Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Skarb Państwa - NOWY

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców.

PRZEDMOWA

Obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do
zainstalowania wraz z innymi, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Skarbie Państwa.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ – (projekt).

Ustawa o Skarbie Państwa

Rozdział 1

Art. 1.
Skarb Państwa jest niezależną od Rządu jednostką, zarządzaną przez Ministra Skarbu, we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przed narodem jako suwerenem.

Art. 2.
Minister Skarbu działa bezpośrednio o zapisy Konstytucji.

Art. 3.
Ministra Skarbu na jego urząd powołuje bezpośrednio Prezydent, po zasięgnięciu opinii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 4.
Podstawowym zadaniem Skarbu Państwa jest nieustanne dokonywanie INWENTARYZACJI majątku narodowego przez wyspecjalizowaą Agendę Skarbu Państwa.

Art. 5.
Powołaniem agendy zajmuje się Prezydent jako Centrany Organ Służby Wykonawczej.

Art. 6.
Materiały do sporządzania INWENTARYZACJI dostarczają Agendzie służby Administracji Państwowej pod kontrolą Prezesa Rady Ministrów.

Art. 7.
Rejestr Narodowego Skarbu prowadzi się w Księgach Wieczystych. 
Kreator stron internetowych - przetestuj