraz gry na (tym razem przygotowanym przez Pospolite
Ruszenie w Organizacji) naszym boisku???

Wiadomo, że kibice nie mają prawa do gry na boisku, na którym toczy się gra. W tej chwili na naszym boisku żadna gra się nie toczy, ale w godzinie ZERO może zacząć się toczyć. Wiadomo też, że na boisku przeciwnika, by nie powiedzieć wroga wygrać trudno, a na boisku
lichwiarza jest to wręcz niemożliwe.
Dlatego też my budujemy własne boisko („masa krytyczna”). Na razie organizujemy „graczy”. Jesteśmy dopiero na początku drogi, prowadzącej do kryjówki pełnej chleba, której bronią uzbrojone po zęby straże, by w konsekwencji kryjówkę tą zdobyć dla SUWERENA, czyli dla Narodu Polskiego bez wyjątków.

Wracając jeszcze raz do gry na naszym boisku informuję, że każdy kibic, by zadowolić swe ambicje i nie zostać kibolem, może w cywilizowany, uznany przez „demokrację” sposób, stać się naszym „graczem”, rejestrując się w naszym Ruchu Społecznym, czyli wpłacając na wspólny narodowy cel magiczne 10 złotych, by zostać zarejestrowany jako nasz żołnierz (gracz o życie).!!! Innej drogi nie ma, jeśli chce żyć?

87

W powyższym tekście „O co chodzi? Wyjaśniłem, że chodzi o pieniądze – oczywiście o te
do BRANIA jako Narodowa Dywidenda, ale z dotychczasowej praktyki wiem, że większość ludzi widzi tylko te 10 złotych, które trzeba zainwestować, czyli je stracić. Wcale nie ukrywam, że je Państwo stracą. Znam jednak inną stratę, która jest zaplanowaną przez naturę, stratą, wpisaną pod przyszłe plony. Mam tu na myśli rolnika, który by mieć plon, musi najpierw zasiać ziarno, musi ono najpierw obumrzeć, by wydać plon. Po raz kolejny posługuję się tu naturalnymi rozwiązaniami.

Robię to celowo, bo nie może być chleba jeśli rolnik zasieje po drogach, po skałach, po ciernistych krzewach. Plon można uzyskać tylko wtedy, kiedy ziarno padnie na ziemię żyzną.  Czy Ci, do których piszę są tą ziemią żyzną nie wiem, ale te ziarna, które wsiałem już teraz, wydają plon.
Codziennie "napływają" wpłaty – spontanicznie – od rodaków, którzy już zrozumieli o co toczy się gra. Jest to na razie "niewiele" (3-ch oficerów i 158 żołnierzy na dzień 19 sierpnia 2012.), ale „masy krytycznej” przybywa. Znaczy to, że kibice, poprzez skorzystanie z naszej oferty, zapisanej w „mapie drogowej” oraz Biuletynie HUSARZ Nr. 7 oraz tej STRONY stają się graczami na naszym, powtarzam NASZYM  BOISKU, zwiększając swą ilość, by w godzinie ZERO stanąć i nie ma co tu ukrywać, jako słynny przed wiekami „Dawid”, do WALKI z „Goliatem”.!!!

Wynik walki nie może być inny niż wtedy, bo za naszym Ruchem Społecznym stoi PRAWO BOŻE oraz dyktatura argumentu zawartego w doktrynie, nazwanej WSPÓLNOTĄ
FINANSOWĄ, także niedościgniony wzór przyrodniczy, czyli Układ Krwionośny Człowieka, zarządzany Układem Nerwowym, z mózgiem w Roli Głównej, którego fundamentem jest „ODŻYWIANIE  KAŻDEJ KOMÓRKI ORGANIZMU” gospodarki, opanowanej dziś przez „RAKA KRWI”, czyli lichwę.!!!

A co stoi za partyjnymi oszustami? Stoi wyprzedaż narodowego bogactwa za bezcen,
złamanie przykazania „NIE KRADNIJ”, a w połączeniu z bandyckim procederem lichwiarzy, mamy złamanie praw do godnego życia, o których to „prawach” partyjni oszuści nieustannie i obłudnie krzyczą, jakoby dbałość o prawa człowieka, była ich zasługą, że u nas nie dzieje się to co w Chinach? Ten globalny szwindel z lichwą jest złamaniem praw, a PRAWA DO  ŻYCIA W SZCZEGÓLNOŚCI.!!!

Koń by się uśmiał z dbałości partyjnych oszustów o sprawy narodu.!!!

88

Moje  Westerplatte.!

Od najwcześniejszych lat mego życia (jestem rocznikiem wojennym) byłem zaciekawiony życiem człowieka, zwłaszcza historią. Jako uczeń szkoły podstawowej byłem w tajemnicy zaznajamiany z tym, co się wydarzyło w Katyniu przez mego ojca. Mama zaś od początku wpajała mi poczucie sprawiedliwości. Jestem przekonany, że to poczucie sprawiedliwości wyssałem wraz z mlekiem matki i mam go do dziś.

Pochodzę z rodziny, w której urodziło się sześciu synów i dwie córki. Mama nasza z powodu wojennej gehenny oraz późniejszych powojennych lat rządzonych przez czerwoną zarazę, przypłaciła zdrowiem i zmarła w wieku 42 lat. Ojciec mój z powodu swej postawy, o mało co
nie przypłacił życiem, bo został pobity do nieprzytomności i trwał w tym około dwa tygodnie. Tylko dzięki mamie i jej siostrze został przy życiu, bo same odkryły technikę jego odżywiania, wlewając nieprzytomnemu ojcu do gardła pożywienie, oczywiście po konsultacji ze znajomym lekarzem. Oczywiście najprawdopodobniej sprawcami tego pobicia byli ci sami, którzy nam tą powojenną gehennę zgotowali. W miarę upływu czasu, przybywało mi rodzeństwa więc ojciec nasz, by wyżywić i jako tako ubrać swe dzieci imał się wszelkich zajęć, także tych, które ta czerwona zaraza uznała za przestępcze, choć moim zdaniem nie były one przestępstwami określanymi prawem naturalnym, ale które osłabiały czerwony reżym.

Od ponad piętnastu lat zajmuję się studiowaniem ekonomii sprawiedliwości, zawartej w doktrynie Douglasa. Dziś jestem ekspertem.

Od ponad pięciu lat, kiedy zdobyłem wreszcie komputer, podjąłem dzieło mego życia, by to wyssane z mlekiem matki poczucie sprawiedliwości zastosować praktycznie. Pielgrzymi św. Michała, wydający biuletyn MICHAEL i zarazem wspaniali uczniowie mistrza C. H. Douglasa – szkockiego inżyniera i majora, rozwinęli teorię mistrza, ale brakuje im przełożenia tej teorii na praktykę. Międzynarodowi zbójcy-lichwiarze, mając nieograniczoną moc tworzenia pieniędzy, podstępnie zdobytą poprzez szantaż na władzach narodowych wszystkich państw świata, w zarodku duszą od lat doktrynę Douglasa, ogłoszoną w 1918 roku, tak skutecznie,
że żadne media nie mają odwagi nawet pierdnąć na jej temat.

89

Dopiero Internet nieco lepiej służy temu systemowi sprawiedliwości, ale i on może być pogwałcony przez tych krwiopijców.

Zatem moje dzieło w trakcie pisania jest tym pierwszym kamyczkiem do ogródka tej lichwiarskiej antynarodowej sitwy.
Jestem pewien, że i tym razem ci zbóje nie popuszczą i wszelkimi sposobami będą chcieli zablokować ten nasz Ruch Społeczny, który z natury rzeczy jest wrogiem globalnego oszustwa, czyli lichwy i tego sprzedajnego ustroju, wyprodukowanego przez partyjnych oszustów pod osłoną lichwiarskiej sitwy.
 Dlatego też jako NARÓD nie możemy stać z lichwiarską kulą u nogi i ze stoickim spokojem zgadzać się na tą nędzną rzeczywistość.!!!

Naród Polski zatem, jeśli chce odzyskać suwerenność, zwłaszcza finansową NIE
MA INNEGO WYJŚCIA, tylko musi stanąć do wali z lichwą i walkę tą MUSI wygrać, bo jeśli się  to nie uda, to „NIECH SIĘ  DZIEJE WOLA NIEBA” i ratuj się kto może. Wtedy nawet modlitwa nam nie pomoże, by można było na tym łez padole jako tako godnie żyć.!!!

Pasterze owieczek PANA BOGA z uporem maniaka nie chcą brać przykładu ze swego MISTRZA, który zrobił porządek w SWEJ owczarni, jerozolimskiej świątyni, kiedy powywracał stoły lichwiarzom a handlujących bydłem wygnał rózgą ze świątyni, by ją oczyścić , a którzy JEGO  ŚWIĄTYNIĘ uczynili jaskinią zbójców. Obserwuję działania tych
„pasterzy” wręcz w odwrotnym kierunku, ale z powodu Nauki Chrystusa, który wisząc tu, u mnie, na ścianie, nad mym miejscem pracy, nie pozwala mi moralnie znęcać się nad
leżącymi, a który, obecny w obrazie „JEZU UFAM  TOBIE” , pomaga mi tworzyć dzieło mego życia, na razie z niewielkim, ale skutecznym efektem – rezultatem, co odczuwam.!

Codziennie dziękuję BOGU za Jego wsparcie, bo dobrze wiem, że zbóje nie śpią, tylko nieustannie kombinują jak by mi w tym przeszkodzić.

Z uwagi na okupacyjny charakter przygotowań do walki z lichwą, musimy stosować też okupacyjne metody organizacyjne, wypracowane przez Ruchy Oporu podczas ostatniej hitlerowskiej wojny. I tak być musi.!!!

Tak nam dopomóż BÓG. Amen.

Kazimierz Józef Styrna - autor

Kęty dnia 3 stycznia 2016.

90

Wspólnota Finansowa – a co to takiego?
(definicja)


Definicja w skrócie, to praktyczne stosowanie zasad wynikających ze słów;
 „Jeden drugiego brzemiona noście” w sferze finansów.


Szeroko pojęte znaczenie Wspólnoty Finansowej, to:

SOLIDARYZM  SPOŁECZNY W EKONOMII  I POLITYCE

Gdy mowa jest o stosowaniu sprawiedliwości w odniesieniu do pieniądza, musimy zdać
sobie sprawę z tego, że pieniądz najwyraźniej jest własnością społeczną, czyli narodową. Dziś powszechnie się uważa, że demokracja jest ustrojem nie do zastąpienia, choć nie najlepszym. Wspólnota Finansowa zatem NIE JEST demokracją.

Czym zatem JEST???

Jak sama nazwa wskazuje jest WSPÓLNOTĄ, respektującą i urzeczywistniającą szeroko pojęte potrzeby społeczne i realizującą prawo do życia, każdemu członkowi społeczeństwa od poczęcia do naturalnej śmierci.

By jednak móc realizować to prawo do życia, SUWEREN, czyli Naród Polski,
MUSI - absolutnie - posiadać wyłączne prawo do kreowania własnego pieniądza.!


Do wykonania – przed NARODEM – jest walka, w której SUWEREN, dobrze poinformowany o sprawie, w masie najmniej 16 milionów, pokona lichwę i w ten sposób zaprowadzi swe rządy nad kreacją pieniądza, czyli własnej KRWI gospodarki, odbierając monopol oligarchii finansowej w godzinie ZERO, w której pokona także partyjnych oszustów, jeśli wystawi swą ponadpartyjną drużynę.

Po godzinie ZERO, kreacją pieniądza z woli SUWERENA, zajmie się Narodowa Komisja
Finansowa, spełniająca rolę Głównego Księgowego w zupełnie Nowym Państwie Polskim.

W świetle powyższego, czyli kreacji pieniądza przez NARÓD, który jest GO w stanie kreować według potrzeb, wynikających z rozwoju gospodarki i życia społecznego człowieka, sens pobierania od siebie lichwy i podatków zostaje zakwestionowany.! Jest to po prostu głupota.!

91

Należy tu wspomnieć, że trój podział władzy według Monteskiusza, został przez fakt własności społecznej pieniądza zakwestionowany, bo SUWEREN jest najwyższą władzą, pomijaną dziś przez oligarchię finansową z powodu tego, że ich – lichwiarzy - władza jest dziś praktycznie władzą najwyższą, bo panuje nad wszystkimi innymi władzami poprzez moc tworzenia krwi gospodarki i poprzez zezwolenie na oszustwo, podstępnie zdobyte na
 naiwnych ustawodawcach, którzy niczym kleszcze w rękach kowala, czyli lichwiarza, muszą wykonywać tylko to, na co kowal im pozwala.

Każdy sprzeciw skutkuje tym, że kowal ucina tym partyjnym oszustom kasy i wręcz uniemożliwia rządzenie, co obserwujemy w stale zmieniających się ekipach, którym się wydaje, że rządzą.?

We Wspólnocie Finansowej, SUWEREN (Trybun Ludowy - rozumiany zbiorowo jak i indywidualnie) jest najwyższą i jedyną władzą; stojącą ponad służbami: ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą i finansową finansową.
Jest to moim zdaniem naturalny podział zwierzchnictwa (rola mózgu) nad służbami społecznymi pochodzącymi z WYBORÓW, by w organizmie człowieka KREW krążyła wyłącznie pod rygorem układu nerwowego z mózgiem w Roli Głównej, który to mózg jest stymulatorem wszelkiego ruchu krwi w organizmie, a także innych, wszystkich pozostałych funkcji życiowych.

Nie widzę powodów, dla których SUWEREN miałby odrzucić doskonały plan, niedoścignionych jakościowo rozwiązań, czyli wzór do naśladowania jakim jest układ krwionośny i nerwowy człowieka.


Podstawową zasadą we „Wspólnocie Finansowej” jest to, że KREW odżywia każdą komórkę
organizmu, co fizycznie jest wypłacaniem każdemu Narodowej Dywidendy, przez Głównego Księgowego (CKF).

W tej sytuacji istnienie partii politycznych, pretendujących do roli władzy, zostaje także zakwestionowany, bo w związku z pojęciem Wspólnoty Finansowej, NIE ISTNIEJE jakikolwiek interes partyjny, tylko i wyłącznie ogólny - społeczny i dlatego istnienie partii
politycznych jest dokładnie zbędne.
Dodatkowym argumentem na zbędność partii politycznych jest fakt spełniania przez nie roli „kleszczy” w rękach „kowala”. Dowodem na pełnienie roli kleszczy przez partie jest fakt, że nigdy jeszcze nie zostały spełnione obietnice wyborcze, które z trudem i w małostkowym
wymiarze były przez partyjnych oszustów prezentowane, zazwyczaj była to musztarda po obiedzie.

92

Dopuszcza się tu, czyli do uczestnictwa w wyborczym procesie, organizowanym przez nasz Ruch Społeczny różnego rodzaju stowarzyszenia, ale tylko jako grupy osób, które są zdolne do rozwiązywania problemów gospodarczych, to znaczy działań merytorycznych, projektowania rozwiązań, których niedoścignionym wzorem jest przyroda, a ściślej układ krwionośny i nerwowy człowieka, na które to rozwiązania pieniądze wykreuje Główny Księgowy, czyli Centralna Komisja Finansowa, jedyny kreator pieniądza w Nowym Państwie
Polskim, który będzie kreował pieniądze bez lichwy i podatków.

To, że pieniądz jest najwyraźniej własnością społeczną, podstępnie przywłaszczoną dziś przez oligarchię finansową, odkrył C. H. Douglas a uzasadnił to jego znakomity uczeń Louis
Even. Harmonia, zawarta w doktrynie Douglasa, zwana teraz Wspólnotą Finansową i poparta
rozwiązaniem przyrodniczym (o którym wyżej) jest gwarancją DOBROCI systemu, bo dobroć ta wynika wprost z rozwiązań przyrodniczych, będących od zawsze i nadal niedoścignionym pierwowzorem, o którym doskonale wiedzą odkrywcy i wynalazcy z całego świata.

Nie mogę zrozumieć „Dlaczego NIE mielibyśmy z takich doskonałych przyrodniczych rozwiązań NIE skorzystać???”. Nie rozumiem też, dlaczego ten fakt, tak trudno przebija się do świadomości przeciętnego Kowalskiego, a jeszcze bardziej nie rozumiem dlaczego ludzie wykształceni jeszcze trudniej niż Kowalski MILCZĄ, nie przyjmując do wiadomości oczywistych faktów.???

Uzasadniając w dalszym ciągu Wspólnotę Finansową i definiując jej rozwiązania, głęboko się zastanawiam nad tym, na ile skuteczna jest modlitwa, którą ludzie odprawiają zwłaszcza w czasie pielgrzymek?

Wydaje mi się, że z modlitwą jest tak samo jak z teorią, która to teoria leży sobie na półce lub w umysłach ludzkich, a nie zastosowana w praktyce jest takim sobie bujaniem w obłokach nie szkodzącym absolutnie złoczyńcom.

NIE jest żadną teorią stosowanie lichwy i podatków, tylko praktykowanym globalnym
oszustwem, naiwnie tolerowanym przez okradanych ludzi i dokładnie sprzecznym z elementarną sprawiedliwością, zakwestionowaną przez partyjnych oszustów oraz sprzeczną z wolą Bożą.

93

Jakże obłudnie, wprost szyderczo zakrawają słowa, wypowiadane dziś przez niektórych
parlamentarzystów, cytuję „Tak mi dopomóż Bóg”.

Oczywistym jest, że Bóg wysłuchuje modlitw ludzi i czyni CUDA, które następnie Kościół uznaje lub NIE. Jednak ta działalność Boga nie może być uznana za działalność społeczną, bo ta należy do zbiorowości, dlatego, że człowiek ma wolną wolę i może czynić wszystko, co mu się podoba. Skoro człowiek MOŻE, to czyni, zarówno DOBRO jak i ZŁO.!

Zatem UCZYNKI są podstawowym elementem zbawienia, a modlitwa jest jedynie drogą,
na której dobrymi uczynkami wobec bliźnich, możemy sobie zasłużyć na zbawienie. Powiedziane jest, że „Modlitwa bez uczynków pusta jest!”.!!!
Pewnie jest to PRAWDA? A może nie jest???

Przyjrzyjmy się zatem uczynkom, bo modlitwa została przez pasterzy wyniesiona na wyżyny wiary w Boga, czego przykładem są pielgrzymki, zwłaszcza na Jasną Górę, natomiast czyny (modlitwa nie jest czynem, moim zdaniem) mają wiele do życzenia, zwłaszcza u tych, którzy tworzą prawo, a które to prawo, jak się okazuje jest za przyczyną ustawodawców, czyli partyjnych oszustów, karykaturą sprawiedliwości, czyli bezprzykładnym oszukiwaniem, okradaniem narodu za pomocą lichwy i podatków.!!!

Nie mogę pojąć takiego oto „FENOMENU”, skoro czyny są tym środkiem do czynienia sobie raju na ziemi, to dlaczego pasterze owieczek Pana Boga nie korzystają z przykładu swego MISTRZA Jezusa i nie wyrzucają z JEGO świątyni zbójców, w sposób w jaki Jezus uczynił to
w Swej Jerozolimskiej Świątyni??? Jezus powywracał stoły lichwiarzom, porozsypywał im srebrniki a handlarzy trzodą wygnał batem, mówiąc wszystkim, by „nie robili z Jego Świątyni jaskini zbójców.!”.

Dziś, o ile dobrze pojmuję słowa głoszone przez pasterzy, Świątynią jest każdy człowiek, który przyjmuje Jezusa w Komunii Świętej. Myślę, że fakt ten rozkłada się na społeczeństwo, kraj, Polskę oraz świat, to tym bardziej dla mnie NIE jest zrozumiałe milczenie i pomijanie praktyki MISTRZA – Jezusa – przez pasterzy JEGO owieczek, bo zbóje są wśród NAS, czyli w Bożej Świątyni, jako wilcy, przebrani dla niepoznaki w skórę baranka, czego, jakby na ironię, pasterze owieczek nie chcą zauważyć, bo milczą o globalnym lichwiarskim oszustwie. Czyżby nie była to prawda???

94

Obserwuję, że pasterze robią coś odwrotnego. Przykładów mam mnóstwo, ale z powodu Nauki Jezusa Chrystusa nie będę się znęcał nad biednymi „pasterzami” owieczek Pana Boga.

Nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, by jakiś duchowny K.K. próbował zrozumieć i zrozumiał idee sprawiedliwości, zawarte w doktrynie Douglasa, zwanej Kredytem Społecznym, a teraz określonej jako Wspólnota Finansowa, choć od lat próbuję tym tematem zainteresować środowisko tych pasterzy.

Odkryłem, że jestem raczej traktowany przez nich jak intruz, jakbym chciał im odebrać monopol na wiedzę oraz na głoszenie prawdy o naukach Jezusa – Boga, jakby ten monopol był ich prywatną własnością?

Moim zdaniem stan ten jest kompletnym nieporozumieniem, dotyczącym życia na ziemi, które ma dwa wymiary, czyli: duchowy i materialny, a które są ze sobą nierozerwalnie związane jak dobro i zło. Jedno jest wyznacznikiem drugiego. Podobnie jest z miłością i nienawiścią.!!!

Nie rozumiem jak to jest możliwe, że pasterze owieczek Pana Boga wymiar duchowy podnieśli na wyżyny egzystencji, a wymiar materialny traktują po macoszemu, bo nie słyszałem, by pasterze zło, zawarte w lichwie i podatkach określili złem i publicznie
podjęli z tym złem walkę, czyli informowali owieczki o tym oszustwie, które jest uprawiane w bezczelny i despotyczny sposób przez oligarchię finansową.
By wreszcie owieczki poznały to oszustwo.!!!
Ekscelencja Bp. Edward M. Frankowski napisał w przedmowie do książki o globalnym oszustwie słowa, które cytuję: „Władza pieniądza, czyli siła międzynarodowej finansjery leży w ignorancji ludzi. Finansjera straci swą siłę jedynie wtedy, gdy ludzie poznają jej oszustwo.” – koniec cytatu.

Cóż jednak wyniknie z zamieszczonego przez biskupa szlachetnych i prawdziwych słów, zawartych w elementarzu o Kredycie Społecznym, skoro za tymi słowami nie poszły CZYNY, bo nigdy nie słyszałem od tegoż biskupa – choć wiele razy słyszałem Jego wypowiedzi – by choć raz zająknął się o tym, że lichwa jest złem i objaśnił jej skutki na tle Nauki Chrystusa. Jest mi bardzo przykro, że mamy takich a nie innych pasterzy, to znaczy takich, którzy by mieli odwagę wyciągać wnioski z praktyk, przekazanych im w spadku przez MISTRZA – Jezusa Chrystusa.

95

Oczywistym jest, że beneficjentami po godzinie ZERO, całego nowego systemu
sprawiedliwości, wynikającego ze Wspólnoty Finansowej, będą WSZYSCY, czyli także Księża, Siostry i Bracia Zakonni, ALE TO  SIĘ NIE STANIE  SAMO.!!!
Trzeba więc wziąć udział w tym instalowaniu tego nowego systemu.

Wiem, że nie przelewa się Siostrom i Braciom w wierze, także w Klasztorach i innych domach Bożych, ale gdyby tylko jedna wpłata tych magicznych dziesięciu złotych wpłynęła, od tych Braci i Sióstr, na narodową składkę, a w miejscu na korespondencję było podane: jaki jest stan osobowy potencjalnych wyborców, gotowych zagłosować na naszą, czyli
Pospolitego Ruszenia drużynę, to byśmy wiedzieli, o ile mogła by się powiększyć „masa krytyczna” dobrze poinformowanych w sprawie, by w końcu osiągnąć te upragnione 16 milionów, zdolnych do wszelkiego działania, by po godzinie ZERO, natychmiast przejść do „żniw” i zacząć wypłatę Narodowej Dywidendy w wysokości najmniej 800 zł/osobę.

Nie wiem, czy Państwo, czytelnicy, podzielacie wyłuszczone wyżej moje i nie tylko moje poglądy? Chciałbym jednak byście przestali milczeć i podzielić się ze mną swymi poglądami.
Zapytuję więc: jak widzicie w realnym sensie to, co ja i moi przyjaciele, żołnierze i oficerowie P.R.w O tworzymy? Dokonałem korekty w całym dotychczasowym programie i dalej będziemy pracować, by w godzinie ZERO, program nasz, był kompletny, miał gotowe akty prawne do natychmiastowego wdrożenia, nawet Dekretami. Nasz program pokonania lichwy
jest jedynym realnym programem, godnym poparcia najszerszych głodnych mas.

Uparte, z uporem maniaka milczenie – to droga donikąd.!!!

Odkryłem tezę, żeby ukrócić wojenne zapędy tajnej sitwy, która dokonuje na narodach świata bezczelnej i bezkarnej likwidacji życia jest spiskowa praktyka dziejów, tak, spiskowa PRAKTYKA, ponad którą trzeba, MUSIMY przejść do czynów, nie zaniedbując modlitwy, która jest pasem transmisyjnym, pomiędzy nami a Bogiem.!!! Do NAS, a nie do Boga należy
zwycięstwo nad lichwą, nie koniecznie lichwiarzami. Pismacy nie są w stanie wmówić narodom, że to tylko jakaś tam wyssana z palca teoria z tym lichwiarskim oszustwem.

96

Zważywszy, że lichwiarzy jest garstka, a oszukiwanych miliony, to z tej samej tylko różnicy, ZWYCIĘSTWO mamy zagwarantowane, nie mówiąc o tym, że po naszej stronie jest Bóg i Jego sprawiedliwość. A co jest po stronie lichwy??? Jest tylko bezczelne i despotyczne oszustwo.!!!

Czy to jest mało???, by zwyciężyć???

Trzeba jednak się zorganizować i wziąć udział w walce z lichwą?

Ukrócić tą zbójecką praktykę dziejów, może tylko dobrze poinformowany NARÓD, który masowo się zorganizuje i odbierze oligarchii finansowej monopol na kreację pieniądza.!!! Takim narodem mogą być Polacy i zachować się tak, jak biblijny „Dawid”, który przy pomocy procy pokonał „Goliata”, czyli lichwę, nie koniecznie lichwiarzy.

W obecnym czasie taki czyn – w nomenklaturze bokserskiej - nazywa się „uderzeniem
na punkt” – czyli udział milionów dobrze poinformowanych, jednomyślnych w swej masie Polaków, którzy w godzinie ZERO, pójdą do urn i zagłosują na drużynę, wystawioną przez Pospolite Ruszenie, a następnie przejdą do instalowania nowego ustroju, pod nazwą „WSPÓLNOTA FINANSOWA”.

Krótki rys historii – wynikający z działań małych ludzi!

Wiele razy sprowadzano obce wojska do Polski. Pamiętamy Konrada Mazowieckiego,
który sprowadził Zakon Krzyżacki od Św. Marii „dając im palec” znaczy kawałek ziemi.

Za każdym razem sprowadzenie obcych wojsk kończyło się źle, a sprowadzający obce wojska, do dzisiaj nazywani są zdrajcami i nie ma żadnego znaczenia, że raz były to wojska szwedzkie, innym razem niemieckie, pruskie czy rosyjskie.

Za każdym razem mali ludzie mieli chwilową radość, że teraz przyłożymy naszym przeciwnikom (nie miało znaczenia, dokładnie jak i teraz, czy przeciwnikom prawdziwym czy urojonym), ale po tym chwilowym „przymroczeniu jasnym” rzeczywistość była dla Polski tragiczna. Czy tak dziś ma wyglądać NASZA rzeczywistość nadal??? Chyba NIE?

97

Mam wielki żal do partyjnych oszustów – rządzących Polską o to, że nie zapytali NARODU o to, czy chcemy obce wojska na terenie Polski, czy chcemy im oddać kawałek polskiej ziemi, dla obcych żołnierzy.

Żołnierze i oficerowie naszego Ruchu Społecznego mają pretensje, że nie przeprowadzono referendum w tej suwerennej, narodowej sprawie.

Dlatego taka decyzja nigdy nie będzie powodem naszej akceptacji.!!!
Ciekawe dlaczego niektórzy są ZA, a nawet PRZECIW.???

Poniżej jest link do filmu o światowych spiskowcach.
Każdy powinien obejrzeć ten film dokumentalny

video.google.com/videoplay?docid=330945914471163504

Obudźmy się zanim utopią nas we krwi.!!!

Odebranie monopolu na kreację pieniądza lichwiarzom (Iluminatom) położyło by kres dla finansowania wojen, przez zbójców, bo nie wierzę, by Bogobojne narody wyłożyły na wojnę
pieniądze, gdy naród cierpi?

Prawdę o bankach, czyli czym są nasze pieniądze? obrazuje poniższy filmik, dający tą odpowiedź. Poniżej link.

video.google.com/videoplay?docid=1887591866262119830

98

WSPÓLNOTA FINANSOWA

lekarstwem – na bezprzykładne ZŁO tego świata.!!!

W Biuletynie HUSARZ Nr.7 – strona 6, opisałem powtórkę historii w odniesieniu do historii i warunków życia pierwszych chrześcijan. Okazuje się, że powtórka historii dotyczy także wartości duchowych obecnych w literaturze. Mam tu na myśli „Koncert Jankiela”, według Adama Mickiewicza z poematu „Pan Tadeusz”. Zacytuję jedynie istotny fragment tego koncertu, który brzmi: „Było cymbalistów wielu, ale żaden nie śmiał zagrać przy Jankielu.”. Na czym zatem polega powtórka tej literackiej historii???

Polega na tym, że Jankiel jest dziś powszechną postacią, która z nacyjnego powodu, stroi się na „wielkiego” Polaka patriotę, a chmary „cymbalistów” jedynie potakują i milczą na temat
lichwy, tego ohydnego cywilizacyjnego szwindla, zmajstrowanego Narodowi Polskiemu przez „parlamentarzystów”, z mocy którego oligarchia finansowa ma monopol na bezprzykładne okradanie narodu.

Lichwa jest jakby łyżką dziegciu, która zepsuła beczkę miodu, czyli absolutnym rakiem na pieniądzu, czyli krwi.!

Zarówno „Jankiel” jak i „cymbaliści” milcząc o lichwie, zachowują się tak, jak pospolity znachor, który swemu pacjentowi opowiada bajki, że „uleczy” go od wszelkich chorób, jednocześnie ukrywa rzed tym „pacjentem” najstraszliwszą chorobę, którą jest rak jego krwi. Efekty „leczenia” od raka krwi widać na każdym kroku.

Ostatni wypadek ze słynną siatkarką (Agata Mróz), poddaną leczeniu, choć zajmowali się nią prawdziwi lekarze, a nie znachorzy, pokazuje groźbę dla zdrowia pacjenta, czego wynikiem jest śmierć, ale zyskiem jest dziecko, które ma szansę życia jeśli jego ojciec (naród) wywiąże się prawidłowo ze swej roli. Nie inaczej jest z NARODEM. To tyle co do diagnozy dotyczącej przyczyn zła, którym jest lichwa.

99

Sprowadzając sprawy leczenia „pacjenta” do samej istoty problemu, należy zrozumieć, że leczeniem, skutecznym leczeniem, musi się zająć sam SUWEREN (dziś naród polski suwerenem nie jest), by w swej masie pokonać lichwę, nie koniecznie lichwiarzy, to znaczy odebrać im monopol na kreację pieniądza, tej prywatnej lichwiarskiej sitwie – oligarchii finansowej, czyli garstce „ludzi”, czyli światowej tajnej władzy.

Jednocześnie SUWEREN, dobrze zorganizowany i dobrze o sprawie poinformowany NARÓD
POLSKI, w godzinie ZERO, może przejąć kontrolę nad własną walutą i nad całym pieniądzem, tworzonym na potrzeby całej narodowej gospodarki, czyli krwią, która musi być tworzona według potrzeb gospodarki, bez długu wobec systemu bankowego, a nie jako dług, według widzimisię krwiopijców, czyli oligarchii finansowej.

Głównym Księgowym w nowym ustroju, zwanym WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ, będzie Centralna Komisja Finansowa, zarządzająca bankiem, czyli prawdziwym Narodowym Bankiem Polskim, jako skarbonką na Wasze, PAŃSTWA pieniądze oraz Narodowym Biurem Finansowym, mającym swe filie w każdej Gminie.

Wszystko to ma być rejestrowane w zgodzie z narodową księgowością gospodarki.

Istotą naszego „lekarstwa” jest plan pokonania lichwy, który może być zrealizowany zgodnie z przedstawionym wyżej opisem, opisem kroków, zamieszczonym w „mapie drogowej” wraz z dodatkami oraz treściami, zawartymi w Biuletynie HUSARZ Nr. 7.


 Po raz kolejny powtarzam, że 99% zwycięstwa nad lichwą, leży po stronie wiary większości narodu w to zwycięstwo.!!! Sama praca – czyli fizyczne zaangażowanie się części tylko suwerena, ale znaczącej jego części (min. 15 milionów rodaków), to tylko i zaledwie 1% zwycięstwa.

Jak długo jeszcze TY, umęczony lichwą NARODZIE Będziesz tak bezprzykładnie wykazywał swą stoicką cierpliwość???

100

Jak długo jeszcze TY, umęczony manipulacjami partyjnych oszustów NARODZIE Będziesz dawał się oszukiwać i nabierać na plewy, siane dziś przez „cudotwórców” z platformy???

Ale jeśli chcesz (narodzie) być oszukiwany, bo wybrałeś „rower”, czyli partyjnych oszustów, NO  TO PEDAŁUJ.!!!


DEFINITYWNY PLAN  POKONANIA LICHWY

Podsumowując obraz dzisiejszej otaczającej nas rzeczywistości, należy stwierdzić, że lichwa zepsuła całe współżycie międzyludzkie. Zatruła rakiem – lichwiarskim oszustwem – wszelkie przejawy życia społecznego.

Dlaczego tak się stało i kto jest temu winien???
Odpowiedź na to pytanie jest skomplikowana mentalnie, ale bardzo prosta merytorycznie.

Problem lichwiarskiego oszustwa w ludzkiej mentalności nie istnieje, bo lichwa została naiwnie przyswojona przez społeczeństwa i stała się normą społeczną, akceptowaną nawet przez okradanych, jako zło konieczne, które nie sposób wyeliminować z życia społecznego, co jest oczywistą bzdurą bez precedensu parszywym lichwiarskim szwindlem wszechczasów.!!!

Samo słowo lichwa zostało jakby zapomniane i jakby nieobecne w świadomości społecznej, bo zostało zastąpione punktami procentowymi, tak niewinnie wyglądającymi, jakby to był jakiś cymes godny cywilizacji.

Definitywnie należy udzielić odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się stało, że lichwa została przez ludzi zaakceptowana? Moim zdaniem stało się to podstępnie, bo ludzka mentalność także zaakceptowała moralność Kalego, która stała się chlebem powszednim w powszechnym użyciu, zwłaszcza gdy odnosi się to do pieniądza.

Okraść bank jest straszną zbrodnią.!!! Natomiast gdy bankier okrada wszystkich lichwiarskim sposobem jest „godzien najwyższego szacunku”, bo robi to w majestacie prawa.
Czy jest to praktyczne stosowanie moralności Kalego???

101

Oczywiście – TO JEST moralność Kalego.!!!

Ciekawe dlaczego ta moralność jest tak powszechnie akceptowana???

Wyjaśnieniem może być tylko powszechna głupota, niewątpliwa choroba cywilizacyjna, męcząca ogromną część społeczeństwa, naiwnie głosującą na partyjnych oszustów
 i nie wyciągającą żadnych wniosków z kolejnych wyborczych obietnic.

Jest to moim zdaniem tragedia narodowa Narodu Polskiego, ba, wszystkich bez wyjątku narodów świata.!!!

Pozostaje odpowiedź na pytanie kto jest temu winien, że żyjemy w niewątpliwej dżungli – lichwiarsko podatkowej – gdzie siły ciemności tak dobrze się mają???

Odpowiedź na powyższe pytanie jest tak zaskakująca, aż dziwnie jakby niewiarygodna. Przyczyna leży w naturze ludzkiej. Zagłębiając się w ludzką naturę odkryłem, że człowiek rodząc się jest pozbawiony naturalnych instynktów obronnych przed złem w przeciwieństwie do innych zwierząt.

Wolna wola, dana mu przez Stwórcę, daje człowiekowi władzę nad sobą samym. Wynika z powyższego, że człowiek może wybrać czynienie dobra lub zła.

Przed Chrystusem pojęcie dobra i zła nie było zdefiniowane i jak mi się wydaje, miało dużo wspólnego z tzw. moralnością Kalego, zdefiniowaną przez Sienkiewicza w powieści pt: „W pustyni i w puszczy”. Inaczej sprawy się mają dziś, kiedy znamy Boże Prawo, które przez stosowanie lichwy i moralności Kalego, zostało sprofanowane, a w wyniku mamy lichwiarsko – podatkową dżunglę, w której mają się dobrze tylko siły zła, spod ciemnej lucyferycznej gwiazdy.!!!

Należy tu rozwinąć pojęcie głupoty – klucza problemu.

Okazuje się, że siły zła są pozbawione tej przypadłości, czyli głupoty. Natomiast głupota jest bezbronna wobec sił zła, a złoczyńcy o tym wiedzą i bezlitośnie wykorzystują naiwność,
zwaną głupotą. Dlatego też najwyższy czas, by ludzie przejrzeli na oczy i wyszli z dżungli, by czynić sobie ziemię poddaną.

102

Najwyższy czas pozbyć się naiwności i odsunąć od pieniądza złoczyńców, czyli zabrać im monopol na kreację pieniądza, by po godzinie ZERO zainstalować Wspólnotę Finansową.

Dlatego też MY Naród Polski, nie mamy innego wyjścia i po prostu MUSIMY się zorganizować w formie pospolitego ruszenia, by pokonać lichwę, nie koniecznie lichwiarzy.

Tylko jednomyślność w działaniu, może spowodować, że powtórzy się historia raz jeszcze, jak wtedy, kiedy biblijny „Dawid” pokonał „Goliata” przy pomocy procy i kamienia, a potem na długie lata został królem, by ugruntować pojęcie sprawiedliwości.

Pojęcie sprawiedliwości z czasem zostało sprofanowane i sprowadzone do absurdu w postaci „prawa” stanowionego, będącego dziś karykaturą wszelkiej sprawiedliwości, która to
„sprawiedliwość” prawa stanowionego, służy jedynie złoczyńcom, którzy zasłaniając się tym karykaturalnym prawem, łupą nas w bezczelny i despotyczny sposób.!!!

Dzisiejszym „Dawidem” jest źle poinformowany Naród Polski. Dziś mamy już przygotowaną „procę” (plan pokonania „Goliata”), ale brak nam kamienia”. Na razie mamy mały kamyczek,
który rośnie. Tylko od ludzi zależy, czy ten kamyczek urośnie do odpowiedniej wielkości, by w godzinie ZERO dzisiejszy „Dawid” wykonał ruch i pokonał lichwę - „Goliata”.

Alternatywa I:
Nasz Ruch Społeczny ma nadzieję, że przed godziną ZERO, musimy cierpliwie znosić fakt
powszechnej niewiedzy wśród „kibiców”, dla których piszę głównie ten podręcznik edukacyjny o Wspólnocie Finansowej, obrazujący świat po godzinie ZERO, z nadzieją, że kibice się tym tematem zainteresują i uwierzą w zwycięstwo.

Dziś mamy na scenie całe masy kibiców, zmanipulowanych przez media na usługach oszustów. Trudno nawet mieć pretensje do tych naiwnych w gruncie rzeczy Kowalskich, no bo skąd mają się dowiedzieć prawdy o sobie i tych manipulantach???

103

Alternatywa II:
Naszą alternatywą są nasi żołnierze i oficerowie, którzy dziś sieją nasze ziarno prawdy i sprawiedliwości, wśród źle informowanych o sprawie Kowalskich („kibiców/zajączków”).

Następni, nowi żołnierze powielają sianie naszych zdrowych ziaren, aż osiągniemy stan „masy krytycznej”, co stanie się godziną ZERO.

Praktycznie, ma to być liczba głosów, oddanych na naszą drużynę w stosunku do przeciwników, oportunistów - opornych dla przywracania normalności, czyli sprawiedliwości (postawienia na nogi tego, co stoi dziś na głowie z powodu lichwiarsko-podatkowego oszustwa) w życiu społecznym, narodowym, na co oczekują źle poinformowani i w zasadzie
naiwni wyborcy.

Nasi żołnierze i oficerowie stanęli dziś przed gigantycznym ZADANIEM, by mobilizować „wojsko” w przyszłości, czyli w godzinie ZERO uzbrojone w kartkę wyborczą, by następnie
zdobyć władzę i zainstalować nowy zupełnie ustrój, zwany WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ.

PORÓWNANIE USTROJÓW

Tego - przed godziną ZERO – z ustrojem po godzinie ZERO.

By takie porównanie wykonać, należy nieco cofnąć się w czasie.
Cofam się więc do czasów PRL, które doskonale pamiętam z racji wieku.
Porównanie dotyczy sfery finansów – obiegu pieniądza w obu czasach.

W ustroju PRL pieniądzem rządzili partyjni - kacyki – zwani sekretarzami POP.

Zasadą w tym rządzeniu było to, że wypracowywane „zyski” w jednym zakładzie (przedsiębiorstwie państwowym), były konfiskowane przez tych kacyków (wszystko to było w „interesie” narodu???) i wędrowały jako dotacja państwowa na budowy komunizmu, które dziś znamy jako: Huta Lenina, Stocznie, Pafawag i inne.

Oczywiście ceny były odgórnie ustawiane, zarobki także, ale nie miało to nic wspólnego z rachunkiem ekonomicznym kosztów wytwarzania.

104

Powszechne zatrudnienie, miało też mało wspólnego z racjonalnością, bo było potrzeba zatrudniać „stróżów”, dla pilnowania „wyścigu pracy” i tak powstawały miejsca pracy dla aktywistów, oczywiście partyjnych.

Podsumowując były to rządy demiurgów. W zasadzie były to rządy względnie
pozwalające większości na dość swobodne życie, o ile nie było się „wrogiem
ludu”, tak jak mój ojciec.

Nie dziwi mnie zatem, że wielu wzdycha za PRL-em, tym komunistycznym ciepełkiem. Wystarczyło tylko zdanie egzaminu z poprawności  politycznej i spolegliwości niewolnika i się żyło, nie martwiąc się tym, że inni mają się źle, że ich życie to komunistyczny koszmar.!!!

Kolejne lata protestów: rok 1956, 70, 80, spowodowały, że wielki noblista L. Wałęsa obalił komunizm. Oczywiście NAS, czyli Narodu Polskiego, zorganizowanego jako SOLIDARNOŚĆ przy tym nie było.!!!

Wielkie zwycięstwo nad komunizmem uzurpowanym sobie przez noblistę, stało się faktem. Cóż jednak z tego, skoro noblista nie wiedział co z tym zwycięstwem zrobić, no bo skąd miał wiedzieć???

Wzmocniony „moralnie” przez „zachód”, czyli kapitalistyczny „biznes”, nawoływał do pomocy. Jego słowa, znane mi z autopsji – głoszone przez media brzmiały, cytuję: „przyjeżdżajcie, "inwestujcie", kupujcie, "bogaćcie się”, kierowane do zachodnich „przedsiębiorców” zaowocowały tym, że komunistyczny „deszcz” został jakby zatrzymany, ale ten wielki noblista wepchał nas pod kapitalistyczno – lichwiarską „RYNNĘ”.!!!

Dziś „wielki” noblista obraził się na naród, że ten, oszukany – także przez innych – naród go nie zrozumiał. Chełpi się noszeniem wizerunku Bożej Matki w klapie, podpiera się wizerunkiem największego z POLAKÓW, czyli Janem Pawłem II – gim Wielkim, a nie respektuje jego słów!!!, zwłaszcza takich, które głoszą absolutną prawdę o jego noblisty poczynaniach, oczywiście sprzecznych z głosem NASZEGO PAPIEŻA.

Mam tu na myśli słowa JP II, które brzmią:

„Nie do przyjęcia jest twierdzenie, iż po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm.”
, z encykliki Centesimu annus.

105

Moje teksty pisane do „wielkiego” noblisty zostały zignorowane, pozostały w sferze milczenia. Podsumowując „wielkie dokonania” noblisty L.W, zostały moim zdaniem zaprzepaszczone, przez różne nieodpowiedzialne z jego strony poczynania i mowy. Tym powinni się już zająć tylko historycy.

To, co dziś obserwujemy jako krach na giełdach i finansach świata jest tylko potwierdzeniem, że ten lichwiarski kapitalizm nie ma przyszłości.!!!

System finansowy, uprawiany przez oligarchię finansową jest „świętą krową” dla rządów i dla ludzi, którzy zajmują najwyższe pozycje w tym systemie.
Im wyżej się znajdują, z tym większą zapamiętałością i zapalczywością ustawiają strażników (bandytów) wokół tej świętej krowy.

W numerze 48 Rok X. MICHAELA (Biuletyn Pielgrzymów Św. Michała) Lekcja 9. Pt: Kredyt Społeczny a nauka społeczna Kościoła (część I) napisano:

„To, co proponujemy rządowi, to natychmiastowe zaprzestanie pożyczania pieniędzy na procent. Może on doskonale stworzyć sam pieniądze bez odsetek. Jest to jedyne rozwiązanie, które sięga korzeni problemu i które rozwiązuje go na zawsze. Pozwala to ostatecznie umieścić pieniądze w służbie człowiekowi.”

Moim zdaniem jest to pobożne życzenie, puszczanie pary w gwizdek, lub walka z wiatrakami.!!!

Nie wierzę, by dzisiejsi partyjni oszuści – będący kleszczami w rękach „kowala” – odważyli się pokąsać rękę „pana lichwiarza”???

Na tym kończę omawianie obrazu dzisiejszej rzeczywistości, która jest istnym pomieszaniem z poplątaniem.
Wszystko, dosłownie wszystko stoi dziś z powodu lichwiarskiego oszustwa na głowie.

W odróżnieniu do dzisiejszego obrazu przed godziną ZERO – wszystko, co może być zainstalowane po godzinie ZERO, będzie
 ostawieniem NA NOGI, wszystkiego, co dziś stoi na głowie. Autentyczną MOC sprawczą, ma dziś źle o sprawie poinformowany suweren, ale to się zmienia za sprawą naszych żołnierzy i oficerów, naszego oddolnego Ruchu Społecznego.

106

PORZĄDEK we Wspólnocie Finansowej.

W zasadzie większość zalet zawarłem wyżej w treści tego podręcznika.

Zajmę się nadal różnicą obecnie praktykowanego system, wobec systemu planowanego przez tworzącą się WSPÓLNOTĘ FINANSOWĄ, przygotowującą się do odebrania „bankierom” monopolu, czyli WYWRÓCENIA STOŁOW BANKIEROM I PARTYJNYM OSZUSTOM.

Dzisiejszy lichwiarski system jest systemem, w którym pieniądze decydują o działalności ekonomicznej, a stosowane jako kroplówka, uniemożliwiają swobodny i harmoniczny rozwój
gospodarki, obłudnie nazywanej społeczną.
W odróżnieniu – nowa ekonomia – jest (będzie) systemem, w którym działalność
ekonomiczna decyduje o pieniądzach, a nie odwrotnie.

Powyższa treść o różnicach w obrazach przed godziną ZERO i po, wymaga objaśnienia, które są w stanie zrozumieć zmanipulowani Kowalscy.

Obecna lichwiarska „ekonomia”, kieruje się zasadami, które mówią, że „tak krawiec kraje, jak mu materiału staje”. Wygląda to tak, że budżet państwa najpierw dysponuje określoną kwotą pieniądza i dopiero do tej kwoty dopasowuje wydatki. Skutek zawsze jest ten sam, jak z suknem, które można przeciągać po stole, ale zawsze jest tak, że gdzieś tego sukna braknie.

Po godzinie ZERO – władza (NARÓD) będzie się jedynie martwić tym, by określić w miarę dokładnie potrzeby społeczne i określić warunki ich realizacji.

Główny księgowy państwa, czyli Centralna Komisja Finansowa, wykreuje na te potrzeby pieniądze. Skutek będzie taki, że każdy będzie mógł swe życiowe potrzeby zaspokoić, bez uciekania się do pożyczania u lichwiarzy.

Tworzenie pieniądza przed godziną ZERO i po godzinie ZERO, będzie się odbywać z tego samego źródła, z którego tworzą dziś bankierzy. Różnica będzie polegać na tym, że monopol, który mają dziś bankierzy, zostanie im ZABRANY. !!!

Zostanie zatem przeniesiony na suwerena, czyli Narodową Komisję Finansową i tyle zmian. Wynika z powyższego, że „tą świętą krowę trzeba usunąć!”, a zastosować system, który
umieszcza pieniądze w służbie społeczeństwa, czyli SUWERENA – NARODU POLSKIEGO.

107

Najwyższy czas, żebyśmy ściągnęli tego bożka z piedestału i umieścili odpowiedzialność tam, gdzie powinna od zawsze być.!!! Musimy przestać obciążać ofiary, - tych którzy cierpią niedostatek – przez cały czas oskarżając te same ofiary (swoista wiktymizacja) o to, że są przyczyną swojej sytuacji. Musimy przestać zabierać im wolność i deptać ich godność, co stanowi dla nich warunek otrzymania żywności.

My, żołnierze i oficerowie naszego Ruchu Społecznego, prowadzimy edukację tych ofiar, bo bez ich udziału w prawdziwym, adekwatnym do sytuacji miejscu i czasie, NIE UDA SIĘ tego, despotycznego, uzbrojonego po zęby bandyckiego stada oprawców, wynajętych przez światowych spiskowców pokonać, przygotowując się do rozprawy z nimi w sposób medialnie
otwarty.!!!

Musimy to robić w ciszy i spokoju przed mediami, bo bandyci nie śpią.!!!

„Chodzi nie tylko o redukcję wielkiej nierówności, która wkłada w ręce 15% ludzkości własności 85% światowej produkcji. Chodzi nie tylko o wprowadzenie w życie postępu technicznego i ekonomicznego, ale działanie na rzecz integralnego i harmonijnego rozwoju osoby ludzkiej, pozwalając każdemu prowadzić życie godne istoty stworzonej na obraz Boga”.
  Paweł VI – papież 

Powyższy cytat jest zaczerpnięty z art. papieża Pt: „Zmiana systemu ekonomicznego i finansowego może być konieczna” – Papież Paweł VI.

Jest to najłatwiejsza rzecz do naprawienia. Lecz jest to rzecz, której odmawia się poruszać: system finansowy pozostaje „świętą krową” dla rządów i dla ludzi, którzy zajmują najwyższe
pozycje w tym oszukańczym systemie.

Im wyżej się znajdują, z tym większą zapamiętałością ustawiają strażników wokół tej
świętej krowy.!!! 
Decyzja w tym względzie należy do NARODU a nie do partyjnych oszustów.!!!

108

Nie wydaje mi się, by NARÓD te problemy dokładnie rozumiał?
Pozostaje do wykonania powszechna edukacja narodowa.!!!
Liczę na sukces jako autor: ale czy się uda pokonać lichwę???

Syndrom dzisiejszego czasu - maj 2016.

Obserwując scenę polityczną dzisiejszego czasu, zauważyłem, że „politycy” zachowują się podobnie do postaci ze słynnego polskiego serialu pt: „JANOSIK”. Tyle, że na odwrót; "ZABIERAJĄ BIEDNYM I DAJĄ BOGATYM", w tym sobie.

Mam tu na myśli takie postacie jak: Pyzdra i Kwicoł. Stałym sporem tych postaci było przekomarzanie się o „miedzę”. Jeden i drugi ciągle powtarzali „Moja miedza! A nie bo moja!”. Tak też ten ich spór nie został na stałe rozstrzygnięty!

Na rzeczywistej scenie politycznej nie chodzi już o „miedzę”, tylko o „KROWĘ”!

Panowie Premier i Prezydent (np.: RP) w Brukseli też się przepychali.
O co się przepychali???  Oczywiście o „KROWĘ”.
Jeden mówił „moja krowa” i drugi też mówił „moja krowa”. Sęk w tym, że ta „krowa” nie jest własnością ani jednego, ani drugiego, bo prawo do jej własności, przywłaszczyła sobie oligarchia finansowa, oczywiście za zgodą partyjnych oszustów, czyli paplamentarzystów, którzy to prawo zapisali w tzw. konstytucji, a niektórzy zrobili to, wzywając Boga do pomocy.!!!
W rzeczywistości "krowę" tą karmią OFIARY a doją bankierzy.

Tfu – ich psia i wyłysiała mać.!!!
Podobne przezbywanie się o to: „czyja jest krowa” widać u wielu innych „władców”.

Bogaci o te fakty, źle poinformowani o sprawie rodacy POLACY, są potrzebni tylko do
karmienia tej KROWY, bo doją ją wyłącznie lichwiarze, uczenie nazwani bankierami.
Partyjni oszuści jeszcze im w tym pomagają, bo przymusowo ściągają z NARODU podatki, by wypłacić lichwę, zawartą w obligacjach. Takim to sposobem kwitnie to globalne oszustwo, które i tak chwieje się dziś w posadach, bo ten lichwiarski SMOK ma to do siebie, że nie sposób go nasycić.!!! Smok strzelił sobie lichwiarskiego gola. Inni mówią o strzale w kolano, a ja, że w piętę.!!!

109

A co wy na to – zajączki/kibice??? Nie chcecie temu smokowi przyrządzić „barana”,
tak jak to uczynił krakowski „szewc Dratewka”, który pokonał „smoka wawelskiego”???

No cóż. Jeśli nie chcecie, to nie moja już sprawa.

Żołnierze i oficerowie Naszego Ruchu Społecznego CHCĄ!!!

Pewnie nie zauważacie zajączki/kibice, że  strażnicy tej „krowy” doskonale pilnują interesu,
oczywiście interesu „PANA LICHWIARZA”.

To pilnowanie interesu pana lichwiarza, objawia się tym, że nie możecie dziś podoić tej krowy, którą pod przymusem karmicie.!!!

Wszyscy zaś (zajączki – kibice) chcecie się tylko dostać za darmo do stołu i się najeść do syta??? NIC z tego!!!
To się WAM nie uda, jeśli będziecie sobie, każdy sobie i po swojemu rzepkę skrobać.!!!

Ozdrowienie tego lichwiarskiego systemu musi przyjść z zewnątrz. Sam system NIE JEST W STANIE sam się oczyścić z tego lichwiarskiego oszustwa.!!! Tak samo jak lekarz nie jest w stanie sam się uleczyć.!

Adekwatną diagnozę o powyższej tezie postawił w 1956 roku, nie kto inny, tylko sam towarzysz Wiesław (Władysław Gomółka), który stwierdził (co na własne uszy słyszałem), że „nie jest w stanie naprawić zegarek ten, kto go zepsuł!”. Dokładnie lichwa (czyli lichwiarze) zepsuła całe społeczne życie, tak jak łyżka dziegciu może (zepsuła) zepsuć całą
beczkę miodu.!!!

Czy trzeba tu jeszcze coś dodawać.???

No może tylko tyle: Że dzisiejsza cywilizacja, to Cywilizacja Wilkołaków.!!!

110

PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ
(dzisiejszej rzeczywistości, czyli przed godziną ZERO,
w stosunku do nowej rzeczywistości po godzinie ZERO, jeśli nastąpi?)

Prawie wszystkim wiadomo, że od wielu lat słynny lekarz; prof. Zbigniew Religa rozpoczął prace nad zbudowaniem sztucznego serca, z którym pacjent mógłby żyć i uczestniczyć w życiu społecznym tak samo, jak z sercem naturalnym. Wielki to plan, ale moim zdaniem nierealny, bo nie można zastąpić natury czymś sztucznym, bo natura ma to do siebie, że komórki organizmu naturalnego, by żyć, muszą być w naturalny sposób odżywiane.

To, że się udaje czasem zastąpić np.: naturalne naczynia krwionośne sztucznymi nie świadczy jeszcze o sukcesie. Także sztuczne serce, nad którym pracują specjaliści, moim zdaniem ma nikłe szanse na pełne jego zastosowanie dla życia pacjenta. Pewnie jeszcze
długo dawcami serc, będą ludzie z wypadków, katastrof drogowych, jako części zamienne.

Dzisiejsza, rozpoznana przeze mnie finansowa rzeczywistość, wygląda tak, że bankierzy zastąpili naturalną krew „pacjenta” (towary i usługi) krwią sztuczną, czyli papierkami i zapisem liczbowym na koncie ich klienta. Mało tego. Wymusili na partyjnych oszustach monopol na kreację pieniądza oraz zezwolenie na stosowanie lichwy, która jest swoistym RAKIEM na KRWI GOSPODARKI, czyli pieniądzu. Rakiem jest dlatego, że nie można zwrócić bankierowi pieniędzy w ilości większej, niż się pożyczyło, bo klient nie ma mocy tworzenia pieniędzy tylko bankier.

Fałsz jaki wprowadza bankier, psuje pieniądze tak, jak dziegć psuje miód. Ten, kto tego nie pojmuje, powinien się leczyć na głowę.!!!

Wspomniałem wyżej o sercu. Problemem nie jest teraz serce, tylko KREW, której w wymiarze naturalnym (towarów w sklepach i możliwości ofert na usługi) nie brakuje. Brakuje
natomiast sztucznej krwi, czyli pieniądza, jako zamiennika, czyli tlenu do życia, który jest przez lichwiarzy dawkowany po uważaniu, a nie według potrzeb, jak to MA BYĆ w Ekonomii bez lichwy i podatków.

111

Dlatego ta dzisiejsza kapitalistyczna, lichwiarska rzeczywistość, nie jest do utrzymania na dłuższą metę, bo jest dosłownym ZŁEM, które ZEPSUŁO współżycie międzyludzkie w najwyższym, możliwym do utrzymania stopniu.

W odróżnieniu, nowa rzeczywistość, jeśli zaistnieje z WOLI  SUWERENA, będzie swoistym, nieposzlakowanym DOBREM, które będzie polegało na rozprowadzaniu pieniądza (cienia towarów i usług) w RYTMIE produkcji i podaży usług.

Wracając jeszcze do „serca”, dzisiejsi bankierzy zasłaniają się tym, że pieniądz musi mieć cenę i dlatego stosują „punkty procentowe”. Także w nowym systemie jest przewidziany obieg krwi własnej serca, ale nie jest to lichwa.!!! Jakoś dzisiejsi bankierzy milczą, że pobierają opłaty za: prowadzenie rachunku, prowizje, przesył pieniędzy. To dlaczego jest im mało i jeszcze wymuszają lichwę??? To jeszcze im mało tych opłat???

Obserwuję obecny kryzys finansowy i co widzę???

Zachodzi zatem pytanie: „Skąd rząd USA weźmie 700 mld. Dolarów???”.

Wydrukuje je FED. Jakież to proste.!!!

Rząd USA w zamian za wydrukowane pieniądze przekaże Fedowi oprocentowane obligacje, które po jakimś czasie sam musi wykupić z pieniędzy ściągniętych pod przymusem z
podatników. Jeśli zaś rząd nie będzie w odpowiednim czasie miał pieniędzy na spłatę obligacji, to zapożyczy się u bankierów i powstanie niespłacalny dług publiczny. W wyniku, dług wobec bankierów wzrośnie jeszcze bardziej, podobnie jak inflacja i spadek realnej
wartości dolara.!!! Czy o to chodzi podatnikowi, by nabijać kasy lichwiarzom???

Czy to jest dbałość o prawa człowieka???

Wniosek z powyższego jest taki, że bankierzy z FED wydrukują kasę dla samych siebie i pożyczą ją rządowi USA.!!! A czy rząd USA nie może „drukować pieniędzy przez siebie i dla siebie, tylko MUSI to robić FED??? Ano nie może, bo podpisał podstępną umowę z pryw. FED.!!!

Wynika z powyższego, że to FED rządzi krajem, czyli USA, a nie jakiś tam „namaszczony” prezydent, czy kongres!!!

Zatem, między bajki można sobie włożyć ten kociokwik z wyborami!!!

112

Wystarczająco dużo szczegółów zawarłem wyżej w tym pisanym przeze mnie podręczniku, więc nie będę się powtarzał. Reasumując – najpierw muszą być znane potrzeby społeczne i dopiero wtedy SUWEREN, a nie „bankier” uzupełni, tylko uzupełni braki pieniężne w kieszeniach Kowalskich, wypłacając każdemu po równo Dywidendę Społeczną. Bankier zaś będzie jeno pilnował majątku depozytariuszy, by złodzieje im tego nie ukradli i będzie to robił na własną, osobistą, finansową odpowiedzialność.

Inną odsłoną problemu z pieniądzem jest jego (pieniądza) natura.

Przy dzisiejszej technice tworzenia pieniądza z niczego, który głównie powstaje jako zapis liczbowy na koncie klienta banku, fakt ten ma mało wspólnego ze straszakiem inflacyjnym,
czyli tzw. drukowaniem pieniądza.

W związku z powyższym obawy, że wypłata Dywidendy Narodowej co miesiąc każdemu, spowoduje inflację, nie ma żadnego uzasadnienia, bo tworzenie pieniądza po godzinie ZERO, będzie się odbywać pulsacyjnie i zgodnie z rytmem produkcji rynkowej, czyli podaży towarów rynkowych oraz podaży usług, równoważonych popytem na te usługi.

Wysokość Dywidendy Narodowej, będzie wynikiem obliczeń, których podstawą będzie ścisła rejestracja zdarzeń rynkowych, czyli podaży i potrzeb, czyli bilans podaży i popytu w
każdym momencie gry rynkowej będzie wychodził na ZERO. To znaczy, że klienci o każdej porze i w każdym momencie, będą mieli taką ilość pieniędzy, by wykupić całą produkcję i opłacić wszelkie potrzebne im usługi.

DOKŁADNIE jest to odwzorowanie ruchu KRWI w organizmie człowieka. Taka równowaga powoduje, że nie istnieje, ani inflacja, ani deflacja.

Zaburzenia tej gry mogą pochodzić wyłącznie od wyspecjalizowanych w oszustwie, dzisiejszych złodziei i oszustów, którzy nie pozbędą się nagle swej profesji, czyli, że będą ukrywać swe produkty i okłamywać Gminny Oddział Centralnego Biura Finansowego, rejestrującego wszelkie fakty: produkcji, konsumpcji i usług.
Jednak i na te „numery” znajdziemy „lekarstwo”, które zabezpieczy, może nie do końca interesy konsumentów.

113

Pewnym obrazem dochodzenia do prawidłowego CELU, jaki mamy w planie osiągnąć jako NARÓD jest przykład walki z rakiem, jaki przeszła słynna siatkarka Agata Mróz.

Moja interpretacja tego autentycznego zdarzenia, wygląda następująco: Stan choroby pacjentki (Agaty M.) był taki jaki mamy obecnie, czyli lichwiarsko-kapitalistyczny system w Polsce.

Miesiące leczenia i w konsekwencji operacja ze szpikiem kostnym w tle nie dała rezultatu, ale międzyczasie pacjentka urodziła dziecko, którym po śmierci matki opiekuje się ojciec. Wynika z powyższego, że naszą dzisiejszą narodową gospodarkę czeka taki sam los, czyli to, co stało się z Agatą Mróz.

Na szczęście tworzymy oddolnie Ruch Społeczny – to jest coś takiego, co można porównać do płodu, czyli ciąży Agaty Mróz.

PORÓD, tego płodu nastąpi w godzinie ZERO, a potem zaczniemy rozwijać zupełnie nowy ustrój, zwany Wspólnotą Finansową.

Wtedy też pokonamy raka, czyli lichwę i następować będzie systematyczny powrót do normalności, czyli NATURY, której prawa, są zgodne z PRAWEM BOŻYM, utożsamianym
z prawami człowieka.

Nowy ustrój jest to zupełnie dziewiczy teren i by go zrozumieć, potrzeba nie lada wysiłku.

Przede wszystkim najpierw trzeba posiadać wolę jego zrozumienia, której jak widać NARODOWI POLSKIEMU jest BRAK.!!!


Z ubolewaniem przyglądam się temu upadkowi moralnemu narodu, ale też z nadzieją
patrzę na powiększającą się siłę, czyli zwiększającą się liczbę kwalifikowanych, czyli zarejestrowanych zwolenników naszego Ruchu Społecznego, czyli Pospolitego Ruszenia w
Organizacji. Nadzieją napawa mnie wciąż zwiększająca się liczba osób LUBIĄCYCH mą stronę.

Dlatego też przedstawiam niniejszym zreformowany sposób na przyspieszenie procesu edukacyjnego Narodu Polskiego.

114

ALTERNATYWA
(jedyna w swym rodzaju)

  Wiedza o lichwie, czyli globalnym oszustwie, demaskuje przewrotność złoczyńców w ich postępowaniu i tyle.!!! Strona; www.nowapolska-w-internecie.pl

Jako Ruch Społeczny (Pospolite Ruszenie w Organizacji) oraz ja, jako strażnik skrzynki
kontaktowej Banku Informacji HUSARZ, jestem oskarżony o pospolite oszustwo, czyli o to, że chcę wykorzystać naiwność rodaków i wzbogacić się, bo „wymagam” wpłat na instalowanie nowego ustroju.
Podjęliśmy wobec tego decyzję o odstąpieniu od zbierania funduszy, cedując to na każdego z osobna patriotę, który tak jak my, zamierza pozbawić „bankierów” monopolu na kreację pieniądza. Angażowanie się rodaków politycznie, które jest wymogiem odpowiedzialności za swój, czyli każdego z osobna LOS jest poczytywane za obrazę ich - UCZUĆ - woli, czyli jak
śmiem od kogokolwiek czegoś wymagać (?) Nie dochodzi do rodaków nasz APEL, by zechcieli zająć się SWYM własnym losem, który jak widać oni sami lekceważą.!!!

No cóż, każdemu wolno się powiesić, jeśli taka jest jego (głupkowata) wola.!!! Ale czy to ma być standard w ogólnym postępowaniu, „że sąsiad postanowił się powiesić”, to ja mam zrobić to samo??? Tak to niestety i z przerażeniem dla przyszłości postrzegam, kiedy oglądam rzeczywistość.!!!

Odstępujemy także od zbierania podpisów poparcia na listach, bo przechodzimy na skryty – okupacyjny charakter oddolnego organizowania się Polaków Patriotów.
Taki charakter jest wymuszony przez okupanta, czyli światową oligarchię finansową.

NIE MIAŁEM i nadal NIE MAM zamiaru nikogo obrażać, ale gdy widzę prawie powszechny „PRL-owski tumiwisizm”, za przeproszeniem, nie mogę wyjść ze zdumienia nad powszechnym milczeniem w tak żywotnej dla „BYĆ,  ALBO NIE BYĆ”, NARODOWEJ lichwiarskiej SPRAWIE.!!!

Chce mi się po prostu wyć z przerażenia.!!!

115

Proponuję zatem Państwu RODAKOM w swej masie, by zastanowili się i  wypowiedzieli się swą postawą praktycznie rzecz biorąc pod PLEBISCYTEM – REFERENDUM i w godzinie ZERO, poszli do urn i odpowiedzieli TWIERDZĄCO, na pytania, postawione przez Nasz Ruch Społeczny, który będą reprezentować Pospolite Ruszenie w Organizacji, TRZY podstawowe pytania będące w skrócie naszym CELEM. Oto ONE.:

1. Czy zapoznałeś się lub zapoznasz, z naszym programem odebrania „bankierom” monopolu na kreację pieniądza?

2. Czy podejmiesz EDUKACJĘ o EKONOMII, bez lichwy i podatków, czyli ekonomii Wspólnoty Finansowej?

3. Czy zagłosujesz w godzinie ZERO na drużynę wystawioną przez nasz oddolny,
polityczny, ale a-partyjny Ruch Społeczny, czyli Pospolite Ruszenie w
Organizacji, by odebrać „bankierom” monopol na kreację pieniądza?


Powyższe pytania są FUNDAMENTALNYM postawieniem sprawy, na temat: BYĆ, ALBO NIE BYĆ istnienia Narodu Polskiego, ba, istnienia Państwa Polskiego.!!!
========================================================================

Uwaga!

Informuję, że jestem w trakcie
pracy nad EKONOMIĄ 2016,którą otrzyma nasza, czyli Pospolitego Ruszenia w
Organizacji DRUŻYNA, na pięć minut przed godziną ZERO, która będzie miała w
swym składzie: Akty prawne do natychmiastowego zastosowania oraz projekt nowej Konstytucji Polski 2016..

KOMUNIKATY

EKONOMIA 2016 oraz Remanent 2, są to broszury jakby dwa skrzydła tego samego ptaka (tematu). Obie razem stanowią praktykę, czyli teorię do praktycznego zastosowania i ducha, czyli mentalność człowieka sprawiedliwego. Obie stanowią jedną całość.

Nasz oddolnie tworzony Ruch Społeczny, ma zamiar sprawdzić, czy Wielki nasz poeta (Wieszcz N.P.) miał rację, którą wyraził słowami: „Gdy wieje wiatr historii rosną
skrzydła ptakom, a trzęsą się portki pętakom.!!!”
Sprawdzimy to w godzinie ZERO, ale tylko wtedy, kiedy Polacy uwierzą, że mają w sobie MOC, by pokonać lichwę, czyli wszelkie i WIELKIE - NAJWIĘKSZE - zło tego świata.

116

P O D S U M O W A N I E
powyższych treści jako jedyna ALTERNATYWA przeciw finansowemu kryzysowi.

Sprawcami kryzysu finansów świata są „bankierzy”, co przyznają nawet znani z poprawności politycznej „eksperci” od spraw finansowych.

Wniosek z powyższego jest taki, że jedynym sposobem na odzyskanie SUWERENNOŚCI, zwłaszcza finansowej jest odebranie „bankierom” monopolu na kreację pieniądza, by
zakończyć to powszechne okradanie narodów poprzez lichwę i prywatne widzimisię
„bankierów”, którzy tworzą pieniądze z niczego i wyłącznie jako dług wobec „systemu bankowego” w celu ich prywatnego zysku.

W taki sam sposób i też z niczego, może tworzyć pieniądze dla siebie i przez siebie, KAŻDY naród w świecie w ilościach adekwatnych do potrzeb i nie jako dług wobec banków. Bank zatem stanie się jedynie skarbonką do przechowywania wszelkiego pieniądza i będzie brał opłaty za swe usługi ustalone przez parlament narodowy.

Należy zastanowić się nad różnicami w tworzeniu pieniędzy.

Dzisiejszy lichwiarski system można porównać do negatywu ze sfery fotograficznej, to znaczy, że system jest nierzeczywistym obrazem, czyli domniemaniem rzeczywistości, mówiąc po ludzku stoi na głowie.!!!

System, jaki proponuje „Wspólnota finansowa” jest to system POZYTYWU ze sfery fotograficznej, stoi na nogach, to znaczy, że materialna rzecz jest zamiennikiem na pieniądze i odwrotnie. Tak samo ludzka praca jest zamiennikiem na pieniądze. Mówiąc po ludzku, tylko rzecz materialna lub ludzka praca jest argumentem do tworzenia pieniądza a nie widzimisię dzisiejszego „bankiera”. To samo odnosi się, gdy będziemy rozpatrywać towar/usługę jako rzecz, a pieniądz jako cień tej rzeczy, czyli pieniądz. Zatem cień nie
mający pokrycia w towarze/usłudze jest rakiem na systemie pieniężnym.
Tworzenie zaś pieniądza w oderwaniu od rzeczywistości, a jeszcze dodanie do tego lichwy, na którą pieniądza się nie tworzy jest źródłem kryzysu, bo "dług" nie jest możliwy do spłacenia.  LICHWA NIE JEST DŁUGIEM.!!!

117

We Wspólnocie finansowej źródłem do tworzenia pieniądza jest monetyzacja (wyrażanie majątku w pieniądzach) narodowego bogactwa: zasobów naturalnych przemysłu, budownictwa i wszelkiego rodzaju usług potrzebnych, ba, niezbędnych do prawidłowego, bez długów i w zasadzie także bez podatków, rozwoju.
Jedynymi podatkami powinny być „podatki” jako akcyza, od używek, czyli: alkoholi, papierosów, narkotyków i innych szkodzących zdrowiu człowieka, by koszty tych nierozsądnych używek ponosili ci, którzy takie fanaberie posiadają.
Pozostali zaś, żyjący w sposób oszczędny, prawidłowy, nie powinni ponosić kosztów niefrasobliwości innych, czyli lekceważących swe i innych życie.

Pozostaje zatem odpowiedzieć sobie na pytanie: kto nam ten lichwiarski oszukańczy system ZMAJSTROWAŁ???

Odpowiedź na to pytanie nad wyraz prosta, a zarazem zaskakująca.

My, SAMI jesteśmy "majstrami"! tego nie przeciętnego szwindla wszech czasów.
To myśmy zagłosowali na partyjnych, którzy okazali się oszustami, ba, paserami, bo
zapisali w „konstytucji” zezwolenie „bankierom” na wyłączną kreację pieniądza i zezwolenie na stosowanie lichwy (Art.227).

Skoro „bankierzy” mogą, to korzystają z przywilejów, których nam rządzonym przez partyjnych oszustów brakuje.

To znaczy, że naród dał sobie wmówić, że jest suwerenem, przez straszliwy błąd, popełniony przy wyborach, tej suwerenności się naiwnie pozbył. W odwrotnym kierunku tenże naród, by swą suwerenność odzyskać, musi oddać głos na tych, którzy jeszcze przed wyborami zagwarantują, że odbiorą „bankierom” zdobyty podstępnie przez nich MONOPOL i oddadzą GO we władanie SUWERENOWI.!!! Tylko w ten sposób Naród, by odzyskać suwerenność może, a wręcz MUSI się zorganizować w postaci Pospolitego Ruszenia.

INNEJ DROGI NIE MA.!!!

Dalsze omawianie powyższego „projektu wstępnego” nowego USTROJU pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA jest kontynuowane przeze mnie na moim FORUM
www.husarz33.fora.pl

Na FORUM oczekuję na komentarze i podpowiedzi na temat spraw do rozwiązania w nowym ustroju, które nie jest w stanie rozwiązać obecny zdradziecki rząd i paplament.

118

B A R T E R
jako sposób na wymianę towarowo – usługową między narodami.

W związku z tym, że prawdziwym pieniądzem po godzinie ZERO będą towary i usługi,
wymianę tychże, w międzynarodowym systemie handlu, trzeba uznać za podstawę wszelkiego handlu towarami i usługami.

Wobec powyższego należy rozważyć zasady, jakie powinny obowiązywać w tej wymianie, by obie strony były pozytywnie zadowolone.

Oto zasady obowiązujące w przyszłości.

1. Organem, który prowadzi wymianę międzynarodową, są Giełdy towarowe i usługowe, umiejscowione w regionach, podzielone na branże.

2. Organem, prowadzącym nadzór nad Giełdami Towarowymi i Usługowymi jest Centralny Urząd Handlu Międzynarodowego, podporządkowany Centralnej Komisji Finansowej.

3. Przedsiębiorcy, którzy mają wolę prowadzenia handlu międzynarodowego, powinni być zrzeszeni w Izbach gospodarczych.

4. Rozliczenia finansowe między narodami, prowadzi Centralny Bank Polski pod nadzorem Centralnej Komisji Finansowej.

Te powyższe cztery zasady, są projektem wstępnym do opracowania Ustaw, które szczegółowo będą obowiązywać w zupełnie nowym ustroju.

Treść powyższego podręcznika jest pierwowzorem NOWEGO USTROJU - Zwanego WSPÓLNOTĄ FINANSOWĄ, który jest kompatybilny z projektem nowej Konstytucji
 Polski - MODEL 2016.

Całość, zarówno Konstytucję Polski 2016 jak i ten podręcznik o NOWEJ EKONOMII bez lichwy i podatków przekazuję w DARZE dla umęczonego lichwą i podatkami NARODOWI POLSKIEMU  bez wyjątków – każdemu mieszkańcowi Polski.

Kazimierz Józef Styrna

Kęty dnia 13.05.2016.
Trzy Propozycje Douglasa.

1. Środki zakupu w rękach ludności danego kraju powinny być stale równe sumie cen na dobra konsumpcyjne wystawione w tym kraju na sprzedaż; i te śodki zakupu powinny być anulowane z chwilą zakupu dóbr konsumpcyjnych.

2. Kredyty potrzebne do sfinansowania produkcji nie powinny pochodzić z oszczędności, lecz powinny być nowymi kredytami odnoszącymi się do nowej produkcji; i powinny być wycofane jedynie w zależności od stosunku powszechnego obniżenia wartości do powszechnego wzrostu wartości.

3. Rozdział środków zakupu pomiędzy jednostki powinien stopniowo coraz mniej zależeć od zatrudnienia.
To znaczy, że dywidenda powinna stopniowo zastępować płace i pensje.

Te powyższe trzy propozycje Douglas będą realizowane przez Służbę Finansową, czyli Centralną Komisję Finansową, pod rządami nowej EKONOMI, zgodnie z zapisami Konstytucji Polski - MODEL 2012.
===========================================
PODZIAŁ DÓBR

Filozof tomistyczny Jaques Maritain, pisząc o podziale dóbr w systemie społeczno-ekonomicznym który byłby zorganizowany z uwzględnieniem pierwszeństwa należnego osobie, dochodzi do takich oto wniosków, cyt;

"...W ekonomii 'burżuazyjnej' i cywilizacji kupieckiej jest pewnikiem, że nie ma się nic za nic; pewnikiem związanym z indywidualistyczną koncepcją własności. Sądzimy, że w ustroju, w którym powyżej naszkicowana koncepcja (wraz z jej funkcją społeczną) byłaby w mocy, pewnik ten nie mógłby istnieć. Ww swoich zasadniczych potrzebach, jest to pierwszy warunek gospodarki, która zasługuje na miano wprost przeciwnie, prawo [usus communis] skłaniałoby do założenia, że przynajmniej i nade wszystko w odniesieniu do podstawowych materialnych i duchowych potrzeb człowieka, powinno się mieć za nic możliwie jak najwięcej rzeczy,..."

"Aby osoba ludzka była w ten sposób obsłużona w swoich zasadniczych potrzebach, jest to pierwszy warunek gospodarki, która nie zasługuje na miano barbarzyńskiej. Zasady takiej gospodarki prowadziłyby do lepszego zrozumienia głębokiego sensu i istotnie ludzkich korzeni pojęcia dziedziczenia, ...tak, że każdy człowiek, przychodząc na świat, mógłby rzeczywiście w jakiś sposób korzystać z tego, że jest dziedzicem minionych pokoleń." [Humanisme integral, str. 205-206]


Powyższy cytat ze strony 114-115 Globalne oszustwo i drogi wyjścia - autor Louis Even - uczeń Douglasa... j.w.
=========================================== 
WNIOSKI

Usunięcie przeszkód czysto finansowych otwiera perspektywy rozwoju wzbogacającego wszystkich, wzbogacającego zarówno w dziedzinie kulturalnej, jak i w dziedzinie materialnej, ale którego nie można osiągnąć przy wadach obecnego systemu finansowego.

"GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYŚCIA" - str. 135
PODSTAWOWA ZASADA
dla WSPÓLNOTY

"Dobra materialne zostały przez Boga stworzone dla wszystkich ludzi i powinno się je udostępnić wszystkim, zgodnie z sasadami sprawiedliwości i miłości. Każdy człowiek, jako istota rozumna, z natury posiada podstawowe prawo do używania ziemskich dóbr materialnych... To indywidualne prawo w żaden sposób nie może być zniesione, nawet przez zastosowanie innych pewnych i uznanych praw odnoszących się do dóbr materialnych".

Powyższy cytat pochodzi z książki pt; "GLOBALNE OSZUSTWO I DROGI WYJŚCIA": - autor Louis Even, Kanadyjczyk, znakomity uczeń Clifforda Hugha Douglasa (str. 39.)
===========================================
TOTALNY RABUNEK

Dokonany na NARODZIE POLSKIM


Elementarz
dla Wszystkich Sfer
Misterna
Orgia
Miłości

Remanent 2008
(Remanent 2)

Kazimierz Pawlak - Wydanie własne

Przedrukowanie i rozpowszechnianie wskazane

Czy wiecie że:

Jaki polski przemysł - daje więcej pieniędzy -niż wszystkie – kopalnie złota na świecie?

O tym możesz dowiedzieć się z tej książki.

========================================== 
Misterium Nieprawości

Konstytucja - nakazana religijnie

(Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,I uczyni cię Pan głową, a nie ogonem,  i ty będziesz
zawsze na górze, a nigdy nie będziesz na dole.

Ty będziesz pożyczał wielu narodom, a sam nigdy nie zaciągniesz pożyczki.

Jahwe umieści cię zawsze na czele, a nie na końcu,
zawsze będziesz górą, a nigdy ostatni.”


Przestępczość - nakazana religijnie

(Stary Testament V Ks. Mojżesza. 14,21)

,,Nie wolno wam (Żydom) jeść żadnej padliny.

Dasz ją do zjedzenia obcemu przybyszowi, który jest w twoich bramach, albo sprzedasz obcemu, gdyż ty jesteś świętym ludem Pana Boga twego.”


Kradzież  - nakazana religijnie

. Talmud ” –Schulchan Aruch Choszen Hamiszpat 348.)

,,Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może
postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle”


Oszustwo - nakazane religijnie

Talmud - Schulchan Aruch, Edit I 36)

,,Wszystkie nasze przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące..
Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas” ” –


„Nie lękajcie się, prawda was wyzwoli”

Papież Jan Paweł II

Czy to prawda?

że jest: „P r a w d a”,

która nas wyzwoli?

Od: „Misterium Nieprawości”

które nas zniewala?

Czy to prawda?
że ta „Prawda”–
– sama jest w niewoli?

Jak ta „Prawda”- niewolnica

zniewolona przez
Misterium Nieprawości


może nas wyzwolić???

Czy to prawda?

Że .....


                                                                K.P.
=========================================== 
1

Od autora

Książka ta powstała z analizy i porównaniawszystkich finansów Państwa z lat komunistycznych 1970 –1989 z latami obecnymi 1989 – 2006. Analiza została dokonana z
Roczników Statystycznych z lat: 1970; 1975; 1979; 1980; 1981; 1988; 1989; 1992; 1996; 1998; 2000; 2001; 2002.

Celem tej analizy była odpowiedź : Co się stało z finansami Państwa? Nie ma obciążeń na ZSRR, gdzie są pieniądze? Są to tematy tabu, - zmajstrowane - przez przestępców
zorganizowanych na najwyższych szczeblach władzy w połączeniu z międzynarodowymi przestępcami.

Pieniądze ukradzione z Polski przez 20 lat - tylko z afery alkoholowej - to równowartość kosztów autostrady dookoła kuli ziemskiej, lub supernowoczesnego miasta dla 6 – 10 milionów ludzi !!!

Afera alkoholowa kradnie więcej pieniędzy, niż dają zysku wszystkie kopalnie złota na całej kuli ziemskiej. Wszystkie coroczne pieniądze kradzione z Polski to ponad 120 miliardów dolarów - 2 razy więcej - niż haracz w okresie komunizmu płacony na RWPG – dla ZSRR.

O tym możesz się dowiedzieć z ,,Remanentu” - ,,Ekonomii dla wszystkich”, które są częścią
 ,, Misternej Orgii Miłości”.

,,Elementarz ekonomiczny” powinien być zrozumiały – nie ma tu filozofii. Przyczyny jednak - tego stanu rzeczy, dlaczego tak jest – mogą być trudne do uwierzenia dla każdego uczciwego człowieka z naszej polskiej cywilizacji.

Ażeby jednak zrozumieć ten temat – spróbujmy pomyśleć i uwierzyć w Wilkołaków – w całą Cywilizację Wilkołaków.

Przeczytaj i spróbuj pomyśleć - „Nie lękaj się” Wilkołaków - lękanie nic Ci nie pomoże - zabijają „miłością”.

Lękajcie się wilkołaczej miłości!
========================================== 
3
Ekonomia dla wszystkich.

Lekcja nr.1 wprowadzenie ekonomiczne.

Słowa Papieża : (Fragment Orędzia Jana Pawła II na dzień 1 stycznia 2000 r.)

,,Ekonomia, która nie bierze pod uwagę
wymiaru etycznego i nie stara się służyć dobru człowieka - każdego człowieka i
całego człowieka – w istocie rzeczy nie zasługuje nawet na miano < ekonomii
> pojmowanej jako rozumne i dobroczynne zarządzanie dobrami materialnymi”.

Nasz Zbawiciel i Nauczyciel Jezus Chrystus dał nam dwa najważniejsze przykazania miłości:

1. Będziesz miłował Pana Boga Swego...

2. ,,Będziesz miłował bliźniego swego - jak siebie samego” Mat.22, 37. 39.

Pierwsze przykazanie nie jest w programie tego ,,elementarza”. Zajmiemy się tylko przykazaniem drugim , ,,przykazaniem miłości bliżniego”.
Na pewno zastanowisz się sz. Czytelniku dlaczego tyle miejsca zostało ( i zostanie) poświęcone jakiejś mniejszości narodowej, której nie ma?? I przy sprawach gospodarczych poruszone sprawy religijne?

Dlatego, że religia stała się kluczem do uśpienia i ,,obezwładnienia”, ,,pomieszania języków”, ,,zdebilizowania” poprawnością polityczną - przejęcia absolutnej władzy nad. Polakami.

Jak to będzie wyjaśnione :
Żydowska hierarchia Kościoła jest współtwórcą nowej Targowicy - uratowała żydowskie komunistyczne elity,
współtworząc fałszywą „Solidarność i „Okrągły Stół” - jako nowy Układ Jałtański, zapewniający - oszukańczo - „demokratycznie" - na życzenie "Polaków” - władzę Żydów nad Polakami.

,,Pieniądz niezbędny” - jest to pieniądz konieczny  do istnienia Państwa, rodziny,
poszczególnego człowieka: dla zabezpieczenia materialnego bieżących
potrzeb - utrzymania substancji  biologicznej i materialnej - regeneracji sił wytwórczych i
biologicznych.

(Pieniądz niezbędny zabezpiecza DYWIDENDA SPOŁECZNA.)
Razem za swój  1 bochenek chleba Polak płaci sumę wartości ok. 13 bochenków.

1 część Koszt chleba ,,dla Polaka” i oprócz tego: 12 części - haracz płacony przez Polaka - dla Żyda, Niemca – słowem: ,,dla obcych”

 Co to jest afera alkoholowa?

Przykład:
Jakie powinien być podatek dla wódki kosztującej 20 zł 0,5 l?

Powinno być: koszty własne netto ok. 1 zł ; podatek ok. 19 zł.

Jak jest? Wg wyliczeń za rok 2001: do budżetu wpłynęło: 1/16 należnych podatków od wódki, a 15/ 16 pieniędzy podatkowych z wódki zostało zrabowane przez przestępczość zorganizowaną na najwyższych szczeblach władzy.
Jest to pieniądz ,,pierwotny netto”.

Każda złotówka NETTO (prawie 19 zł z każdej butelki !!!) wpływająca do budżetu już w pierwszym roku ulega 5 krotnemu pomnożeniu w systemie finansowym państwa i następnych latach (średnio razem) ok. 11 razy!

Najważniejszym składnikiem budżetu był
podatek od alkoholu. W Księstwie Warszawskim aż 56 % budżetu było z podatku od alkoholu. W Polsce, w okresie ,,między wojennym” podatek od alkoholu stanowił 40 % budżetu. W okresie PRL – u ok. 40 % budżetu stanowił podatek z alkoholu . Dlatego: produkcja i handel alkoholem były pod kontrolą Państwa.

W tym celu został utworzony ,,Monopol spirytusowy”.
Obecnie cały ten przemysł i handel jest ,,sprywatyzowany”.
W czasach komunistycznych podatek od alkoholu stanowił 75 – 80 % wartości całego alkoholu.
(str. 9)
Podsumowanie kradzionych dochodów budżetowych. Całość ukradzionych pieniędzy z tych trzech afer to 220 –260 MLD $ lub € ( przy kursie z 2001r.); tzn. ok. 1000 MLD zł w ciągu 16 lat.

Pieniądze rabowane z tych afer są w całości pieniędzmi ,,netto”, wprowadzone do budżetu i funduszy emerytalnych
uległyby w ciągu roku ok.5 krotnemu powiększeniu, cyrkulując w obiegu finansowym państwa uległyby powiększeniu 10 – 11 razy !!!

Jak wielkie to są pieniądze?.

Niezapłacone podatki od ,,sprywatyzowanych” przedsiębiorstw, oraz z alkoholu i paliw przez 16 lat to ok.250 mld $ - lub 1000 mld zł.


Za takie pieniądze można wybudować autostradę dookoła kuli ziemskiej; nowoczesnego miasta dla 6 mil ludzi itp., zrobić plan Marszala za polskie pieniądze.
===========================================
Na wariackich papierach

Wszystkie te afery odbywają się na naszych oczach:

Najmniejszy polski kramarz płaci podatek i czynsz od
swojego stoiska (od placu!) - przekraczający nieraz - jego dochody z handlu.

Zagraniczne Supermarkety na których zysk jest nieporównywalnie większy niż z kramarstwa - sprzedają towary bez podatków.

Ażeby było „wolnorynkowo” i konkurencyjniej – Supermarkety mają przywilej handlu alkoholem – bez podatku. Każda sieć supermarketów ma swój „przywilej” -
sprzedaży alkoholu bez podatków ( 95 % wódka!)i to najlepiej chemicznego - mają swoje rozlewnie poza kontrolą skarbową państwa. (Al Kapone by się uśmiał)

Ażeby było bardziej „wolnorynkowo” podobny proceder
uprawiają zagraniczne stacje benzynowe sprzedając paliwa bez podatków (57%!), a i jeszcze mają „przywilej” - sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych.
Zarówno stacje benzynowe, jak i supermarkety są w tych samych niezawodnych rękach - „obcych”-  są one w Polsce NA WARIACKICH PAPIERACH

19

Zrujnowanie - Kontynuacja

Lekcjanr 3 Największe kłamstwo świata.

Ewangelia uczy, ,,PrzyjdzieTen co nie złamie trzciny nadłamanej” itd. słowem najłagodniejszy człowiek świata, i co Go na tym świecie najwięcej wzburzyło? Zastał w Świątyni (Kościele) handlarzy i bankierów. Obyczaj nakazywał płacenie ,,podatku świątynnego” złotymi monetami którymi spekulowali bankierzy. Ubodzy Żydzi
zapożyczali się, aby ten podatek zapłacić - płacąc wiele razy więcej niż powinni. Lichwiarze żydowscy obdzierali biednych Żydów nawet w Świątyni.

Pana Jezus zachował się ,,nieodpowiedzialnie” - poprzewracał stoły i przepędził biczem oszustów i
świętokradców. Pan Jezus oczyścił świątynię z bluźnierców - ale naruszył - ,,świętość pieniądza” - tej świętości, wokół której toczyło się rzeczywiste życie Izraela, a nawet samej Świątyni. Wszystkie elity żydowskie duchowe Annasze i Kajfasze, jak i bankierzy stracili – złudzenia: Pan Jezus nie będzie im służył ! - a przy tym za dużo wiedział - a będąc uczciwy (,,naiwny”) - może im zaszkodzić. Wydali na Niego
wyrok: śmierć – za cztery dni został ukrzyżowany.

Dlaczego tak strzegą tej tajemnicy pieniądza do dnia dzisiejszego? Co się może wydać?

Tą tajemnicą jest LICHWA, PASERSTWO, MONOPOL..

Ażeby zaistniała lichwa muszą być stworzone odpowiednie warunki ku temu. Najlepszym warunkiem jest jakiś deficyt towarów, spowodowany klęskami żywiołowymi, a jeżeli ich nie ma trzeba je stworzyć – w sposób sztuczny – przez rewolucje czy wojny, albo ,,plan Balcerowicza”..

Takimi - ,,klęskami żywiołowymi” - były afery gospodarcze - opisane w Lekcji nr 2 , spowodowane zamierzonym destrukcyjnym działaniem tych samych ludzi - przy gospodarce i przy bankach.

20

Historia lichwy pochodzi ze starożytności i nic się nie zmieniło od tego czasu, dlatego możemy uczyć się teraźniejszości - od historii - jak częściowo odtworzyć
historię - na podstawie teraźniejszości.

Mieliśmy niedawno zrobioną ,,prywatyzację” 600 przedsiębiorstw tzw. NFI , gdzie były świadectwa udziałowe
dla społeczeństwa.

Czy było to coś nowego w celu naprawy - wyjścia z komunizmu i podzielenia sprawiedliwie? Nie! To miało
za zadanie wzbogacić tylko jednych, tak już było:

... ,,Naród Wybrany” zastosował ten proceder 4500 lat temu w Egipcie, gdzie zostały sprzedane za lichwę - ,,Objawienia Pańskie”. Miały przyjść plagi na Egipt 7 lat tłustych i 7 lat chudych. W 7 latach tłustych zbierano ziarno, które potem sprzedawano w latach chudych. Zarządcami spichlerzy zostali bracia Józefa. Byli urzędnikami, pośrednikami pomiędzy Egipcjanami a faraonem. ,,Świadectwami udziałowymi” były wtedy gliniane tabliczki, na których było
napisane : kto daje na przechowanie i ile zboża.

To zboże każdy Egipcjanin miał z powrotem otrzymać w tej ilości ile złożył na przechowanie, na podstawie tabliczki (świadectwa udziałowego). Czy otrzymał ?

Za swoje zboże Egipcjanie musieli płacić wygórowaną paskarską cenę. Zaczął się wyścig cen, całe złoto, cały
majątek, cały dobytek i ziemia Egipcjan przeszedł przez ręce Żydów – został zinwentaryzowany i upaństwowiony - w
imieniu Faraona. Za denara miarka zboża, paserstwem i lichwą ograbili Egipcjan z całego majątku, nawet z ziemi. Po nastaniu lat urodzajnych, cały Egipt został upaństwowiony by następnie ,,sprywatyzować”, na nowych warunkach. Chłopom egipskim nie oddano ich własnej dobrej  ziemi, a z właścicieli ziemi stali się - dzierżawcami na gorszej ziemi, należącej do faraona, za którą musieli oddawać 1/3 zbiorów.

Egipt podupadł -na długi okres czasu, nie powrócił już do dawnej świetności, gdyż załamane zostały wszystkie stosunki społeczne. Najlepszą ziemię nawadnianą - nabyli Żydzi na własność, na której wypasali kozy na zgorszenie
Egipcjan. Tylko stan kapłański - nic nie stracił ze swojego posiadania, a nawet się wzmocnił i wzbogacił (stan kapłański uwiarygodnił prawidłowość transakcji - jak obecnie?).

21

W czasie suszy kapłani otrzymywali zboże bezpłatnie, a po powrocie do lat urodzajnych nadal posiadali swoją ziemię i przywileje. Naród Wybrany rozrósł się niewspółmiernie,
(wg St. Test.) ,,rozmnożył nieprzyzwoicie” stworzył próżniaczą kastę, żyjącą kosztem Egipcjan. Tak trwało
wiele lat...aż.......

Zastosowane tu ,,świadectwa udziałowe” - tabliczki gliniane - spełniły się tylko dla ,,wybranych”, gdyż rozdziałem zboża
rządził - ,,czarny rynek” w rękach Żydów - bo zboża było za mało – tylko warstwy uprzywilejowane dostają za darmo, a dla innych pozostaje płacić pieniądzem, lub dać pod zastaw inne dobra.

Obecnie akcje NFI zostały potraktowane tak samo, nie spełniły swojej roli, stworzono sztucznie ,,bessę” (długi), przez ekonomię ,,księżycową” - oderwaną od rzeczywistości.

Nie opłaca się nic wytwarzać - depozyty bankowe dają kilka razy więcej niż jakakolwiek produkcja.
Zakłady doprowadzono do upadku, bądź ,,prywatyzacji” tzn. przejęcia zakładów - przez ludzi ,,wybranych” na
własność ,,za długi”.

W ten sposób przy pomocy ,,stóp procentowych” i
,,kursu walutowego” zostało ,,sprywatyzowane” (przejęte za długi) 70 % polskiego majątku narodowego.

Mamy tu przykład ekonomiczny: gdzie nastąpiła w sposób naturalny (klęski żywiołowe),,bessa” ( wzrosła cena towarów i ściągnięto pieniądze), aby po zakończeniu tejże - nastąpiła ,,hossa”,  tym razem dla Żydów, którzy mieli pieniądze i władzę nad gospodarką – mogli dyktować ceny. To jest ten ideał do którego ,,naród wybrany” - sprowadza każdą działalność ekonomiczną na całym świecie - dopracowując się coraz lepszych metod – wywoływania klęski - zarówno ,,bessy”, jak i ,,hossy” w sposób sztuczny. Rolę klęski żywiołowej spełnił ,,plan Balcerowicza”.

(Najlepszą ,,hossą” są wojny i rewolucje tworzone wspólnie przez Żydów rewolucjonistów i Żydów
bankierów). Nie udało się
Żydom przejąć urzędu Faraona (który dla Egipcjan był bogiem), co w wiekach następnych poskutkowało pierwszym wypędzeniem....

22

Widać więc, że po 2000 latach ,,kontynuacji” tego lichwiarstwa ( 100 jednostek na 10 %) - zabraknie materiału na zbudowanie tych domów  na całej kuli ziemskiej - nawet dla jednego mieszkańca ziemi!

Werset z ,,Krezusem” obrazuje - jak można przy pomocy procentów bankowych zadłużyć całą kulę ziemską, określić w formie zapisu, a nawet ją przywłaszczyć. Trzeba tylko temu procederowi zapewnić ,,prawo” tzn. ,,wiarygodność” i ,,kontynuację”.

W tym przykładzie chodziło tylko o 100 jednostek pieniężnych przy 10 % i jaki skutek z tego wynika?!

W przypadku Polski - ,,planu Balcerowicza” chodziło –
(o wszystkie finanse Państwa 160 MLD dolarów) - oraz stopie procentowej w 1990 roku 200 %, a w następnych 100, 80, 60, itp. obecnie ok15 %) - o władzę nad procentem bankowym i manipulowanie nim. To jest największe kłamstwo, które miało trwać 3 miesiące, ale, ponieważ
(dzięki Papieżowi i Kościołowi) nikt nie protestował trwa to 16 lat i będzie trwać (jak pozwolimy), aż do unicestwienia całego Państwa, Narodu i samego Kościoła w Polsce.

Afera alkoholowa i paliwowa, prywatyzacyjna i wszystkie pozostałe są równocześnie z aferami bankowymi, to jest z absurdalnymi procentami bankowymi.

Wg wyliczeń 1 złotówka z 1989 r urodziła w ciągu 15 lat ok. 60 zł procentów bankowych.

24

Wg wyliczeń: wszystkie pieniądze uzyskiwane z afer w każdym roku można było pomnożyć średnio 6 krotnie.

Razem wszystkich pieniędzy: 7 000 MLD €; tzn. 28 000 MLD zł. Słownie: siedem bilionów €; lub dwadzieścia osiem bilionów zł.

W p. B. pieniądze uzyskane z afer zostały pomnożone 6 krotnie w bankach i wszystkie te pieniądze są pieniędzmi ,,luźnymi”, które można wyprowadzić za granicę (ile się da!) lub  kupować majątek narodowy. Ta suma jest ponad dwukrotnie większa niż wartość całego majątku narodowego.

Wartość całego majątku narodowego, to suma ok. 3 biliony € lub USD (2003r.) – majątek ten został sprzedany za 1/100 wartości.

Ale czy bankowcy Żydzi pozostawieni po komunizmie ,,nawróceni”, poświęceni, pobłogosławieni - musieli mieć taką przykrywkę, ażeby pieniądze wpłacać do banku i je wypłacać? Kto ich miał sprawdzić? Wszystkie elity
żydowskie brały w tym udział!
W tym planie Balcerowicza brali udział międzynarodowi ,,eksperci” – dopuszczeni do wszystkich tajemnic
państwowych - między innymi prezes banku Izraela. Wszystkie sprawy bankowe zarówno w bankach państwowych jak i obecnie w bankach prywatnych - są
,,tajemnicą bankową” bez jakiejkolwiek kontroli Polaków zdane na dobrą, lub złą wolę wszech mafii żydowskiej.

25

Tak samo było przez 50 lat komunizmu, cała dyplomacja,
banki, handel zagraniczny to było żydowskie państwo w państwie - połowa pieniędzy się straciło - stąd powstały długi gierkowskie. A czy słyszał ktoś o długach balcerowiczowskich?

Mamy w Polsce dwa rodzaje długów:

1). Długi ,,gierkowskie”: Gierek spłacił ponad 2 razy tyle niż pożyczył tzn. 56 MLD $ i pozostało do spłacenia jeszcze 22 MLD $. w r. 1980. W czasie Stanu Wojennego długi się podwoiły do 48 MLD $. Dzisiaj są takie same.

2). Długi ,,balcerowiczowskie”:
Informacja powyżej, że majątku zostało sprzedane za 2 bilionów USD. Zadłużenie obecne to 500 MLD zł. Wynikałoby z tego, że ,,długi balcerowiczowskie” to:  2 biliony USD sprzedany majątek , oraz 200 MLD USD długi obecne.

Razem: ok. 2 200 MLD USD oznacza to, że Balcerowicz - nic nie budując spowodował długi 45 razy większe niż Gierek.


Długi te zostały w większości zmaterializowane poprzez
wykup majątku państwowego.

26

Prywatni fałszerze pieniędzy

Procent bankowy jako broń absolutna bożka Mamona i jego kapłanów, polega w zasadzie na triku matematycznym, który trzeba tylko ,,uwiarygodnić” i ,,kontynuować”.

Pieniądz, jak i procent bankowy jest dziś zapisem
elektronicznym, w takiej postaci jest prowadzonych większość rozliczeń i niewielką ilością pieniędzy dla
małych klientów. Na te wszystkie rozliczenia elektroniczne nie trzeba mieć pieniędzy składkowych - trzeba mieć tylko monopol i przywilej kreowania pieniędzy w ,,prywatnych” bankach.. (Wg Maurice Allais, Laureata Nagrody Nobla w
dziedzinie ekonomii w 1988r. Michael 1.01.2000r)

,,W istocie, obecne tworzenie pieniędzy z niczego, przez (prywatny) system bankowy, jest podobny do tworzenia pieniędzy przez fałszerzy, którzy są sprawiedliwie potępieni przez prawo. W konkretnych warunkach prowadzi do tych samych rezultatów.”

,,Instytucje takie, jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF) i Bank Światowy stwarzają pozory pomocy krajom w trudnościach finansowych udzielając im pożyczek, lecz z powodu odsetek, które te kraje muszą spłacać, stają się na koniec biedniejsze, niż były przed udzieleniem pożyczki.

Oto kilka uderzających przykładów:

W okresie 1980 – 1990 kraje Ameryki Łacińskiej zapłaciły 418 miliardów dolarów odsetek, podczas gdy oryginalna pożyczka wynosiła 80 miliardów $....i są one wciąż winne
kapitał (te 80 mld), mimo tego, że spłaciły go więcej niż pięć razy!

,,Podobnie dzieje się w Polsce. Około 90 % długu składa się z odsetek; oryginalny kapitał pożyczony reprezentuje ok.10 % długu. Polski dług zagraniczny, który wynosi teraz (w 2000 r.) 75 miliardów dolarów (ok. 2000 dolarów na osobę) pochodzi z długu zaciągniętego przez rząd komunistyczny w latach 70-tych.

27

W roku 1980 wynosił on 20 miliardów dolarów. W ciągu
20 lat dług został spłacony co najmniej trzykrotnie (spłaciliśmy ponad 60 miliardów ). Czy nie jest to więcej, niż wystarczająco?

Jednak z powodu absurdalności obecnego systemu
finansowego musimy kontynuować spłacanie odsetek prywatnym bankom. Rocznie Polska spłaca ok.3 miliardów dolarów. Za tę sumę można przez rok wyżywić przez rok ludność całej Afryki.”

Zwróć uwagę - afera alkoholowa - nie płacone podatki z alkoholu ok. 5-7 MLD dolarów to: 2 razy więcej pieniędzy niż spłata długów ok. 3 MLD $. Czy ,,obcym” nie chodziło o to, ażeby przy pomocy ,,zubożenia” przy pomocy afer gospodarczych - uniemożliwić spłatę długów i spowodować zniszczenie ekonomiczne i biologiczne Polski?)
Czy nie po to był potrzebny ,,stan wojenny”, aby wypędzić co mądrzejszych Polaków z kraju, ,,zubożyć”, zadłużyć i spowodować przejęcie za długi?

30

PRZEDAWNIENIE

Co robi złodziej gdy się mu czapka pali ?


I nie jest pewien czy mu łupu nie odbiorą - a jeszcze może iść do więzienia? Stara się schować ,,towar” u pasera - spieniężyć i ,,wyprać” pieniądze. Złodziej się śpieszy , handluje długami, ,,pierze pieniądze” w ,,sprywatyzowanych” bankach – dopuszcza do geszeftu międzynarodowych złodziei – a mimo to się boi. Złodziej się boi, że ofiara się obudzi, może zaprzeczyć wszystkiemu, że pieniądze nie pożyczała i co będzie? Najlepiej się ukryć przy pomocy ,,międzynarodowego prawa”. Wejście do Unii Europejskiej to ,,przedawnienie” - najlepsze ,,uwiarygodnienie” „owych” elit.

Środki masowego przekazu – środek niezawodny - można wmówić ludziom wszystko pod warunkiem, że się ma władzę nad mediami, ,,autorytety” i ,,demokracje”.
W ,,demokratyczny” sposób, na własne życzenie Polaków, następuje ograbienie z majątku i z wszystkich praw do swojej ojczyzny.

,,Gdy rozum śpi budzą się potwory”:

---,,Nie udało się Żydom zaprowadzić komunizmu w całej Europie, to teraz próbują i niestety z powodzeniem, stworzyć obóz neoliberalnego socjalizmu, któremu na imię UE – państwo.

Zasadne jest, więc pytanie: co stanie się z polskim Narodem, jeśli np.; za 10 czy 15 lat UE się rozpadnie, a my wysprzedamy do tego czasu 50 % naszego terytorium (przecież przez ostatnie 17 lat sprzedano bez polskiej wiedzy i zgody 30 % polskiej ziemi, przyp. 80 % majątku produkcyjnego, 85 % banków itd.), dokąd wtedy pójdziemy?


36

„Największy w dziejach rabunek pieniędzy”

,,Przełomowym momentem w procesie globalizacji, czyli
planowego wyniszczenia narodów, było podstępne przejęcie produkcji dolarów USA przez żydowskich bankierów.

Plan dokonania tego największego w dziejach rabunku przygotowany był na koniec 19-go wieku, ale dopiero w dniu 23 grudnia 1913 roku w Kongresie Amerykańskim, po
wyjeździe na święta Bożego Narodzenia większości członków Kongresu, grupka kongresmanów żydowskiego pochodzenia przeforsowała ustawę o przejęciu prawa emitowania dolarów przez kilka banków prywatnych, nazywając to ,,Federal Reserve Act”, na miejsce dotychczasowego Narodowego Aktu Bankowego.

Jak podkreślają znawcy tego zagadnienia, był to największy bandycki rabunek pieniędzy, jaki świat widział kiedykolwiek.

A więc, za wyliczone tu ukradzione z Polski pieniądze z samych tylko afer: alkoholowej i paliwowej można by wybudować przez Polaków w Polsce autostradę 4- krotnie
większą niż obwód kuli ziemskiej 160 tys km!

Te ogromne pieniądze z alkoholu to są pieniądze pierwotne, skierowane na  naukę, postęp naukowo techniczny, inwestycje, uległyby kilkunastokrotnemu powiększeniu. (Dlatego mamy tego wielkiego wspólnika, wczepionego pasożyta (jak przez wieki), w nasz żywy organizm - ,,starszego niby brata”).

Tak jest we wszystkich działaniach inwestycyjnych:
,,Pieniądze pierwotne” to klucz do pomyślnego rozwoju, dlatego wszystkie zainteresowane tym Narody pilnują by nie wpuścić konkurencji do międzynarodowego ,,podziału pracy”.

58

Otwarte Fundusze Emerytalne zagładą dla ZUS – u i Budżetu


Wszystkie rządy okresu „transformacji” mówią o ,,naprawie" Finansów publicznych. Jak ta naprawa ma wyglądać?

Opisana na stronach 39 – 40 ,,naprawa” - ,,prywatyzacja” przemysłu farmaceutycznego i handlu lekami, doprowadziła do wielkich problemów finansowych służby zdrowia, a także niedługo do całkowitej dezorganizacji i zniszczenia opieki zdrowotnej.

Problemem jest wyciągana zawyżona suma z Budżetu na ,,refundację lekarstw” w wysokości przynajmniej 5 miliardów złotych netto.

Główne składniki Finansów publicznych to: Budżet + ZUS.
Cyrkulacja pieniędzy pomiędzy tymi instytucjami i ludnością powoduje kilkukrotne powiększenie się pieniądza ,,netto”. 1zł netto = 5 – 11 zł brutto PKB.

Ażeby ,,naprawić” Finanse publiczne – zastosowano dalsze psucie -dalszy upust krwi (pieniędzy) - z Budżetu i ZUS-u– tym razem trzykrotnie większy na 15 MLD zł dla zagranicznych O.F.E.

Obowiązkowe dla ludności ubezpieczenia prywatne, które egzekwuje Państwo i przekazuje - netto - obcym prywatnym instytucjom finansowym.

66

To bydło wszystko popsuje...

Zwróć uwagę na wspólnotę interesów, jak jej strzegą, z jaką
misterną zaciekłością i nienawiścią niszczą Polskę. Niszczą nam szczególnie to co potrafimy zrobić w czym moglibyśmy konkurować, a nawet być lepsi od Niemców np.: stocznie. Przemysł stoczniowy zatrudniający ok. 10 tys. pracowników buduje kadłuby statków - montując w nich urządzenia produkowane w
ok. 1000 zakładów dających pracę w tych zakładach.

Tych 10 tys. pracowników stoczni i 200-300 tys. tych 1000 zakładów tworzą pieniądz pierwotny, który może być pomnożony nawet 10 krotnie przez budżet usługi -dając pieniądz wtórny. Upadek stoczni to dalsze bezrobocie i
pomniejszenie dochodów dla 2- 3 milionów ludzi.

I jeszcze ważniejsza sprawa -  odepchnięcie Polski od Morza.


Trwa wielka Miłość Żyda i Niemca.

Tym wielkim łącznikiem wampirskiej i wilkołaczej Miłości jest okradana Polska. Jeden jest wdzięczny drugiemu.
Żyd za uratowanie komunizmu i Żydów przy władzy, Niemiec jest wdzięczny za podarowanie kolonii ratującej im dobre życie.

Autor pisze w roku 1945, że niemiecki antysemityzm jest tylko drobną uciążliwością, w porównaniu z korzyściami, jakie wojna daje Żydom i przewiduje, że Żydzi wkrótce pogodzą się z Niemcami”.

69

PKB - Czarna Magia?
 Wielką gorączkę i wypieki u biznesmenów, biznesopodobnych, inteligentów, ćwierć-inteligentów, urzędników i in. wzbudzająniesprawiedliwe podatki.

Straty planu Balcerowicza to więcej niż straty poniesione w II Wojnie Światowej. Zniszczone zakłady - pozostały po nich gruz i złom.

Polska straciła ok. 50 procent PKB - produktu krajowego brutto.

Dwukrotny  spadek produkcji, ceny wyrobów krajowych wzrastają 2 krotnie! Wszystkie opłaty za prąd, gaz, wodę itd. - nawet kilkakrotnie! To jest ten wzrost PKB!

70

Pracownicy tych zniszczonych fabryk zajęli się zbieraniem złomu, i wszystkiego co dyrekcja nie sprzedała, mają pieniądze na gorzałę.

71

Ugruntowanie

Ugruntowanie wiadomości ekonomicznych:

W „Lekcjach” ekonomicznych - rozpoznaliśmy 2 rodzaje pieniędzy:

1). „Pieniądz niezbędny” - konieczny do funkcjonowania organizmu, jakim jest Państwo, rodzina, jednostka itd.

2). „Pieniądz luźny”
- przyrost PKB, ale -wolny od podatków NETTO możliwy do wyciągnięcia z Budżetu, lub zysk - wolny od podatków - netto.

Pytanie brzmi:
Jak z polskiego PKB wynoszącego (w r. 2000) 750 MLD zł można wyciągnąć w tym samym pieniądzu PKB 4 300
MLD zł ?
! Jak z naczynia mniejszego napełnić większe? W przypadku Polski naczynie mniejsze napełnia 6 razy większe naczynie dla obcych.
Tym fenomenem jest system finansowy państwa.

Co za takie pieniądze można zbudować?

Np.: program „Apollo” - lądowanie na księżycu?
Program Apollo kosztował USA w 1965 roku 65 MLD $. Jakie to były pieniądze?
Brutto, czy Netto? To były pieniądze Budżetowe - brutto PKB; ile to pieniędzy netto? Ok. dziesięć razy
mniej tzn. 6,5 MLD $ netto.

74

O współmierność chodzi...

„O współmierność chodzi, o współmierność norm i warunków życia”.

Mamy do czynienia z  inną wrogą cywilizacją nie mającą litości- ŻADNEJ SZANSY – nie zostawiają Żydzi!

- PRZEZ SETKI LAT FAŁSZOWANIA PIENIĘDZY ! o czym nam Polakom nie wolno wiedzieć – gdyż po to fałszują historię!

OBECNIE TEŻ PRZEZ 20 LAT FAŁSZUJĄ PIENIĄDZE.

I przez 60 lat fałszują historię! Dlaczego? Bo naród, który
stracił pamięć – traci życie. Abyśmy nie pamiętali o zbrodniczej ekonomii żydowskiej – która stała się główną przyczyną upadku w I Rzeczypospolitej.

My Polacy zapomnieliśmy - skąd się wziął upadek, nasza nędza i upodlenie w I Rzeczypospolitej i obecnie; utrata po kolei całego naszego dorobku narodowego. Zabrano nam pamięć i dlatego powtarzamy Lekcję historii od nowa, którą nasi przodkowie przerobili - opłacili krwią i niewolą.
Oni Żydzi nie zapomnieli – „swojej mądrości” - „skąd się wzięło ich bogactwo.

80

Acywilizacja

Państwo jako takie nie może być cywilizowane aż na
cztery sposoby.

Wdając się w mieszankę może stać się tylko acywilizacyjne, i wtedy grozi mu rozkład na wszystkie cztery strony. –


Ale gdy wszystko kotłuje się w koło nas i gdy grozi zguba cywilizacji łacińskiej, trzeba się zastanowić, czy się nie jest mimowolnym współ - pracownikiem sił. które nie poprzestaną bynajmniej na polityce, lecz wygnają nas także z pracowni naukowych i artystycznych.
---Albo cywilizacja łacińska odzyska życie publiczne i politykę, albostraci wszystko.

Cywilizacja wilkołaków. Wszyscy się jej boją!

Ludzkość a wraz z nią prawie cała inteligencja polska, jeżeli takowa istnieje – straciła rozum - ogłupiała; cały swój intelekt skupiła na współpracę na ,,porozumienie” z cywilizacją żydowską.

82

Im więcej Polacy i ludzkość ulega tym mistykom – tym gorzej dla niej, całe życie ziemskie przechodzi w ich ręce - we władzę „dzieci szatana”.

Na okres przejściowy do globalizacji - cywilizacja żydowska zbudowała w świecie Zachodnim i szczególnie w Polsce -
ACYWILIZACJĘ.

85

Cywilizacja  Miłości

„Nie wyprostujesz, jeśli nie przegniesz”
(Chińskie przysłowie)

Przeginam?  Nie, - prostuję! (Usiłuję sprostować).

Należałoby - zadać proste, najprostsze pytanie:

Jakby to zrobił nasz największy wróg? Hitler; Stalin?

Zrobiłby tak samo! Ale jak by mu się to udało???

A tu: „Bez wojny bez bitwy bez wystrzału” - osiągnięte wszystko ! terytoria; rynki zbytu, darmową siłę roboczą, i jeszcze - wdzięczność niewolnika ! – wobec swojego pana?

Teologia zniewolenia

Wielu katolików w Polsce słyszało o Teologii Wyzwolenia, a czy słyszał ktoś o Teologii Zniewolenia?

A czy jest taka Teologia Zniewolenia?


Nasz wielki Papież Jan Paweł II mówił o tworzeniu ,,cywilizacji miłości” - jako przeciwieństwa dla drugiej -,,cywilizacji śmierci” .

Obie te cywilizacje - nie istnieją w naturze – są to stworzone sztucznie - mieszaniny różnych cywilizacji - dla żydowskich celów.

Wg opisu prof. F. Konecznego - mieszaniny cywilizacji nie są trwałe – jedna cywilizacja walczy z drugą – aż ją zniszczy. Wygrywa cywilizacja bardziej podstępna, przebiegła, nie uznająca żadnych wspólnych zasad.

90

Na cywilizacji łacińskiej jest zbudowany Kościół Katolicki – walczący 2000 lat z Synagogą – zbudowaną przez żydowskie „misterium nieprawości”.

Zapytajmy w uproszczeniu: Po której stronie, stanął Papież pasterz owiec? Za cywilizacją owiec – łacińską (katolicką)?
Za żydowską -wilków? Za obiema? Tak za obiema! Ale zobaczmy efekty: Czy istnieje (może zaistnieć) - ,,Cywilizacja Miłości?

101
Misterium Miłości

Czy jest  granica: egoizmu - miłości własnej, a jednocześnie dla obcych: nienawiści, podstępności, bezczelności, podłości perfidii, totalnego zła?
Czy taka granica istnieje?
Nie ma ! – Misterium jest bez granic – fragmenty broszury M. Giertycha Wojna cywilizacji w Europie:
,,W ramach cywilizacji żydowskiej zbudowanej na Torze, powstało 5 różniących się religii, w zależności od uznawanych ksiąg z interpretacjami Prawa. F. Koneczny tak podsumowuje te religie:

(...) Pięć religii, ale brak im różnic teologicznych, które prowadziłyby do podziałów. Niezależnie od tradycji
ksiąg, które interpretują Torę, Żydzi tworzą jedną rodzinę połączoną mesjańską świadomością wybraństwa.
(...) Zazdrościmy Żydom ich wzajemnej wierności ponad wszelkimi konfliktami. Jednak ta różnica ma i drugą
stronę medalu, bowiem uważamy, że popierać winniśmy prawdę, dobro , sprawiedliwość, a nie rodaka dlatego tylko, że jest rodakiem.
Pięć różnych religii, ale brak różnic teologicznych.. Religie te oparte są na Starym Testamencie (Torze) oraz na Talmudzie.

Drugim pismem świętym dla Żydów ważniejszym niż Tora (Stary Testament) jest Talmud.


104

28/ ,,Wszelka własność innych narodów należy do narodu żydowskiego. Naród żydowski jest uprawniony do zabierania dóbr innych narodów bez skrupułów. Może
postępować wbrew moralności jeśli to jest korzystne dla niego lub dla Żydów w ogóle”
” –Schulchan Aruch Choszen
Hamiszpat 348.
31/ ,,Wszystkie nasze przyrzeczenia, przysięgi, obietnice uważajmy za nieważne, nieistniejące.. Nasze przysięgi i przyrzeczenia nie mają żadnej mocy wiążącej nas”
” –Schulchan Aruch, Edit I 36

...Ale dozwolone jest wtedy oszukać goja, ponieważoszukiwanie gojów podoba się Bogu w każdym czasie” ”. –Schulchan Aruch Orach Chaim 539.
Z katolickiego punktu widzenia wynika, że: Talmud idzie dalej w fałszerstwie niż Tora (sfałszowany już - StaryTestament)


107

Przekroczyć próg percepcji

Moja książka nie jest dziełem naukowym - jest to - „Elementarz dla wszystkich Sfer”– Co Każdy Polak wiedzieć powinien, czyli:
– Rzecz o Sprawach Ściemnianych...
Ekonomia: przybliżone wyliczenie pieniądza netto – i to w dodatku w większości - pieniądza kradzionego - to temat omijany przez ekonomistów, bojących się w ten sposób pomyśleć, gdyż nawet - matematyka – podana w ten
sposób - może być „antysemicka”.

Nie wolno „robić podziałów” - w taki sposób – gdyż trzeba „łączyć a nie dzielić”.

Zrozumienie tej - „ekonomii elementarnej” - nie powinno być trudne.
Podobnie wygląda sprawa z systemami finansowymi.
Dwa odrębne systemy finansowe stworzone przez różne cywilizacje muszą ze sobą walczyć.
Jeden system musi pożreć drugi; który wygra?

108

Wygra: bardziej bezwzględny, bardziej pazerny, bardziej podstępny, bardziej nieludzki, nie uznający żadnych zasad
moralnych – opisane w Lekcjach ekonomicznych, a także w rozdz. „Historia misternej Miłości”
- Encyklika papieża Benedykta XIV.

To jest zwycięski system finansowy żydowski, który operuje manipulacją procentem bankowym. System procentu zadłużającego przyjął się w krajach protestanckich i dawał
wielkie dochody bankierom, powodując nędzę ubogich.

Polska – zasobny kwitnący kraj wraz z napływem Żydów zamieniał się w ruinę. Wszystko po kolei „parszywiało”:
 - choroba parszywości, której nie widać : – LICHWA

Dlaczego ten lichwiarski oszukańczy żydowski system finansowy zwyciężył i zabił bezprocentowy system
katolicki?

Przekroczyć Próg Percepcji

Co stanowi granicę przyswajalności umysłu  dla chrześcijanina?

Nie możność zrozumienia, że człowiek może być Szatanem.

Co stanowi jeszcze większą barierę - granicę psychiczną dla chrześcijanina? Zrozumienie, że jest cywilizacja satanistyczna – Cywilizacja Śmierci – zbudowana przez Cywilizację żydowską.

113

Co może być najtrudniejsze do zrozumienia dla chrześcijanina?
 Że jest Cywilizacja Miłości – która również jest Cywilizacją Śmierci.
Wg F. Konecznego:
„Łatwiej zmienić religię, nazwisko, narodowość - niż cywilizację”.

Czy uczciwy człowiek dla osiągnięcia jakiegoś celu będzie się ukrywał: zmieniał, nazwiska, narodowości, religie?

Tu mamy coś większego: ukrywania się całej cywilizacji.

Judaizm jest bezkompromisowy –
nawet gdy głosi „miłość”.

Największym paradoksem w Polsce jest „misterium” - „bezproblemowego” - zmieszania cywilizacji.

I tym samym zmieszania religii tworząc – nowotwór – Judeochrześcijaństwo. Czy religia Judeochrześcijańska może działać przeciwko swojej cywilizacji?

114

Wydaje się, że jak każdy nowotwór tak judaizm działa na chrześcijaństwo jak zakażenie krwi - gangrena.

Kat chrześcijaństwa - szatański Judaizm - wszedł na ołtarz Chrystusowy – jako gospodarz, jako właściciel Kościoła.

Czy zmieniła się natura ludzka katów Żydów - tworzących Rewolucje bolszewicką, komunizm - a obecnym pokoleniem - wnuków tych katów, Żydów- tworzących Acywilizację?

W religii żydowskiej – wszystko zależy od człowieka – od Rabinów i Uczonych w Piśmie - wola jest zniewolona i
zniewolony rozum.

Dlatego, gdyż w judaizmie: „każde ludzkie zachowanie winno być podporządkowane przymusowi religijnemu, którego interpretacja zależy od ludzi sprawujących władzę”

115

Wielką kontrowersję wzbudza porównanie papieskiej Cywilizacji Miłości - z Acywilizacją (szambem) i Cywilizacją śmierci.

Jak katolik tak może myśleć?! Pomyślmy:

Cywilizacja "miłości" wymyśliła i posługuje się: Miłością Słowa i podłością Czynu.
Kościół poprzez „dialog” z Szatanem (Żydami) - stał się w rzeczywistości jego sługą.

Hierarchia jest na pierwszej linii zdrady narodowej.

Na żadną poważną debatę czy ocenę Państwa i sytuacji Narodu - Kościoła nie stać.
Stać Kościół co najwyżej na „wołanie na pustyni” - i co najwyżej na marginalną niewielką działalność charytatywną.


116

Jak było to wyliczone w Lekcjach ekonomicznych - „dla Polaków” przypada zaledwie 1/10 dochodu narodowego.
 I z tej części 1/10 nie wystarczającej na życie - „dla
Polaków” - prowadzona jest działalność charytatywna, dzielenie się wdowim groszem. Tym się wolno Kościołowi
zajmować. Marginalną pomocą biednych – dla biednych.

Co może być najtrudniejsze do zrozumienia dla chrześcijanina?

Że Cywilizacja Miłości – jest Cywilizacją Śmierci.


Czy „mistyczna” - Cywilizacja Miłości może być zabójcza?
To nie tylko wojna ekonomiczna - to również wojna biologiczna – mordowanie narodów wszelkimi sposobami (również mistycznymi).

Molestacja słowa – Miłości Słowa.

Po wygranych wyborach wszystko przychodziło do „normalności”: Podłości Czynu.

Mamy być zatruci trującymi lekarstwami i trującą aborcyjną żywnością.

119

Jest ciągłość!  Prawdziwe oblicze Planów jest diabelskie!

Prawie cała biała rasa ma zniknąć, a w szczególności wszyscy Słowianie. Środki techniczne na to pozwalają, jaki problem?!

Czy teraz rozumiesz Polaku co się wokół Ciebie dzieje? Masz zniknąć – wyparować ! Nie ma przypadku!

120

„Uczyń z nas niewolników - ale daj nam jeść”.

Nadchodzi nieuchronnie kryzys gospodarczy.

Zostanie osiągnięty ideał – judaizmu - podeptanie człowieczeństwa - rządy nad ludźmi (gojami) przez
absolutne upodlenie.

Dostojewski mówi:
„Na koniec ludzie złożą swą wolność u stóp kontrolera i powiedzą: ‘uczyń z nas niewolników, ale daj nam jeść’.

Podobnie w starożytnym Egipcie głodni ludzie błagali Józefa: „uczyń z nas niewolników, ale daj nam jeść”.
Obecnie: Mosiek woła ustami Solidarności:
„władzo daj nam żyć”.
Icek ustami OPZZ -u : „chcemy pracować, a nie strajkować”;

Obaj: Icek i Mosiek wołają: „władzo (Aronie) chcemy prywatyzacji, daj nam ‘partnera strategicznego’ - weź nas sprzedaj”, „daj żyć”, „chcemy pracować”; a nie strajkować.

Znajdujemy się pod absolutną władzą kontrolerów.

Każdy sam się zniewala, aby przypodobać się kontrolerom i mieć jedzenie.
Jedna wielka hydra mająca tysiące głów, ale jeden i ten sam mózg i jedną myśl. Każdy nieprawomyślny człowiek zostanie osamotniony i osaczony - zaatakowany przez całą Cywilizację żydowską i służących im inteligentnych idiotów.

Dlatego nie jest możliwe zorganizowanie odgórne.

Nie można liczyć na zorganizowanie odgórne. Nawet wybitne jednostki, nie są w stanie nic zdziałać.

Możliwe jest natomiast zorganizowanie oddolne.

Trzeba tylko uświadomić Polakom z czym mamy do czynienia

Żydzi zawsze byli zaraźliwą chorobą „wewnątrz” organizmów państwowych na podobieństwo DŻUMY i CHOLERY.

124

Mamy do czynienia z inną cywilizacją!
 Którą musimy zwalczyć! Pozbyć się tej choroby!

Przez całe wieki i tysiąclecia - Żydzi porównywani byli do wszelkich plag - wszelakich chorób – takich jak dżuma i cholera.

Jak sobie radziły narody gdy nie znali szczepionki na dżumę i cholerę?

Stosowały SEPARACJĘ I KWARANTANNĘ.
Odizolowanie zdrowych od chorych.
Takie wyjście zaleca medycyna, i zdrowy rozsądek. SEPARACJĘ, czyli wyjście z komunizmu przeprowadziły wszystkie kraje
komunistyczne są to :
 LUSTRACJA i DEKOMUNIZACJA,
oraz KWARANTANNĘ

odsunięcie komunistów od władzy na 15 lat.

126

Zarówno tych elit „przeklętych” - komunistycznych; jak i tych „błogosławionych” - solidarnościowych. Wszystkich!

Wiemy, czego Żydzi boją się najwięcej?
- Światła, Lustracji.
 Ale czego boją się jeszcze więcej?

Rozliczenia !

Cały majątek narodowy jest do odebrania.

127

Pospolite Ruszenie
Zorganizowanie oddolne

Nie jest możliwe zorganizowanie odgórne.

Możliwe jest natomiast zorganizowanie oddolne.

Polacy jeśli chcą przeżyć muszą odzyskać swoją cywilizację.

Trzeba by powtórzyć za prof. F. Konecznym – tylko w inny sposób:

„Albo cywilizacja łacińska odzyska - życie publiczne, politykę i RELIGIĘ (Autor K. P.), albo straci wszystko”.

Żaden naród nie przetrwał żydowskiej wilkołaczej „miłości”.

To już nie jest wojna cywilizacji - to wyżerka! Uczta! Orgia „miłości”! Musimy zatem nie płakać ! Nie wymiotować !
Nie mazgaić!

Jak się zorganizować:

Pospolite Ruszenie mogłoby powstać oddolnie tylko z Polaków, bez większych pieniędzy - działając medialnie niejako ,,na gębę” i posługując się ,,pocztą pantoflową”, wygrać wybory, spowodować dobrą organizację, utworzyć rząd.

Sposoby organizacji muszą być tajne:

Propozycja zorganizowania się w Pospolitym Ruszeniu – wsposób podany powyżej - może być taka na dzień dzisiejszy.

Partyzantka 1000 -lecia

Co o tym sądzisz? Czy jesteś w stanie coś zrobić? Może masz inna koncepcję odzyskania i budowania Państwa?

137

Podsumowanie

Szanowny Czytelniku co mnie zmusiło (pokusiło) do napisania tak niepoprawnej ( szkaradnej)  książki?

,,Obsmarowałem” wszystkie autorytety, wielkości, miłości, świętości, świątobliwości eminencje ekscelencje i inne święte miłości...Dlaczego taki brak szacunku i uniżoności do tych wszystkich „wielkości” ?

Pan Bóg może nie mieć względu na osoby, ale ja mały
marny - człowiek tak marnie cenię największe autorytety?

Straciłem ,,rozum” a może nie?

Przekroczyć próg percepcji

Przeczytaj Elementarz jeszcze raz
-------------------------------------------------------------------
Na tym kończę cytowanie FRAGMENTÓW książki pt: Remanent 2, czyli "Misterna Orgia Miłości" - autorstwa Kazimierza Pawlaka, (Kazimierz z Kęt).
Kreator stron internetowych - przetestuj