Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

REFERENDUM Konst.Nowa podstrona

PYTANIA REFERENDALNE

Krajowy Ruch Polaków Ogłasza Ogólnopolskie REFERENDUM KONSTYTUCYJNE
na podstawie Art. 4 Konstytucji RP z dnia 2.04.1997. (władza Narodu)

Do wyboru jest Konstytucja z 2.04.1997. - dotychczasowa oraz Nowa Konstytucja Kęcka z dnia 23.04.2016.  Pytania REFERENDALNE niżej.


Oto Pytania REFERENDALNE:

* Czy jesteś za ZNIESIENIEM obecnej pasożytniczej konstytucji III RP
z dnia 2.04.1997r.

Odpowiedż:  TAK  lub  NIE

*Czy jesteś za zainstalowaniem Konstytucji POLSKI (Kęckiej)
 z dnia 23.04.2016r.

Odpowiedż: TAK  lub  NIE.


Podpis.............................................................................Data głos.........................

Uwaga: należy zaznaczyć kółkiem odpowiednią decyzję głosującego.
Głosowanie jest jawne i zgodne z Konstytucją Kęcką - Nową Ordynacją Wyborczą dla NOWEJ POLSKI.
Dotyczy SPRAWOWANIA WŁADZY PRZEZ NARÓD - BEZPOŚREDNIO i zgodnie z Art. 4 czyli Najwyższym obowiązującym Prawem III RP.

Imię i Nazwisko.............................................................PEREL.................................
 
Adres zamieszkania................................................................................................

Woj.............................................Powiat..................................Gmina......................

Powyższą Kartę REFERENDALNĄ należy skopiować, wypełnić. podpisać czytelnie i przesłać na adres os. Płk. Stan. Królickiego 5/13; 32-650 Kęty.

=============================================================

Jakie korzyści uzyskają głosujący w REFERENDUM?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To jest informacja - dla NABYWCÓW Konstytucji Kęckiej i miejsca w kolejce do otrzymania DYWIDENDY SPOŁECZNEJ - WSPÓLNOTOWEJ w pierwszej kolejności, zależnie od daty głosowania w REFERENDUM i rejestracji w Gminnym Oddziale Centralnego Biura Finansowego - po wejściu w życie Konstytucji POLSKI (Kęckiej).
Informuję, ze Dywidenda Społeczna - WSPÓLNOTY - będzie wynosić (wynika z obliczeń) 800 złotych - miesięcznie - dla wszystkich, ale dopiero po godzinie ZERO.
Pytania Są - Pod Egidą - Krajowego Ruchu Polaków.

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA
GŁOS w REFERENDUM = CHLEB dla wszystkich.
Wierzących i NIE wierzących. Bez wyjątków.


Kontakt: 884 793 141; husarz33@wp.pl  www.nowapolska-w-internecioe.pl
==============================================================
Kreator stron internetowych - przetestuj