Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

Spółki Akcyjne

EKONOMIA GOSPODARKI PAŃSTWA POLSKIEGO

Bez lichwy i podatków czyli WSPÓLNOTA FINANSOWA

(Solidarność Społeczna w Ekonomii i Polityce)

AKTY PRAWNE USTROJOWE.

Autor: Kazimierz Józef Styrna oraz zespół doradców

PRZEDMOWA

W przedmowie do NOWEJ EKONOMII przedstawiłem CEL, do którego dąży nasz tworzony
oddolnie Ruch Społeczny, a jest nim zainstalowanie w Polsce nowego, zupełnie NOWEGO ustroju, od ZERA, czyli na ściernisku po „bankierach” i partyjnych oszustach.

EKONOMIA

Obejmuje część opisową Nowego ustroju pod nazwą WSPÓLNOTA FINANSOWA, w części  skupiamy się na Ustawach, których jest dwanaście (na razie), a które muszą być gotowe do zainstalowania, zaraz po godzinie ZERO, bo są one Ustawami Ustrojowymi, przechodzimy do konkretów.

Poniżej jest projekt Ustawy o Spółkach Akcyjnych.

Wszystko, co jest ujęte w Ustawie jest oparte o Najwyższe Prawo, zawarte w Konstytucji Nowej Polski (projekt).

  Ustawa

o Spółkach Akcyjnych

Art. 1.
Spólką Akcyjną nazywamy... 
Kreator stron internetowych - przetestuj