Kliknij, aby edytować treść...

KONSTYTUCJA NOWEJ POLSKI

USTAWY - akty prawne do
Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ z 20 kw. 2015.

SPIS USTAW

Wymaganych dla prawidłowego funkcjonowania PAŃSTWA - opartych o Konstytucję RZECZPOSPOLITEJ.

1. Ustawa - Ordynacja Wyborcza.  (jest gotowa do zastosowania)
2. Ustawa - Centralna Komisja Finansowa - służba finansowa.
3. Ustawa - Centralne Biuro Finansowe.
4. Ustawa - Państwowy Rachunek Finansowy.
5. Ustawa - Skarb Państwa.
6. Ustawa - Fakty Produkcji i Konsumpcji - Rejestracja.
7. Ustawa - Centralny Bank Polski.
8. Ustawa - Papiery Wartościowe.
9. Ustawa - Spółki Akcyjne.
10. Ustawa - Samorząd Terytorialny.
11. Ustawa - Służba Ustawodawcza.
12. Ustawa - Służba Wykonawcza.
13. Ustawa - Służba sądownicza - wymiar sprawiedliwości. 
===================================================================
INFORMACJE DODATKOWE

By PORZĄDEK PRAWNY był pełny, potrzeba do Konstytucji RZECZPOSPOLITEJ - dołączyć kompatybilne z Konstytucją Ustawy około-konstytucyjne.


A zatem rozpocząłem je tworzyć i będę je zamieszczał na podstronach - każdą osobno.

Ustawy te nie będą jeszcze kompletne, bo jest to wyzwanie legislacyjne być może przerastające moje siły i być może wiedzę merytoryczną wystarczającą do pełnego zaprojektowania tych ustaw.  Brakującą wiedzę uzupełniem od Mistera Googl'a, który wszystko wie.

ZAPRASZAM legislatorów, których jest - mało - do współpracy i pomocy w pisaniu tych ustaw.
Kontakt na e-mail; husarz33@wp.pl 
Kreator stron internetowych - przetestuj